צוואות וירושות המדריך השלם

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!

מאחר שעיתוי עזיבתנו את העולם הזה אינו ידוע, מומלץ לכל אדם לערוך צוואה שתסדיר את חלוקת נכסיו בין יורשיו. עם זאת, ישנם מצבים בהם אדם עלול ללכת לעולמו מבלי שהספיק לערוך צוואה, או שקיימת צוואה אך היא פסולה או פגומה על פי החוק. במקרים כאלה, היורשים עלולים למצוא עצמם מסובכים במחלוקת על עזבונו של המנוח.

כדי למנוע סיבוכים כאלה בנושא צוואות וירושות המדריך השלם שיוצג כאן יספק לכם מידע מקיף על הטיפול הנכון בנכסי העיזבון.

 

משמעות המושג "צו ירושה"

כאשר אדם נפטר מבלי שהותיר אחריו צוואה, עזבונו מתחלק לפי אפשרות ברירת המחדל בחוק, שהיא ירושה על פי הדין. צו ירושה הוא מסמך משפטי הניתן על ידי הרשם לענייני ירושה הקובע את יורשיו של הנפטר ואת חלקו היחסי של כל אחד מהם בעיזבונו. צו זה ניתן בדרך כלל במצבים שבהם המנוח לא הותיר אחריו צוואה, או אם צוואתו נחשבת כפסולה.

 

מה תפקידו של רשם הירושות לעניין הטיפול בצוואות וירושות בישראל?

הרשם לענייני ירושה ומשרדיו משמשים כגורם להסדרת ענייני ירושה שאינם מצריכים התדיינות, כל עוד אין מחלוקות משמעותיות בין הצדדים.

הרשם מקבל הפקדות של צוואות כתובות ואחראי לאמת את קיומה של צוואה במצבים בהם אין לבני משפחתו של הנפטר העתק. הרשם גם מפרסם הודעות לציבור בדבר הגשת בקשות למתן צו ירושה או צוואה.

בקשות לצווי ירושה או צוואה ניתן להגיש לרשם לענייני ירושה ואלו מטופלות כל עוד אין התנגדויות מצד היורשים או בעלי העניין בעיזבון. עם זאת, אם יועלו התנגדויות לגבי הירושה או הצוואה, מעביר הרשם את התיק לבית המשפט לענייני משפחה בהתבסס על מקום מגוריו של המנוח.

 

מי נחשבים כיורשים לפי דין?

יורשים על פי דין הם קרובי משפחתו של המנוח. אלו מחולקים בחוק הירושה לקבוצות יורשים, הנקראות "פרנטלות" או "ראשי אב" שלכל אחת מהן זכות לרשת את המנוח בהתאם למיקום קבוצתם בהיררכיה המשפחתית. לבן או בת זוגם של המנוח/ה זכויות מיוחדות כיורשים העיקריים, הזכאים למיטלטלין ולרכב המנוח, ויורשים חצי או שני שליש מהעיזבון בהתאם לקיומם של יורשים אחרים.

 

סדר היורשים החוקיים בחלוקה לראשי אב

היורשים של אדם שנפטר מסווגים לשלוש קטגוריות הנקראות "ראשי אב" או "פרנטלות", הכוללות את הקבוצות הבאות:

  1. ילדי המוריש וצאצאיהם
  2. הורי המוריש וצאצאיהם, כגון אחיו ואחייניו של המוריש.
  3. הסבים והסבתות של המוריש וצאצאיהם, כגון דודיו ובני דודיו של המוריש.

 

איך הירושה אמורה להתחלק בין ראשי האב השונים?

הירושה אינה מתחלקת שווה בשווה בין כל ראשי האב, אלא בין בן הזוג הנותר בחיים (אם רלוונטי) לבין הפרנטלה הראשונה שקיימת. למשל, אם למנוח היו ילדים ובת זוג, הירושה תחולק בין הילדים ובת הזוג, ולא תחולק לפרנטלות הבאות. אולם אם למנוח לא היו ילדים, הירושה תחולק בין בת הזוג לפרנטלה הבאה, שתהיה הורי המנוח וצאצאיהם.

אותו כלל חל בעת קביעת ההיררכיה בתוך הפרנטלה. למשל, אם היו למנוח בת זוג, ילדים ונכדים, הירושה תחולק בין בת הזוג לילדיו, ולא תחולק לנכדים. עם זאת, הירושה תחולק לנכדים רק אם אחד מהילדים נפטר (לנכדים מאותו ילד שנפטר בלבד).

אם המנוח הוא קטין ואין לו קרובי משפחה שנותרו בחיים, ירושתו תועבר למשמורת האפוטרופוס הכללי. האפוטרופוס הכללי יחזיק בירושה לתקופה הקבועה בחוק, במהלכה ייעשו מאמצים לאתר את כל קרובי המשפחה העלולים לתבוע אותה. אם אף אחד לא תובע את הירושה בתקופה זו, היא תעבור ממשמורת האפוטרופוס הכללי לקופת המדינה.

לקביעת פגישת ייעוץ בנושא צוואות וירושות פנו כעת אל משרד עו"ד מירי יעקב גביש: 074-702-8570.

