צוואה בפני עדים

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!

צוואה בפני עדים נחשבת לאחת מארבע צורות מקובלות שבהן ניתן לערוך צוואה. זוהי האפשרות המועדפת על רוב האנשים, הנערכת על פי רוב מול עורך דין, שני עדים ועריכתה בכתב יד או בהדפסה. כיצד לערוך כראוי את צוואה זו וכיצד להיערך למסירתה המדויקת?

 

צוואה בפני עדים ויתר סוגי הצוואות

אדם שמעוניין להשאיר לאחר לכתו הנחיות מפורשות כיצד לנהוג ברכושו, צריך לערוך צוואה. הצוואה תורה כיצד לנהוג בעיזבון, מיהם יורשיו ומהו חלקו של כל יורש בעיזבון הקיים. זהו מסמך שמקבל תוקף משפטי למן הרגע הראשון, ככל שהוא עונה כנדרש על כל הוראות חוק הירושה.

אם בחר המצווה לערוך צוואה בפני עדים, הרי שעליו לערוך אותה בכתב ידו או בהדפסה ולחתום עליה וזאת בפני שני עדים, שהמצווה הצהיר בפניהם כי זוהי צוואתו. מלבד צוואה בעדים, רשאי המצווה לבחור בצורה אחרת של צוואה:

  • צוואה בכתב יד – ערוכה בכתב ידו של המצווה וחתומה על ידו
  • צוואה בפני רשות – מסירת דברי המצווה בעל פה בפני רשם לענייני ירושה, רשם בית המשפט, שופט, נוטריון או חבר בית דין דתי.
  • צוואה בעל פה – מסירה מילולית של דברי המצווה מול שני עדים, רק כאשר הנסיבות מצדיקות זאת והאדם המצווה נמצא על סף מותו (שכיב מרע).

משרדה של עורכת הדין מירי יעקב גביש עוסק בעריכה וניסוח צוואות בפני עדים, לאחר שמיעת רצונו המלא של המוריש, עריכה וחתימה כדין בפני עורכת הדין ושני עדים נוספים.

 

חוקי עריכת הצוואה בפני עדים

סעיף 20 לחוק הירושה מגדיר את שלושת האלמנטים החשובים שמבססים כל צוואה בפני עדים כצוואה שרירה וחוקית:

  • קיים מצווה שמעוניין למסור את צוואתו מרצונו הטוב והחופשי
  • קיימים שני עדים (מכונים "עדי קיום לצוואה")
  • עריכת הצואה בכתב – אין זה משנה אם כתובה בכתב יד או מודפסת, העיקר שניתן להבין אותה כראוי

כל עוד אחד מרכיבים אלו לא מתקיים במלואו, הצוואה שתימסר לא תיחשב כצוואה בעדים. בנוסף, חשוב לפעול בהתאם לכל הוראות עריכת הירושה הנוספות שחלות על כל הצוואות בכללותן: הימנעות מפגמים בצוואה, חיתום מלא של העדים הנוכחים ועוד.

 

עדי קיום לצוואה: חובותיהם ואפשרויות החיתום

עדי הקיום לצוואה חשובים ומרכזיים מאוד ביחס להצהרתו של המצווה. כאשר הוא מצהיר בפניהם שזוהי צוואתו וזהו רצונו, מדובר בהליך שקובע ונותן תוקף ממשי לצוואה. העדים למעשה משמשים כבעלי תפקיד אמיתיים ולא רק לצורך טקסי, אך הם לא מחויבים בשום שלב לאמת את העובדה שהמצווה כשיר וצלול בדעתו לעריכת צוואה בפני עדים.

למעשה, הם מהווים "ראייה" לקיום המצווה ולא לתוכן הצוואה או השלכותיה. כמובן שהעדים יהיו לעזר אם וכאשר יתעורר הצורך בבדיקת נסיבות הצוואה בבית המשפט.

מה קורה כאשר העדים לא חותמים מסיבה כלשהי על הצוואה? אם העדים לא נכחו בפועל, הצוואה פסולה לגמרי משום שהיא לא עונה על מרכיב היסוד הנדרש. אם העדים נכחו אך לא חתמו, הצוואה לא תיפסל אלא תיחשב לצוואה שנפל בה פגם צורני, אותו ניתן לתקן בבית המשפט.

כדי להביא לתיקון הצוואה כראוי, יש להגיש לבית המשפט בקשת התנגדות לצוואה ולשכנע את השופט במעמד הדיון שהצוואה היא צוואת אמת ושהסיבה לכך שהעדים לא חתמו עליה גם היא סיבת אמת.

 

צוואה בפני עדים שבה חתימתו של עד אחד בלבד

כיצד מתקבל מצב שבו התקיימה צוואה בפני עדים, אך רק אחד משני העדים חתם עליה? זהו מצב מעט מוזר, שבו קיים פגם צורני אמנם, אבל הוא מטיל ספק בנוגע לאמיתות הצוואה וסביר שבית המשפט שבסמכותו לתקן אותה, יצטרך לקבל נימוק וטענות מניחות מאוד את הדעת.

