עורך דין דיני משפחה

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!

מעת לעת, עולים סכסוכים וסיבוכים כאלה ואחרים בחיק המשפחה לכדי הליך משפטי. הלכה למעשה, עורך דין דיני משפחה הוא עניין של מה בכך כאשר הפך הסכסוך המשפחתי לסכסוך משפחתי – משפטי. בין היתר, עוסק עורך דין דיני משפחה בהסכמי ממון בטרם הנישואין, תביעות גירושין, תביעות בתחום המזונות, הסדרי ראיה ועוד.

בהיעדר עורך דין דיני משפחה מקצועי ומנוסה, עשוי האינטרס שלכם במחלוקת לא לקבל את הבמה. נקלעתם לסכסוך משפחתי? כדאי שתקראו.

 

עורך דין לענייני משפחה

עורך דין לענייני משפחה עשוי לשמש כמושיע של אחד הצדדים לסכסוך המשפחתי. הלכה למעשה, סכסוך משפטי בתחום דיני המשפחה עשוי לטמון בחובו סוגיות משפטיות מורכבות רבות שכפועל יוצא, מעלות על הדגל את הצורך בקבלת סיוע מעורך דין לענייני משפחה אשר ידאג לכל צרכיכם – בין אם באופן של ליווי אישי בהליך המשפחתי הקשה, ייצוג במשא ומתן וכן, ייצוג בתוך כותלי בית המשפט.

עורך דין משפחה

בפן המקצועי, לעורך דין דיני משפחה עומדת היכולת להגן על לקוחותיו בכפוף לזכויות המוקנות להם על פי חוקיה של מדינת ישראל.
חוקים אלה באים לידי ביטוי בשלל היבטים בתוך דיני המשפחה – ביניהם, גירושין, סוגיות אימוץ ילדים, הסכמי ממון לפני הנישואין, ענייני אפוטרופסות, תביעות אבהות, בני זוג ידועים בציבור, תחום הצוואות והירושות ועוד. למעשה, עורך דין דיני משפחה מהווה מעטפת לכל צרכיכם אשר זקוקים להסדרה בתחומי המשפחה ונגזרותיהם.

 

הסכם ממון

חוק יחסי ממון קובע כי כאשר נפטר אחד מבני הזוג או לחלופין, בעת גירושין, יהיה זכאי כל אחד מבני הזוג לקבלת חצי מהממון והרכוש המשותפים אותם צברו במהלך תקופת הנישואים שלהם.
לעתים, מטבע הדברים, לאחד מבני הזוג מצב פיננסי רם יותר מאשר משנהו ועל כן, עולה, בהתאם לרצון הזוג, הצורך ביצירת הסכם ממון.

 

הסכם ממון בעת הנישואין

הסכם ממון אשר נחתם בעת הנישואין צריך להיות מאושר על ידי בית המשפט לענייני משפחה או לחלופין, בית הדין הרבני במקרה שמדובר בזוג יהודי, בית הדין השרעי במקרה שמדובר בזוג מוסלמים ובית דין דרוזי כאשר מדובר בזוג דרוזי וכיוצא בזאת.
האישור מטעם בית המשפט או לחלופין בית הדין, יינתן רק לאחר שסבר בית המשפט שההסכם התגבש בין בני הזוג מתוך רצון חופשי תוך כדי שהם מבינים את המשמעות והשלכותיו של הסכם הממון.

 

הסכם ממון לפני נישואין

הסכם ממון יכול שייעשה לפני הנישואין – קרי, הסכם קדם נישואין. הסכם ממון לפני הנישואין מהווה מעין מנגנון חלופי למנגנון הקבוע בחוק יחסי ממון שצוין לעיל. כלומר, על פי רצון הצדדים בהסכם הממון לפני הנישואין, ייקבעו הפרמטרים והכללים לפיהם יחולק הרכוש בין הצדדים בהינתן גירושין. כלומר, מועד ואופן חלוקת הרכוש המשותף.

 

מתן תוקף להסכם

להסכם שכזה ניתן לתת תוקף משפטי מחייב באמצעות אישור על ידי נוטריון או לחלופין, רושם נישואין – כאמור לעיל, על הישות המוסמכת לאישור ההסכם לאשר את ההסכם רק לאחר שנוכח לדעת כי ההסכם נעשה מרצון חופשי תוך הבנת ההשלכות הנובעות מחתימתו. על כל פנים, בשל המורכבות הרבה הכרוכה בהליך הסכם הממון מומלץ לקבל סיוע מעורך דין דיני משפחה.

 

תביעת גירושין

לעתים, סיום מערכת היחסים עשוי להיעשות באופן שאינו מקובל על שני הצדדים – ולמעשה, באופן יחסית שכיח, אחד מן הצדדים אינו מעוניין בסיום הקשר. במקרה שכזה, עולה הצורך בקיום תביעת גירושין.

 

מתי תוגש תביעת גירושין

תביעת גירושין מוגשת אפוא כאשר אחד מבני הזוג אינו מוכן להיענות לבקשותיו של בן הזוג השני לנתק את ברית הנישואים ביניהם.
הלכה למעשה, עקב חוקיה של מדינת ישראל, תביעת גירושין של זוג יהודי אשר התחתן על פי דין תורה, חייבת להתברר בבית הדין הרבני. הלכה למעשה, תביעה שכזו אינה יכולה להיות מוגשת לבית המשפט לענייני משפחה – קרי, בית המשפט האזרחי שכן אינו בעל סמכות דיון.

