הסכם חלוקת עיזבון

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!

כאשר אדם הולך לעולמו ומותיר אחריו צוואה, הוא קובע במסגרתה את שיעשה ברכושו. האם מדובר בציווי מחייב? לא בהכרח. היורשים החוקיים רשאים לשנות ביניהם את אופן החלוקה שנקבע על ידי הסכם חלוקת עיזבון. במאמר זה נציג את מתחם התנאים בהם ההסכם נדרש לעמוד ואת הדרכים המתאימות ליצירתו התקנית.

 

היורשים רשאים לשיקולים משלהם

נתחיל בשורה התחתונה: בין אם יורש קיבל עיזבון בהתאם לכללי החלוקה לפי דין ובין אם בהתאם לתנאים שמפורטים בצוואת המוריש, אופן חלוקת העיזבון המדויקת שלו תהיה נתונה לשיקול דעתו מול יתר היורשים ובינם לבין עצמם. במילים אחרות, עצם הציווי שבצוואה או עובדת הירושה על פי דין והחלוקה לפי חוק הירושה, אינם מחייבים כעובדה מוגמרת ובהסכמת היורשים ניתן לשנות אותה.

לכן, כאשר היורשים מעוניינים לחלק בדרך אחרת את העזבון שלהם, הם רשאים לעשות זאת בכפוף ליצירת הסכם חלוקת עיזבון. לרוב הסיבה המרכזית לכך תהיה משיקולי מיסוי ובמיוחד מיסוי מקרקעין, אם כי יכולות להיות גם סיבות פנים-משפחתיות או מניעים אחרים שבמסגרתם יהיה בכך צורך.

לעניין זה חשוב להבהיר שפעולת ההורשה לא מוכרת כעסקת מקרקעין ולכן אינה חייבת בהכרח במס. ניקח למשל נכס מקרקעין שהוריש המנוח לילדיו, שהסכימו ביניהם שהכנס יישאר בידי אחד מהם. ככל שהפעולה תהיה מעוגנת בהסכם חלוקת עיזבון, אפשר יהיה לראות בה כחלק אינטגרלי מהליך ההורשה והיא לא תיחשב כעסקה במקרקעין.

 

אין לחלק את העיזבון טרם יצירת ההסכם!

על מנת לערוך הסכם חלוקת עיזבון ראוי ותקין, יש להימנע בראש ובראשונה מכל חלוקה, זמנית או חלקית של העיזבון הקיים וזאת עד למיצוי כל השיקולים וההיבטים שכרוכים בכל פעולה. אחת הסיבות לכך היא משום שחלוקה חלקית של העיזבון עשויה להחשיב את הסכם החלוקה להסכם בין בעלי נכסים, מה שעשוי לבטל חלק גדול מהיתרונות במס שהסכם חלוקת העיזבון מוביל אליהם.

 

הסכם חלוקת עיזבון: דרכי יצירת ההסכם

ביצירת הסכם חלוקת עיזבון בין היורשים, קיימים דגשים משפטיים שחשוב להתייחס אליהם. על כן חשוב שעורך דין צוואות וירושות ילווה את יצירת ההסכם על כל היבטיו וידאג גם למימוש התנאים שנקבעו בו בפועל.

 

פרטים ודגשים במסגרת ההסכם

זהות הצדדים – צדדים בהסכמי חלוקה יכולים להיות היורשים בלבד, אך אין חובה שכל היורשים יהוו בו צד. כל קרוב אחר לא יוכל לשמש על פי החוק כצד להסכם זה.

מהות הסכם חלוקת העיזבון – ההסכם יכול להתייחס לכל העיזבון או רק לחלקו.

הצעת החלוקה – אם קיים מנהל עיזבון, הוא רשאי להציע מטעמו הסכם חלוקה לאישור בית המשפט וזאת גם ללא הסכמת כל היורשים.

אישור הצעת החלוקה – ההסכם נכנס לתוקף עם חתימתו על ידי הצדדים ואין חובה חוקית לאשר אותו בבית המשפט. בפועל מצרפים להסכם זה את צו קיום הצוואה או צו ירושה ומעבירים את הניירת כחלק מהוראות העיזבון לכל גורם שאמור לבצע פעולה בכפוף לצו.

 

מניעת סכסוכי ירושה בהתאם לאישור הסכם חלוקת עיזבון

רק במקרים מעטים קורה שהמוריש קובע את ירושתו כלפי יורש אחד בלבד. בדרך כלל העיזבון מחולק בין מספר יורשים, שנתונים לתהליכי ירושה לא נעימים במיוחד, בלשון המעטה. ויכוחים וסכסוכים בין יורשים נחשבים לעניין נפוץ ומוכר מאוד למרבה הצער, במסגרתם צפים ועולים משקעים מן העבר, רגשות וחילופי אמירות קשות ותחושות של כעס, תסכול, אכזבה וקיפוח.

כידוע לכולנו, סכסוכים ומריבות סביב ירושה מתרחשים גם במשפחות הכי טובות. הסכם חלוקת עיזבון נותן מענה מסוים לבעיה או הפערים בקרב היורשים, שכן הוא מתייחס להעדפות האישיות שלהם שעשויות להיות שונות מאלו של המוריש.

