עורך דין הסכמים

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!

עורך דין הסכמים מהווה פתרון לכל מקרה בו קיים צורך ביצירת הסכם. הלכה למעשה, אנשים מן השורה, אשר אינם בקיאים בעולם המשפט, עשויים לכרות הסכם שמעלה את רצונותיהם, אך בבוא סכסכוך משפטי, ובשל היעדר הניסיון המשפטי שלהם, עשויים אינטרסים של הצדדים בחוזה שלא לבוא לביטוי; כך, לפגוע במסגרת מערכת היחסים החוזית. בפרט, עורך דין העוסק בתחום דיני המשפחה יערוך עבור לקוחותיו הסכמי ממון, הסכם חיים משותפים, הסכם גירושין, הסכם מתנה, הסכם גישור, הסכם שלום בית ועוד.

רוצים ליצור הסכם הקשור לעניין משפחתי? כדאי שתקראו.

 

הסכם ממון 

הסכם ממון מאפשר לבני הזוג לקבוע מנגנון פעולה על פי רצונותיהם אשר יסדיר את חלוקת הרכוש ביניהם במידה וייפרדו דרכיהם. בהיעדר הסכם ממון תקין ומאושר, יחול ביחס לענייני הרכוש של הזוג חוק יחסי ממון עליו נעמוד להלן. 

 

חוק יחסי ממון 

חוק יחסי ממון המוסדר בחקיקת מדינת ישראל קובע כי כאשר נפטר אחד מבני הזוג או לחלופין, כאשר בני הזוג מתגרשים, יהיה זכאי כל אחד מבני הזוג לחצי מן הרכוש שהיה משותף להם – בין היתר, רכוש שצברו במהלך נישואיהם. יתרה מזאת, לעתים, יחולק רכוש גם לפני הנישואים. 

 

הסכם ממון – מתי 

הסכם ממון נצרך כאשר בני הזוג מעוניינים כי בעת סיום הזוגיות יופרדו הנכסים באופן שעולה על רוחם ולא על פי חוק יחסי ממון אשר יגרום לרכוש המשותף להיות מחולק באופן של 50 – 50. הסכם הממון יחול להיערך הן לפני הנישואים והן כאשר בני הזוג כבר נשואים. 

 

הסכם ממון בעת הנישואים 

הסכם ממון לפני הנישואים צריך שיאושר על ידי בית המשפט לענייני המשפחה או לחלופין, על ידי בית הדין – הרבני, השרעי הדרוזי וכיוצא בזאת. הלכה למעשה, האישור על ידי בית המשפט או בית הדין, יינתן רק כאשר הונחה דעתם של האמורים כי הסכם הממון שגובש בין שני בני הזוג נעשה מתוך רצון חופשי ותוך הבנת המשמעויות וההשלכות הנובעות מהסכם שכזה. 

 

הסכם ממון לפני הנישואים 

הסכם ממון שנעשה לפני שנישא הזוג צריך להיות מאושר על ידי נוטריון או לחלופין, על ידי רושם נישואין. כפי שצוין לגבי הנחת דעתו של בית המשפט באשר להסכם ממון שנחתם בעת הנישואים – גם הנוטריון או רשם הנישואין צריכים לראות בעת אישור הסכם הממון כי הזוג אכן מבין את ההשלכות הכרוכות בחתימת הסכם הממון וכן שההסכם נחתם תחת רצון חופשי של בני הזוג. 

 

הסכם חיים משותפים 

לעתים, במצב בו בני זוג אינם נשואים, אך בכל זאת חיים יחדיו, עשויים הם להיחשב כידועים בציבור. במצבים מעין אלה, ייתכן וירצו בני הזוג לערוך הסכם אשר יסדיר את היחסים הכלכליים ביניהם באמצעות הסכם לחיים משותפים בין בני זוג ידועים בציבור. 

 

תוקף הסכם חיים משותפים

הלכה למעשה, בשונה מהסכם ממון שתואר לעיל, הסכם לחיים משותפים שנעשה בין ידועים בציבור מקבל תוקף משפטית באופן מיידי עם חתימתו ללא צורך באישור על ידי גורם מוסמך כלשהו. יחד עם זאת, חשוב להיוועץ בעורך דין הסכמים אשר יכווין ואף, בהתאם לצורך, יערוך את ההסכם בין בני הזוג – כך יעלו מירב האינטרסים הרלוונטיים של בני הזוג על ההסכם וביום פקודה, הם יילקחו בחשבון כחלק מההסכם לחיים משותפים. 

 

מה מאפשר הסכם חיים משותפים

הסכם חיים משותפים מאפשר לבני הזוג להגדיר עם מה נכנס כל אחד מהם לקשר הזוגי ולמעשה, עם מה כל אחד מהם ייצא במידה והקשר יעלה על שרטון. יתרה מכך, הסכם חיים משותפים מאפשר לבני הזוג להסדיר את התנאים הכרוכים בשותפות הזוגית שלהם בכל תחום העולה על רוחם. פתרון של הסכם חיים משותפים הינו יעיל, שכן מקנה שקט מבחינה משפטית עבור בני הזוג שחיים יחדיו ללא נישואים. 

