ירושה על פי דין

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!

השארת צוואה לאחר המוות מאפשרת לכל אדם לוודא שהנכסים, הרכוש והחפצים השונים שצבר במהלך חייו, יגיעו אל האנשים שהוא רוצה, באופן בו הוא מעוניין. החוק מתייחס גם למקרים בהם לא משאיר אותו אדם צוואה, או שצוואה זו אינה נמצאת. חוקי הירושה קובעים כיצד יחולק הרכוש של אדם זה. במאמר הבא נסקור את הירושה על פי הדין ואת כל מה שצריך לדעת בהקשר אליה.

 

מהי הירושה על פי דין?

ירושה על פי דין היא מצב בו הורשת הנכסים של אדם מסוים מתבצעת לפי חוקי הירושה של מדינת ישראל. באופן עקרוני, המדינה מבינה את החשיבות שיש במימוש רצונו של המנוח. לכן, היא מאפשרת לכל אדם באשר הוא לנסח צוואה. בצוואה ניתן לקבוע איזה רכוש ונכסים שבבעלות כותב הצוואה יועברו לחזקת אנשים אחרים לאחר מותו, ובאיזה צורה.

למרות הזכות הזאת שמקנה המדינה לכל האזרחים שלה, ישנם אנשים שבכל זאת לא משאירים לאחר המוות שלהם צוואה. חלקם מתו מוקדם מדי, חלקם לא ייחסו לכך חשיבות ואחרים לא היו מודעים לחוק. במקרים שאין צוואה לאחר המוות, שאיתה ניתן לחלק עיזבון, הירושה תחולק לפי הדין, כלומר לפי חוקי הירושה שנקבעו.

 

כיצד נקבעה חלוקת הירושה באופן זה?

החוק מתייחס באופן ברור לצורה בה יש להוריש רכוש ונכסים במקרה בו אדם נפטר ולא השאיר אחריו צוואה. המחוקק הבין מבעוד מועד שמצבים כאלו עשויים להיווצר, ולכן יש התייחסות מפורטת לעניין זה. המחוקק קבע את האופן בו תחולק הירושה על ידי מספר גורמים מנחים:

 • מימוש רצון המנוח כערך עליון
 • הבנה כי מרבית הצוואות מורישות נכסים ורכוש לבני משפחה
 • יצירת תיעדוף בחלוקת העיזבון לפי דרגת בני המשפחה וקרבתם למנוח מבחינה משפחתית

 

סדר היורשים

הדבר הראשון אליו מתייחס המחוקק הוא סדר היורשים במקרים של ירושה על פי דין. קודם כל, בן או בת הזוג של המוריש יקבלו את נכסי המיטלטלין (נכסים שניתנים לשינוע ולניוד). כמו כן, הם יקבלו רכב, במידה ויש כזה, יחד עם חלק מסוים מהעיזבון שאינו קבוע. לאחר מכן, ישנן שלוש דרגות אליהן מתייחס החוק:

 1. צאצאי המוריש – ילדיו, נכדיו והנינים שלו
 2. משפחתו הגרעינית של המוריש – הוריו והאחים שלו
 3. משפחתו הנותרת של המוריש – סביו ודודיו

 

לפי חוקי הירושה, היורשים הראשונים במקרה בו אין צוואה הם ילדיו של המנוח. אם אלו לא בחיים, יקבלו נכדיו ואם גם אלו לא בחיים, הנינים שלו. אם למנוח לא היו ילדים, הרי שאפשר להתייחס לדרגה הבאה. הוריו זכאים לקבל את הירושה במצב זה, ואם הם לא בחיים יקבלו הבנים שלהם, כלומר האחים של המוריש.

במקרה בו אין לו צאצאים ומשפחתו הגרעינית לא בחיים, יהיו זכאים הסבים שלו לירושה, ואם הם לא בחיים אז הבנים הנותרים שלהם, כלומר הדודים של המוריש.

 

ירושה על פי דין – אופן החלוקה

את אופן הירושה על פי הדין קבע המחוקק כך:

 • אם לנפטר היה בן זוג והיו ילדים, העיזבון יחולק ביניהם בצורה שיווניות
 • אם לנפטר היה בן זוג אך לא היו לו ילדים, העיזבון יחולק באופן שווה בין בן הזוג להורי הנפטר
 • אם הנפטר השאיר אחריו בן זוג ואחים, מבלי שהיו לו ילדים והוריו נפטרו, העיזבון יחולק לשלוש, כששני שליש ילכו לטובת בן הזוג והשאר יחולק בין האחים באופן שווה
 • אם לנפטר היה בן זוג, אך הוא לא הותיר אחריו הורים, אחים, צאצאים וסבים, בן הזוג יקבל את כל העיזבון
 • אם לנפטר לא היה בן זוג אך היו לו ילדים, ילדיו יקבלו את כל הירושה
 • אם לנפטר לא היה בן זוג ולא היו לו צאצאים, הוריו ואחיו יתחלקו בשווה בירושה

 

כיצד ניתן להימנע ממצב בו הירושה מחולקת בצורה כזאת?