 

הצורך בעורך דין דיני משפחה

הצורך בעורך דין דיני משפחה בעת הליך של תביעת גירושין הינו בעל חשיבות מכרעת, שכן תביעת גירושין היא סוגיה משפטית לכל דבר ועניין אשר מצריכה טיפול מצד אנשי מקצוע מנוסים אשר מתמחים בתחום דיני המשפחה.

 

תביעת מזונות

במדינת ישראל קיימים מזונות אישה וכן, מזונות ילדים – למעשה, מזונות ילדים הם המזונות המרכזיים ולעתים המשמעותיים ביותר ועל כן, מאמר זה יתמקד בעיקר בהם.
הלכה למעשה, בכפוף לחוק הישראלי, חייב הורה בנשיאה בנטל הכרוך בצרכי המחיה של ילדיו בעודם קטינים.

 

חשיבות המשמורת

כאשר ההורים אינם חיים עוד יחד, לעתים, נמצאת המשמורת בידי אחד מן ההורים. במקרה שכזה, ההורה שאינו בעל המשמורת צריך לשלם מזונות ילדים עבור ההורה שהינו בעל המשמורת – כך, יכסה הוצאות הכרוכות בגידול הילדים בהן לא נושא משום שאינם נתונים תחת משמורתו. בפועל, סכום המזונות ייקבע על פי גובה ההכנסה של כל אחד מן ההורים וכן, על פי אחוז המשמורת של כל אחד מהם.

 

הסכמת הורים

לעתים, ההורים יעדיפו ליצור הסכמה אשר תסדיר את יחסי המזונות ביניהם. כלומר, הסכמה שהופכת את מערכת היחסים בתחום המזונות ביניהם לפרי יצירתם באופן שאינו כפוף למנגנון הקיים בחוק. כמו הסכמים אחרים בתחום דיני המשפחה, זקוק הסכם הורים בתחום המזונות לאישור בית המשפט ולמעשה, ככל שאין הסכמה כאמור, יכול ההורה להגיש תביעת מזונות בשם ילדיו הקטינים כנגד ההורה השני.

 

טובת הילד

מזונות ילדים, מטיבם, הינם זכותו של הילד. הלכה למעשה, מזונות הילדים מאפשרים לילדים לגדול באופן תקין מבחינה כלכלית ועל כן, בעת פסיקת מזונות ילדים, תילקח בחשבון הטובה של הילד. כלומר, טובת מי מן ההורים אינה גולת הכותרת בתחום מזונות הילדים.

 

עורך דין דיני משפחה מזונות

תשלום מזונות הוא תשלום שעשוי להכביד כלכלית על אחד הצדדים, ועל כן, חשוב שייקבע באופן ראוי. הלכה למעשה, על מנת שתוכלו לעמוד על האינטרסים שלכם בתחום המזונות בבית המשפט, רצוי שתפנו לייעוץ מטעם עורך דיני משפחה.

 

הסדרי ראיה

במקרה שאחד מן ההורים אינו בעל משמורת ובשפה המקצועית – "משמורן" יש צורך בקביעת הסדרי ראיה. הלכה למעשה, הסדרי הראיה מאפשרים להורה שאינו בעל המשמורת על ילדיו לשמור עמם על קשר ומערכת יחסים הורית תקינה ויציבה. בפועל, אורך המפגשים וכן תכיפותם משתנה באופן נסיבתי בהתאם לכל מקרה. על כל פנים, הסדרי הראיה יכולים להיקבע תוך הסכמה של שני ההורים ובמידה ולא תהיה כזו, ייקבעו הסדרי הראיה על ידי בית המשפט לענייני משפחה או לחלופין, בית הדין.

 

ייצוג על ידי עורך דין דיני משפחה

החשיבות בהסדרי ראיה נוחים והוגנים הינה עצומה. לכן, בעת המשא ומתן באשר להסדרי הראיה וכן, במקרה של פניה לבית המשפט – רצוי כי תשקלו בכובד ראש קבלת סיוע וייצוג משפטיים מטעם עורך דין דיני משפחה.

 

עורך דין דיני משפחה – פנו אלינו

סכסוכים משפחתיים הם עניין מצער ביותר שלעתים קרובות עשוי לגרום צער רב לכל המעורבים בו – זאת בשל המעורבות הרגשית והשינויים הדרמטיים שהינם פועל יוצא של הסכסוך. יחד עם זאת, במידה ונקלעתם לסכסוך משפחתי משפטי, רצוי כי תפנו לקבלת סיוע מעורך דין דיני משפחה שיטפל בכל צרכיכם – הן בתחום הליווי בשלל התהליכים הרלוונטיים וכן בקבלת ייעוץ, סיוע וייצוג משפטיים על מנת שהסכסוך יעבור באופן קל ככל הניתן.

עורך דין דיני משפחה
עורך דין דיני משפחה
"הדברים הנ"ל אינם מהווים יעוץ משפטי ולא ניתן להסתמך עליהם. כל מקרה ייבחן לגופו"
לשיתוף המאמר:
Google ג גוגל
4.8
מבוסס על 99 ביקורות
×
js_loader
מירי גביש פרופיל קטן
עו"ד מירי יעקב גביש
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ
עם מירי >>