ערעורים על פרופיל

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!

לפרופיל הצבאי חשיבות מכרעת בכל הנוגע לעתידו של החייל בתקופת שירותו בצה"ל. הפרופיל הצבאי משקף הערכה מספרית של תאימותו וכשירותו של החייל לשרת בתפקידים השונים, בהתאם לצורכי הצבא ובהסתמך על הנתונים הרפואיים שלו. מתוך כך, לא תמיד מתקיימת הלימה בין שאיפותיו של החייל לבין צרכי הצבא, מה שיכול להתבטא בפרופיל שלא תואם לו. ניתן לערער על הפרופיל.

 

מהו פרופיל צבאי?

הפרופיל הצבאי מבטא הלכה למעשה את כשירותו של החייל לשרת במסגרת צבאית ולהיות מיועד לתפקידים מקצועיים שונים. הפרופיל נקבע בהתאם לספר הפרופילים של הצבא, והאפשרויות הן פרופילים הממוקמים על סולם, החל מפרופיל מקסימלי של אלה שמתאימים לשרת ביחידות קרביות מובחרות, ועד לפרופיל הנמוך ביותר, המזכה פטור משירות צבאי ממגוון סיבות.

אך לצבא יש צרכים משלו, סטנדרטים משלו לביצוע הבדיקות הנדרשות לקביעת פרופיל, מה שעשוי לגרום לחוסר שביעות רצון של החייל במקרה הטוב, או חשש מאי התאמה שעלול להשפיע קשות על המשך שירותו במערכת הצבאית. ליווי צמוד של עורך דין צבאי לאורך הליך הערעור על הפרופיל הצבאי, יכולה לתרום רבות למאמצים לשנות את הפרופיל ולהתאים את השירות, או במקרים מסוימים- פטור משירות, עבור החייל.

 

הליך קביעת הפרופיל

פרופיל שמוענק לחייל או מועמד לשירות, משקף את כשירותו הרפואית בהתאם למצבו הרפואי. הוא נקבע כבר במהלך הצו הראשון, שהוא למעשה המפגש הראשון של החייל המיועד עם המערכת הצבאית. חשוב לזכור שהפרופיל הוא מצב בר שינוי והפיך לאורך כל שנות השירות, ואף במילואים, כך שבמידה וחל שינוי דרסטי במצבו של החייל, יכול אף להוביל במקרים מסוימים לקבלת פטור ממילואים.

הרופא הצבאי בצו הראשון עורך בדיקות בסיסיות על מנת לאסוף את הנתונים הפיזיים של החייל, בהתייחס לפרמטרים הבאים:

 • משקל
 • היסטוריה בריאותית (יש להצטייד במסמכים רפואיים רלוונטיים באם קיימות בעיות רפואיות או אחרות)
 • מצב רפואי תקין (לחץ דם, תפקודי ריאות)

 

לאחר איסוף הנתונים הזה, דנה וועדה רפואית, המורכבת בדרך כלל מרופא צבאי אחד לכל הפחות, ובהמשך מסקנותיה עוברות למפקדת חיל הרפואה. שם, בהסתמך על המלצת הרופא הצבאי שבדק את החייל ואם יש צורך, בהמלצה של רופא משפחה או מומחה חיצוני רלוונטי למצבו כמו אורתופד או פסיכיאטר, משוקלל הפרופיל ומוענק לחייל.

במידה וקיימת בעיה רפואית, סביר שהיא תשפיע על גובה הפרופיל ובאם מדובר במצב רפואי מינורי, סביר שיסתפקו בהוספת סעיף ליקוי ללא הורדת הפרופיל.

 

ערעור על פרופיל- זכותו של כל חייל

כפי שצוין קודם, לא תמיד מתקיימת קורלציה בין רצונו של החייל ומצבו לבין הפרופיל שנקבע. להגדרת הפרופיל הצבאי, בפרט במהלך הצו הראשון, השפעה קרדינלית על המשך השירות, ולכל הפחות על תהליך המיון הראשוני. ישנם פרופילים שאינם מאפשרים למשל, שירות קרבי או שירות ביחידה מובחרת, על אף שהחייל סבור כי מצבו הבריאותי תקין דיו על מנת לעמוד בשירות כזה.

ישנם תרחישים הפוכים, בהם חייל שקיבל פרופיל גבוה מכפי שציפה בעקבות מצבו, ומבקש לערער ולשרת בתפקידי עורף ובקרבת מקום מגוריו. במקרים אלה, ערעור על פרופיל צבאי הוא ללא ספק חלק מזכותו של כל חייל או מועמד לשירות.

ניתן להגיש ערעור על הפרופיל בצורה עצמאית, אולם ישנם מקרים מורכבים יותר בהם לא מספיק להתמודד מול הבירוקרטיה הצהלית לבד. משרד עורכי דין מירי יעקב גביש מתמחה בליווי חיילים בהגשת ערעור, ומחזיק בניסיון עתיר הצלחות בתחום.

