הנפקת צו קיום צוואה

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!

כאשר אדם נפטר והשאיר אחריו צוואה אותה רוצים היורשים המנויים בה לממש, ולמעשה לחלק את הירושה ביניהם – עליהם להגיש לרשם לענייני ירושה בקשה. בקשה זו נקראת "בקשה לצו קיום צוואה" – צו קיום צוואה יאפשר לחלוקת הרכוש לצאת מן הכוח אל הפועל.

 

החשיבות של צו קיום צוואה

צו קיום צוואה הינו בעל חשיבות ראשונה במעלה כאשר העניין הוא ברכוש המועבר בין המוריש המנוח לבין היורשים המנויים בצוואה – קרי, הזוכים.

ללא צו זה, לא ניתן יהיה לקיים את הצוואה ולחלק את הרכוש של המוריש ליורשים – הזוכים בירושה כדין. לכן, מומלץ לפתוח בהליך זה באופן יעיל ומהיר כדי לקצר ולייעל את תהליך העברת הנכסים האמורים, שכן קבלת צו קיום הצוואה לוקח פרק זמן מרגע הגשת הבקשה.

 

כיצד מתבצעת הפקת צו קיום צוואה

צו קיום הצוואה ניתן להפקה באופן מקוון, הגשת הבקשה מצריכה תשלום של אגרות. הראשונה הינה אגרת פתיחת בקשה שעלותה כ-500 ש"ח, והשניה הינה אגרת הוצאות פרסום בעיתון שעלותה הינה 130 ש"ח.

הוצאות אלה נצרכות בשלב פרסום ההתנגדות כבר שיוסבר בהמשך כתבה זו.

 

תשלום אגרה

תשלום האגרה הוא הכרחי לבקשת צו הירושה. בנוסף, משהו שכדאי לדעת – תשלום האגרה באופן מקוון יגרור תשלום אגרה מופחתת.

 

איך יתבצע התשלום

ניתן לבצע את התשלום באופן מקוון, תוך סימון האגרות המתאימות (שצוינו לעיל). לחלופין, ניתן לשלם את האגרות בבנק הדואר באמצעות השוברים שמחולקים בעמדות קבלת הקהל במשרד הרשם לענייני ירושה.

כמו כן, ניתן יהיה לבצע את התשלום בעמדות תשלום שהינן אוטומטיות – אלו ממוקמות בעמדות המיועדות לקבלת קהל במשרדי הרשם לענייני ירושה.

 

מילוי הבקשה

עליכם להדפיס את טופס הבקשה לצו קיום הצוואה – אותו ניתן למצוא באתר הרשם לענייני ירושה. את הטופס יש למלא על כל חלקיו הנדרשים.

 

דברים שיש לצרף לבקשה

אל הבקשה יש לצרף צוואה מקורית; את תעודת פטירתו של המוריש (עורך הצוואה); אישור על תשלום האגרות האמורות לעיל;  ככל שישנם כמה יורשים על פי הצוואה, יש לצרף אישור משלוח הודעה בדואר רשום לכל היורשים המנויים בצוואה אודות הבקשה לקבלת צו קיום הצוואה.

לחלופין, ניתן לצרף אישור המאשר את העובדה כי מגיש הבקשה לצו קיום הירושה הודיע על הגשת הבקשה ליורשים האמורים באופן אישי.

 

במידה והיורש על פי הצוואה אינו בן משפחתו של המנוח

במקרה שכזה, על מבקש הצו לשלוח בדואר רשום לילדיו ובן זוגו של המנוח הודעה על הגשת הבקשה לצו קיום הצוואה; או לחלופין, וכפי שצוין לעיל, ניתן לצרף אישור על כך שהודיע להם, באופן אישי, כי ביקש את קיום הצוואה.

 

ככל שהמנוח נפטר בהיעדר בן\בת זוג ו\או ילדים

גם במקרה שכזה, נדרש לצרף אישור משלוח דואר רשום או לחלופין אישור המאשר מסירה של הודעה אישית להוריו של המוריש כי מתבצעת פניה להפקת צו קיום הצוואה.

 

במקרה והנפטר ללא הורים

על מגיש הבקשה לפעול באופן דומה כמתואר לעיל, אך מול אחיו (ככל שישנו\ם) של הנפטר המוריש.

 

ההליך

הרשם לענייני ירושה יבדוק את תקינות הבקשה לצו קיום הצוואה, לאחר בדיקה זו, יפרסם הרשם ברשומות ובעיתונות הודעה על הגשת הבקשה לצו קיום הצוואה – כך, מתנגדים לקיום הצוואה יוכלו לדעת על הבקשה. ובהתאם, להגיש התנגדויות.