ניתן להימנע ממצב בו הירושה מחולקת באופן ל ירושה על פי דין על ידי עריכת צוואה. ברגע שתהיה צוואה ערוכה שחתומה על ידי המוריש, לא יהיה צורך בהורשה על פי מה שנקבע בחוק. צוואה קודמת לחוקי הירושה שקובעים את סדר היורשים ואת אופן החלוקה. באמצעות סיוע מעורך דין צוואות, כמו עו"ד מירי יעקב גביש, ניתן לנסח צוואה לפי מה שמאפשר החוק.

 

ילדים מאומצים

ישנם הורים שמחליטים לאמץ ילדים. אימוץ ילדים יכול להתבצע מסיבות שונות ומגוונות, החל מחוסר יכולת להביא ילדים אל העולם, דרך רצון אישי של בני זוג ועד מתן מענה למי שלא נמצא בזוגיות אך רוצה לגדל ילד. החוק קובע שילד מאומץ יראה כילד לכל דבר ועניין מבחינת ירושה, גם אם יש למוריש ילדים ביולוגים.

 

מעבר נכסים לחזקת המדינה

חוקי הירושה מבהירים כיצד מתבצעת ירושה על פי דין, מבחינת זהות היורשים, סדר היורשים והצורה בה מחולק העיזבון. חוקים אלו קובעים גם מה יקרה במצב בו אף אחד מבני המשפחה שצוינו בחוק לא נשאר בחיים. במצב זה, העיזבון יועבר לחזקת המדינה. גם אם לנפטר היו חברים קרובים במהלך החיים שלו למשל, או אנשים שהוא היה מעוניין להעניק להם את הרכוש שלו, לא ניתן יהיה להוכיח זאת ללא צוואה.

 

מימוש הירושה – כיצד זה מתבצע?

במידה ואתם נפטר, ואותו אדם לא השאיר אחריו צוואה, על אחד היורשים לפעול בצורה יזומה כדי לממש את הירושה. יש לפנות אל משרד הרשם לענייני ירושה. גוף זה אחראי על מימוש ירושות, ויכול להנפיק צו ירושה.

 

לידה לאחר מותו של המוריש

כפי שאפשר להבין מחוקי הירושה הקובעים כיצד מתבצעת ירושה על פי דין, יש אם לנפטר היו צאצאים, הם הראשונים שזכאים לקבל את הירושה שלו. מה קורה כאשר נולדים צאצאים לנפטר לאחר מותו? מקרה זה אפשרי, כאשר לנפטר עשויים להיוולד ילדים, נכדים ואפילו נינים לפני שהוא מת.

החוק קובע שאם צאצא נולד תוך 300 ימים מאז שהמוריש הלך לעולמו, הרי שאז הוא זכאי להיחשב כמי שנמנה עם היורשים. במידה ואותו צאצא נולד לאחר פרק הזמן הזה, הוא לא יהיה זכאי לקבל חלק מסוים מהירושה, גם אם צאצאים דומים לו (אחיו למשל או בני דודיו) זכאים לכך.

 

המשמעות בניסוח צוואה

ירושה על פי דין מבהירה באופן חד משמעי את המשמעות והחשיבות שטמונים בניסוח צוואה. ניסוח צוואה היא תעודת הביטוח הפשוטה ביותר מפני מצווה של חלוקת הירושה שלא לפי רצון המנוח. מקרים כאלו, בו הרכוש של המנוח מתחלק לא בצורה בה הוא היה רוצה, מתרחשים לא מעט פעמים.

חוקי הירושה אומנם מבוססים על הנחות יסוד הגיונית, כמו קרבה משפחתית וחלוקה שיווניות או יחסית, אך למרות זאת הם לא יכולים לקלוע לרצונו של המנוח באופן גורף, כפי שיכולה לעשות צוואה שמנוסחת על ידו.

 

כיצד יכול לסייע עורך דין צוואות?

גם השארת צוואה לא תמיד מבטלת מבעוד מועד מחלוקות שעשויות לצוץ. לא מעט צוואות שצצות מנוסחות בצורה שאינה חוקית, או שיש בהן שגיאות שהופכות את הצוואה ללא תקפה. עורכת דין צוואות, כמו עורכת הדין מירי יעקב גביש, יכולה לסייע לכם בניסוח צוואה מדויקת וחוקית. היא גם משמשת בתור עורך דין צבאי ומסייעת בקבלת פטור ממילואים.

ירושה על פי דין
ירושה על פי דין

 

"הדברים הנ"ל אינם מהווים יעוץ משפטי ולא ניתן להסתמך עליהם. כל מקרה ייבחן לגופו"
לשיתוף המאמר:
Google ג גוגל
4.8
מבוסס על 99 ביקורות
×
js_loader
מירי גביש פרופיל קטן
עו"ד מירי יעקב גביש
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ
עם מירי >>