הסכם חלוקת העיזבון

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!

כאשר אדם כותב צוואה בטרם לכתו, הוא קובע, בין היתר, את אופן חלוקת העיזבון בין היורשים. לחלופין, כאשר מדובר בירושה על פי דין, תהיה החלוקה על פי הקבוע בחוק הירושה. עם זאת, בהינתן התקיימותם של תנאים מסוימים, יוכלו היורשים להתנות על חלוקת העיזבון הקבועה הן על פי המנוח והן על פי חוק הירושה – הסכם חלוקת העיזבון.

 

מדוע יורשים יבקשו לבצע חלוקת העיזבון

אחת הסיבות המרכזיות ביותר שבגינה יבקשו יורשים לבצע הסכם חלוקת עיזבון, מקורה בשיקולי מיסוי בכלל ושיקולי מיסוי מקרקעין בפרט. למעשה, פעולה של הורשת נכס אינה נחשבת עסקה במקרקעין שתחויב במיסוי בהתאם; כפועל יוצא, הליכי העברה שיתבצעו תחת הסכם חלוקת העיזבון לא יחשבו גם הם כעסקה ברת מיסוי במקרקעין ואינם חייבים בתשלום מיסים.

 

חשוב לחלק את כל העיזבון

כאמור לעיל, ביצוע הסכם חלוקת העיזבון, יאפשר ליורשים להימנע מתשלום מיסים בעת ביצוע ההעברה שמבוצעת במסגרת ההסכם. עם זאת, ככל שהסכם חלוקת העיזבון לא יכלול את כל העיזבון, אלא יכלול את חלקו – כלומר, הסכם חלוקת עיזבון חלקי, יראו את הסכם חלוקת העיזבון כמעין הסכם שהתבצע בפועל בין בעלי נכסים ולא כהסכם ראשוני של חלוקת העיזבון; כתוצאה מכך, ייתכן והעברת הנכסים תיחשב כעסקה שדינה להיות ממוסת על פקודת המיסים של מדינת ישראל. קרי, עסקה במקרקעין.

 

הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים

הסכם חלוקת העיזבון יכול להיעשות בין היורשים בלבד – כאמור לעיל, היורשים יכולים להיות יורשים על פי דין על פי חוק הירושה או לחלופין, יורשים על פי הנאמר בצוואתו של המנוח. כל קרוב אחר שלא כלול במצוינים לעיל, אינו יכול להיות צד להסכם חלוקת העיזבון.

 

מהות הסכם חלוקת העיזבון

כאמור, אין חובה המחייבת את הסכם חלוקת העיזבון להתייחס לכל העיזבון, אך ככל שלא יתייחס לכל העיזבון עשוי להיות לכך חיסרון מבחינת שיקולי המיסוי.

 

אישור הסכם חלוקת העיזבון

תוקף הסכם חלוקת העיזבון נכנס ברגע שנחתם ההסכם. קרי, אין צורך בקבלת אישור הסכם חלוקת העיזבון על ידי בית המשפט. יחד עם זאת, על כל הצדדים הרלוונטיים להסכם חלוקת העיזבון לחתום עליו.

 

מנהל עיזבון

ככל שלעיזבון המנוח קיים מנהל עיזבון, הוא רשאי גם בהיעדר הסכם של כלל היורשים להציע לבית המשפט הסכם חלוקת עיזבון. בהתאם, ככל שיראה בית המשפט לנכון, הוא יוכל לאשר את הסכם חלוקת העיזבון שהוצע על ידי מנהל העיזבון.

 

רישום הסכם חלוקת עיזבון

לאחר שהצדדים עיזבון המנוח חתמו על הסכם חלוקת העיזבון, יהיה עליהם להגיש אותו בצירופו של צו קיום צוואה או לחלופין, צו ירושה מקוריים אל הלשכה לרישום מקרקעין.

 

בקשה לרישום הסכם חלוקת עיזבון

כמו כן, על הצדדים לעיזבון להגיש בקשה לרישום הסכם חלוקת העיזבון. ככל שלא ירשם הסכם חלוקת העיזבון כדין, לא ירשם הנכס כמוסכם על פי רצון הצדדים בהסכם חלוקת העיזבון האמור.

 

הסכם חלוקת עיזבון מיסוי מקרקעין

כאמור לעיל, הסכם חלוקת עיזבון עשוי להוות קרקע פורייה למניעה מתשלום מיסי מקרקעין. למעשה, בהיעדרו של הסכם חלוקת עיזבון, ואילו יבקשו היורשים לאחר שחולק העיזבון, להעביר ביניהם את נכסי עיזבון, יושתו עליהם מיסים הכרוכים בביצוע עסקת מקרקעין. בין מיסים אלה עומדים מיסי שבח, מיסי רכישה ואף תשלום היטל ההשבחה.

