בניית אסטרטגיה בתביעה כספית

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!

בניית אסטרטגיה בתביעה כספית תסייע להצלחתה המלאה ותעניק לתובע את מידת הנחת והשלווה, כמו גם את הפיצוי הכספי המלא מהצד שחייב לו. כיצד נבנית האסטרטגיה המשפטית המתאימה למקרה ומהן אפשרויות ניהול התיק שעומדות בפני כל תובע?

 

מאפייניה של התביעה הכספית והאסטרטגיה שבצידה

רוב התביעות האזרחיות שמוגשות לבתי המשפט הנן תביעות כספיות, שבהן הסעד המרכזי הוא לפיצוי כספי בהתאם לנזק או לעוול כלכלי שנגרם לתובע. הסכום משתנה ממקרה למקרה ועל מנת לקבוע אותו כראוי, יידרש מענה מעורך דין מתאים, המנהל בניית אסטרטגיה בתביעה כספית.

אסטרטגיה זו נועדה הן לבחירת סוג התביעה הכספית המתאימה למקרה והן לגילום מתאים של סיכויי הזכייה בתיק, הערכאה המשפטית הרלוונטית, האגרה, הראיות הקיימות והאפשרויות או הדרכים להוכחתן. כל אלו ייאספו לכדי סכום ריאלי ובמטרה להשיג עבור התובע את התוצאה המקסימלית.

בניית אסטרטגיה בתביעה כספית קובעת גם את ההיערכות לכל התרחישים האפשריים שיצוצו במהלך התנהלות התביעה, לרבות אלו שנוגעים לטענות הצד השני, נסיבות ההגנה שלו והראיות ששמורות אצלו.

עורך הדין המייצג יצטרך לזהות את הלך הרוח והכיוון שאליו התביעה מתקדמת, להבין את הטענות המועלות בדיונים ולהקשיב בקשב רב לכל נקודה שמעלה בית המשפט עצמו. עורך דין רציני ומנוסה יותיר אחריו כמה שפחות פרצות דרכן הנתבע יכול לחדור ולהפריך טענות או למזער את סכום הפיצוי.

 

היכן מנוהלת התביעה הכספית?

כל תביעה כספית תוגש לבית הדין האזרחי בהתאם לנסיבות המקרה וסכום התביעה. אם למשל מדובר בתביעה כספית המתייחסת לדירה בתחום שיפוט מסוים, אזי בית המשפט שאליו פונים יהיה באותו מחוז גיאוגרפי.

כמו כן, תביעות בסכומים שעולים על 2.5 מיליון שקלים ינוהלו בבתי המשפט המחוזיים בלבד. תביעות שאינן עולות על 34,000 שקלים לעומת זאת, ינוהלו בדרך כלל בבית משפט לתביעות קטנות. כל תביעה כספית בסכומי האמצע תועבר לטיפול בית משפט שלום.

 

מהלך ניהול התביעה

התנהלות התביעה תלויה גם בסדר הדין הרצוי עבורה, גם הוא נקבע בתוכנית אסטרטגית מקדימה להגשת התביעה. קיימים שלושה סדרי דין מרכזיים בהם ניתן לבחור:

תביעה בסדר דין רגיל – הליך התביעה יתרחש כמקובל, על פני פרק זמן ארוך הכולל דיונים רבים, הגשת כתב הגנה בתביעה כספית מצד הנתבע, הצגה של ראיות מרובות, שמיעת עדים, שלבי הוכחות, טיעונים לעונש, פסק דין וכו'.

תביעה בסדר דין מקוצר – תביעה יעילה יותר מצידו של התובע, שכן היא איננה כוללת הגשת כתב הגנה מצידו של הנתבע (למעט במקרים שבהם הותר לו באופן מיוחד להתגונן) ובמסגרתה תיפסק הכרעה מחייבת.

תביעה בסדר דין מהיר – תביעה במסלול מהיר לתביעות כספיות עד לסכום של 75,000 שקלים, במסגרתן תתרחש הסכמה מהירה בין הצדדים והכרעה.

 

סוג התביעה הכספית

חלק גדול מהתביעות כאמור, מתבססות על כסף. לפיכך ישנם מספר מישורי תביעות כספיות בהם ניתן להשתמש בהתאם למקרה:

תביעה על רקע אישי – תביעות שבהן קיימת סוגייה בינאישית כמו גירושין, לשון הרע, תביעה כספית בגין סכסוכי שכנים, תביעה כספית בין יורשים ועוד.

תביעה על רקע דיני עבודה – מעסיק או מועסק שנקלע למחלוקת ומעוניין להגיש, בהתאם לחוק, תביעה כספית לעניין הזכויות והפיצויים שמגיעים לו. למשל, עובד שחויב להגיע ביום המנוחה השבועי ודורש על כך פיצוי, מעסיק שגילה "ניפוח" של שעות העבודה מצד העובד במטרה לקבל תשלום מוגדל ועוד.

תביעות על רקע הפרת חוזה – צדדים שחתמו ביניהם על חוזה מחייב שהופר על ידי אחד מהם, מגיעים פעמים רבות לדיונים מרים בבית המשפט ודורשים זה מזה פיצוי כספי מתאים.

