תביעה כספית בגין סכסוכי שכנים

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!

תביעה כספית בגין סכסוכי שכנים היא עניין יחסית נפוץ, שכרוך בהליכים מתמשכים להגנה על זכויות ונכסים ולעתים גם לפשרות רבות כדי לסיים את הסכסוך ולהביא לפתרונו. היכן מתלוננים על שכן בעייתי וכיצד להתגונן מפני סכסוך מול וועד הבניין? איך מגישים תביעה ומתי מומלץ להיעזר בעו"ד? כל הפרטים לפניכם.

 

שכנים הם עניין של מזל

בין אם מדובר בבית מגורים משותף ובין אם בדיור קרקע. בין אם אלו שתי נחלות חקלאיות הגובלות זו בזו ובין אם מדובר בריב מר ומתמשך בין שכן לגורם מסוים כמו הקאנטרי העירוני, מרכז מסחרי או סניף של תנועת נוער – תביעה כספית בגין סכסוכי שכנים עשויה לצוץ בכל זמן וממגוון סיבות.

קיימים מספר חוקים המסדירים יחסים בין שכנים הנכללים תחת ההגדרה של "סכסוך אזרחי", אך במקרים אלו רב הבלבול על הברור ואנשים רבים לא יודעים למי לפנות כאשר הם חווים מפח נפש איום מול שכן אחר. סכסוך שכנים יכול להתרחש כתוצאה מאירוע קטן כמו נזילה מאחת הדירות או מוזיקה חזקה בשעות הערב שמפריעים לשכנים וגם בעקבות אירועים מורכבים כמו הסגת גבול או סירוב לשלם עבור הוצאות בניין או נזק פרטי שנגרם.

 

תביעות כספיות אפשריות בקרב שכנים

נזקי רכוש – נזקים לרכוש מעמידים אחראי ומפצה בגין הנזקים, למשל שכן שגרם להרס לגדר המשותפת או שהביא לפיצוץ בצינור מים שגרם להצפה בדירה שמתחתיו ועוד. ירידת ערך הדירה – יש מקרים מסוימים שבהם שכן מביא לירידה בערך הדירות, למשל בעת פלישה למקרקעין הסמוך או יצירת מטרד קבוע בבניין שגורם לו להפוך למקום מפוקפק או רועש יותר.

הפרה חוזית – עקרונית, סכסוך שכנים יכול להתגלע גם מול וועד הבניין שלא שולמו לו דמי הוועד, במקרה של בנייה לא חוקית שאחד השכנים מדווח עליה או מבקש למנוע, במקרה של שכן סרבן בפרויקט תמ"א שמסרב להתפנות מהדירה ועוד. לשון הרע – אם נפגע שמו הטוב של אדם, הפוגע יצטרך לשאת באחריות לכך. איסור לשון הרע מקנה פיצוי בסך של 50,000 שקלים על פי חוק, בהוכחת פרסום דבר לשון הרע.

השבה – מצב שבו קיימת לדייר להשבת כספים ששולמו מצידו לשכן אחר, כמו הלוואה שלא סולקה או תשלום שלא ניתנה בגינו כל תמורה. נזקי גוף – סכסוך שכנים אלים או כתוצאה ממחדל רשלני של שכן (למשל שפך במבואת הבניין את השמן מהטיגון וגרם להחלקה ושברים אצל הניזוק) מקנים בנסיבות המתאימות זכות למתן פיצוי כספי מהגורם המזיק.

 

למי מגישים תביעה כספית בגין סכסוכי שכנים?

הסמכות לדון בתביעות אלו משתייכת בדרך כלל לבית משפט שלום או בית משפט לתביעות קטנות. בית משפט השלום מטפל בתביעות כספיות עד לגובה של 2.5 מיליון שקלים ומצריך בדרך כלל ייצוג משפטי, בעוד שבית המשפט לתביעות קטנות דן בתביעות עד לסכום של 34,600 ₪ (נכון לשנת 2022) וללא ייצוג משפטי מצד הצדדים. בסכומים שגבוהים מ-2.5 מיליון ₪ יש להגיש את התביעה לבית משפט מחוזי.

לעתים מתרחשים מקרים שבהם צריך להגיש את התביעה במיקום ספציפי, למשל על פי המקום שבו נחתם חוזה או נמסר נכס. עבור כל תביעה המוגשת לבית המשפט צריך לשלם אגרה. אם זו תביעה כספית, יש לשלם אגרה בגובה 1.25% מסכום התביעה. את היתרה יש לשלם לכל המאוחר עד 20 ימים לפני ישיבת ההוכחות הראשונה בתיק.

 

תביעה כספית בגין סכסוכי שכנים למפקח על הבתים המשותפים

אם סכסוך השכנים חצה את גבול הטעם הטוב ולא ניתן לגשר עליו בדרכים חוץ משפטיות, קיימת האפשרות להגיש תביעה למפקח על הבתים המשותפים. זהו גוף שיפוטי המוסמך לטפל בסוגיות שנוגעות להפעלת בתי מגורים משותפים ובפרט בסכסוכי שכנים בבתים משותפים. המפקח על הבתים המשותפים הוא סמכות מקבילה כמעט לזו של בית המשפט ובאפשרותו להכריע את הסכסוך, לקבוע פיצויים, להטיל פסק דין וסנקציות שונות.

