Miri Logo - White

חייגו עכשיו

צוואה לטובת מי שנטל חלק בעריכתה

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!

אדם צובר במהלך חייו נכסים, רכוש והון. מתוקף הזכות של כל אדם לפעול על פי רצונו, בצורה חוקית כמובן, בכל מה שקשור לרכוש שלו, הוא יכול לערוך צוואה ולהוריש את מה שהיה בבעלותו לכל אדם שיחליט עליו. צוואה לטובת מי שנטל חלק בעריכתה היא עניין מורכב, שיכול במקרים מסוימים אף להוביל לפסילה של הצוואה.

 

צוואה – רקע כללי

צוואה היא קודם כל מסמך משפטי בעל תוקף מחייב שמאפשר למנוח לממש את הרצון שלו, בצורה בה ניתן יהיה להוציא את רצונו לפועל אחרי המוות שלו. צוואה צריכה להיות מנוסחת לפי הכללים השונים שנקבעו בחוק. ניתן לערוך כמה סוגי צוואות:

 • צוואה בכתב יד
 • צוואה הדדית
 • צוואה בעל פה
 • צוואה בפני רשות
 • צוואה בפני עדים

 

לא סתם נקבעו מספר דרכים לעריכת צוואה. המחוקק מבין שצוואה היא עניין רגיש, שכולל יחסים בתוך המשפחה ונכסים בעל ערך כספי משמעותי (נכסי מקרקעין למשל, ניירות ערך), ולכן הוחלט על כמה סוגי צוואות, על מנת שלא יגרם מצב של בלבול, בלגן ובעיות משפטיות. עו"ד מירי יעקב גביש יכולה לסייע לכם בעריכת הצוואה לפי אחד מסוגי הצוואות הללו.

 

צוואה לטובת מי שנטל חלק בעריכתה יכולה להוביל לפסילה

אם אדם מסוים נטל חלק בעריכה של צוואה, הצוואה שלו עשויה להיפסל. החוק קובע סיבות שונות לפסילת צוואה. למשל, אם אי אפשר לממש צוואה באופן מעשי, אפשר לפסול את הצוואה או חלק ממנה. אם הצוואה כוללת הוראות שאינן מוסריות, ניתן לפסול אותה. גם טעויות טכניות עשויות להוביל לפסילה של הצוואה עצמה.

 

נטילת חלק בעריכת צוואה

נטילת חלק בעריכת הצוואה יכולה לבוא לידי ביטוי במספר דרכים. למשל, עורך דין הוא דוגמא לאיש מקצוע שנוטל חלק בעריכת הצוואה במקרים רבים. הוא יכול לסייע לעורך הצוואה לנסח את הצוואה, בצורה בה לא יעלו בעיות משפטיות שונות.

הצוואה לטובת מי שנטל חלק בעריכתה יכולה לבוא לידי ביטוי גם אצל אנשים אחרים, שאינם אנשי מקצוע. חברים קרובים או רחוקים, כמו גם בני משפחה קרובים או רחוקים, צאצאים ובני זוג יכולים גם ליטול חלק בעריכת הצוואה.

 

מצבים בהם לא קיימת עילה לפסילה

בחלק מהמקרים בהם אדם מסוים נטל חלק בעריכת הצוואה, הוא עשוי דווקא שלא להיחשב בתור מי שעשה זאת כנגד החוק ושצריך להוביל לפסילה של הצוואה בעקבות הפעולה שלו. הנה דוגמאות למקרים בהם לא קיימת עילה לפסילת הצוואה או לפסילה של חלק ממנה בעקבות ניטלה של אדם נוסף בעריכתה של הצוואה:

 • סיוע מעורך דין או רשות משפטית כפי שנקבע בחוק
 • אדם שמסייע בצוואה אך אינו מושפע מהצוואה ואינו אמור לקבל ירושה
 • מעורבות זניחה שאין בה השפעה ממשית

 

בן משפחה שנטל חלק בעריכת הצוואה

למראית עין, מעורבות של בן משפחה יכולה להיראות בתור דבר חיובי. רוב האנשים מנהלים קשרים חיוביים עם בני המשפחה שלהם. לכן, אם אחד מבני המשפחה מחליט להיות מעורב ולקחת חלק בצוואה של אדם מסוים, הדבר יכול דווקא להיות מבורך. אחים, הורים, בני דודים, בן או בת זוג וילדים אלו דוגמאות לבני משפחה כאלו.

למרות זאת, הדבר אינו נראה בתור משהו נחמד ותמים מצד בית המשפט. בן משפחה שנוטל חלק בעריכת הצוואה יכול לסכן את עצמו מבחינת ירושה. אם בית המשפט רואה שבן משפחה נטל חלק בעריכת הצוואה ושהוא נחשב לאחד היורשים, בית המשפט צפוי לבטל את הירושה של בן המשפחה באופן מידי, ואפילו את כל הצוואה עצמה. בנוסף, הדבר יכול להוביל לעתירות של בני משפחה אחרים אל בית המשפט וליצור סכסוך משפטי.

