Miri Logo - White

חייגו עכשיו

עריקות מהצבא

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!

עריקות מהצבא - כל מה שחשוב לדעת

 

עדכון חשוב בנוגע לעריקות עקב המצב במדינה

שימו לב כי בשל מצבה הנוכחי של המדינה, חשוב להדגיש כי חלה החמרה בכל הקשור לעריקות. הענישה הוחמרה לעריקים בשירות סדיר , רף ההעמדה לדין הופחת מ-100 ימים ל-21 ימים. בנוסף הענישה על עריקות בקום הוחמרה, כאשר רף העמדה לדין ירד ל-21 יום במקום 180 ימים.
חשוב לציין כי מקרים אלו מובאים לדין בבתי משפט צבאיים. בעבר, נשפטו על פי דין משמעתי לתקופות של עד 100 ימים. עם זאת, בתקופות מלחמה, הם יעמדו כעת לדין בבתי משפט צבאי, שם העונש הצפוי אפילו בגין עריקות של חודש אחד עלול לגרום לחודשי מאסר.

עריקות היא היעדרות משירות צבאי ללא אישור מכל סיבה שהיא – השתמטות משירות סדיר, בריחה מהבסיס בזמן בו החייל מחויב לשהות בו, אי התייצבות בהתאם לצו מילואים או לכל צו אחר וכו'.

קיימות מספר סיבות אפשריות לעריקות מהצבא כגון – קשיים נפשיים שמתפתחים במהלך השירות הצבאי כגון: יחס שלילי מהמפקדים, געגועים הביתה וכדומה או קשיים כלכליים שמביאים את האדם למצב בו הוא מעדיף לעבוד במקום ללכת לצבא.

בנוסף, קיימים חיילים שלא רוצים לשרת בצבא מטעמי אידאולוגיה אנטי – צבאית, חוסר אחריות וחוסר רצון לתרום וכו' ולכן הם מחליטים לברוח מהצבא. 

הגדרת חייל כעריק נקבעת על פי זמן ההיעדרות מהצבא: חייל שנעדר לתקופה ארוכה מעשרים ואחד ימים מוגדר עריק, לעומת חייל שנעדר לתקופה הקצרה מזמן זה המוגדר נפקד מהצבא.

לאחר עשרים ואחד ימים, החייל אמנם מוגדר עריק, אך למעשה שפיטת החייל בבית דין צבאי על עברת העריקות שלו, תתרחש רק לאחר ארבעים וחמישה ימים של נפקדות.

תהליך הטיפול בעריקים

לאחר שעברו עשרים ואחד ימים בהם החייל נעדר, החייל מדווח כעריק ומתחיל תהליך של מעקב אחריו. הוא נכנס באופן וירטואלי בלבד ליחידה שנקראת ר"מ 6ב. במצב זה, העריק נחשב באחריות מדור העריקים ב"מיטב" (היחידה הצבאית שתפקידה לבצע הליכי מיון ושיבוץ של כלל המיועדים לשירות ביטחון והחיילים בצה"ל) ולאחר מכן היחידה תוסיף אותו לרשימה המרוכזת של עריקי צה"ל.

החל משלב זה, חיל המשטרה הצבאית מפעיל תהליכי מעקב על העריק במטרה לאתרו וללכדו, לדוגמא – מעקב על חשבון הבנק של העריק, על חשבון הפייסבוק שלו ואפילו ביקורי פתע בבית העריק בשעות מפתיעות ולא שגרתיות.

דברים נוספים שקורים בשלב זה הם דיווח למשטרת ישראל על עריקות החייל ונתינת פקודת מעצר וצו איסור יציאה מהארץ לחייל העריק.

בשלב הבא, פרקליטות העריקים מעמידה את העריק לדין. כיוון שעברת היעדרות משירות הינה עברה חמורה, ברוב המקרים נגד העריק מוגש כתב אישום על פי סעיף 94 לחוק השיפוט הצבאי.

רק במקרים חריגים ספציפיים, בהתאם לשיקול הדעת של הפרקליט הצבאי, החייל העריק מועמד לדין בדין משמעתי ולא מוגש נגדו כתב אישום.

