Miri Logo - White

חייגו עכשיו

כללים למכירת דירה

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!

כללים מנחים למכירת דירה

אדם המעוניין למכור נכס שברשותו, מומלץ שיסתייע בעו"ד מקרקעין לאורך כל הליך העסקה. זאת בכדי לאפשר לו להקפיד על כל החוקים הקשורים בהעברת נכס לחזקת אחר ובכדי לוודא שכל התשלומים בעבור המכירה יועברו בצורה תקינה ומסודרת במועד קבוע מראש. עו"ד מקרקעין יסדיר מנגנוני בקרה ופיקוח על העסקה, כך שהיא תתנהל בצורה חלקה והמוכר יקבל את התמורה המרבית לנכסו תוך תשלום מס נמוך ככל המתאפשר.

 

בעת ביצוע הסכם מכר, מומלץ להיעזר בעו"ד מקרקעין מטעמך, שידאג להגן על האינטרסים שלך לאורך המכירה. לא מומלץ להסתמך על עו"ד מטעם הקונים שהרי הוא מחזיק בטובת לקוחותיו ולא בטובתך.

אם נותר תשלום בגין משכנתא שלקחת על הנכס, יש להוציא אישור שמציין את היתרה לסילוק.

יש לדווח לרשויות בזמן בנוגע לעסקה המתבצעת ולמלא את הטפסים הנדרשים בנוגע אליה. ניתן לבדוק זכאות לפטור ממס שבח ומס מכירה בגין מכירת נכס על פי קריטריונים מסוימים. במידת הצורך, ניתן להגיש בקשה לפטור המיועד. עו"ד המקרקעין יכול לסייע לכם בהתנהלות מול הרשויות ולוודא שכל המסמכים הדרושים מוגשים בזמן, גם מסמכי בקשת הפטור המיועדים.

יש לאפשר רישום של הערת אזהרה לטובת הרוכשים בטאבו לאחר שהתקבל התשלום הראשון מצידם. כמו כן, יש לוודא שניתן ייפוי כוח מטעם הרוכשים לעו"ד המקרקעין המייצג אתכם, שיאפשר לו למחוק את הערת האזהרה במידת הצורך.

בנוסף, יש לקבוע מנגנון שמגדיר שבתום העברת התשלום האחרונה, יימסר הנכס באופן סופי לרוכש ויתבצע רישום זכויות הרוכש בטאבו.

בכדי למנוע טעויות, אי הבנות ופירוש מוטעה של ההסכם, יש לקבוע תנאי תשלום מוגדרים ומפורטים מראש. יש לקבוע מועדי תשלום, הצמדות למדדים שונים ואת מועד שער הדולר מולו ייקבע התשלום. כמו כן, סעיפים מסוימים בחוזה יחשבו סעיפי יסוד, אשר הפרתם תחשב כהפרת חוזה ותוביל לפיצוי כספי המוסכם מראש. את הסעיפים הנ"ל יוכל להסדיר עבורכם עו"ד המקרקעין מול עורך הדין של הצד הקונה.

"יש לאפשר רישום של הערת אזהרה לטובת הרוכשים בטאבו לאחר שהתקבל התשלום הראשון מצידם."

יש לקבוע מראש ולתאם מול הרוכשים, איזה ציוד נשאר בדירה וליצור מסמך שייחתם על ידי כל הצדדים הנוגעים בדבר. עו"ד של שני הצדדים יכולים לסייע בניסוח המסמך והתחייבות על חתימתו. חשוב ליצור פרוטוקול מסירה ביום מסירת הנכס, בכדי למנוע מהרוכשים לשוב אל המוכר לאחר הרכישה בתלונות שונות על תקינות הדירה. רצוי להיעזר בעו"ד מקרקעין שיהיה חתום על המסמך ויוודא תקינותו.

כיוון שעסקת נדל"ן היא עניין מסובך הכולל מגוון חוקים והוראות שיש לפעול על פי הם וכן מסמכים רבים שיש למלא לצורך השלמת העסקה, מומלץ לשכור את שירותיו של עו"ד מקרקעין מנוסה בעת ביצוע ההליך, לשם וידוא השלמת העסקה בצורה המיטבית והמוצלחת ביותר בעבור המוכר ובמיוחד בכדי להקל על המוכר ולמנוע טעויות מיותרות שייגררו אי אילו אי-הבנות אל מול קוני הנכס.

כללים למכירת דירה
כללים למכירת דירה
"הדברים הנ"ל אינם מהווים יעוץ משפטי ולא ניתן להסתמך עליהם. כל מקרה ייבחן לגופו"
לשיתוף המאמר:
Google ג גוגל
4.8
מבוסס על 99 ביקורות
×
js_loader
מירי גביש פרופיל קטן
עו"ד מירי יעקב גביש
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ
עם מירי >>