Miri Logo - White

חייגו עכשיו

זכויות חיילים

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!
בתי חולים בשיתוף הצבא ור"מ 2
פיטור אשת קבע בזמן בהיריון

לחיילים יש חובות רבות ומגוונות ונחשבים למגן האנושי השומר על אזרחי המדינה. כתוצאה מכך ובמטרה לעודד את הגיוס וגם לשפר את תנאי החיילים במהלך השירות, הוחלט על שורה ארוכה ומכובדת של תנאי זכאות בתחומי חיים שונים, המוענקים לחיילים כבר מיום הגיוס. חלק מההטבות או הזכאויות מתאימות לניצול עבור חיילים משוחררים וחלקן אף עומדות לרשותם גם שנים רבות לאחר מכן.

הזכויות המדיניות לא כוללות את ההנחה הספונטנית שניתנת לחיילים מעצם היותם חיילים ברכישות אישיות שונות , אלא שמורות לדברים מהותיים יותר, שיקלו על החיילים למשך תקופת זמן ממושכת ויאפשרו להם ליהנות מכניסה חלקה ונוחה יותר לחיי האזרחות עם סיום שירות החובה.

זכויות חיילים בשירות חובה

הגשת תלונות וקבילת מפקדים

כל חייל בשירות סדיר זכאי לפנות לנציב קבילות חיילים על מנת להתלונן על בעיה מסוימת בכל תחום בצה"ל, בעיקר לגבי סוגיות של יחסי מפקד-פקוד.

הלנה בבסיס או בית החייל

כל חייל או חיילת המשרתים במרחק של 100 ק"מ או יותר מביתם זכאים להלנה בבסיס היחידה או בבית החייל. אישור הלנה ניתן ממשקית הת"ש של היחידה בעקבות פניה אליה.

תחבורה ציבורית

חיילים בסדיר ובקבע זכאים לנסיעות חינם בתחבורה הציבורית לרבות רכבת ישראל ואוטובוסים מכלל החברות הקיימות. הזכאות מתרחשת בהצגת חוגר ובמדים מלאים.

אופטיקה

אם לאורך השירות הצבאי (ולעתים גם לפניו) גילו חייל או חיילת כי הם זקוקים למשקפי ראייה, הם זכאים לקבל זוג משקפיים אחד במימון הצבא. מימוש הזכאות יתבצע ברשת מסוימת על פי הגדרת רופא היחידה והתקציב שנקבע מטעו.

זכות הצבעה

כל חייל וחיילת זכאים להצביע בבחירות הארציות והמוניציפליות באמצעות הקלפיות הפרוסות במחנות השונים. בהתאם לחוקי הבחירות, מתרחשות ההצבעות מאחורי וילון ובאופן דיסקרטי. אם ניגש החייל לקלפי במקום מגוריו (כלומר הצביע בקלפי אזרחי), הוא לא יוכל להצביע פעם נוספת בקלפי הנמצאת בבסיס.

קבלת טיפול רפואי

במצב רפואי ירוד, פציעה או מחלה, זכאים החיילים לקבל טיפול רפואי תוך 24 שעות. יש לפנות אל המפקד הישיר ולקבל הפניה למרפאה. חובת הטיפול מרופא הינה עד 24 שעות מרגע הפנייה למרפאה. נאסר על מפקדים לשנות, לדחות או לבטל תור של חיילים למרפאה, אלא באישור מראש על ידי גורם רפואי המוסמך לכך.

כאשר מתבצעת הפניה למיון, יועברו הטפסים מהבדיקה אל רופא היחידה. צה"ל קובע קריטריונים שעל פיהם יתבצע תשלום מלא מטעמו, אם הפניה למיון הייתה מוצדקת לפי הגדרתו של חיל הרפואה. חשוב לדעת שהפנייה למיון מתבצעת אך ורק מטעם רופא היחידה או מוקד ומרפאה מטעם הצבא (ביקור רופא למשל). אם הפינוי התבצע באמבולנס, תמומן העלות. יש להעביר את טופס התשלום שקיבלתם למרפאת היחידה בהקדם.

