שחרור מהצבא לנשים נשואות או בהיריון

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!

נשים מתגייסות בישראל למגוון רחב של תפקידים ומהוות חלק עיקרי מאוד בכוחו של צה"ל. לכן כל ירידה במצבת כוח האדם מקשה על צה"ל להתנהל באופן תקין ובשל כך מוגבל גם מתן הפטור מהצבא מטעמים מסוימים. לא כך הדבר לגבי נשים נשואות או הרות, שנמצאות במצב מיוחד בעיני הצבא ובאופן אוטומטי מקבלות פטור, אלא אם ביקשו להתנדב ובקשתן אושרה.

למרות זאת, נשים אלה עדיין יצטרכו להתמודד עם מערכת בירוקרטית נוקשה ואיטית תחת כללים מוגדרים ומבלי לחרוג מהם, על מנת שהזכאות לפטור לא תיפגע והן לא יישפטו וייענשו במלוא החומרה. ברובם הגדול של המקרים, יהיה צורך לקבל ליווי וייצוג מתאימים מטעם עורך דין צבאי שיגיש למען החיילת את הבקשות ויוודא כי הן אכן מביאות לקבלת פטור מיידי.

 

פטור בשל הריון

על פי לשון החוק, חיילת שנישאה או הרתה תשוחרר מיד משירות צבאי, אלא אם התנדבה מיוזמתה ותוכל לשרת במגוון יחסית רחב של תפקידים. הפטור עצמו לא ניתן אוטומטית ובכל מקרה יהיה צורך להגיש בקשה מסודרת כדי לקבל אותו. כמובן שיהיה צורך להוכיח את ההריון על ידי צירוף מסמכים מתאימים ותיעוד רפואי רלוונטי. הפטור הניתן הוא פטור חובה – כלומר, אין סמכות לשקול מניעת פטור במצב של הריון, אך כאמור יש צורך בתהליך בירוקרטי מסודר של הגשת הבקשה. הפטור הניתן הינו פטור עוקב, הכולל גם פטור משירות מילואים בעתיד.

כל חיילת רווקה או נשואה שחושבת שהיא בהריון, צריכה לפנות בהקדם אל רופא היחידה שלה ולגשת לבדיקות מתאימות. אם יאובחן הריון, תשוחרר מיד החיילת מהשירות. אם החיילת איננה רוצה להשתחרר מהשירות, היא תאלץ למרבה הצער לבצע הפלה. במקרים חריגים תוכל להתערב בתהליך ההריון עובדת סוציאלית מטעם הצבא ולהכריע האם תוכל החיילת לעבור את הטיפולים הרפואיים במסגרת צבאית ולהישאר בשירות, או שלא תהיה כל ברירה אלא לפטור אותה ממנו.

לגבי חיילות נשואות שלא חתומות על ויתור בפטור מטעמי הריון ואימהות, התהליך זהה. כל עוד מסלול השירות התנדבותי, החיילת לא תפוטר.

 

מאורסות: התחילו את התהליך לפטור מוקדם ככל האפשר

חיילות מאורסות אף הן יצטרכו להגיש בקשה לפטור בצירוף מסמכים רלוונטיים. על החיילת ובן זוגה לנישואין להירשם ברבנות ולהציג אישור רישום תקף לנישואין אלה, או לחילופין להגיש הצהרה חתומה בפני נוטריון או עורך דין צבאי שבה מצהירה החיילת על הנישואין כמוכרים על ידי משרד הפנים. מרגע שהוצג האישור ועד למועד החתונה, תוכל החיילת לקבל חופשה מיוחדת מבלי לשוב ליחידה – אך רק אם תרצה בכך. הפטור שיינתן לה מאותו הרגע הינו פטור חובה ובדומה להריון, אין סמכות להחליט לגביו אחרת, אם כי גם הפעם תצטרך החיילת להגיש בקשה מסודרת ולעבור את המדיניות הבירוקרטית. ההבדל היחידי בין פטור לחיילות נשואות ופטור בעקבות הריון, הוא שבמקרה של נישואין, החיילת איננה מקבלת פטור משירות מילואים.

חשוב להדגיש שמצב של אירוסין מחייב את החיילת בהודעה על כך למפקד היחידה. בכל מקרה מומלץ לעשות זאת כבר בכפוף לאירוסין או לקביעת תאריך הנישואין כדי שיהיה ניתן לפעול בירוקרטית ובזמן כדי לאפשר את מתן החופשה המיוחדת. על החיילת לפני יציאתה לחופשה לבצע החזרה מלאה של כל הציוד ולרצות עונשים או משפטים אם תלויים כנגדה בעקבות עבירות צבאיות כאלה ואחרות, לקבל תשלומים שמגיעים לה ולסיים את כל ההליכים הנדרשים בשלישות.

 

מה צריך לעשות לאחר הנישואין?

לאחר החתונה, על החיילת יהיה להציג את תעודת הנישואין או הכתובה. היא תתייצב במדור השחרורים בבקו"ם תוך 10 ימים ממועד הנישואין לכל המאוחר. רצוי גם להציג את רישום משרד הפנים בתעודת הזהות שמעיד על הנישואין, אם כבר בוצע. כל עוד החיילת לא ביקשה מראש להתנדב לשירות, היא תפוטר מהשירות הצבאי לאלתר במועד זה.