עריקות מהצבא
עריקות מהצבא

העונש על עריקות מהצבא

עריקות מהצבא היא עברה חמורה ביותר ולכן ברוב המקרים השופטים לא נוהגים בסלחנות כלפי העריקים אלא מענישים אותם בעונשים קשים.

במקרים רבים העריק עלול להיענש בשנות מאסר רבות עד לחמש עשרה שנות מאסר. במידה והעריק נעדר מעל לשבעים וחמישה ימים, הוא נשפט בבית דין צבאי, ובנוסף לעונשו הוא נרשם ברישום פלילי במשטרת ישראל.

משמעותו של רישום פלילי צבאי זה הינה משמעותית ביותר. אדם בעל רישום פלילי במשטרה עלול שלא להתקבל למשרות אזרחיות רבות בעתיד כיוון שרישום פלילי גורם להורדת ערכו של האדם ותפיסתו כאדם בעייתי המזוהה כעבריין.

עבירת העריקות והשלכותיה

עבירת העריקות מוגדרת כ"היעדרות מן השירות שלא ברשות". היעדרות שאינה עולה על 54 יום מטופלת ביחידתו של החייל הנעדר, כלומר החייל נשפט בהליך של דין משמעתי ע"י אחד מהמפקדים ביחידה ועונשו נקבע ע"י אותו מפקד בהתאם לאורכה של ההיעדרות בדרך כלל ועברו של אותו חייל.

ככל שדרגתו של המפקד גבוהה יותר, בסמכותו לקבוע לחייל מאסר ארוך יותר, כאשר תקופת המחבוש (המאסר) הארוכה ביותר בהליך משמעתי הינה 54 יום. כאשר מדובר בהיעדרות העולה על 54 ימים, החייל נעצר ועניינו עובר לטיפולה של הפרקליטות הצבאית, אשר מחליטה האם החייל יישפט בהליך של דין משמעתי בכלא או שמא יוגש כנגדו כתב אישום ומשפטו ייערך בבית הדין הצבאי.

ההשלכות להגשת כתב אישום בעבירת עריקות ושפיטתו של החייל בבית דין צבאי הן רבות, הן לעניין תקופת המאסר שתוטל על החייל והן לעניין רישום פלילי שיירשם לחובתו של החייל למשך 71 שנים!

חיילים רבים שנעדרים מן השירות ללא רשות אינם מודעים לאפשרות שייזקף לחובתם רישום פלילי במשטרת ישראל למשך 71 שנים! אף חיילים רבים שנשפטים בבית דין צבאי בגין עבירת העריקות אינם מודעים לכך שיירשם להם רישום פלילי. בקיומו של רישום פלילי לא ניתן לקבל "תעודת י

ושר" מהמשטרה ולכך משמעות רבה, כאשר אותו חייל משתחרר ומבקש, בחייו האזרחיים, לעבוד במשרה ממשלתית, או בכל משרה הדורשת תעודת יושר, מבקש לטייל בעולם ולקבל לשם כך ויזה למדינות מסוימות.

הדברים האמורים לעיל אינם תחליף לייעוץ משפטי. הם מובאים בכלליות בלבד ובתמציתיות ויש לקבל יעוץ משפטי ספציפי מאת עורך דין צבאי לפני כל פעולה ו/או טיפול שמבקש להסתמך על עניינים שעולים ממנה.

עריקות מהצבא היא מצב בו חייל, מועמד לשירות או משרת מילואים נעדרים מהשירות הצבאי ללא קבלת אישור מהגורמים הרלוונטיים. הסיבות לעריקות יכולות להיות רבות ומגוונות, החל מגעגועים הביתה, דרך שיבוץ לא מתאים ועד קשיים פיזיים ו/או מנטליים. כך או כך, גם אם הסיבה מוצדקת לחלוטין וניתן לקבל פטור משירות בגינה, היעדרות מהצבא ללא אישור אינה מוצדקת ועלולה אף להוות עבירה פלילית, הגוררת עונשים שונים.

כדאי לדעת, כי לא כל היעדרות מהצבא תוגדר ישר כעריקות, כשהגדרת עריקות מהצבא תלויה במספר ימי ההיעדרות של החייל. כך, היעדרות מהצבא עד לתקופה של 21 ימים תחשב כנפקדות והיעדרות לתקופה ארוכה יותר מ – 21 ימים תחשב כעריקות מהצבא ואז יחל הליך הטיפול בעריקים.