תביעות על רקע נזיקי – תביעות כספיות שנועדו לפצות בשל נזק שנגרם לתובע בעקבות מעשה, ליקוי, רשלנות או עוולה מצד אדם או גוף אחר.

 

בניית אסטרטגיה בתביעה כספית לבית משפט

כל תביעה כספית, בכל סכום, רקע וסדר דין, מצריכה תכנון מדויק ושקול על מנת להצליח. כאשר מהלך התביעה על טענותיו וראיותיו המשפטיות נקבע ומתוכנן מראש, קל יותר לפעול בשטח ולספק תוצאות מתאימות. עורך דין מנוסה בתחום ידע כיצד לבנות את הטקטיקה המשפטית על בסיס כל האינטרסים של הלקוח התובע ותוך שמירה על זכויותיו במהלך ניהול התיק.

עורך הדין נדרש לאבחן ולהבין את הסיכויים והסיכונים של ניהול סוג התביעה בערכאה המתאימה ולשקול את כל העובדות והראיות שתומכות בטענותיו ושיסייעו להובלה לניצחון. התביעה עצמה אמורה להיבנות באופן חכם ביותר כדי לשכנע את השופט היושב בדין בצדקתה. לעתים, תביעה שבנויה היטב אפילו תביא לשכנוע הנתבע בחובתו לשלם את הפיצוי המלא כך שהיא תמקסם את הרווח ללקוח ובמינימום הוצאות.

 

​התיישנות התביעה

התיישנות קובעת את המועדים המדויקים שבהם ניתן להגיש את התביעה, שאחריהם היא לא תוכל להתקבל. הדבר מצריך מהתובעים להגיב ולפעול יחסית מהר, גם בשל הנטייה הטבעית של ראיות, עדים ונסיבות להתפוגג ככל שחולף הזמן – מה שעשוי להפחית משמעותית מסכומי הפיצוי.

ההתיישנות שנקבעה בחוק לתביעות כספיות עומדת על 7 שנים, מיום עילת התביעה. במילים אחרות, אדם יצטרך להוכיח את מועד הנזק/ ההפסד המדויק שנגרם לו וממנו ייספרו 7 השנים. נציין שכל עוד התיק עודנו מתנהל, נעצרת ההתיישנות, כך שהיא לא חלה על תיקים פעילים גם אם פרק הזמן מיום עילת התביעה כבר עומד על 7 שנים ומעלה.

 

חשיבותו של הסיוע המשפטי

כל תביעה כספית מצריכה אסטרטגיה משפטית מקצועית, במסגרתה תתוכנן הפעולה שבה יש לנקוט, תוך ניתוח כל דרכי הפעולה הקיימות ואפיון נסיבות המקרה. נסיבות המקרה יכולות להיות: האינטרסים שיש לתובע ויכולתו לעמוד בתהליך ארוך, עד כמה טענות המקרה מוצקות ומבוססות ומגובות בראיות, מהם הסיכונים הקיימים, מהו המצב הכספי, מהם סיכויי התביעה להתקבל ועוד.

המטרה המרכזית בעת בניית אסטרטגיה בתביעה כספית היא ליצור מבעוד מועד תביעה מנצחת בסיכויה, שמעבירה מסרים משכנעים ביותר לצד הנתבע ולבית המשפט, במסגרתם יש לסיים את ההליך במהירות ובמתן פיצוי מלא. עורך הדין נדרש גם להיכרות רבה של סוגיות ותחומים משפטיים וביניהם פקודת הנזיקין, חוק החוזים, חוקי נדל"ן, הוראות ההתיישנות ועוד.

עורך דין בעל ידע משפטי, מומחיות וניסיון רב בתחום יוכל לנהל תביעות כספיות פשוטות ועד מורכבות במיוחד ולבסס לכל אחת מהן אסטרטגיה משפטית איכותית, במסגרתה יתוכננו איסוף הראיות, הכנת כתב התביעה והניהול המשפטי המלא של התיק

 

מעוניינים להגיש תביעה כספית? אנחנו לרשותכם

עורכת הדין מירי יעקב גביש ניהלה ומנהלת תביעות כספיות רבות, מהן צברה אחוזי הצלחה מרשימים, תוך בניית אסטרטגיה יעילה ושקולה המובילה להישגים המטיבים ביותר עם הלקוחות.

לעורכת הדין כלים, ניסיון וידע המאפשרים מתן שירות משפטי אמין ומקצוע, חסר פשרות, שיובילו בסופו של דבר להצלחת התביעה. כל מקרה מטופל באופן אישי על ידי עורכת הדין וניתן להגיע לפגישה ראשונית ללא כל התחייבות, בה תוכלו לשמוע על האפשרויות העומדות בפניכם. התקשרו כבר עכשיו ונתאם.

בניית אסטרטגיה בתביעה כספית

"הדברים הנ"ל אינם מהווים יעוץ משפטי ולא ניתן להסתמך עליהם. כל מקרה ייבחן לגופו"
לשיתוף המאמר:
Google ג גוגל
4.8
מבוסס על 99 ביקורות
×
js_loader
מירי גביש פרופיל קטן
עו"ד מירי יעקב גביש
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ
עם מירי >>