כל חיילת שלא תתייצב לתהליך השחרור אצל מדור שחרורים לאחר 10 ימים, תשתחרר שלא בפניה. מצד אחד, אם כבר קיים רישום על הנישואין במשרד הפנים וניתן להוכיח כי אכן נישאה החיילת, ייקבע שחרורה. מצד שני, כל מצב שבו לא התקיים תיעוד ולא ניתן להוכיח את הנישואין שכן החיילת עצמה נפקדת, יחייב את הצבא לטפל בכך על פי נוהל נפקדים ועריקים. בביטוי החמור לכך, תאלץ החיילת לבצע עונש מאסר ובכפוף להתמודדות איומה מול הבירוקרטיה, שתבקש ממנה שוב לעמוד בתהליך ולהוכיח את נישואיה, גם לאחר ריצוי העונש.

מה קורה בנישואין אזרחיים מעבר לים?

לגבי חיילות שנישאו בחו"ל בנישואים אזרחיים: אם משרד הפנים מכיר בנישואין על ידי קבלת מסמכים מאת המדינה הרלוונטית ואכן רושם את בני הזוג כנשואים, גם הצבא יכיר בכך ויעניק פטור לחיילת נשואה מהשירות. אם משרד הפנים לא ביצע רישום זה ולא קיבל לידיו תיעוד מתאים, הפטור לא יוכל להינתן. במצב זה תצטרך החיילת להציג את תעודת הנישואין המקורית עם תרגום נוטריוני לעברית ולהגיש דח"ש (בקשה לדחיית שירות) של שישה חודשים. בזמן זה היא תצטרך להגיש בקשה מיוחדת להכרה בנישואין מטעם משרד הפנים על מנת שתירשם כנשואה. אם משרד הפנים השהה את הבקשה או טרם החליט לגביה, תוכל החיילת לקבל מסגרת של 3 חודשי דח"ש נוספים. אם התשובה של משרד הפנים שלילית והנישואין לא הוכרו, תאלץ החיילת לחזור לשירות.

 

מה קורה לחיילת שהתחתנה או הרתה בזמן עריקות?

חשוב לציין כי כל מצב שבו חיילת (או חייל) תיעדר מהשירות ללא התרעה על כך היא תיחשב לעריקה ותאלץ לעמוד למשפט פלילי-צבאי בהתאם לתקופת העריקות. אם במהלך תקופת העריקות נישאה החיילת או הרתה, היא עדיין תישא בהשלכות המתאימות. עניין הנישואין או ההריון יובא בחשבון ותחול התחשבות בעונש, אך אם תקופת ההיעדרות לא הייתה ארוכה – על ידי טיפול משפטי מתאים מטעם עורך דין צבאי מנוסה יהיה ניתן אפילו לבטל את ההליכים המשפטיים.

 

האם ניתן לזמן אישה נשואה למילואים?

מספרן של נשים בשירות המילואים עולה בשנים האחרונות וכולל גם צמרת פיקודית נשית ותפקידי לחימה רבים. על פי החוק, כל אישה רווקה תשרת במילואים עד גיל 24, אך ניתן לזמן מעבר לכך גם עד גיל 38, אם קיים צורך בשל התפקיד או בעקבות גיוס חירום כללי למשל.

כל אם או אישה הרה זכאית לפטור משירות מילואים, אלא אם בחרה להתנדב. הנשואות זכאיות גם הן לפטור, אך משרתות עדיין במקרים מסוימים.

 

אל תפעלי מול הבירוקרטיה הצבאית לבד

המסקנה היא שכל חיילת נשואה או הרה, תצטרך לעמוד בהגדרות החוק והתקנות ולתבוע את זכותה לפטור מגיוס או פטור מהמשך השירות על פי התנאים והמועדים שנקבעו. עליה לשתף פעולה באופן מלא עם תהליכי הגיוס ורשויות הצבא. כל חריגה מהתהליך תגרור פעולות צבאיות קשות ומורכבות, שיקשו על החיילת לקבל את הפטור המיוחל. אישה שלא התייצבה לשירות תיחשב כמשתמטת ותעמוד על כך לדין וכמוה גם חיילת שמבצעת עבירה של עריקות.

אם את חיילת שנישאה או הרתה, חשוב שתדעי כי התהליך אינו מורכב לביצוע, אך כולל התמודדות מסועפת עם הבירוקרטיה, בייחוד בנסיבות חריגות כמו עריקות, השתמטות או חוסר תיעוד והוכחות לגבי מצבך החדש. עורכת הדין מירי יעקב גביש הינה עורכת דין צבאית מנוסה וותיקה שתוכל להשפיע על התוצאות לשביעות רצונך ולמצות את זכויותיך לאורך התהליך, עד לקבלת הפטור. פני אליי ללא היסוס ואוכל להנחות אותך לגבי התהליך הצפוי והאם דרושה בו התמודדות משפטית מיוחדת.

שחרור מהצבא לנשים נשואות או בהיריון
שחרור מהצבא לנשים נשואות או בהיריון
"הדברים הנ"ל אינם מהווים יעוץ משפטי ולא ניתן להסתמך עליהם. כל מקרה ייבחן לגופו"
לשיתוף המאמר:
Google ג גוגל
4.8
מבוסס על 99 ביקורות
×
js_loader
מירי גביש פרופיל קטן
עו"ד מירי יעקב גביש
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ
עם מירי >>