Miri Logo - White

חייגו עכשיו

פטור ממילואים לדתיים

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!

על פי חוק שירות ביטחון (התשמ"ו – 1986), כל נער ונערה עם הגיעם לגיל 18 מחויבים בגיוס לשירות צבאי, כאשר חלק ניכר ממשלימי השירות הסדיר יקבלו עליהם חובה גם לביצוע מילואים. עם זאת, במקרים מסוימים יינתן לחייל או החיילת פטור משירות על רקע רפואי, מטעמי מצפון וגם פטור על רקע דת, לפיו על החייל/ת להצהיר כי הגיוס לצה"ל פוגע באמונה הדתית.על פניו, בעת הגיוס לשירות החובה, דברים נראים פשוטים יותר: המלש"בים (מיועדים לשירות ביטחון) מצהירים בפני הרבנות הדתית על דתם וזוכים לקבל בשל כך את הפטור.

כאשר החייל/ת השלימו את שירותם הצבאי הסדיר ונקראים כעת למילואים, יכול לעבור פרק זמן יחסית גדול עד למפגש הבא עם הצבא, שבו גם אורח החיים, ההתקרבות לדת והמנהגים האישיים יכולים להשתנות באופן ניכר. בשלב זה, חיילי מילואים שיצהירו על היותם דתיים, יצטרכו להיבחן על פי וועדה צבאית מיוחדת ולא בכל המקרים סביר שיתקבל פטור על רקע דת.

 

כיצד מקבלים את הפטור?

על פי סעיף 40 לחוק השירות הצבאי, חיילת שהצהירה בפני דיין בבית הדין הרבני או בפני שופט על דתה, תהיה פטורה מהשירות בכפוף להגשת תצהיר משפטי שייערך אצל עורך דין צבאי. על החיילת להצהיר על אורח חיים דתי הכולל שמירת כשרות ואיסור נסיעה בשבת ולצרף את צו המילואים, תעודת הזהות (כולל הספח) ואישור על תשלום אגרה לבקשה שהוגשה.

כל חייל/ת שמעוניינים בקבלת פטור על רקע דתי יצטרכו להוכיח כי הוויי משפחתם או אורח החיים שלהם עצמם הינו דתי גמור. בשל העלייה בסירוב לבצע שירות מילואים בקרב חיילים וחיילות מכלל המגזרים, צה"ל יבדוק את נכונות הצהרת החיילים בדרכים מגוונות.

בשלב הסופי יזמן צה"ל את החיילים המבקשים לוועדת הפטור – הסמכות האחרונה שתחליט האם לאשר את הפטור או לא. מכאן ניתן ללמוד כי גם כאשר מפקדי היחידה, גורמי הקישור ואפילו המפקדים הישירים אינם בעלי סמכות לשחרר חיילי מילואים מביצוע מחויבותם לצבא וכי רק וועדת הפטור תהיה רשאית לדחות או לאשר זאת.

 

קיבלתי צו מילואים אך כבר הגשתי בקשה לפטור – האם להתייצב?

כאשר ניתן צו מילואים שהמועד שלו מוקדם יותר מתאריך הזימון לוועדה, או שכבר החל תהליך לגבי קבלת הפטור, אין הדבר פוטר מחובת ההתייצבות למילואים בכל מקרה.

יש להדגיש כי כל מצב של נפקדות, עריקות או אי התייצבות במועד ובמיקום שנקבעו בצו המילואים יחייב בדין משמעתי בבית דין צבאי והעונשים על כך יוכלו לנוע בין מספר ימי מחבוש ועד מאסר לתקופה ארוכה בכלא צבאי.

צה"ל לא רואה בעין יפה בשום מקרה את סוגיית אי הציות להוראותיו, גם אם הסיבה לאי ההתייצבות לכאורה תתברר כמוצדקת, או כתולדה של "אין ברירה". כל "הסתבכות" שכזו מול צה"ל, עלולה לסכן את האישור לפטור ועל כן חשוב לגייס לצדכם כבר מרגע תחילת התהליך עורך דין צבאי מיומן ובקיא בסוגיית הפטור, שיגן על זכויותיכם וייעץ לכם מה כדאי לעשות בכל התקשרות מול הצבא מכאן והלאה.

פטור ממילואים לדתיים
פטור ממילואים לדתיים
"הדברים הנ"ל אינם מהווים יעוץ משפטי ולא ניתן להסתמך עליהם. כל מקרה ייבחן לגופו"
לשיתוף המאמר:
Google ג גוגל
4.8
מבוסס על 99 ביקורות
×
js_loader
מירי גביש פרופיל קטן
עו"ד מירי יעקב גביש
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ
עם מירי >>