בית המשפט מכיר גם במקרים שבהם העדים לא נכחו יחד במהלך עריכת הצוואה. הפסיקה במקרים אלו מראה שדי בכך שהמצווה מביא את צוואתו לכל אחד מהעדים ואין הכרח שהדבר יתבצע באותם זמן ומקום. יחד עם זאת, הדבר עלול להיחשב כפגם בצוואה במקרים מסוימים ולכן מוטב לשאוף לעריכת צוואה בפני עדים ללא החרגות או שינויים מהותיים מהוראות עריכתה.

צוואה בעדים שנפל בה פגם

ניתן לחלק את סוגי הפגמים לשניים: חוסר באלמנט מרכזי הפוסל לחלוטין את הצוואה, כמו העדר עדים לדוגמה, או כאשר אחד העדים הוא פסול דין או פגם שנפל בצוואה ושניתן לתקן אותו בבית המשפט, כאמור על פי התרשמות והחלטתו של השופט בדין. חשוב להבהיר שעל מנת להימנע מפסילת צוואה בפני עדים, יש להימנע גם משימוש בעדים בלתי אובייקטיבים כמו למשל בעלה של המצווה וכך גם ממנהל עיזבון בלתי אובייקטיבי.

 

צוואה בעדים שהגיעה לפסילה

כל פסילת צוואה בפני עדים מצריכה התנגדות לקיום צוואה – כלומר הגשת בקשה שתפסול בפועל את הצוואה ובהתאם לעילת ההתנגדות המופיעה בחוק הירושה. הליך זה יביא לבדיקת הצוואה על כל הרכיבים המרכזיים וקיום התנאים המלאים שלה.

אם הצוואה תקינה, ייבדקו פגמים שייתכנו בה. מה קורה כאשר הבדיקה גורסת שהצוואה תקינה לגמרי? כעת עוברים לבדיקת נסיבות העריכה שלה ובוחרים את עילת הפסילה המתאימה למקרה וזאת מתוך העילות האפשריות בחוק, למשל מעורבות בעריכת הצוואה, השפעה בלתי הוגנת, העדר כשרותו של עד, העדר כשירותו של המצווה ועוד.

גם המצווה עצמו רשאי לבטל צוואה בפני עדים שיצר מטעמו ומרצונו – באותו האופן שבה ערך אותה מלכתחילה. המצווה יצטרך לנסח כתב ביטול במעמד שני עדים, או לערוך צוואה חדשה בפני שני עדים שמבטלת למעשה את הצוואה שקדמה לה.

 

כיצד לערוך כראוי צוואה בפני עדים?

את הצוואה נהוג לחלק לארבעה חלקים מרכזיים:

החלק הראשון ובו מופיעה הכותרת "צוואה", יכיל פסקה שמפרטת את כוונת המצווה לערוך צוואה, שמו ופרטיו האישיים לרבות כתובתו ומספר תעודת הזהות.

החלק השני יכיל את הוראות הצוואה, תוך הגדרה מדויקת של כל נכס שהמצווה בוחר להוריש ותוך הגדרה מדויקת של כל יורש לאותו הנכס. ההוראה תנוסח כך: "לבתי האהובה מיכאלה ת.ז 98765432 אני מוריש את כל זכויותיי בדירת המגורים ברח' המעפילים 12 חולון, הידועה גם כחלקה 3 בגוש 6789000".

החלק השלישי של צוואה בעדים מתייחס להצהרת "זו צוואתי", שמתחתיה יופיע תאריך עריכת הצוואה וחתימתו האישית של המצווה.

בחלק הרביעי והאחרון יופיע אישור העדים לצוואה, הכולל את שמם המלא, מספרי תעודת הזהות שלהם, תיאור המקום שבו הצוואה נערכה ונחתמה ואת אישור עורך הדין לכך שהמצווה חתם בפני העדים מרצונו החופשי וללא כל כפייה שהיא. בתחתית העמוד יופיעו חתימות העדים.

שימו לב – הדוגמה שלהלן מכילה את העקרונות הבסיסיים בלבד, אך רצוי לנהל את עריכתה ומסירתה של הצוואה מול עורך דין צוואות מקצועי, שיוכל לסייע גם להלכי החשיבה והביטוי המובאים בצוואה וההתניות או הרצונות המופיעים בה.

 

עורכת הדין מירי יעקב גביש מחזיקה בניסיון מקצועי מהשורה הראשונה בדיני צוואות וירושות ומשמשת גם כעו"ד נוטריון לצרכי אימות מסמכים, אימות צוואות בפני נוטריון ועריכת צוואה בפני עדים, בפני רשות, בכתב יד או בעל פה, טיפול בבקשות לפסילה או ביטול צוואה ועוד. עורכת הדין מעניקה יחס אישי וטיפול מהיר לכל לקוחותיה. צרו קשר עם משרדנו לתיאום פגישה ראשונית בנושא. 

צוואה בפני עדים
צוואה בפני עדים
"הדברים הנ"ל אינם מהווים יעוץ משפטי ולא ניתן להסתמך עליהם. כל מקרה ייבחן לגופו"
לשיתוף המאמר:
Google ג גוגל
4.8
מבוסס על 99 ביקורות
×
js_loader
מירי גביש פרופיל קטן
עו"ד מירי יעקב גביש
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ
עם מירי >>