 

סולם הפרופילים

להלן סולם הפרופילים המלא המשקף את כשירותו של חייל, בהתאם לפרופיל שלו, ואת אופי התפקידים להם הוא מתאים:

 • פרופיל 97- הגבוה ביותר. מאפשר שירות קרבי, לרבות היחידות המובחרות.
 • פרופיל 82- כשיר לשירות קרבי, למרות בעיה רפואית קלה שסביר להניח תמנע שירות ביחידות מובחרות.
 • פרופיל 72- בדרך כלל משקף בעיה רפואית קלה יחסית, המונעת שירות קרבי בחי"ר אך מאפשרת שירות ביחידות השריון, הנדסה, תותחנים וכן הלאה.
 • פרופיל 64- בעיה המונעת לחלוטין שירות קרבי על כל סוגיו, אך מאפשר תפקידים תומכי לחימה.
 • פרופיל 45- בעיה רפואית חמורה. בעלי פרופיל זה פסולים מלעבור קורסים, ונדרשים לשרת קרוב למקום מגוריהם ולצאת הביתה בין 3-4 פעמים בשבוע.
 • פרופיל 25- בעלי פרופיל 21 או 24 שבחרו להתנדב לשירות צבאי, ונמצאו מתאימים לכך בהתאם למגבלות הרפואיות שלהם.
 • פרופיל 24- בלתי כשיר זמנית לשרת בצה"ל. בדרך כלל על רקע מצב רפואי מורכב זמני, כמו התאוששות מניתוח טרם השירות או במהלכו.
 • פרופיל 21- פטור מלא משירות צבאי, על רקע בעיות רפואיות או נפשיות.

 

תהליך ערעור על פרופיל

כאמור, במידה והחייל חש שנעשה לו עוול במעמד קביעת הפרופיל, יש לפעול ללא דיחוי. קיימים מצבים בהם החייל אינו כשיר רפואית או נפשית לשרת בתפקיד שיועד לו או בכלל בצה"ל. לכן, אין לנוח על זרי הדפנה ולהתחיל את הליך הערעור. יש לזכור כי ניתן להגיש את הערעור עד 30 יום ממועד ההודעה על הפרופיל שנקבע. להלן הצעדים שכולל תהליך הערעור על הפרופיל:

 • איסוף המידע הרפואי- כאשר יש חוסר הסכמה לגבי גובה הפרופיל הצבאי של החייל, יש להביא אסמכתא רפואית ממומחים חיצוניים רלוונטיים שיציגו את העמדה המנוגדת לזו של הרופא הצבאי. יש לאסוף את כל המסמכים הרלוונטיים, לרבות חוות דעת של מומחים אלה בנוסף לחוות דעת של רופא משפחה, ולצרפם לטופס הבקשה של הגשת הערעור על הפרופיל.
 • יש לנסח את הבקשה ברהיטות ולשמור על ניסוח פורמלי וענייני ככל הניתן. בעת מילוי הבקשה, על החייל להתייחס לסיבות בגינן הוא מגיש את הערעור, היכן הוא סבור שנפלה הטעות ומה הוא מבקש לתקן. מדובר במעמד חשוב שעתיד לקבוע את עתיד שירותו הצבאי של החייל. ניתן להיעזר גם בעורך דין צבאי לשם כך.
 • שליחת הבקשה באמצעות כתובת מייל או אתר האינטרנט של "מיטב".
 • במידה והתקבל הערעור על הפרופיל, יתייצב החייל בפני וועדה רפואית או קב"ן (תלוי בנסיבות), ובמקרים מורכבים יועבר גם לוועדת ערר בערכאה גבוהה יותר שתכריע את גובה הפרופיל החדש.

 

התנהלות מול גורמים צבאיים

המערכת הצבאית עשויה להיות נוקשה, קרה ומחושבת. צה"ל בסופו של היום, אינו חייב להיעתר לבקשותיו של כל חייל, אם זה מתאים לו למלא את התפקיד שהוא מייעד לו. אך עם זאת, חובה תמיד לערער על הפרופיל אם החייל או משפחתו סבורים כי נפלה טעות שעשויה להשפיע בצורה משמעותית על אופי השירות. חייל הסובל מקשיי הסתגלות למשל, ונשלח לשירות קרבי על אף מצבו הנפשי, עלול לסבול מהידרדרות במצבו ואף לסיכון ממשי לבריאותו.

 

פטור ממילואים

כפי שצוין לעיל, על הפרופיל הרפואי ניתן לערער לאורך כל שנות השירות וגם לאחריו. קיימים מצבים בהם חייל ששירת ביחידה קרבית במהלך שירותו הסדיר אך בריאותו הידרדרה, נקרא למילואים על אף שאינו יכול לשרת עוד בתפקיד.

לשם ערעור על הפרופיל, ולעוד מקרים רבים אחרים, חשוב להיעזר בליווי משפטי של עורך דין צבאי מנוסה ומיומן, שבקיא בהתנהלות אל מול הצבא וכזה שיכול להבטיח לחייל שייעשה עימו צדק, שכן קביעת פרופיל שגוי הינה בעלת השלכות הרות גורל עבורו.

ערעורים על פרופיל
ערעורים על פרופיל
"הדברים הנ"ל אינם מהווים יעוץ משפטי ולא ניתן להסתמך עליהם. כל מקרה ייבחן לגופו"
לשיתוף המאמר:
Google ג גוגל
4.8
מבוסס על 99 ביקורות
×
js_loader
מירי גביש פרופיל קטן
עו"ד מירי יעקב גביש
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ
עם מירי >>