מדוע הסכם חלוקת העיזבון כה חשוב לעניין מיסוי מקרקעין

חלוקה נכונה של העיזבון בהסכם חלוקת עיזבון תאפשר ליורשים להימנע מתשלום מיסי מקרקעין כנגד העברת הנכסים ביניהם בעתיד, כך ככל שקיימת אינדיקציה לחלוקה עתידית אחרת של הנכסים, בשונה מן האמור בצוואה, יש מקום סביר להכין הסכם חלוקת עיזבון. למעשה, במסגרת הסכם חלוקת העיזבון, העברת נכסים תהיה פטורה מתשלום מס רכישה, מס שבח והיטלי השבחה – זאת משום שאין העברה זו דינה כדין מכירה.

 

יש למנות אך ורק צדדים לירושה בהסכם

ככל שתמנו בהסכם חלוקת העיזבון צדדים שאינם היורשים החוקיים של המנוח, הן על פי דין והן על פי דין צוואה, לא ייהנו הצדדים מ"פטורי" המיסוי האמורים לעיל.

 

תצהיר הסתלקות מעיזבון

הסתלקות מעיזבון על פי סעיף 6 לחוק הירושה היא, הלכה למעשה, פעולה שמבוצעת באופן חד – צדדי. כלומר, כאשר אדם מסתלק מן העיזבון לטובת אדם אחר, אין צורך כי האדם שלטובתו מסתלקים מן הירושה יסכים להסתלקות.

 

הצהרה באמצעות תצהיר הסתלקות מעיזבון

כדי שאדם לא יהיה יורש בניגוד לרצונו, מאפשר לו החוק להצהיר באמצעות תצהיר הסתלקות מעיזבון שאינו מעוניין בחלקו בעיזבון המנוח – בין אם חלקו ובין אם כולו. התצהיר יוגש לרשם לענייני ירושה או לחלופין, לבית המשפט לענייני משפחה ככל שהועבר העניין הנדון לטיפולו. בתצהיר יתבקש היורש המסתלק, בין היתר, לפרט את שיעור ההסתלקות ממנו הוא מעוניין להסתלק.

 

צירוף התצהיר

כדאי לצרף את תצהיר ההסתלקות מן העיזבון כחלק מהליך בקשה לצו ירושה או הליך בקשה לצו קיום צוואה.

 

הסתלקות כללית או ספציפית

ההסתלקות לא חייבת להיות כלפי אדם ספציפי, ניתן לבצע הסתלקות כללית מן העיזבון, כך שחלקו של המסתלק יתחלק בין היורשים של המנוח.

 

הסתלקות ספציפית

היורש שמעוניין להסתלק מן העיזבון, רשאי לוותר, לטובת אדם ספציפי על עזבונו, רק אם האדם שלטובתו הוא מוותר על העיזבון הוא בן זוגו, אחיו או הילד של המוריש. במקרה זה, בתצהיר ההסתלקות מעיזבון, על המסתלק לציין באופן מפורש לטובת מי החליט להסתלק מן העיזבון.

 

חלוקת עיזבון לאחר רישום בטאבו

כאמור לעיל, כדי שיורשי העיזבון ייהנו מאי תשלום מיסי המקרקעין השונים – ביניהם, היטל השבחה, מס שבח ומס רכישה, עליהם לעשות זאת לפני שיחולק הרכוש על פי הירושה או על פי דין ויירשם בטאבו על שמם; שכן לאחר הרישום בטאבו, העברת הנכסים תיחשב כעסקה במקרקעין לכל דבר ועניין – ובהתאם תחויב במיסי המקרקעין האמורים.

 

פנו אלינו

במשרדנו תוכלו לקבל שירותים באשר להסכם חלוקת העיזבון; ביניהם שירותי, יעץ, ניסוח ההסכם וליווי בכל השלבים הקריטיים ביותר לאורך חיי ההסכם.

אם הינכם מעוניינים לערוך הסכם חלוקת עיזבון, שיביע את רצונכם, על ידי עורכי הדין המנוסים והמקצועיים ביותר בתחום, פנו אלינו על מנת שתוכלו לעבור את תהליך זה באופן הפשוט והמהיר ביותר תוך מניעת סיבוכים מיותרים.

הסכם חלוקת העיזבון
הסכם חלוקת העיזבון
"הדברים הנ"ל אינם מהווים יעוץ משפטי ולא ניתן להסתמך עליהם. כל מקרה ייבחן לגופו"
לשיתוף המאמר:
Google ג גוגל
4.8
מבוסס על 99 ביקורות
×
js_loader
מירי גביש פרופיל קטן
עו"ד מירי יעקב גביש
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ
עם מירי >>