מינוי מנהל עיזבון

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!

להאזנה:

 

עיזבון הוא הרכוש שאדם משאיר אחריו לאחר מותו. רכוש זה יכול להיות מגוון מאוד: כסף נזיל, נכסי נדל"ן וגם אביזרים וחפצים שונים – כל מה שצבר אדם במהלך חייו. במקרים מסוימים עשויות להיווצר מחלוקות בין מקבלי העיזבון, היורשים, בכל הקשור לעיזבון. בנוסף, עיזבון מסוים עשוי להיות בעל משמעות בעייתית. מינוי מנהל עיזבון הוא הפתרון היעיל ולפעמים גם ההכרחי במקרים אלו.

 

חלוקת עיזבון

כשאדם נפטר, הוא יותיר אחריו רכוש מסוים שהוא צבר במהלך החיים שלו. הרכוש הזה צריך לעבור לבעלות של אנשים מסוימים או של גופים שונים. הרכוש הזה יכול להיות מגוון: החל מכסף נזיל, דרך נכסים שונים, כמו נכסי נדל"ן או נכסים פיננסיים ועד לאביזרים וחפצים מסוימים.

לרוב, החלוקה של אותו רכוש, שיכונה "עיזבון" לאחר מותו של בעל הרכוש, תתבצע באמצעות צוואה. באמצעות מסמך משפטי זה יכול לקבוע אדם מסוים, עוד לפני פטירתו, את חלוקת העיזבון.

אם לא השאיר אחריו אדם מסוים צוואה, יחולק העיזבון שלו על פי חוקי הירושה, במה שמכונה "ירושה על פי דין". במקרה הזה, יחולק באופן המצוין בחוק העיזבון לצאצאי הנפטר, להורי הנפטר, לאחיו, להורי הוריו או לדודיו של הנפטר, כאשר כל חלוקה מתבצעת לפי מקרים פרטניים. במקרה ואין למי להוריש על פי חוקי הירושה, יועבר העיזבון לחזקת המדינה לאלתר. זה הסדר של קביעת חלוקת העיזבון מבחינת החוק:

 1. לפי הצוואה
 2. לפי חוקי הירושה – ירושה על פי דין
 3. אם אין יורשים על פי דין, המדינה תקבל את העיזבון

 

מיהו מנהל עיזבון?

ישנם מקרים בהם היורשים עשויים להגיע לסכסוך או מחלוקת בעקבות עיזבון מסוים. כמו כן, ייתכן שאין אפשרות, מסיבות מגוונות, לנהל את העיזבון על ידי היורשים. אדם שנפטר עשוי להשאיר אחריו גם חובות שיוטלו בסופו של דבר על יורשיו. כאן נכנס עניין מינוי מנהל העיזבון. מנהל העיזבון שימונה בדרכים שנפרט בהמשך, יהיה מי שאחראי על ניהול העיזבון באופן כולל, או על ניהול אותה סוגיה בעייתית.

 

סמכויות שונות שניתנות בעת מינוי מנהל עיזבון

מנהל העיזבון יכול לנהל את העיזבון לאחר שמונה באמצעות סמכויות שונות שמעניק לו החוק. בין היתר, אפשר למנות בסמכויותיו של מנהל העיזבון את הסמכויות הבאות:

 • איתור נכסי העיזבון של האדם שנפטר
 • תשלום חובותיו של הנפטר מתוך העיזבון שהשאיר אחריו
 • גביית חובות העיזבון
 • איתור יורשים
 • ניהול שוטף של נכסי עיזבון רלוונטיים (נכסי מקרקעין למשל)
 • ניהול נאמנות מטעם הנפטר
 • ביצוע פעולות שונות בנכסי העיזבון הרלוונטיים בכפוף לאישורי בית המשפט הדרושים

 

מינוי מנהל העיזבון – מי יכול להיות מועמד?

החוק מגדיר מי הם האנשים שיכולים להיות מועמדים לניהול עיזבון מלכתחילה. לא ניתן לבצע מינוי מנהל עיזבון כל עוד המנהל המיועד אינו עומד בתנאים שהחוק מחייב. באופן כללי, יכול להתמנות לניהול עיזבון כל אחד מהשלושה הבאים:

 1. תושב ישראל
 2. האפוטרופוס הכללי
 3. תאגיד

 

בחלק גדול מהמקרים, יכול מראש לעגן בצוואתו הנפטר את מינוי מנהל העיזבון. אם מראש יבין מנסח הצוואה שעשויות לצוץ בעיות שונות ומחלוקות בין היורשים, או שעשויים להיות נכסים מסוימים שיצריכו מינוי מנהל עיזבון, הוא יכול לאתר מראש אדם שיסכים לקבלת התפקיד ושיהיו לו את המיומנויות הדרושות לכך.