כמו כן, במקביל לפרסום הבקשה לקיום צו הירושה בעיתונות כאמור לעיל, תועבר הבקשה לטיפול במשרדי הרשם לענייני הירושה ולעתים תועבר הבקשה לטיפול באפוטרופוס הכללי תחת משרד המשפטים.

 

מה קורה אם חסרים פרטים בבקשה?

במצב עניינים שכזה, תימסר למבקש צו קיום הצוואה הודעה בדואר האלקטרוני לתיקון הבקשה. כמו כן, ייתכן והגורם המטפל ידרוש הבהרות נוספות באשר לבקשה עליהן יש לספק מידע כדי שיוכל להמשיך בתהליך.

 

הפקת צו קיום הצוואה

במקרה והכל עבד כשורה, ולמעשה הושלם הטיפול בבקשה על ידי הגורם המוסמך לכך ובנוסף, חלף המועד האחרון להגשת התנגדויות להפקת צו קיום הצוואה – יפיק הרשם לענייני ירושה צו קיום צוואה.

 

קבלתו של הצו

צו לקיום הצוואה מונפק באופן דיגטלי, קרי במחשב בלבד.

 

כמה זמן לוקח לקבל את הצו

באופן כללי, הצו יתקבל תוך 50 ימים, החל מן היום בו הוגשה בקשה לצו קיום הצוואה. עם זאת, ככל שלאחר הגשת הבקשה נמצאו פגמים בבקשה, אותם נדרש המבקש לתקן – עשויה להתעכב קבלת הצו, בהתאם לכמות הזמן בו לקח למבקש לתקן את הבקשה.

 

מה קורה אם איני מיוצג על ידי עורך דין

במידה והינך מבקש צו קיום צוואה ואינך מיוצג על ידי עורך דין, תוכל להגיש את הבקשה לצו קיום הצוואה באופן ידני, או לחלופין באופן מקוון.

עם זאת, אדם המיוצג על ידי עורך דין יוכל להגיש את הבקשה לצו קיום הצוואה באופן מקוון בלבד.

 

תנאי מקדים להגשת בקשה לקיום צוואה

כדי להגיש בקשה לקיום צוואה, על מבקש הבקשה להיות מבין היורשים המנויים בצוואה שלגביה נדרש קיום.

כמו כן, וכפי שנאמר לעיל, יוכל הזוכה המנוי בצוואה לבקש את הבקשה באופן ידני או לחלופין מקוון – בהנחה שאינו מיוצג.

 

מה הדין כאשר הנפטר לא השאיר צוואה אחריו

ככל שהמנוח לא ערך צוואה בטרם מותו, על היורשים החוקיים להגיש בקשה לצו ירושה על מנת שניתן יהיה לחלק את רכושו של המנוח – קרי, העיזבון, ביניהם כדין.

 

מה הדין כאשר המנוח השאיר אחריו צוואה אך ללא פירוט כלל הרכוש

במצב עניינים שכזה, בו קיימת צוואה תקנית אך נעדרת פירוט הרכוש שבחזקת המנוח, ניתן יהיה להגיש פרט לבקשה לצו קיום הצוואה, בקשה למתן צו ירושה – כך, יוכל הרכוש שלא צוין בירושה להיות מחולק בין היורשים על פי חוק.

 

החשיבות בשכירת שירותיו של עורך דין

מדובר בהליך שאינו מורכב בפן המשפטי, אך עם זאת, תהליך קבלת צו קיום הצוואה הוא תהליך רגיש, קשה אליו נלווית בירוקרטיה.

למעשה, אנשים שהינם חסרי ניסיון בתחום יכולים לבזבז זמן רב בחיפוש אחר המסמכים הנדרשים ומילוי הטופס באופן נכון – כך, לעכב את התהליך, למתוח אותו ולאחר את מועד קבלת הרכוש המצווה על פי הצוואה.

לכן, מומלץ לשקול בחיוב את שכירת שירותיו של עורך דין המתמחה בתחום. פנו אלינו בהקדם כדי לקבל שירות, ייעוץ וליווי משפטי מקצועי וחסר פשרות!

הנפקת צו קיום צוואה
הנפקת צו קיום צוואה
"הדברים הנ"ל אינם מהווים יעוץ משפטי ולא ניתן להסתמך עליהם. כל מקרה ייבחן לגופו"
לשיתוף המאמר:
Google ג גוגל
4.8
מבוסס על 99 ביקורות
×
js_loader
מירי גביש פרופיל קטן
עו"ד מירי יעקב גביש
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ
עם מירי >>