סל התרופות האזרחי שמספקות קופות החולים הינו בחינם לחיילים. כדי לקבל את התרופה הנדרשת, יש לגשת עם מרשם הרופא לבית המרקחת וחוגר. אם המרשם כולל תרופה שאיננה נמצאת בסל הבריאות הצה"לי, החייל יוכל לדרוש תרופה חלופית.

במצב של ניתוח (למעט ניתוחים קוסמטיים בהם לא קיימות זכויות) במסגרת השירות הצבאי, יחול מימון מלא של עלות הניתוח. זאת בתנאי שהדבר עבר את אישורו של רופא צבאי מומחה.

פטור מתשלום ארנונה

כל החיילים בסדיר זכאים לפטור מלא מתשלום ארנונה החל ממועד הגיוס ועד ארבעה חודשים מיום השחרור ובהתאם לחוק הרשויות המקומיות. הפטור ניתן בהצגת חוזה שכירות או בעלות על דירה הנושא את שמו של החייל.

 

זכויות חיילים משוחררים או לפני שחרור

סיוע בשכ"ד לחיילים בודדים

חיילים בודדים זכאים להטבות מיוחדות לאורך השירות וגם בסיומו. צה"ל מאפשר לחיילים בודדים לקבל מימון לינה מלא בבית החייל עבור תקופת זמן מוגבלת ולקבל סיוע במימון שכר הדירה עד 12,000 ₪ בשנה (כלומר 1000 ₪ מידי חודש עבור 12 חודשי שכירות רצופים). כדי לממש את הזכאות יש להציג את חוזה השירות וכל מסמך אחר שיידרש, לרבות עמידה בקריטריונים נדרשים כפי שקבע צה"ל. בנוסף חיילים בודדים יוכלו לקבל מענק חד פעמי של 5,000 שקלים עבור סיוע בשכר הדירה, שניתן מכספי העיזבון באוצר המדינה. גם סיוע זה יהיה בכפוף להצגת חוזה שכירות ומסמכים נדרשים נוספים, לרבות עמידה בקריטריונים.

מענק שחרור ופיקדון

כל חייל וחיילת בשירות סדיר זכאים לקבל מענק שחרור ופיקדון אישי על פי חוק, שנועדו לסייע באזרחות. גובה המענק והפיקדון נקבעים לפי סוג השירות (התעריפים שונים בין לוחמים, תומכי לחימה, חיילים בתפקידים עורפיים וכו') ותקופת השירות שבוצעה. המענק מועבר לחייל תוך 60 ימים לחשבון הבנק שאליו הועברו דמי התשלום החודשיים וניתן להשתמש בו לכל מטרה שתרצו. הפיקדון האישי לעומת זאת, איננו "נזיל" ונמצא בקופת הצבא כבר לאחר 14 ימים ממועד השחרור ועד 5 השנים הבאות. סכום זה נועד למטרות חיים הכרחיות דוגמת רכישת דירה, פתיחת עסק, לימודים או הכשרה מקצועית, נישואין ולימודי נהיגה. אם סכום זה לא נוצל בתום 5 שנים, הוא יועבר ישירות לחשבון הבנק שאליו הועברו דמי התשלום החודשיים. אם בזמן זה שונו פרטי חשבון הבנק האישיים יש לעדכן בכך את מת"ש.

ייעוץ והכוונה לקריירה

כדי להשתלב טוב יותר בחיים שאחרי השירות הצבאי, מציעים האגף והקרן לחיילים משוחררים ייעוץ והכוונה בנוגע ללימודים ובחירת מקצוע, ללא עלות, ללא תיאום מראש ובהצגת תעודה מזהה/ תעודת חייל בודד. זכות זו רלוונטית לחיילים לקראת סיום שירותם הצבאי והיא תוכל להישמר עד תום ביצוע שירות החובה.