 

צוואה לטובת מי שנטל חלק בעריכתה ואינו בין משפחתו של המצווה

מצבים בו אדם נוטל חלק בעריכת הצוואה ואינו נחשב לבין משפחתו של המצווה הם גם אפשריים. חברים ומכרים שונים יכולים ליטול חלק בעריכת הצוואה. במקרים רבים יכול בית המשפט לקבוע שאנשים אלו פעלו בצורה שאינה תקינה ושכתוצאה מכך אפשר לפסול את הצוואה לה הם היו שותפים.

למשל, אם הם נחשבים לחלק מהיורשים. בנוסף, החוק קובע שאנשים ששימשו בתור עדים בצוואה אינם יכולים להיות חלק מהיורשים. אם אדם מסוים היה אחד משני העדים שהחוק קובע שעליהם להיות נוכחים בעת עריכת הצוואה, ובצוואה עצמה מופיע שאחד מהעדים הוא למעשה אחד מהיורשים, בית המשפט יכול לבטל את הצוואה.

כמובן שגם אדם שהיה מעורב בצוואה והשפיע עליה על ידי עבירה פלילית, כמו איום, סחיטה או תקיפה מינית, ייחשב למי שעובר על החוק והצוואה בה הוא היה נוכח תתבטל.

 

בן זוגו של הנהנה מהצוואה

החוק נותן מענה לפרצה במקרה שהצוואה לטובת מי שנטל חלק בעריכתה לא כללה ירושה לאותו האדם, אך כן לבן או בת הזוג שלו. הרעיון שפוט – אדם מסוים יכול להיות מעורב בצוואה ולהשפיע על המצווה שיוריש רכוס, נכסים או הון לבן או בת הזוג שלו.

אם הרכוש שלהם משותף, יוכל לקבל מי שנטל חלק בעריכת הצוואה את הרכוש, מבלי שהוא הורש לו. החוק קובע שגם במקרים כאלה תהיה עילה לפסילת הצוואה, כדי שלא יתרחש ניצול של פרצה זו כביכול.

 

מקרה יוצא דופן – צוואה בעל פה

ישנו מקרה אחד בו אדם יכול להוריש רכוש, נכס או הון לאדם מסוים, למרות שהאדם הזה נטל כביכול חלק בעריכת הצוואה והיה עד לצוואתו של המנוח. בצוואה בעל פה הדבר הזה יכול להתרחש. צוואה זו היא צוואה שנאמרת בעל פה על ידי אדם גוסס, או אדם שיודע שחייו עומדים להסתיים ברגע קרוב.

במקרה הזה, יכול אותו אדם לצוות לשני עדים, שיצטרכו לכתוב במיידי את הצוואה עבורו. החוק מאפשר למצווה לכלול את אותם עדים, שמעורבים כאמור בצוואה, בירושה שלו.

 

האם ניתן להימנע מצוואה לטובת מי שנטל חלק בעריכתה?

המטרה העיקרית של צוואה היא לממש את הרצון של המנוח. הכלל הזה מנחה גם את המחוקק וגם את בתי המשפט. בתי המשפט מנסים כמה שיותר להתחשב במצב בו המנוח גרם לצוואה לטובת מי שנטל חלק בעריכתה, אך במקרים רבים אין להם ברירה והם נאלצים לפסול אותה.

ניתן להימנע מהמקרים הללו מראש באמצעות ידע משפטי. איש מקצוע עם ידע כזה יכול לעיין בצוואה ולהתריע את המצווה מהסיטואציה הבעייתית הזאת, מה שיחסוך צרות עתידיות.

 

עורך דין שמתמחה בצוואות

עורכי דין שמתמחים בצוואות הם עורכי דין שבחרו להתמחות בתחום הזה. תחום הצוואות נרחב וכולל הרבה מאוד סיטואציות שונות. עורך דין צוואה רלוונטי גם עבור מי שצריך סיוע בצוואה שלו וגם עבור מי שרוצה לממש צוואה כדי לקבל ירושה מסוימת. כאשר אנו מדברים על אדם שנטל חלק בעריכת הצוואה שהטיבה עימו, עורך דין צוואות רלוונטי במקרים הבאים עבור לקוחותיו:

 • הגשת ערעור לבית המשפט
 • עתירה לבית המשפט על מנת להתריע בפני יורש שנהנה מהצוואה אך נטל חלק בעריכתה
 • עיון בצוואה של עורך הצוואה והתראה בפני אדם שנטל חלק בעריכת הצוואה ונהנה ממנה
 • ייעוץ בדבר פעולות משפטיות שונות עבור הלקוח
צוואה לטובת מי שנטל חלק בעריכתה
צוואה לטובת מי שנטל חלק בעריכתה
"הדברים הנ"ל אינם מהווים יעוץ משפטי ולא ניתן להסתמך עליהם. כל מקרה ייבחן לגופו"
לשיתוף המאמר:
Google ג גוגל
4.8
מבוסס על 99 ביקורות
×
js_loader
מירי גביש פרופיל קטן
עו"ד מירי יעקב גביש
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ
עם מירי >>