באמצעות סיוע מעורך דין המתמחה בניסוח צוואות ובירושות, כמו עו"ד מירי יעקב גביש, ניתן לזהות בצורה פשוטה יותר סיטואציות מורכבות כאלו, שלמראית עין האדם הממוצע עשוי שלא להבחין בהן, לעומת איש מקצוע מיומן ומנוסה, בעל בקיאות רלוונטית. במידה והנפטר לא ציין בצוואתו או לא השאיר אחריו צוואה, מנהל העיזבון יכול להיות:

 1. אם יש צוואה – אדם שלא הוזכר בצוואה אך מוסכם על ידי כל היורשים
 2. אם אין צוואה – אדם שהוסכם על ידי כל היורשים על פי דין
 3. מי שבית המשפט קבע שינהל את העיזבון

 

הליך המינוי

כדי לבצע מינוי מנהל עיזבון, יש לפנות לערכאה הרלוונטית או לגורם המוסמך: הרשם לענייני ירושה, בית משפט לענייני משפחה או לבית הדין הדתי הרלוונטי, בבקשה למינוי מנהל העיזבון.

יש להגיש את הבקשה אל אחד מהגופים האלו לפי הסיטואציה הספציפית איתה מתמודדים היורשים. למשל, אם היורשים מעוניינים למנות מנהל עיזבון אחר, שלא הוזכר בצוואה על ידי המוריש, הם יכולים לפנות לרשם לענייני ירושה, וזאת רק אם יש ביניהם הסכמה מלאה על זהות המנהל.

 

מינוי זמני

בחלק מהמקרים מתמנה מנהל עיזבון לפרק זמן קצוב של שישה חודשים, או לפרק זמן שנקבע על ידי הערכאה המוסמכת. מינוי זמני יכול להתבצע ממספר סיבות מגוונות. למשל, אם יש חשש שאי ניהול של נכס מסוים יפגע בנכס, בתקופה שבין מועד פטירת המוריש לבין חלוקת העיזבון, ימונה מנהל כזה.

גם במקרה בו אחד היורשים הוא קטין או פסול דין עשוי להיות ממונה מנהל זמני. נכסים המצריכים ניהול מיוחד או פעולות מסוימות יצדיקו גם מינוי של מנהל זמין.

 

מינוי קבוע

מינוי קבוע הוא גם למעשה זמני. מינוי זה הוא מינוי לשנתיים, או לפרק זמן אחר שקובעת הערכה המוסמכת. הוא מתמנה עד לשלב בו מחולק כל העיזבון. הוא עשוי להתמנות כאשר יש סכסוך משמעותי בין היורשים על אופי חלוקת העיזבון או על אופי הניהול של נכס עיזבון מסוים. מנהל זה עשוי להתמנות גם במקרים בהם יש בעיתיות באיתור יורשים, או חשש ממשי כלשהו עקב היותם קטינים.

 

כמה משלמים למי שמונה להיות מנהל עיזבון?

מינוי מנהל העיזבון מצריך תשלום שכר טרחה למנהל עצמו. בית המשפט יכול לקובע מהו הסכום אותו יש לשלם למנהל העיזבון. סכום זה לא אמור לעלות על שלושה אחוזים מהערך הכספי של העיזבון. במקרים מיוחדים עשוי לקבוע בית המשפט סכום שיגיע ללא יותר מארבעה אחוזים משווי העיזבון.

 

מינוי על ידי בית המשפט

מנהל עיזבון עשוי גם להתמנות על ידי בית המשפט, מבלי שהיורשים יסכימו על זהותו. למעשה, מינוי כזה מתבצע כאשר אין הסכמה בין היורשים מצד אחד, אך מהצד השני יש הכרחיות למינוי מנהל עיזבון.

 

מתי לא ימונה מנהל עיזבון?

בלא מעט מקרים בכלל אין צורך במנהל עיזבון. מנהל עיזבון מביא עימו מספר יתרונות: הוא יכול לנהל את הנכסים בצורה אובייקטיבית, לדאוג לאינטרסים של הנפטר ושל היורשים וגם לבצע פעולות הכרחיות שונות. למרות זאת, הוא עדיין גורם שיש לשלם לו ושעשוי להוביל למחלוקות וסכסוכים על עצם מינויו בקרב היורשים. מנהל כזה לא ימונה בהכרח, כל עוד אין חובה הכרחית למינויו.

 

מחלוקות בין יורשים

מחלוקת בין היורשים על זהות מנהל העיזבון היא הגורם העיקרי למינוי מנהל שאינו מוסכם על ידי היורשים, אלא על ידי בית המשפט. מחלוקת כזאת עשויה להוביל גם למחלוקות נוספות וליחסי איבה בתוך המשפחה.

 

הגעה להסכמות

כדי לבצע את המינוי בצורה הטובה ביותר, ובדרך שתוביל לכמה שפחות מחלוקות וריבים בתוך המשפחה או בקרב היורשים השונים, מוטב להגיע להסכמות רחבות. ניתן לעשות זאת באמצעות עו"ד, כמו מירי יעקב גביש, שמומחית בצוואות וירושות. כמו כן, היא משמשת גם בתור עורך דין צבאי ומסייעת בקבלת פטור ממילואים.

מינוי מנהל עיזבון
מינוי מנהל עיזבון
"הדברים הנ"ל אינם מהווים יעוץ משפטי ולא ניתן להסתמך עליהם. כל מקרה ייבחן לגופו"
לשיתוף המאמר:
Google ג גוגל
4.8
מבוסס על 103 ביקורות
×
js_loader
cropped-מירי-גביש-תמונת-פרופיל-מוקטן.jpg
עו"ד מירי יעקב גביש
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ
עם מירי >>