צוואה בלתי מוסרית

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!

באמצעות צוואה, המדינה מאפשרת לכל אדם לממש את הרצון שלו לאחר פטירתו. נכסים, רכוש והון שצובר האדם במהלך החיים שלו, מורשים באמצעות מסמך משפטי זה לפי החלטת המנוח. צוואה שחלק מהתנאים לביצועה או שהוראות בה אינן מוסריות מבחינה מובהקת, עשויה להיחשב לצוואה בלתי מוסרית שאינה תקפה.

 

ניסוח צוואה בצורה חוקית

באמצעות עורך דין צוואות, כמו משרד עורכי דין מירי יעקב גביש, ניתן לערוך צוואה בצורה שהחוק מאפשר. ניסוח הצוואה בצורה חוקית הכרחי. המדינה קבעה סוגים שונים של צוואות, וכדי שהצוואה שמנוסחת עבורכם ועליה אתם חתומים תוכל באמת לצאת לפועל, אתם צריכים לא לחרוג מהכללים השונים שנקבעו בחוק. החלק הזה של ניסוח הצוואה לפי אחד מהסוגים האפשריים הכרחי במיוחד. אלו סוגי הצוואות שקיימים בישראל:

 • צוואה בפני רשות
 • צוואה בכתב יד
 • צוואה בפני עדים
 • צוואה הדדית
 • צוואה בעל פה

 

עילות שונות לפסילת צוואה

מכיוון שבצוואה מורשים נכסים, רכוש והון שצבר המנוח במהלך החיים שלו, המחוקק נתן ביטוי למצבים שונים בהם עשוי לעלות חשד בדבר מצבו של המנוח בעת עריכת הצוואה, או בדבר זיוף הצוואה. מסיבות כאלו ונוספות, נקבעו עילות שונות שמאפשרות פסילה של צוואה. גם בעקבות טעויות טכניות שופט יכול לקבוע שצוואה אינה תקפה.

 

מהי צוואה בלתי מוסרית?

צוואה בלתי מוסרית היא דוגמא לצוואה שאפשר לפסול אותה. צוואה זאת כוללת בתוכה סעיפים, תנאים או הוראות שאינם מוסריים מבחינה ערכית או ציבורית. כאשר אדם מסוים צריך לבצע פעולה מסוימת למשל כדי לקבל את הירושה שהחליט להוריש לו המנוח בהתניה, אך פעולה זאת נראית באופן סביר כלא מוסרית, הרי שזוהי סיטואציה שמתאימה לצוואה כזאת.

צוואה יכולה להיות מלאה בסעיפים וחלקים שונים, אך אפילו סעיף אחד יכול להפוך צוואה שנראית סבירה ושגרתית על פניה לצוואה שאינה נחשבת למוסרית. בנוסף, ישנם מקרים חריגים גם של צוואות שמלאות לכל אורכן בתנאים וסעיפים שיכולים להיחשב כלא מוסריים.

 

מקרים בהם צוואה עשויה להיחשב לבלתי מוסרית

לעומת צוואה לא חוקית או לא אפשרית, צוואה בלתי מוסרית היא עניין יותר סובייקטיבי. צוואה לא חוקית היא צוואה בה במפורש יש עברה על חוק מסוים. צוואה לא אפשרית היא צוואה שאין אפשרות לקיים אותה. למרות שמוסר הוא לא תמיד עניין חד משמעי ומוסכם, ישנם מקרים שיכולים באופן מובהק להצביע על צוואה שאינה מוסרית:

 • התניית ירושה בפגיעה באדם אחר
 • התניית ירושה בנישואין של שני אנשים שאינם מעוניינים בכך
 • התניית ירושה בביצוע פעולה מינית
 • פגיעה בזכויות אדם על ידי אחד מהסעיפים בצוואה

 

ביטול מלא או חלקי של צוואה בלתי מוסרית

החוק קובע שצוואה שאינה מוסרית לא תהיה בעלת תוקף משפטי, כלומר שאי אפשר יהיה לממש את התוכן שלה. למרות זאת, החוק לא קובע באופן חד משמעי ומפורש שכל סעיף שאינו מוסרי בצוואה יוביל בהכרח לכך שהצוואה עצמה תתבטל באופן מלא. הצוואה יכולה להתבטל באופן מלא או באופן חלקי עקב הוראות שאינן מוסריות למשל, כאשר הדבר תלוי בהיקף אי המוסריות בצוואה.

למשל, אם בצוואה יש הרבה מאוד התניות וסעיפים שאינם מוסריים, בית המשפט יכול להחליט שהצוואה עצמה אינה מוסרית. כתוצאה מכך יחליט בית המשפט לפסול את כל הצוואה, שכן לא יהיה טעם מהותי באישור הצוואה ובהורשת הרכוש ליורשים. מנגד, אם מדובר על סעיף אחד למשל שאינו מוסרי, בית המשפט יכול להפעיל את שיקול הדעת שלו ולא לפסול את כל הצוואה, אלא רק את הסעיף המדובר.

 

באילו מקרים אדם יכול לנסח צוואה שאינה מוסרית?

