תביעה כספית בסדר דין מקוצר

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!

כאשר סכום התביעה מוגדר וידוע מראש וככל שלתובע יש ראיות חותכות ומוצקות לטענותיו לגבי החוב, באפשרותו להגיש תביעה כספית בסדר דין מקוצר – הליך מהיר ותכליתי שנועד למנוע סחבת משפטית ארוכה ויקרה ולהביא למיצוי סכסוך כספי מסוים בתוך חודשים ספורים בלבד.

 

תביעה כספית בסדר דין מקוצר: מתי ולמה?

סדרי הדין בישראל מציעים "מסלולי" תביעה מגוונים: הליכים ממושכים, משמעותיים ומעמיקים לעומת כאלו שמסתיימים תוך כמה חודשים. ניהול משפטי מקצועי יקר וארוך טווח לעומת עמידה מול הצד השני ללא ייצוג משפטי כלל. הליכים חדישים ויעילים לעומת הליכים וותיקים המיועדים לתרחישים ספציפיים.

כל אחד מסדרי הדין נבחר על סמך התאמתו למקרה המדובר ובייחוד התאמתו לאינטרסים והמטרות של התובע הבוחר בהליך המתאים, כמו גם ניהול המקרה על פי מורכבותו. ההבדל המשמעותי ביותר בין תביעה כספית בסדר דין מקוצר לעומת סדרי דין אחרים, היא בהגבלה מסוימת של הנתבע.

בסדר דין כזה אין לו אפשרות טבעית להגן על עצמו מול שופט בתיק ועליו לחתור לדיון בו הוא יצטרך לשכנע את השופט לקבל את יומו בבית המשפט ולהציג את גרסתו למקרה. כפי שאתם מבינים מקריאת שורות אלה – אם תבעו אתכם בסדר דין מקוצר, סימן שיד התובע על העליונה והסבירות שתצאו מכך זכאים אמנם אפשרית, אך נמוכה מאוד.

 

מתי להגיש תביעה כספית בסדר דין מקוצר?

כדי להגיש תביעה כספית בסדר דין מקוצר, צריך להחזיק בהוכחות חותכות למקרה. ככל שאלו קיימות, יש סיכוי גבוה במיוחד לניצחון משפטי ולכן רשימת הראיות האפשרית ספציפית וממוקדת, כמו גם ההנחיות לניהול תביעות מסדר דין שכזה. כתב התביעה למשל, אמור להיות תמציתי ותכליתי, להבהיר בקצרה את עובדות המקרה ולגבות את עצמו בראיות כתובות כמו התחייבות, חוזה, הלוואה ועוד.

להבדיל מתביעות משפטיות אחרות, אדם שמגיש תביעה בסדר דין מקוצר נדרש למסור באופן אישי את כתב התביעה שלו לנתבע עצמו. בית המשפט כבר יעביר לו מכתב הזמנה לדין.

 

אז באילו מקרים ניתן להגיש תביעה שכזו?

  • תביעה לסכום כסף קצוב (תביעה המבוססת על התחייבות או חוזה כתובים שלא כובדו)
  • תביעה לפינוי משוכר שבה דייר סרבן מסרב לפנות את הנכס (למעט במקרים של דיירים מוגנים תחת חוק הגנת הדייר)
  • תביעה לסכום קצוב מטעם עירייה או רשות מקומית (אין צורך בראיות בכתב)
  • תביעה לסכום קצוב על פי חיוב ידוע ומוכר בחוק (אין צורך בראיות בכתב).

 

משמעויות והשלכות לפסק הדין המקוצר

כאמור, נתבעים לא זכאים להגיש כתב הגנה בסדרי דין מהסוג הזה, אך הם בכל זאת אמורים לקבל הליך חוקי והוגן. לכן נתבעים בסדר הדין המקוצר רשאים לפעול באחת מהדרכים הבאות:

  • דחייה על הסף של הטענות מצד התובע
  • מחיקה או הארכת מועד
  • הגשת בקשת רשות להתגונן

למעשה, רק אם הנתבע יגיש בקשה שבית המשפט גורס כי היא מוצדקת, הוא יתיר אפשרות להתגונן. זאת מפני שתביעות בסדר הדין המקוצר מתייחסות בעיקר לסוגיות כמו אי תשלום חוב או הפרה חוזית כספית מצד הנתבע, סילוק או פינוי מהנכס. אלו נושאים שבהם אפשר להניח מראש שהנתבע חייב תשלום שלא עמד בו, על אף התחייבותו לעשות כן דרך הסכם או חוזה כתוב וחתום.

תובעים שמעוניינים לפעול באחת הדרכים ולהגיש את אחת משלוש הבקשות, יצטרכו לעשות זאת באופן מפורט, מנומק ומניח את הדעת, מה שדורש כמובן ליווי וייעוץ מקצועי מעורך דין מתאים. ככל שהבקשה לא עומדת בתנאים הבסיסיים להגשתה (למשל ערוכה באופן לא מקצועי), בית המשפט עלול לדחות אותה על הסף ולמנוע סופית את אפשרותו של הנתבע לשטוח טענות לעניין.

במילים אחרות, אם הבקשה לא תוגש בצורה מסודרת, מנומקת ומפורטת על פי הנחיות החוק, סביר שהנתבע יתברר כאשם ויחויב בתשלום נשוא התביעה. כאשר נתבע מעוניין לפעול מול תביעה כספית בסדר דין מקוצר, עליו לעשות זאת תוך 30 ימים ממועד קבלת התביעה לידיו.

