Miri Logo - White

חייגו עכשיו

צוואה לא חוקית

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!

צוואה נחשבת להרבה יותר ממסמך משפטי מחייב ובר תוקף, אלא לערך מקודש ומהותי ביותר בדין הישראלי ובכלל. הצוואה מביעה את רצונו האחרון של אדם שנפטר בנוגע לעניינים שונים שיבואו על פתרונם לאחר מותו ולכן חלים כללים קפדניים במיוחד מצד החוק בנוגע לעריכה, מסירה, הפקדה וגם תקינותה על כל הוכחותיה של אותה צוואה. אז מתי תיחשב מבחינה משפטית צוואה לא חוקית?

 

על צוואה, משמעותה וחוקיותה

לאורך חייו צובר אדם רכוש שאיננו ממשיך עמו אל העולם שמעבר. מצב זה מתיר לאותו אדם לצוות כיצד לנהוג ברכושו לאחר מותו וזאת בהתאם לציוויים שעומדים בכללי החוק והמוסר כנדרש. ככל שהצוואה תקינה וכל פעולותיה היו כחוק, היא תיחשב כמסמך משפטי מחייב לכל דבר ועניין שיש למלא ללא עוררין.

יחד עם זאת, קיימים מקרים שבהם נערכה צוואה לא חוקית, במלואה או בחלקה, מה שעשוי להביא לביטולה. סעיף 34 לחוק הירושה קובע כי צוואה שנערכה באופן לא חוקי, מוסרי או אפשרי תבוטל. חשוב להדגיש כי הקפדה על חוקיותה של צוואה היא עניין קריטי, מכיוון שהנפטר לא יכול להוכיח שצוואתו תתקיים ולכן החוק מבטיח את הגנתה באמצעות שורה של כללים.

בנסיבות אלה, הרי שהדרך הטובה ביותר לערוך את הצוואה מלכתחילה תהיה באמצעות עורך דין צוואות שינסח אותה וידאג לעמידתה בכל הוראות החוק וההקפדות הנדרשות.

 

מהי צוואה לא חוקית?

צוואה לא חוקית מהווה מסמך צוואה שלא ניתן לקיים בנסיבות מסוימות, למשל כאשר הוראותיה מנוגדות לחוק (ציווי לבצע מעשה פלילי למשל, כתנאי לקבלת הירושה) או למוסר הישר (למשל ציווי להתגרש מבן/ בת הזוג כתנאי לקבלת הירושה). לעתים, צוואה מסוימת תכיל סעיף אחד שאיננו חוקי בעוד ששאר הסעיפים אינם פסולים, כך שניתן יהיה לקיים את שאר הצוואה כל עוד אותו סעיף פסול לא משנה אותה מהותית.

ניתן היה לשער כמובן שאחרי אלפי שנים של הותרת צוואותיהם של נפטרים יהיה ברור מהם הקווים הכלליים בהם תידרש הצוואה לעמוד, אך מערכת המשפט תמיד נחשפת להפתעות חדשות בנושא הזה.המקרה הנפוץ ביותר של צוואה לא חוקית הוא כאשר הציווי לא מתקבל על דעתם של היורשים, על אף שבתי המשפט לא מוצאים בו פגם. סעיף כזה לדוגמה הוא ההתנייה להשתמש ברכושו של המצווה רק בשטחי מדינת ישראל.

במקרה כזה שבו היורשים דורשים לבטל סעיף מסוים כך שניתן יהיה להשתמש ברכוש גם מעבר לים, יביא בדרך כלל לדחיית הבקשה ולהותרת הצוואה על כנה, שכן היא איננה מפרה את זכות היורשים לקבל את המגיע להם, אלא רק מתנה אותה בבקשה שהחוק מכיר בה כלגיטימית.

 

צוואה לא חוקית בראיית השינויים שבחוק

כיצד לנהוג לגבי צוואה שבעת עריכתה הייתה עשויה להיחשב בלתי חוקית, אך לאור שינויים בחוק תיחשב כיום כקבילה? במקרה לדוגמה, מצווה מסוים דרש בתחילת המילניום להשקיע חלק מכספו בגידול קנאביס רפואי. במועד הצוואה, בקשה שכזו הייתה בבחינת עבירה מובהקת על החוק, אך כיום נחשבת לצעד קביל.

החוק תמיד בוחן את הצוואה במועד המימוש שלה ולא על סמך מועד עריכתה ולכן יאפשר הוראות שכאלה גם אם בעבר נחשבו לא חוקיות.

 

צוואה לא חוקית עקב הוראה בלתי חוקית

כפי שקראתם, הוראה בלתי חוקית בצוואה לא תוכל להתממש ולעתים תביא לפסילה מלאה של הצוואה כולה. בנוסף, יש לציין את שורת המקרים שבהם יורשים מעוניינים להוריש זכות אישית, כמו למשל לצוות על כך שיורש מסוים יקבל את הדיפלומה או הרישוי שניתנו לו בעודו בחייו, מה שכמובן איננו אפשרי.

עניין נוסף שהופך צוואה ללא חוקית הוא הוראה שניתנה במקרקעין לגבי דייר מוגן, כך שהמצווה שהיה דייר מוגן בחייו מבקש להעביר את זכות זו ליורש שלו.