אחד היורשים עשוי להסתייג מבעלות משותפת על נכס למשל ומעדיף לבצע הפרדה כדי להימנע מסכסוכים או לעתים גם מהליכים בירוקרטיים ממושכים ומסורבלים. נציין שבעלות משותפת מובילה לא פעם לחיכוכים בנוגע לניהול הנכס, הצורך להשביח או לפתח אותו, האם לבנות עליו, למכור אותו וכדומה.

כמובן שהיורשים נתונים גם להשפעה או ללחצים בתהליכי קבלת ההחלטות מצד בני זוג, ילדים או גורמים אחרים ולכן הסכם חלוקת עיזבון מהווה יתרון במקרים הללו, כדי להימנע ממריבות משפחתיות וניתוקי יחסים כואבים.

 

מניעת חבויות מס כבדות במסגרת הסכם חלוקת עיזבון

יתרון נוסף ואולי גם המשמעותי ביותר ביצירת הסכמי חלוקת עיזבון, הוא ניצול ההקלות והפטורים המשמעותיים במס, לרוב מס מקרקעין. יורשים של דירת מגורים משותפת לא יכולים לנצל בשל תנאי החוק את הפטורים ממס שבח במכירתה, למעט ביצירת חלוקת עיזבון שתהפוך את העסקה לבלתי חייבת במס לפי חוק המקרקעין. הפטור יינתן כל עוד ההסכם:

  • נערך בין היורשים לבין עצמם בלבד ללא שום מעורבות של גורמים נוספים
  • חלוקת העיזבון ביניהם מתייחסת לנכסי העיזבון בלבד וללא שום מעורבות של נכסים נוספים
  • אופן חלוקת העיזבון נקבע עוד לפני שבוצעה החלוקה בפועל.

 

מניעת התנגדות לצוואה על ידי הסכם חלוקת עיזבון

יורשים שחשים מקופחים כלכלית מהנתח שנקבע להם בעיזבון, עשויים להגיש התנגדות לצוואת המנוח. במקרה כזה, אם יתר היורשים מעדיפים להימנע ממאבק משפטי, הם יכולים להחליט על הסכם חלוקת עיזבון שמערב את היורש המתנגד וזאת במטרה לקצר הליכים משפטיים ולהתניע את קבלת העיזבון כראוי. .

חשוב להתייחס גם להתנגדות לצוואה במקרה של מניעים אמוציונליים, למשל במקרה של קשר רגשי מצד אחד היורשים לנכס או לפריט ספציפיים, שלא ניתנו לו בצוואה או בחלוקת העיזבון המקורית. גם הפעם יוכלו היורשים להחליט על חלוקה אחרת שבה יועבר לרשותו של היורש אותו נכס או פריט יקרים לליבו.

 

ביטול הסכם חלוקת עיזבון שכבר נחתם מצד היורשים

כאמור, הסכם חתום בחתימת היורשים נכנס לתוקפו בעת החתימה, אך החוק מבין כי החתימה מבוצעת בנסיבות טראגיות, בהן בן משפחה יקר הלך לעולמו וטלטל את המשפחה כולה. ייתכן ששיקול דעת החותמים לא היה בשיאו ואולי בוצע גם מפאת לחץ בזמן, מה שייתכן ויתגלה בדיעבד כשגוי ופזיז.

אם כעבור תקופה אחד מהיורשים או יותר מעוניינים לשנות את ההסכם, הם רשאים להגיש תביעה לביטול הסכם החלוקה, אם כי הסיכוי להביא בפועל לביטול יהיה קלוש למדי. עקרונית, ככל שהתביעה תוגש סמוך יותר למועד יצירת ההסכם יעלו הסיכויים לבטלו. ככל שחולף הזמן האפשרות הופכת קשיחה מאוד, בייחוד אם כבר בוצעו מהלכים כלכליים ופעולות שנובעות מעצם החתימה על ההסכם.

עילות מקובלות לביטול הסכמי חלוקת עיזבון כפופות לדיני החוזים ועשויות להצביע על טענת "עושק" או "מרמה", כמובן בהתאם להוכחות שקשה מאוד להציג, שכן מדובר בהסכם חוקי שדרש את הסכמת כל הצדדים מלכתחילה.

 

הסכם חלוקת עיזבון באמצעות עורך דין מומחה

הסכם שבוצע בכפוף למכלול קפדני וזהיר של שיקולים, שנוסח כהלכה ושסיפק את אופן החלוקה המוצלח ביותר על מנת למצות את יתרונותיו, יביא להסדרה טובה ורצויה של העיזבון כלפי כל אחד מהיורשים וישמור ביניהם על שלום ואחדות.

עורכת הדין מירי יעקב גביש צברה ניסיון ומוניטין רבים בשנים בתחומי עיזבונות מקרקעין ומעניקה ליווי משפטי אישי ליורשים המעוניינים בהסכם חלוקת עיזבון שיביא למיצוי מלא של הזכויות והרצונות, בתוך זמן קצר. לתיאום פגישה ראשונית בנושא צרו קשר כבר עכשיו.

הסכם חלוקת עיזבון

"הדברים הנ"ל אינם מהווים יעוץ משפטי ולא ניתן להסתמך עליהם. כל מקרה ייבחן לגופו"
לשיתוף המאמר:
Google ג גוגל
4.8
מבוסס על 99 ביקורות
×
js_loader
מירי גביש פרופיל קטן
עו"ד מירי יעקב גביש
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ
עם מירי >>