מלגות וסיוע אקדמי

חיילים זכאים לסיוע מיוחד לצורכי קורס פסיכומטרי בסך 1,500 ₪ (ניתן באמצעות וואוצ'ר) וכן יוכלו להגיש בקשה לסיוע במימון לימודים אקדמיים, השלמת 12 שנות לימוד, שיפור או השלמת תעודת בגרות. חיילים בודדים יקבלו מימון מלא להשלמת 12 שנות לימוד, שיפור או השלמת תעודת בגרות. ההטבה תקפה עד 5 שנים מסיום השירות.

לימודים במוסדות שנמצאים בפריפריה מזכים במימון מלגת לימודים מלאה עבור שנת הלימודים הראשונה. זכות זו עומדת לרשותכם החל מ-3 חודשים לפני מועד השחרור ועד 10 שנים מסיום השירות.

חיילים המעוניינים בסיוע ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה ייהנו מהטבה שנתית של שני שלישים מגובה שכר הלימוד השנתי ובהיקף של עד 6,710 ₪, הנמוך מביניהם. הטבה זו ניתנת לכל שנת לימודים עבור 3 שנים. סטודנטים להנדסה ורפואה יקבלו הטבה גם בשנת הלימודים הרביעית. חיילים משוחררים שכבר קיים להם תואר ראשון זכאים למימון של תואר שני ויהנו מהטבה זו לכל שנת לימודים עבור שנתיים.

לימודי טכנאים והנדסאים יזכו את החיילים המשוחררים בקבלת מלגה של 100% עבור הסמסטר הראשון. מימון זה אינו מכסה את תשלומי החובה עבור בחינות, פרוייקטים וכד', שאותם ניתן לממן מהפיקדון.

במקרים חריגים קיימים חיילים שאינם זכאים לסיוע, או שהינם זכאים לסיוע בהיקף נמוך יותר. מומלץ להיכנס לאזור האישי וללשונית "מלגות" ולבדוק את זכאותכם.

מועדון הטבות

חיילי מילואים וחיילים משוחררים נהנים מחברות אוטומטית במועדון "בהצדעה" המעניק להם הטבות והנחות ייחודיות על מופעי בידור, אירועי תרבות ופנאי ומוצרי צריכה בהיקף נרחב. אתר המועדון מציג את מגוון הפעילויות המפורט לרבות רכישת מינויים לתיאטרון, ארוחות, בתי מלון, אטרקציות, טיולים, בתי קולנוע, הופעות ועוד (חייל שקיבל פטור ממילואים, אינו זכאי לחברות זו יותר).

זכויות חיילים
זכויות חיילים

פטור ממס

מס הכנסה מעניק זיכוי מיוחד במשך שלוש שנים ממועד השחרור. מומלץ להתעדכן בגובה הזיכוי המעודכן באתר מס הכנסה.

במדינת ישראל חלה חובת שירות בצבא, הן שירות סדיר והן שירות מילואים, כשמאפייני השירות הם קשים ומאתגרים, הן מבחינה נפשית והן מבחינה פיזית. מתוך הוקרת פועלים ושמירתם על ביטחון המדינה ועל מנת לעודד חיילים להתגייס ובמטרה לשפר את התנאים שלהם בכדי להקל עליהם את תקופת השירות בצבא, המדינה החליטה על מגוון זכויות חיילים, המגיעות לחיילים משוחררים (חלקן אף שנים רבות לאחר השחרור) ולחיילי מילואים.

במסגרת הזכויות המגיעות לחיילים בשירות חובה ניתן למנות את:

הגשת תלונות

לכל חייל בשירות חובה קיימת הזכות להגיש תלונה וקבילה על מפקדים (בסוגיות הנוגעות בעיקר ליחסי מפקד – פקוד). 

הלנה

חיילים המשרתים במרחק העולה על 100 ק"מ ומעלה מביתם, יהיו זכאים לקבל הלנה בבסיס היחידה בה הם משרתים או בבית החייל.