לבקשתו עליו לצרף מסמכים רלוונטיים ותצהיר משפטי שבו מפורטת גרסתו לאישומים הנכללים כלפיו בכתב התביעה. מכיוון שתביעות בסדר הדין המקוצר מנהלות הליך קצר ויעיל אך שונה בטבעו ואופיו מכל סוג תביעה אחרת, חשוב להתייעץ עם עורך דין מקצועי ומנוסה המתמחה בתחום התביעה האמור.

 

בעת התביעה בבית המשפט

אם נתבע מסוים הגיש את אחת הבקשות (דחיית התביעה על הסף, מחיקה או הארכת מועד, בקשת רשות להתגונן), השופט הוא זה שיקבע בפועל האם אותה הבקשה מוצדקת וזאת על סמך כל אחת מהאפשרויות שעולות מהנושא וממהימנות הגשת הבקשה ברמה הטכנית.

בנוסף, השופט יצטרך להחליט האם הבקשה מצד הנתבע נחשבת לרלוונטית ומאפשרת לו להתגונן בצורה בסיסית. ככל שהשופט סבור שנתבע מסוים מצויד בהגנה רלוונטית, התביעה תהפוך מסדר דין מקוצר לסדר דין רגיל (מומלץ לקרוא על מאפייני תביעות כספיות בסדר דין רגיל כדי להבין את משמעותן והשלכותיהן). אם השופט יראה שלא לעתור לבקשת הנתבע, הוא יפסוק בכל מקרה לטובת הצד התובע.

אם הנתבע פנה לבית המשפט וקיבל דחייה לבקשתו, משמעות הדבר היא כמעט תמיד זיכוי לתובע והטלת חובת התשלום הכספי של התביעה על הנתבע. ולכן ככל שקיים צורך מצד נתבע מסוים להשמיע את גרסתו ולבקש את יומו בבית המשפט, מומלץ לפעול על ידי עורך דין המתמחה לעניין תביעות סדר הדין המקוצר.

 

לסיכום ובקצרה:

תביעה כספית בסדר דין מקוצר נועדה לייעל ולזרז תביעות שבהן התובעים דורשים לקבל כספים שנובעים מהתחייבות חוזית כלפיהם ושבהן החוב ברור ומובן, גם מבלי שמיעתו של הנתבע עצמו. סדר דין זה מתאים לתשלומים בסכום קצוב המגובים בתיעוד וההוכחות הרלוונטיות ואיננו דן בכל סעד אחר מלבד תביעת הסכום עצמו.

לפיכך, לא ניתן לכלול בתוך סדר הדין המקוצר גם תביעה כספית על סכום מסוים וגם פיצוי בשל נזקים שנגרמו מאי התשלום לדוגמה. נתבעים שירצו לקבל את יומם בבית המשפט ולהשמיע את גרסתם או טענתם לעניין החוב (קיומו או היקפו) יתבקשו להגיש דחייה, מחיקה/ הארכה או בקשת רשות התגוננות בתוך 30 ימים מיום קבלת כתב התביעה לידם.

יש לעשות זאת בכפוף למסירת תצהיר ואסמכתאות רלוונטיות. אם הבקשה תאושר, דיון ייקבע תוך 60 ימים ובו ייחקר הנתבע על התצהיר שמסר. אם בדיון זה השופט השתכנע שיש לתת לנתבע להשמיע את טענותיו, התיק יהפוך לסדר דין רגיל. אם התביעה הכספית היא בסכום נמוך מ-75 אלף שקלים, התיק יעבור לסדר דין מהיר.

בסדר הדין המקוצר לעומת תביעה כספית בסדר דין מהיר או רגיל, לבקשת הנתבעים להתגונן יש חשיבות מרכזית, משום שאם רשות זו לא תינתן להם, הם ייפסקו כאשמים ויצטרכו לשלם את הסכום שנתבע מהם. במידה ולא ישלמו, התיק יעבור לגבייה בלשכת ההוצאה לפועל. בחלק מהמקרים נדרשת הפקדת סכום כספי גבוה על מנת לקבל רשות להתגונן, מה שמצריך בכל מקרה ניסיון מקצועי עשיר מעורך דין שידע כיצד לגשת ולהתמודד ביעילות עם הסוגייה.

משרד עורכת הדין מירי יעקב גביש צבר ניסיון ובקיאות עשירים במיוחד בניהול ובהתמודדות מול תביעה כספית בסדר דין מקוצר וצבר ללקוחותיו הצלחות משפטיות רבות בטיפול בתיקים אלו. עורכת הדין מעניקה שירות אישי מקצועי ובלתי מתפשר בתחומי המקרקעין, חוזים, תאגידים וסוגיות אזרחיות ותוכל להיפגש איתכם להתייעצות בכל שאלה ובירור בנושא.

תביעה כספית בסדר דין מקוצר
תביעה כספית בסדר דין מקוצר
"הדברים הנ"ל אינם מהווים יעוץ משפטי ולא ניתן להסתמך עליהם. כל מקרה ייבחן לגופו"
לשיתוף המאמר:
Google ג גוגל
4.8
מבוסס על 99 ביקורות
×
js_loader
cropped-מירי-גביש-תמונת-פרופיל-מוקטן.jpg
עו"ד מירי יעקב גביש
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ
עם מירי >>