באופן עקרוני, כל אדם יכול לנסח צוואה שאינה מוסרית. בסופו של דבר, חלק לא קטן מהמקרים של צוואה בלתי מוסרית הם מקרים בהם מנסח הצוואה אינו מודע כלל לעובדה שהוא ניסח סעיפים שאינם מוסריים. חלק מהצוואות ניתן לנסח באופן עצמאי, ללא סיוע מיוחד של עורך דין. אומנם הדבר יכול לתת לכם תחושה של עצמאות, אך מנגד זה מצמצמם כמעט לאפס את הבקרה החיצונית על הצוואה.

עורך הדין יכול לא רק לסייע לכם לנסח את הצוואה לפי הכללים שנקבעו רק בחוק. עורך הדין יכול לעיין גם בצוואה ולהבין האם קיימת בעיה של מוסר בצוואה הזאת. לעורך הדין לא משנה באופן מהותי למי בחרתם להוריש נכס או רכוש מסוים ולמה. מה שכן, מבחינה משפטית עורך הדין יודע שהצוואה יכולה להיפסל, או שחלקים נרחבים ממנה עשויים להיפסל כתוצאה מבעיות של מוסר בצוואה.

 

הימנעות מצוואה כזו

כדי להימנע מצוואה בלתי מוסרית, מומלץ לכם לקבל סיוע מעורך דין צוואות. כאמור, אנשי מקצוע הם בעלי בקיאות בתחום שלהם בצורה גבוהה בהרבה יותר מאשר האזרח הממוצע. הדבר נכון גם לעורכי דין.

עורך דין שהוא בעל בקיאות בחוקי הצוואה השונים, ובעל ידע וניסיון בהתנהלות מול בתי המשפט, יוכל לדעת כיצד לעזור לכם להימנע ממצב בו הצוואה שלכם לא תמומש, או שחלקים ממנה לא ימומשו, בגלל סיבות שקשורות לענייני מוסר. יחד איתו תוכלו למצוא פתרון טוב יותר, שיאפשר את מימוש הרצונות והכוונות שלכם ללא עבירה על מוסר.

 

מי קובע מה מוסרי ומה לא מוסרי?

מוסר הוא עניין סובייקטיבי. למרות זאת, ישנם הרבה מאוד מקרים שיכולים להיראות עבור האדם הסביר כבלתי מסוימים. עבירת רצח למשל, או עבירות מיניות אף פעם לא יכולות להיראות לאדם נורמטיבי בתור משהו מוסרי.

לכן, התניה של ירושה בביצוע עבירת מין או בתקיפה פיזית, היא באופן ברור עניין שאינו מוסרי. מי שקובע מה נחשב למוסרי או ללא מוסרי הוא בית המשפט. ישנן פעולות שאינן מוסריות מצד אחד, אך מהצד השני הן לא אסורות בחוק. למקרים כאלו נדרש בית המשפט.

 

ערעור על החלטת בית המשפט

אם קיים מקרה בו אתם חושבים שנעשה לכם עוול עקב קביעה של בית המשפט בגין קביעה של בית המשפט בדבר אי מוסריות של צוואה כלשהי שבה אתם נחשבים ליורשים, אתם יכולים לערער על כך. תוכלו לערער ולבקש מבית המשפט לשנות את ההחלטה שלו. מנגד, אם אתם חושבים שבית המשפט לא זיהה שצוואה בלתי מוסרית, אתם יכולים לפנות אל בית המשפט על מנת שהאחרון יקבע שהצוואה אינה מוסרית.

 

כיצד עורך דין צוואה יוכל לסייע לכם?

עורך דין צוואה יכול לסייע לכם באופן ממשי בכל מה שקשור לצוואה שלא מוסרית. הוא יכול לסייע לכם בדרכים הבאות:

 • עתירה לבית המשפט בגין היותה של הצוואה לא מוסרית
 • ערעור לבית המשפט בגין פסילת צוואה
 • בחינת צוואה שערכתם ומתן ייעוץ בדבר המוסריות שלה והדרכים לשינוי העניין

 

ביטול סעיף וקבלת ירושה

אם אדם מסוים החליט להוריש רכוש או נכס מסוים לאדם אחר, אך הוא התנה זאת בביצוע פעולה לא מוסרית, עשויה לעלות עילה של צוואה שאינה תקפה מחוסר מוסריות. במקרים מסוימים, ניתן יהיה לנסות לשכנע את בית המשפט בדבר רצונו של המנוח. אם בית המשפט ישוכנע שאכן רצונו של המנוח באופן מובהק היה להוריש לכם את אותו רכוש או נכס, הוא יכול לתת לכם את הירושה ולבטל את הסעיף הלא מוסרי.

צוואה בלתי מוסרית
צוואה בלתי מוסרית
"הדברים הנ"ל אינם מהווים יעוץ משפטי ולא ניתן להסתמך עליהם. כל מקרה ייבחן לגופו"
לשיתוף המאמר:
Google ג גוגל
4.8
מבוסס על 99 ביקורות
×
js_loader
מירי גביש פרופיל קטן
עו"ד מירי יעקב גביש
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ
עם מירי >>