יחד עם זאת, אם המפקח על הבתים המשותפים איננו הסמכות הרלוונטית למקרה, התביעה תוגש לבית משפט שלום. חשוב להתייעץ טרם הגשת התביעה עם עורך דין מקרקעין שידע לאן בדיוק להגיש את התביעה ומי מהגופים ישרת טוב יותר את האינטרסים שלכם.

 

איך מגישים תביעה כספית בגין סכסוך שכנים?

כדי להגיש תביעה, עליכם להיות בעלים של דירה או מחזיקים בדירה מטעם בעל דירה, חוכרים לדורות או חוכרי משנה לתקופה של 25 שנים ומעלה ו/או נציגות הבית המשותף (המוכרת יותר בשמה וועד הבית). תחילת הליך התביעה בהגשת כתב תביעה ללשכת המפקח או בית המשפט, המודפס על ידי צד אחד בלבד וחתום על ידי וועד הבית או התובע. שני עותקים מכתב התביעה יוגשו למפקח או לבית המשפט ועותק נוסף יימסר לכל נתבע.

בתוך כתב התביעה, יש לציין במדויק את פרטיהם האישיים של התובע והנתבע/ הנתבעים. יש למלא את פרטי הנכס (כתובתו, מספר גוש ומספר חלקה, כמות המבנים הכוללת, מספר דירות וכניסות בכל מבנה), לתאר את אירועי המקרה והעובדות המתאימות לטענות התובע, לכלול נימוקים משפטיים מצד התובע ולצרף אסמכתאות וקבלות המוכיחות את העובדות והטענות לצורך הטענות הכספיות.

כמו כן, על התובע לפרט מהו הסעד המבוקש: תביעה לסילוק יד ממקרקעין, קבלת פיצוי, פינוי דייר מהדירה, הטלת עיקול ועוד. אם התובע מיוצג, עליו לצרף ייפוי כוח חתום מעורך דינו.

 

כך תתגוננו מפני תביעה כספית בשל סכסוך שכנים

לאחר שנמסר כתב תביעה כספית בגין סכסוכי שכנים, יקבל הנתבע את האפשרות להגיש כתב הגנה בתביעה כספית בתוך 60 ימים ממועד מסירת כתב התביעה. עליו לנסח בכתב ההגנה את טיעוניו תוך התייחסות מלאה לכל הטענות העולות כלפיו מכתב התביעה. כל עוד כתב ההגנה לא יכחיש עובדה כשלהי מכתב התביעה, משפטית מדובר בעובדה שהנתבע הודה בה.

גם במקרים אלו חשוב לזכור שכל טעות ולו הקלה שביותר בניסוח כתב ההגנה, עשויה להיות בעלת השלכות מרחיקות לכת כלפי הנתבע ולפגוע בו. מכיוון שהזכויות שלכם והשמירה על האינטרסים האישיים חיונית מאוד במקרים של תביעות כספיות, רצוי שתיעזרו בעורך דין שינמק את טענותיכם ויבלום ניסיון לתבוע אתכם בסכומים כספיים משמעותיים.

לא פעם מוצאים עורכי הדין אפיקים אלטרנטיביים ליישוב הסכסוך, כמו ניהול גישור (גישור על ידי עורכת דין)

או מציאת פשרה מתאימה לצדדים. הדבר עשוי לחסוך כספים רבים לשני צדדי התביעה ולמנוע התנהלות משפטית ממושכת, מורכבת ויקרה.

 

ונקנח במקרה לדוגמה: כיצד זה נגמר?

המדובר במקרה שבו אדם פרסם בפורום קהילתי של היישוב בו השניים מתגוררים, פוסט פוגעני נגד שכן סמוך אליו שהשמיע בשבת אחת מוזיקה רועשת. הפוסט אמנם לא הזכיר במפורש את שמו של המרעיש, אבל כן אזכר את כתובתו, דבר שמתייחס ללא ספק לאותו אדם. אותו שכן שהוכפש טען שבבוקר המקרה נכנס המלעיז לחצרו ללא אישור והתבקש לעזוב את המקום בנימוס.

הנתבע מצידו טען לאלימות מילולית ופיזית כלפיו, מה שעורר אותו לכתוב את הדברים שכתב. התובע טען מצידו ששמו הטוב ביישוב נפגע. מצלמת האבטחה איששה את גרסת התובע: הוא אכן ליווה את הנתבע אל מחוץ לשער ביתו, נראה כועס מאוד אך לא מתנהל באלימות ואף שומר על מרחק פיזי מהנתבע. לאור האישוש ועל פי חוק איסור לשון הרע, נפסק כי הנתבע ישלם פיצויים בסך 10,000 שקלים.

 

עוד מאמרים הקשורים ל"תביעה כספית בגין סכסוכי שכנים":

תביעה כספית בגין סכסוכי שכנים
תביעה כספית בגין סכסוכי שכנים
"הדברים הנ"ל אינם מהווים יעוץ משפטי ולא ניתן להסתמך עליהם. כל מקרה ייבחן לגופו"
לשיתוף המאמר:
Google ג גוגל
4.8
מבוסס על 99 ביקורות
×
js_loader
מירי גביש פרופיל קטן
עו"ד מירי יעקב גביש
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ
עם מירי >>