 

אילו סוגים של צוואות קיימים בישראל?

במדינת ישראל ישנם ארבעה סוגי צוואות שניתן לערוך:

  1. צוואה בכתב יד – אדם יכול ליצור צוואה במסמך שהוא כותב בעצמו, בתנאי שהיא כוללת תאריך וחתימה בכתב ידו של המוריש.
  2. צוואה בפני עדים – סוג הצוואה הנפוץ ביותר, יש לתארכה, לחתום עליה בידי המוריש ולערוך אותה בפני שני עדים אשר יאשרו את חתימת המוריש בחתימות משלהם. הימצאותם של עדים וכתיבת הצוואה במסמך, הם התנאים המהותיים והמשמעותיים שבלעדיהם הצוואה אינה תקפה. העדים אינם חייבים להיות עורכי דין, אך מומלץ להצטייד בעורך דין ירושה על מנת לוודא שהצוואה עומדת בדרישות החוק.
  3. צוואה בפני רשות – צוואה שנוצרת בפני נוטריון, שופט, רשם בית משפט, רשם ירושה או חבר בית דין דתי. ניתן לערוך אותה על ידי ציון הוראות הצוואה בעל פה בפני הרשות או על ידי הגשת צוואה בכתב לרשות.
  4. צוואה בעל פה – מקרה ייחודי של צוואה שיכול להיווצר רק על ידי מי שגוסס או עומד בפני מוות. האדם יכול לצוות את דבריו בעל פה בפני שני עדים המבינים את שפתו. על העדים לרשום את הדברים בהקדם האפשרי לאחר הקראת הצוואה בפניהם ולהפקידה בידי רשם הירושה. אם הצוואה תישאר ללא ביטול במשך 30 יום לאחר חלוף הנסיבות שהביאו ליצירתה, היא תהא תקפה.

 

איך ניתן לדעת אם אדם הותיר אחריו צוואה?

כדי לחלק את עיזבונו של המנוח, יש לנסות תחילה לאתר את צוואתו. הצעד הראשון הוא פנייה לרשם לענייני ירושה על מנת לבדוק אם המנוח הותיר אצלו צוואה.

חשוב לציין כי החוק אינו מחייב הפקדת צוואה במשרד הרשם, ולכן יתכן שהמנוחים ערכו צוואה שלא הופקדה אצלו. במקרים כאלה יש לחפש את הצוואה בין המסמכים שהמנוח שמר בביתו, במשרדו, במחשבו או בכספת.

גם אם אינכם מצליחים לאתר צוואה, יתכן ותמצאו מידע שיוכל לסייע לכם במציאתה, כמו שם עורך הדין של הנפטר, אליו תוכלו לפנות כדי לקבל עותק מהצוואה במידה והיא נערכה אצלו.

 

האם ניתן לבטל צוואות?

ביטול צוואה יכול להיעשות רק על ידי המוריש בעודו בחיים. למוריש יש אפשרות לבטל את צוואתו על ידי השמדתה או יצירת צוואה חדשה, אשר תבטל אוטומטית את הצוואה הקודמת, גם אם בצוואה החדשה לא צוין במפורש כי היא מבטלת את הקודמת. עם זאת, אם הצוואה החדשה רק מוסיפה לצוואה הקודמת, הצוואה הקודמת תישאר בתוקף לכל מה שלא טופל בצוואה החדשה.

אם המוריש כבר נפטר, תהליך ביטול הצוואה מורכב יותר. יתכן וניתן יהיה לבטל את הצוואה באמצעות התערבות בית המשפט על ידי הגשת התנגדות לביצוע צו קיום הצוואה לרשם לענייני ירושה.

 

לסיכום – חשיבות הייעוץ המשפטי בענייני צוואות וירושות

לייעוץ משפטי בנושא דיני צוואות וירושות חשיבות מכרעת על מנת להבטיח שחלוקת הנכסים לאחר פטירתו של אדם, תהיה בהתאם לרצונו ולחוק. התהליך יכול להיות מורכב, אך הכוונה מעורך דין יכולה למנוע מחלוקות משפטיות ולהבטיח את חלוקת הירושה בצורה הוגנת. פנייה לייעוץ משפטי יכולה גם למנוע פסילת צוואות עקב פגמים טכניים או מהותיים.

זקוקים להכוונה משפטית בנושא ירושות וצוואות? עורכת דין מירי יעקב גביש תשמח לייעץ לכם בכל סוגיה הנוגעת לנושאים הללו.

לתיאום שיחת ייעוץ ראשונית ללא התחייבות מול עו"ד מירי יעקב גביש – צלצלו: 074-702-8570.

צוואות וירושות המדריך השלם
צוואות וירושות המדריך השלם
"הדברים הנ"ל אינם מהווים יעוץ משפטי ולא ניתן להסתמך עליהם. כל מקרה ייבחן לגופו"
לשיתוף המאמר:
Google ג גוגל
4.8
מבוסס על 99 ביקורות
×
js_loader
מירי גביש פרופיל קטן
עו"ד מירי יעקב גביש
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ
עם מירי >>