Miri Logo - White

חייגו עכשיו

מתי צוואה לא תקפה

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!

במבט ראשון, יצירת צוואה עשויה להיראות כתהליך פשוט הכרוך בזיהוי נכסי המצווה וקביעת המוטבים. עם זאת, מספר הצוואות שלא נערכו כהלכה נמצא במגמת עלייה, ככל הנראה בשל עורכי דין חסרי ניסיון שערכו אותן. על רקע זה, יורשים רבים בישראל מוטרדים מן השאלה באילו נסיבות ניתן לאכוף את קיומה של צוואה ומתי צוואה לא תקפה.

מאמר זה יכסה את הסיבות העיקריות שיכולות להפוך צוואה לפסולה והדרכים להימנע ממצב מצער זה.

 

מתי צוואה לא תקפה מבחינה משפטית?

על פי החוק, אדם חייב להיות בעל כשירות משפטית בעת יצירת צוואה, בה הוא מתאר את חלוקת הנכסים והכספים הרצויה מבחינתו בין יורשיו, עוד במהלך חייו.

אולם ישנן נסיבות בהן אדם עשוי להיחשב כמי שאינו כשיר משפטית לערוך צוואה. בראש ובראשונה, קטין מתחת לגיל 18 אינו רשאי על פי חוק לערוך צוואה.

בנוסף, גם אדם בעל פגיעה נפשית או רגשית, הנעדר יכולת לנהל את חייו בצורה תקינה ומסודרת, ייחשב כמי שאינו מסוגל לערוך צוואה, בהיותו מה שהחוק מכנה "פסול דין". אדם במצב כזה יוכר כפסול דין בבית משפט, וימונה אפוטרופוס לניהול ענייניו.

בנוסף, גם אדם הנעדר יכולת קוגניטיבית להבין את משמעות ההוראות בצוואה, אינו כשיר ליצור צוואה בראי החוק.

לייעוץ משפטי לגבי ערעור על צוואות – פנו אל עו"ד מירי יעקב גביש בטלפון: 074-702-8570.

 

עילות נפוצות לערעור על תוקפה של צוואה

בנוסף להיעדר כשירות משפטית, ניתן לערער על תוקפה של צוואה גם במקרים בהם מופעל לחץ חיצוני על המוריש, בין אם בכוונה ובין שלא בכוונה. להלן דוגמאות למקרים כאלה:

  1. השפעה בלתי הוגנת על עורך הצוואה – זהו מצב בו גורם חיצוני מפעיל השפעה יתרה על עורך הצוואה כדי לתמרן לטובתו את תוכן המסמך. זה יכול לכלול פעולות כמו עריכת צוואה ללא ידיעת בני משפחה אחרים, בידוד המוריש ממשפחתו ומהחברה, יצירת תלות רגשית או פיזית ביורש או איומים.
  2. מעורבות בעריכת הצוואה – אם יורש הנחה את המוריש או עורך הדין בעריכת הצוואה, או נוכח במהלך עריכתה, הדבר עלול לפסול את הצוואה.

 

כיצד הערעור על תוקף הצוואה מתבצע בפועל?

ערעור על תוקפה של צוואה יבוצע בהגשת התנגדות לרשם לענייני ירושה. מכתב ההתנגדות צריך לכלול הסבר מפורט של הסיבות להגשת ההתנגדות וראיות תומכות. חשוב לציין כי יש להגיש את בקשת ההתנגדות, לרבות כל חלקיה, במספר עותקים ולשלוח לגורמים הרלוונטיים המטפלים בנושא.

 

מה ניתן לעשות אם מתעורר חשד להשפעה בלתי הוגנת ביצירת צוואה?

אם הייתם עדים למישהו שניסה להפעיל השפעה בלתי הוגנת על אחד מקרוביכם לערוך צוואה לטובתו, אך לא יכולתם להתערב באותו הזמן, מומלץ לאסוף ראיות על המצב. ראיות אלו תהיינה שימושיות כאשר המוריש ילך לעולמו, במידה ותראו לנכון לערער על תוקף הצוואה שנוצרה בהשפעה בלתי הוגנת. מומלץ לאסוף מסמכים רפואיים, תכתובות רלוונטיות, הצהרות של שכנים ומטפלים וכל מסמך רלוונטי אחר שיכול לתמוך בטענותיכם.

 

האפשרות לערעור על תוקף הצוואה עקב פגמים צורניים בעריכתה

צוואה עלולה להיחשב כפסולה במצבים שונים בהם לא נוצרה על פי דרישות החוק. להלן כמה דוגמאות:

  • פגמים בצוואה בכתב יד: צוואה כזו עלולה להיפסל אם היא לא כתובה כולה בכתב ידו האישי של המוריש או אם היא כתובה בחלקה בכתב יד אחר.
  • פגמים בצוואה בעדים: צוואה מסוג זה עלולה להיחשב כפסולה אם היא נכתבת ונחתמת ללא נוכחות עדים או אם היא נערכת בנוכחות עדים לא כשירים, כגון קטינים מתחת לגיל 18 או עדים פסולי דין.
  • פגמים בניסוח צוואות: גם בעיות בניסוח בצוואה, כמו לשון לא ברורה או תנאים בלתי סבירים לקיום הצוואה, עלולות להביא לפסילתה.