תחבורה ציבורית

לחיילים בשירות סדיר מגיעות נסיעות חינם בתחבורה ציבורית (אוטובוסים ורכבות) וזאת בהצגת חוגר ובמדים מלאים.

קבלת טיפול רפואי

תקופת השירות הממושכת בצבא כוללת מטבע הדברים גם ימים בהם החייל לא מרגיש טוב וכחלק מהזכויות המגיעות לו, הרי שבעקבות פציעות, תאונות ומחלות למיניהן, החייל יהיה זכאי לקבלת טיפול רפואי תוך 24 שעות. 

גם לחיילים משוחררים קיימות מספר זכויות משמעותיות, שנועדו בין השאר להקל את התאקלמותם בחיים האזרחיים. כך, בין הזכויות הבולטות הללו ניתן למצוא את:

סיוע בתשלום שכר דירה

חיילים בודדים זכאים לקבלת סיוע במימון תשלום שכר דירה וזאת עד לסך של 1,000 ₪ בחודש ובנוסף, מענק חד פעמי בסך 5,000 ₪.

מענק שחרור ופיקדון

עם סיום השירות הסדיר, לכל חייל מגיע מענק שחרור ופיקדון, כשגובה המענק נקבע בהתאם לאופי ואורך השירות הצבאי. את המענק יקבלו החיילים המשוחררים תוך 60 ימים ממועד השחרור וניתן יהיה להשתמש בו לכל צורך ולכל מטרה, כשאת הפיקדון ניתן יהיה לנצל רק למטרות חיים הכרחיות, דוגמת לימודים, רכישת דירה וכדומה.

חיילי מילואים וחיילים משוחררים יכולים ליהנות ממגוון הטבות שונות במסגרת מועדון ההטבות "בהצדעה", כמו למשל הנחות ייחודיות על אירועי תרבות ופנאי ומוצרי צריכה מוזלים בהיקף נרחב.

כפי שניתן להבין, זכויות חיילים נוגעות בתחומים רבים בחיים, הן בהקשר לשירות הצבאי והן בהקשר לחיים האזרחיים. בהתאם לכך, יש לבחון כל זכות בפני עצמה בכדי להבין מהי הדרך המומלצת ביותר למימושה. כך לדוגמה, זכויות חיילים במהלך השירות הצבאי ניתן לממש באמצעות פנייה למפקד או למש"קית ת"ש וזכויות הנוגעות לחיילים משוחררים.

כפי שניתן להבין, לחיילים מגיעים לא מעט זכויות, היכולות להקל עליהם את תנאי השירות ואף להיות שוות לא מעט כסף. בכדי לנצל את מלוא הזכויות המגיעות לכם ולוודא האם ישנן זכויות חיילים שאתם כלל לא מוכרים, כדאי יהיה לפנות בהקדם לשירותיו של עורך דין צבאי, המכיר היטב את דיני המשפט הצבאי בכלל והזכויות המגיעות לחיילים בפרט.

הרעיון העומד מאחורי זכויות חיילים

זכויות חיילים בשירות

זכויות חיילים משוחררים

הוקרה על פועלם

הגשת תלונות וקבילות בנושאי יחסי פקוד – מפקד

סיוע בתשלום שכר דירה לחיילים בודדים

עידוד חיילים להתגייס

נסיעות חינם בתחבורה ציבורית

מענק שחרור ופיקדון (סכומי המענק / פיקדון נקבעים בהתאם לאופי ואורך השירות)

כהקלה על תנאי השירות המאתגרים

קבלת טיפול רפואי תוך 24 שעות

ייעוץ והכוונה לקריירה

"הדברים הנ"ל אינם מהווים יעוץ משפטי ולא ניתן להסתמך עליהם. כל מקרה ייבחן לגופו"
לשיתוף המאמר:
Google ג גוגל
4.8
מבוסס על 99 ביקורות
×
js_loader
מירי גביש פרופיל קטן
עו"ד מירי יעקב גביש
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ
עם מירי >>