לאחר שעברו 21 ימי היעדרות, החייל מדווח כעריק במערכת הצבאית ואז מתחיל תהליך של מעקב ואיתור החייל. חייל שדווח כעריק נכנס באופן וירטואלי ליחידת ר"מ 6ב והוא ייחשב תחת אחריותו של מדור עריקים. החל משלב זה, יתבצע מעקב אחרי החייל העריק על ידי המשטרה הצבאית, במטרה לאתרו ולהעמידו לדין.

תהליכי המעקב והאיתור כוללים שיטות עיקוב שונות ומגוונות, הכוללות מעקב אחר הפרופיל של החייל העריק ברשתות החברתיות השונות, ביקורים בשעות לא שגרתיות בכתובת מגוריו ועוד. במהלך מאמצי האיתור יוטלו על החייל העריק הגבלות וסנקציות שונות, דוגמת הוצאת צו מעצר על ידי משטרת ישראל, הגבלות הנוגעות ליציאה מהארץ ועוד.

עם איתור ותפיסת החייל העריק, פרקליטות העריקים תפעל להעמדת החייל לדין והגשת כתב אישום בהתאם לסעיף 94 לחוק השיפוט הצבאי. במקרים חריגים, ייתכן ולא יוגש כתב אישום כנגד העריק והוא רק יועמד לדין משמעתי.

עריקת מהצבא נחשבת לעבירה חמורה ובהתאם לכך, השופטים אינם נוטים להתייחס בסלחנות לעבירות עריקות מהצבא. כך, הענישה בגין עריקות יכולה להיות עונשי מאסר ממושכים (עד 15 שנות מאסר), רישום פלילי (במידה ותקופת ההיעדרות עלתה על 75 ימים), קנסות גבוהים ועוד.

בין הגורמים העיקריים המשפיעים על חומרת הענישה בגין עריקות מהצבא נמצאים תקופת ההיעדרות מהצבא והיסטוריית השירות שלו בצה"ל. כמו כן, בשל מצבה הנוכחי של המדינה ובעקבות מלחמת "חרבות ברזל", חלה החמרה משמעותית בהתייחסות הפרקליטות לעריקות ולעונשים המוטלים על העריקים.

הגשת כתב אישום בגין עבירת עריקות מהצבא היא דבר שכיח ופעמים רבות נוסף לכתב האישום גם רישום פלילי, המהווה כתם על חייו של החייל העריק גם בתקופת האזרחות ויכול לפגוע בסיכוייו להתקבל לעבודות במשרות הדורשות תעודות יושר (עבודה במשרדים ממשלתיים לדוגמה) ובקבלת ויזה למדינות שונות בעולם.

כעיקרון, עדיף להימנע מראש מלהגיע למצב של עריקות מהצבא ולפנות לשירותיו של עו"ד צבאי בכדי לבדוק אפשרויות לקבלת פטור צבאי. ככל וכבר נקלעתם למצב של עריקות, עורך דין צבאי עדיין יוכל לסייע לכם באמצעות ייצוג מקצועי שיביא במרבית המקרים להפחתת חומרת האישומים המופנים כלפיכם.

עריקות מהצבא – מאפיינים

עריקות מהצבא- הליך הטיפול

הענישה בגין עריקות מהצבא

היעדרות מהצבא ללא אישור מגורמים רלוונטיים

החייל מדווח כעריק ומשויך באופן וירטואלי ליחידת ר"מ 6ב

עונשי מאסר ממושכים (עד 15 שנות מאסר)

היעדרות לתקופה העולה על 21 ימים

מעקב ואיתור על ידי המשטרה הצבאית (לרבות הטלת סנקציות והגבלות שונות)

רישום פלילי (במידה ותקופת ההיעדרות עלתה על 75 ימים)

עבירה פלילית

העמדה לדין

קנסות גבוהים

"הדברים הנ"ל אינם מהווים יעוץ משפטי ולא ניתן להסתמך עליהם. כל מקרה ייבחן לגופו"
לשיתוף המאמר:
Google ג גוגל
4.8
מבוסס על 99 ביקורות
×
js_loader
מירי גביש פרופיל קטן
עו"ד מירי יעקב גביש
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ
עם מירי >>