 

צוואה לא חוקית בעקבות הורשה לדורות

מי שיביע בצוואתו הוראה לפיה ירושתו תימשך עד לקץ כל הדורות, צוואתו תיפסל וזאת על פי סעיף 34 לחוק הירושה. אמנם המצווה יכול להורות על ירושה ממשיכה כך שתועבר בנקודת זמן מסוימת מיורש אחד לשני, אך מעבר לכך הדבר יביא לביטול הצוואה. מסיבה זו, אין לערוך צוואות שבהן מוריש אדם את רכושו וזכויותיו לכל צאצאיו מכאן והלאה וללא סוף מוגדר וברור.

עניין נוסף שמתייחס לכך הוא החשבתה של צוואה כבלתי חוקית כאשר הירושה בה מתייחסת לעובר או לצאצא שטרם נולד. חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות במדינת ישראל קובע כי אדם איננו כשיר לרשת או לרכוש זכויות כלשהן, אלא אם סיים לידתו בפועל.

במילים אחרות, לא ניתן להוריש דבר למי שטרם בא לעולם, אלא רק למי שנולד 300 ימים ומעלה לאחר המועד בו נערכה הצוואה. יחד עם זאת, חשוב לציין כי קיים תיקון לחוק זה לאור סוגיית טיפולי ההפריה המתפתחת.

 

דגשים כלליים להבנת חוקיות הצוואה

כאמור, כל צוואה שנמצאה בלתי חוקית, מוסרית או ברת ביצוע הופכת בטלה. ייתכן שהצוואה כולה לא תבוטל אלא רק ההוראות הבלתי חוקיות שלה, מלבד כאשר הוראות אלה משליכות על הצוואה כולה.

כל צוואה נדרשת לעריכתה דרך הוראות מפורשות וברורות, כך שניתן לשרטט בבירור את גבולות המותר והאסור ולהבין מהם התנאים המרכזיים שבגינם תיפסל צוואה מסוימת. מכיוון שמכלול הנסיבות, הסוגיות, הדינמיקה בין מצווים ויורשים וגם סוג הצוואה או סוג הירושה משתנים לחלוטין ממקרה למקרה, צפות ועולות סוגיות שונות הדורשות בחינה מדוקדקת בנוגע לתקינותן וזאת כדי להבטיח שהצוואה לא תבוא על ביטולה בסופו של דבר.

כך לדוגמה, אדם לא יכול לצוות שאדם נוסף מטעמו יחליט מאוחר יותר כיצד לחלק את הירושה, או לצוות על חלוקת רכושו באופן הוליסטי, "לכל צאצאיו העתידיים".

המיומנות המקצועית הנדרשת לכתיבה ועריכת צוואות היא גבוהה, וזאת על מנת להבטיח שיהיה ניתן לקיים אותה מבלי שתיפסל בסופו של דבר. אחד התנאים המרכזיים לכך הוא המבע הטכני של הצוואה, המכיל ניסוח פשוט וברור שאיננו משתמע בשתי פנים, שצופה לעתיד הנראה לעין לאחר פטירת המוריש ושמתייחס באופן ברור ומפורש לדמותם של היורשים ולפעולות או ההתניות החוקיות והקבילות מהם, ככל שקיימות כתנאי למימוש הצוואה.

חשוב להדגיש שהחוק לא נוטה להתערב בשיקוליו של המצווה, כך שאם החליט מצידו על הדרת אחד מילדיו בירושה, על חלוקה לא שוויונית או הורשת כל רכושו רק לחבר קרוב, הדבר אינו מצביע על צוואה לא חוקית. כדי לפסול צוואה שכזו, יהיה על היורשים להוכיח כי נפל בה פגם מסוים, למשל שהייתה על המצווה בעת עריכת צוואתו השפעה בלתי הוגנת, או שלא היה צלול בדעתו ולכן הצוואה לא מביעה את רצונו הכן והאמיתי בעת שחתם עליה.

יש לזכור שחוקיותה ותקינותה של כל צוואה תיבחן במועד שבו היורשים מעוניינים לממש אותה, מה שלעתים מביא לתסכול רב ולתסבוכת משפטית עמוקה בשל העדר האפשרות לממש את חלק מסעיפי הצוואה או את כולה. לכן חשובה מאוד מעורבותו של עורך דין ירושות וצוואות כבר ממעמד עריכת הצוואה, על מנת שלא לכלול בה אלמנטים שיביאו בעתיד לביטולה.

 

עריכת צוואה חוקית מבצעים רק עם עורך דין

אם ברצונכם להכין צוואה המשקפת כראוי את כוונותיכם ורצונותיכם, אנא צרו קשר עם משרד עורכי הדין מירי יעקב גביש, המתמחה בדיני ירושות וצוואות ומעניק שירות אישי מסור, מקצועי ומתוך בקיאות יסודית מאוד בחוק ובפסיקה הענפה שקיימת בנושא.

 

עוד מאמרים בנושא

צוואה לא חוקית

"הדברים הנ"ל אינם מהווים יעוץ משפטי ולא ניתן להסתמך עליהם. כל מקרה ייבחן לגופו"
לשיתוף המאמר:
Google ג גוגל
4.8
מבוסס על 99 ביקורות
×
js_loader
מירי גביש פרופיל קטן
עו"ד מירי יעקב גביש
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ
עם מירי >>