עורך דין צוואות

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!

צוואה – מי צריך אותה? מאת: עו"ד מירי יעקב גביש

עורך דין צוואות מטפל בהמון מקרים שלצערנו מגיעים לכולנו. אנשים רבים חושבים על הכנת צוואה בשלב כזה או אחר במהלך חייהם. לרוב דוחים את הכנתה מטעמים של "מזל רע", "תירוצים" של גיל צעיר, עלות גבוהה, מניעת סכסוכים במשפחה ועוד.

 

לצערנו, המציאות פעמים רבות טופחת על פנינו ורבות מדי הן הפעמים שאדם עוזב את העולם בטרם עת מבלי שהספיק להכתיב את בקשתו האחרונה עלי אדמות. בשורות הבאות אנסה להפיג את העננה הרובצת סביב המושג "צוואה", ואסביר על הכנתה תוך הימנעות מסכסוכים משפחתיים ומאבקי ירושה.

בהיעדר צוואה או במקרה בו נפסלה צוואה, העיזבון מחולק, עפ"י החוק, ליורשים של הנפטר. בין יורשיו של הנפטר יהיו בן זוגו, אם היו נשואים במועד הפטירה 3 שנים לפחות, ילדיו וצאצאיהם. אם לא הניח הנפטר ילדים, יזכו בחלק מן העיזבון הוריו של הנפטר, אם הניח הורים. אם לא הניח הנפטר יורשים, יזכה בעיזבון כולו אוצר המדינה. האמור לעיל יתקיים במקרה בו לא הייתה לנפטר צוואה תקפה. בעמוד זה נסביר על החשיבות של עורך דין צוואות על מנת לקבוע מה גורל הירושה.

 

עורך דין צוואות מסביר איך להכין צוואה

ישנן מספר דרכים לערוך צוואה:

צוואה בעדים

תיעשה בכתב, יצוין בה תאריך ותיחתם ע"י המצווה בפני שני עדים. העדים יאשרו בחתימתם את העובדה כי המצווה חתם על הצוואה בנוכחותם. קטין, פסול דין ומי שנזכר בצוואה כיורש אינם כשירים לשמש כעדים.

צוואה בכתב יד

צוואה אשר כתובה כולה בכתב ידו של המצווה, לרבות תאריך בכתב יד וחתימה של המצווה.

צוואה בפני רשות

המצווה ימסור בעל-פה את תוכנה של הצוואה בפני שופט, רשם של בית- משפט, רשם לענייני ירושה, חבר של בית-דין דתי או נוטריון או יגיש את דברי-הצוואה בכתב.

עורך דין צוואות

דברי-הצוואה כפי שנרשמו או כפי שהוגשו ייקראו בפני המצווה, הוא יצהיר שזו צוואתו, והגורם המאשר יאשר על פני הצוואה שהיא נקראה ושהמצווה הצהיר כאמור. צוואות שנעשו בעדים, בכתב יד ובפני רשות, רשאי המצווה להפקידן אצל הרשם לענייני ירושה כנגד תשלום אגרה. צוואת שכיב מרע אדם הנוטה למות או הרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, כעומד בפני המוות – המצווה רשאי למסור את צוואתו בעל-פה לשני עדים.

בסמוך לכך העדים יערכו זיכרון דברים ובו תוכנה של הצוואה וזיכרון הדברים ייחתם ע"י שניהם בציון תאריך ונסיבות עשיית זיכרון הדברים. מסמך זה יופקד בידי הרשם לענייני ירושה. נעשתה הצוואה בעל-פה ולא נפטר המצווה תוך חודש ימים ממועד שחלפו הנסיבות שבגינן נעשתה, תהא הצוואה בטלה.

"צוואה בפני רשות – המצווה ימסור בעל-פה את תוכנה של הצוואה בפני שופט, רשם של בית- משפט, רשם לענייני ירושה, חבר של בית-דין דתי או נוטריון או יגיש את דברי-הצוואה בכתב."

 

למה להכין צוואה בכלל

מטרתה של הצוואה הינה להבטיח כי רצונו של המצווה יקוים, על כן חשוב לערוך אותה באופן שימנע מאחרים את האפשרות להעלות טיעונים שיביאו לפסילתה, באופן חלקי או מלא, ובכך למעשה לא יכובד רצונו של המצווה. לדוגמא, על המצווה לעשותה מתוך רצון חופשי וללא לחצים.

אחת הסיבות לגשת לעורך דין צוואות ולערוך צוואה הינה במקרה בו מבקש אדם לצוות חלק מעיזבונו לאדם שאינו נחשב ליורשו מבחינת החוק, או להוריש חלק גדול יותר לאחד מיורשיו או במקרים בהם מבקש אדם להימנע מלהוריש לבן או לקרוב, שפגע בו בחייו.

סיבה עיקרית לעריכתה של צוואה נובעת משיקולים של מיסוי. פעמים רבות חלוקה נכונה של הנכסים בין הילדים למשל, מונעת חיובים מיותרים במס ומקלה על חייהם של היורשים. לא פעם ולא פעמיים קיבלת פניה מאנשים שקיבלו נכסים בירושה ללא צוואה, המחלוקות החריפו והתיק הפך למורכב יותר ויותר, חבל.

לעיתים רבות, לאחר שנערכת צוואה עולה הצורך לשנותה בשל שינוי במצב המשפחתי (נישואים, גירושין), שינויים בעיזבון, ביורשים וביחסים עם היורשים. למשל אדם ערך צוואה בהיותו נשוי והוריש את מלוא רכושו לרעייתו. לימים התגרשו בני הזוג. אם המצווה לא ישנה צוואתו, גרושתו תירש את מלוא רכושו, למרות שאינה רעייתו. לסיכום, חלוקת עיזבון אינה דבר פשוט ונעדר חיכוכים. גם במשפחות הכי טובות, אוהבות ומגובשות עולים סכסוכים כאשר יש צורך בחלוקת עיזבון, כשאין צוואה.

לפיכך, עריכת צוואה בעזרת עורך דין צוואות עשויה למנוע סכסוכים משפחתיים, כיוון שבה הבהיר המצווה את רצונו, וכאמור לעיל, חלוקה נכונה של הנכסים בין היורשים מקלה על חייהם ומונעת חיכוכים מיותרים.

הדברים האמורים לעיל אינם תחליף לייעוץ משפטי. הם מובאים בכלליות בלבד ובתמציתיות ויש לקבל יעוץ משפטי ספציפי לפני כל פעולה ו/או טיפול שמבקש להסתמך על עניינים שעולים ממנה.

עורך דין צוואות
עורך דין צוואות
"הדברים הנ"ל אינם מהווים יעוץ משפטי ולא ניתן להסתמך עליהם. כל מקרה ייבחן לגופו"
לשיתוף המאמר:
Google ג גוגל
4.8
מבוסס על 99 ביקורות
×
js_loader
מירי גביש פרופיל קטן
עו"ד מירי יעקב גביש
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ
עם מירי >>