 

הסכם גירושין 

במידה ובני הזוג הנשואים החליטו לשים קץ לנישואיהם, הם יכולים לערוך הסכם גירושין. הלכה למעשה, הסכם הגירושין יסדיר את כלל ההיבטים הרלוונטיים לפרידה בין בני זוג שהינם נשואים. הסכם הגירושין יעסוק, בין היתר, בנושאים הקשורים בחלוקת רכוש, חלוקת חסכונות, חלוקת כספים, סוגיית מגורי הילדים, הסדרי שהות, חייהם של הילדים לאחר שיעברו את גיל 18, סוגיות הקשורות החינוך הילדים, סוגיות רפואיות הנוגעות לילדים ועוד.  

 

כיצד ניתן להגיע להסכם גירושין 

מלבד הסכם גירושין ברבנות, ניתן להגיע להסכם גירושין בדרכים הבאות:

 

הליך גישור 

מדובר בהליך בו מתקיים משא ומתן מול מגשר תוך שאיפה להגעה אל העמק השווה בין בני הזוג.

 

גירושין עצמאיים 

רלוונטי כאשר מדובר בבני זוג להם אין רכוש משותף וילדים משותפים, יכולים הם לכתוב הסכם גירושין בהיעדר נוכחות עורך דין ולבסוף, להעביר את ההסכם לאישור בית המשפט.

 

הסכם גירושין בבית המשפט

הדרך המייגעת ביותר להגעה אל הסכם גירושין – ניהול הליך בבית המשפט אשר מצריך פתיחת תיק גירושין תוך העלאת טענותיהם של בני הזוג.

 

הסכם מתנה 

הסכם מתנה ולענייננו, הסכם מתנה במקרקעין הוא, באופן פשוט, הסכם המסדיר את העברת הזכויות בנכס מקרקעין בין אם באופן שהוא מלא ובין אם באופן חלקי בהיעדר כל תמורה שמקבל נותן המתנה בעד המתנה שהוא נותן. לצורך העברת המתנה, יידרש נותן המתנה לחתום על תצהיר בפני עורך דין ובמקביל, מקבל המתנה צריך לחתום גם הוא על תצהיר – "נותן מתנה" ו"מקבל מתנה" בהתאם. 

 

הצורך בהסכם מתנה

הסכם מתנה אינו הכרחי לצורך העברת המתנה, אך חתימה על הסכם מתנה לעתים נצרכת והכרחית עבור המעורבים במקרה. הסכם המתנה יפרט תנאים מיוחדים של עסקת המתנה – ביניהם, הגבלת היכולת של מקבל המתנה למקור את נכס המקרקעין שהועבר במתנה וסוגיות הכרוכות בשימוש בנכס כמו שיפוץ, קבלת דמי שכירות ועוד. 

 

הסכם גישור 

הליך גישור מאפשר לצדדים שהתגלה ביניהם סכסוך, להגיע אל העמק השווה וכך לפתור את הסכסוך ביניהם בלא צורך בקביעת בית משפט. ככל שהצדדים אכן הגיעו לעמק השווה ביניהם, יוכל המגשר או לחלופין, הצדדים המסוכסכים, לערוך הסכם גישור בו יפורטו התנאים על פיהם יושב הסכסוך ביניהם.

 

תוקף הסכם הגישור

בעת חתימת ההסכם על ידי המגשר ובעלי הדין ומסירתו לאישור לבית המשפט – יקבל הסכם הגישור תוקף של פסק דין לכל דבר ועניין. יחד עם זאת, לעתים, עשוי בית המשפט לזמן את בעלי הדין לצורך מתן הסברים על ההסכם שבא לפניו. 

 

הסכם שלום בית 

הסכם שלום בית הינו הסכם אשר נחתם בין בני הזוג שעתיד להביא לפתרון הסכסוך שהתגלה ביניהם. כמו הסכמים אחרים, גם הסכם שלום בית נחשב לחוזה על כל השלכותיו. בפועל, הסכם שלום בית יסדיר סוגיות כאלה ואחרות הכרוכות במערכת היחסים בין בני הזוג שכעת עלתה על שרטון. 

 

אישור ההסכם

ניסוח הסכם שלום בית יכול להיעשות על ידי מגשר או לחלופין, על ידי עורך דין הסכמים – הלכה למעשה, החל מן הרגע בשני הזוג חתמו על הסכם שלום הבית ניתן להעבירו לאישור מטעם בית המשפט אשר יקנה לו תוקף של פסק דין. מיותר לציין כי על בני הזוג לחתום על הסכם שלום הבית מתוך רצון חופשי מלא. 

 

פנו אלינו 

זקוקים ליצירת הסכם המסדיר מערכות יחסים כאלה ואחרות בחיק המשפחה? עורך דין הסכמים יסייע לכם להגן על האינטרסים שלכם בהסכם וכן, לסיים את הסוגייה באופן קל, פשוט ומהיר. 

"הדברים הנ"ל אינם מהווים יעוץ משפטי ולא ניתן להסתמך עליהם. כל מקרה ייבחן לגופו"
לשיתוף המאמר:
Google ג גוגל
4.8
מבוסס על 99 ביקורות
×
js_loader
מירי גביש פרופיל קטן
עו"ד מירי יעקב גביש
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ
עם מירי >>