 

עם זאת, ישנם מצבים בהם צוואה עדיין עשויה להיחשב תקפה למרות טעויות ניסוח. קביעה זו נעשית על ידי בית המשפט לאחר בחינה מפורטת של מהות ומשמעות הטעות. יש לציין כי הליך משפטי זה יכול להיות ארוך למדי.

 

כיצד אפשר לעכב את מימושה של צוואה לא תקפה?

המוטבים הנקובים בצוואה רשאים לבקש צו למימוש הצוואה מרשם הירושה בעקבות פטירת המוריש. אם הבקשה תאושר, הצוואה תיכנס לתוקף. אולם רשם הירושה נותן הזדמנות לכל אדם הסבור שנפגע מהצוואה, להגיש התנגדות לצו הקיום תוך 14 יום ממועד פרסומו. במקרה של התנגדויות לקיום הצוואה, הרשם יידרש להחליט האם להמשיך למתן צו הקיום או להפנות את הנושא לחקירה בבית משפט לענייני משפחה.

יצוין כי כל התנגדות או בקשה מיוחדת הקשורה לקיום הצוואה עלולה לגרום לעיכוב במימושה.

 

הדרישות החוקיות לעריכת צוואה תקפה ומחייבת מבחינה משפטית

בישראל כדי שצוואה תהיה תקפה, היא חייבת לעמוד בדרישות מסוימות. בראש ובראשונה, על המוריש להיות בן 18 לפחות וצלול בדעתו בעת יצירת הצוואה. כמו כן, על הצוואה להיות כתובה, וחתומה על ידי המוריש ושני עדים בגירים שאינם פסולי דין, שנכחו בעת חתימת המוריש על המסמך.

בנוסף, העדים חייבים להיות מעל גיל 18 ואינם יכולים להיות מוטבים או בני זוג של מוטבים הנקובים בצוואה.

על הצוואה גם לכלול זיהוי מפורש את המוריש, כולל רישום מפורט של כלל נכסיו, ולפרט כיצד יש לחלק את הנכסים הללו בין המוטבים. אם יימצא שהצוואה אינה ברורה או עמומה, רשאי בית משפט להתערב בפירוש הוראותיה.

על מנת לוודא שהצוואה מחייבת מבחינה משפטית ומצמצמת את סיכויי ההתנגדויות, מומלץ להתייעץ עם עורך דין בעת ​​עריכת המסמך וביצועו. עורך הדין יכול לוודא שהצוואה עומדת בכל הדרישות החוקיות ולספק ליווי משפטי לאורך כל התהליך.

 

חשיבות הסיוע המשפטי בעריכת צוואה להבטחת תוקפה המשפטי

כדי להבטיח קיום צוואה על פי רצונו של המוריש, במינימום עיכובים ואפשרויות התנגדויות, רצוי לפנות לליווי מעורך דין בעת ​​עריכת המסמך. תפקידו של עורך הדין הוא לבחון את רצונות המצווה, להציע נקודות מבט שונות בנושאים פוטנציאליים, לייעץ לגבי האפשרויות לטיפול בעיזבון ולוודא שהמסמך עומד בדרישות החוק.

לאחר עריכת הצוואה יכול עורך דין המוסמך כנוטריון, לסייע למצווה להפקידה אצל רשם הירושה. כך ניתן לאשר את קיומה של הצוואה באופן פורמלי, מה שיעניק במועד קיום הצוואה, משנה תוקף לחוקיותה.

 

לסיכום: הדרך היעילה ביותר להבטיח שצוואה תהיה תקפה וברת אכיפה

יצירת צוואה תקפה בישראל, יכולה להיות תהליך מורכב עם שיקולים משפטיים רבים שיש לקחת בחשבון. על מנת להבטיח את קיום הצוואה בהתאם לרצון המוריש וללא עיכובים או אתגרים מיותרים, מומלץ מאוד להתייעץ ולערוך את הצוואה בסיוע עורך דין מנוסה לענייני צוואות וירושות.

עו"ד צוואות טוב יכול לספק למוריש הדרכה לגבי האפשרויות השונות לעריכת המסמך, להציע נקודות מבט שונות על מקרי קיצון, ולוודא שהמסמך תקין מבחינה משפטית ונערך בצורה נכונה. בנוסף, הפקדת הצוואה אצל רשם הירושה מוסיפה לאמינותה ומסייעת במניעת בעיות בהמשך הדרך.

ככלל, קבלת סיוע של עורך דין ביצירת הצוואה היא צעד חשוב לקראת ביצוע רצונו של המוריש ביעילות וללא כל בעיות משפטיות. עורכת דין מירי יעקב גביש מתמחה בענייני צוואות וירושות, ותשמח לייעץ לכם בנושא זה.

לקביעת פגישת ייעוץ בנושא הבטחת תוקפה של הצוואה, הגנה על צוואה או בדיקת ההיתכנות לערעור על תוקף הצוואה – פנו בהקדם אל משרד עו"ד מירי יעקב גביש בטלפון: 074-702-8570.

מתי צוואה לא תקפה
מתי צוואה לא תקפה
"הדברים הנ"ל אינם מהווים יעוץ משפטי ולא ניתן להסתמך עליהם. כל מקרה ייבחן לגופו"
לשיתוף המאמר:
Google ג גוגל
4.8
מבוסס על 99 ביקורות
×
js_loader
מירי גביש פרופיל קטן
עו"ד מירי יעקב גביש
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ
עם מירי >>