צו ירושה

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!

צו ירושה הינו מסמך משפטי רשמי אשר קובע את אופן החלוקה של רכוש הנפטר – עיזבון בין היורשים החוקיים שלו. לרוב, ניתן צו צוואה נקבע על פי הצוואה אותה כותב אדם בטרם עת ובה קובע מה יעשה ברכושו לאחר מותו, במקרה שבו אין צוואה הירושה תתחלק על פי דין, כלומר לפי סדר הקרובים של הנפטר בהתאם לחוק הירושה ובהתאם לצו הירושה שיינתן.

 

מהי ירושה?

ירושה הינה הרכוש של אדם לאחר מותו. ירושה מכונה גם עיזבון וכוללת את הזכויות והחובות של הנפטר. כאשר אדם נפטר על מנת לקבוע מה יעשה לאחר מותו ולחלק את העיזבון יש צורך בצו ירושה אשר יקבע כיצד תתחלק הירושה בין היורשים החוקיים.

כאשר האדם הנפטר ערך בחייו צוואה, כלומר ניסח מסמך משפטי בה הוא קבע מה יעשה עם רכושו לאחר מותו, הירושה שלו תתחלק בהתאם לצוואה. ככל והאדם לא הותיר אחריו צוואה, הירושה שלו תהיה 'ירושה על פי דין' כלומר על פי סדר הקרבה הקבועה בחוק הירושה.

 

ירושה על פי דין

חוק הירושה קובע כיצד יחולק עזבונו של אדם ככל ולא הותיר אחריו צוואה. הירושה היא על פי דין, כלומר מתחלקת על פי הסדר הקבוע בחוק היורשה, כאשר היורשים הראשוניים הם קרובי משפחתו של המוריש על פי סדר הקרבה, במקרה שבו לנפטר אין בכלל קרובי משפחה הירושה תועבר למדינת ישראל באמצעות מוסד האפוטרופוס הכללי.

ראשית, הירושה מתחלקת חצי בין בן או בת זוגו של הנפטר וחצי לילדיו. במקרה שבו לנפטר אין בן זוג או אין ילדים הירושה תועבר במלואה לילדים או לבן או בת הזוג. לאחר מכן הירושה תועבר להוריו של הנפטר ולאחר מכן לאחיו.

 

מהו צו ירושה?

צו ירושה הוא מסמך משפטי אותו מעניק רשם הירושה לצורך חלוקת העיזבון של הנפטר, ככל וזה לא הותיר אחריו צוואה. כאשר נוצר מצב בו הנפטר הותיר אחריו צוואה אך היא מתייחסת רק לחלק מהרכוש וקיימים נכסים שאינם נכללים בצוואה, הם יתחלקו על פי צו ירושה.

צו ירושה לא מונה את נכסי הנפטר ומעריך את שווי הירושה אלא הוא קבוע קודם כל מי הם היורשים של הנפטר על פי סדר הירושה ומה יהיה החלק של כל אחד מהם בירושה, לאחר שתתברר היקפה. על מנת לקבל את צו הירושה יש לפנות לרשם לענייני ירושה או לבית הדין הרבני באזור המגורים של הנפטר.

 

שלבי מתן הצו

לאחר מות הנפטר, קרוביו יכולים להגיש בקשה לצו ירושה ללשכת הרשם לענייני ירושה, ככל ומדובר בנפטר שהותיר אחריו צאצאים, בן או בת זוג והורים נהיה ניתן להגיש את הבקשה באופן מקוון באינטרנט.

הבקשה נושאת אגרת רישום ותשלום עבור פתיחת הבקשה. לאחר הגשת הבקשה מועבר עותק שלה ללשכת האפוטרופוס הכללי אשר תוך 45 ישיב על הבקשה, בתגובתו עליה הוא יכול לאשר אותה, לבקש להשלים פרטים אשר חסרים בבקשה או להעביר את התיק לדיון בבית המשפט לענייני משפחה.

לאחר מכן, לשכת הרשם תפרסם ברשומות או בעיתונות היומית הודעה על עצם הגשת הבקשה כדי לאפשר ליורשים נוספים להתגלות או לאנשים אחרים לקום ולהתנגד לצו הירושה. ככל וקיימים מתנגדים לירושה העניין יעבור לדיון בבית המשפט לענייני משפחה. תקופת ההליך בין הגשת הבקשה לבין קבלת צו הירושה נמשכת לרוב כשלושה חודשים, בהליך רגיל.

 

קבלת צו הירושה

צו הירושה ניתן באופן דיגיטלי ונשלח לדואר אלקטרוני של האדם אשר הגיש את בקשת הצו וכן נשמר באיזור האישי של האדם באתרים הממשלתיים.

את הקובץ ניתן להעביר לכל גורם אשר יבקש את הצו, כמו כן הצו נשלח אוטומטית לגופים רשמיים אשר נדרשים לצו כגון אגף המקרקעין, משרדי ממשלה שונים, רשות המיסים, בנקים, חברות ביטוח וכדו' על מנת לתעל את ההליך ולהקל עליו בעת פניה של היורשים לגופים אלו.

 

התנגדות לצווי ירושה

התנגדות לצו ירושה יכולה להיעשות בשל כמה סיבות. ראשית, ייתכן ותוגש התנגדות בטענה כי הנפטר כן הותיר אחריו צוואה, במקרה כזה יהיה צורך לצרף להתנגדות את מסמך הצוואה.

ככל והרשם יקבע כי הצוואה היא אמיתית ועומדת בתנאים הקבועים בחוק הירושה תתחלק על פי תוכן הצוואה ויינתן צו קיום צוואה. ייתכן כי תוגש התנגדות לצו קיום הצוואה בשל גילוי על קרובים נוספים אשר אינם מוזכרים בבקשה במקרה כזה יערך בירור של סדר קרוביו של הנפטר והירושה תתחלק על פיה.

ייתכן גם כי הסיבה להגשת ההתנגדות היא סכסוך משפחתי בין היורשים או טענה כי מגיש הבקשה היה עוין לנפטר, במקרה כזה הדברים יתבררו בבית משפט לענייני משפחה. לאחר הבירור בבית המשפט לענייני משפחה וקבלת פסק הדין, העניין יוחזר ללשכת הרשם לענייני ירושה על מנת שזה ייתן צו ירושה בהתאם לפסק הדין.

 

לסיכום, ענייני ירושה הן עניינים חשובים ביותר שכן הן עוסקים ברכוש הנפטר וחלוקתו. מדובר בתחום משפטי מורכב הנוגע לתחומים משפחתיים ולכן עשוי להיות בעל משמעות והשלכות מבחינה רגשית. על מנת ללמוד עוד על הנושא לייעוץ משפטי בתחום, פנו לעורכת הדין מירי יעקב גביש, לליווי משפטי מקצועי ומהימן!

צו ירושה
צו ירושה
"הדברים הנ"ל אינם מהווים יעוץ משפטי ולא ניתן להסתמך עליהם. כל מקרה ייבחן לגופו"
לשיתוף המאמר:
Google ג גוגל
4.8
מבוסס על 99 ביקורות
×
js_loader
מירי גביש פרופיל קטן
עו"ד מירי יעקב גביש
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ
עם מירי >>