תביעה כספית בסדר דין רגיל

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!

תביעה כספית בסדר דין רגיל היא עניין ממושך, מעמיק, מורכב, יקר ולפעמים גם הכרחי במיוחד. באילו מקרים תתרחש הגשת תביעה כספית דרך סדר הדין הרגיל ומתי מומלץ לבחור דווקא בסדרי דין פשוטים ומהירים יותר?

 

בחירה בסדר דין מתאים למקרה

בשנים האחרונות נוצרו מגוון סדרי דין שלא היו קיימים קודם לכן: סדר דין מהיר או מקוצר, תובענה על סכום קצוב, תביעה לפינוי מושכר ועוד. אלו מצטרפים לסדרי הדין המקובלים כמו תביעה קטנה, המרצת פתיחה וגם תביעה כספית בסדר דין רגיל, בה נתמקד בעיקר המאמר.

הבחירה בסדר הדין המתאים למקרה שמורה כמעט תמיד לתובע, כך שהוא יכול לשקול את הליך וניהול התביעה בהתאם למורכבות התיק, הסעדים הנדרשים לו וגם היקף הסכום הכספי שהוא דורש לקבל מהנתבע. כל הליך טומן בחובו מאפיינים שונים שבאים בבחינת יתרון או חיסרון בראייה הכוללת של המקרה. למעשה, רק עורך דין מיומן ומנוסה יוכל להמליץ על סדר הדין הנכון ביותר למקרה, מה שעשוי להכריע את גורל התיק ולהשפיע לעתים על מידת הצלחתו.

 

מהי תביעה כספית בסדר דין רגיל?

תביעה כספית בסדר דין רגיל היא למעשה ניהול "מסורתי" של הליכי תביעה על כל התנהלותם המשפטית: פריסת הדיונים על פני מספר שנים, דיון במספר היבטים משפטיים, עובדות וסוגיות שנובעות מהמקרה, הליכים מקדמיים כמו גילוי ראיות לצד הליכים בניהול התביעה כמו שלב ההוכחות והחקירה הנגדית, סיכומים ופסק דין.

בפועל, ניהול תיק שכזה עשוי להימשך זמן רב ובהיקף כספי משמעותי במיוחד. הבחירה בסדר דין כזה צריכה להיות בכובד ראש, מתוך הבנה ברורה לגורלו הרצוי של התיק וחשיבות הטיפול המורכב אך עקבי בכל חלקי המקרה.

 

יתרונות וחסרונות בניהול תביעה כספית בסדר דין רגיל

מטבע הדברים, תביעה כספית בסדר דין רגיל תתאים לתיקים שבהם היקף הכספים גדול מאוד, או שדרוש בירור מעמיק ומתמשך של כל עובדות המקרה. זוהי ברירת המחדל המשפטית והיא נותרת בעינה בהליכים שבהם אין אפשרות לבחור בסדר דין חלופי. בסדר הדין הרגיל, כתב התביעה מוגש לבית המשפט והנתבע אמור להגיש כתב הגנה תוך 30 ימים.

תביעה כספית בסדר דין רגיל מתנהלת למשך מספר שנים, בצורה מעמיקה וממצה הכוללת חוות דעת מומחים, תצהירים, שמיעת עדים, גילוי מסמכים ושעות רבות של דיונים ומאמצים בניהול התיק. מכיוון שההליכים ממושכים וההוצאות נערמות, לרוב התובעים בדרך כלל יומלץ להימנע אם ניתן מסדר הדין הזה.

 

תביעה כספית בסדר דין מהיר

במקרים שבהם סכום התביעה הכספית נמוך מ-75,000 שקלים, ניתן לבחור בהליך סדר הדין המהיר. מדובר בסדר דין יחסית חדש ויעיל מאוד, שבו בירור העובדה ונסיבות התביעה מגיע למיצוי במהירות וניתן פסק דין בתוך חצי שנה עד שנה לכל היותר.

קיצור הזמנים לעומת תביעות בסדר הדין הרגיל, מתרחש על ידי הגשה מוקדמת של כל המסמכים והתצהירים הנדרשים לבית המשפט, תוך ויתור על הדיונים המקדמיים לעניינים אלו ובייחוד כאשר העובדות המשפטיות שבהן כל צד מחזיק ברורות ופשוטות להבנה (לדוגמה: משכיר טוען שהדייר לא שילם לו שכירות, הדייר עצמו טוען שנאלץ לתקן באלפי שקלים מכיסו ליקויים ותקלות בדירה שבעל הבית סירב לתקן).

על מנת לייעל את ההליכים ולטפל בתביעות דרך סדר דין מהיר, מצורפים לכתבי התביעה וההגנה מסמכים רבים שמגבים את טענות הצדדים, מה שחוסך חודשים רבים של מאבקים על גילוי המסמכים. מכיוון שהליכים אלו מונעים מהצדדים לדרוש אלו מאלו מסמכים נוספים על אלו שכבר נמסרו, ההליך מתייעל אף יותר. בנוסף, כל צד מצרף תצהיר המנמק את טענותיו וגרסתו, מה שימנע מהם לטעון דברים אחרת מאוחר יותר.

הנתבעים מקבלים מסגרת זמנים יחסית ארוכה של 45 ימים להגשת כתב הגנה מצידם. לאחר צירוף כתב ההגנה יחד עם המסמכים והתצהיר, תיקבע ישיבה בה בית המשפט יוכל להכריע בתיק. ישיבה נוספת תתקיים רק במידה וצריך כך שפסק הדין יינתן בסופו של דבר תוך כמה חודשים בלבד.

 

תביעה כספית בסדר דין מקוצר

סדר הדין המקוצר מייעל ומזרז תביעות שבהן נתבעים נדרשים להוכיח שהם אינם חייבים בסכום האמור כלפיהם בכתב התביעה ושהם זכאים להשמיע טענותיהם לכך בבית המשפט. כך למשל, כאשר נערך חוזה חתום והתובע כעת דורש תשלום בסכום קצוב, ברור ומוגדר מכוחו, קיימת האפשרות לבחור להגיש את התביעה דרך סדר הדין המקוצר ולצרף אליה את המסמך הרלוונטי (החוזה החתום).

תביעה זו לא תאפשר הגשת סעדים נוספים אלא רק את תביעת הסכום הקצוב ותו לא. הדבר אומר שלא ניתן לתבוע יחד עם הסכום הנתבע גם סכום כספי בשל נזקי פיצויים למשל. בתביעות בסדר דין מקוצר, הנתבע נדרש להגיש לבית המשפט כתב הגנה תוך 30 ימים ולפרט בו את כל טענותיו. יש לצרף תצהיר ואסמכתאות רלוונטיות. הדיון ייקבע תוך 60 ימים מיום הגשת כתב ההגנה ובו ייחקר הנתבע על אמיתות דבריו בתצהיר.

ככל שהנתבע שכנע את בית המשפט שעליו להשמיע את טענתו ולקבל את יומו בבית המשפט, התיק יהפוך לתיק בסדר דין רגיל. אם התביעה הכספית עומדת על סכום קצוב נמוך מ-75,000 שקלים, התיק ינוהל בסדר דין מהיר.

בסדר הדין המקוצר לעומת תביעה כספית בסדר דין רגיל, לבקשת הנתבעים להתגונן יש חשיבות מרכזית, משום שאם רשות זו לא תינתן להם, התיק יעבור לגבייה דרך הוצאה לפועל. יש מקרים שבהם הנתבע יצטרך להפקיד סכום כספי גבוה כדי שתינתן לו רשות להתגונן, מה שמצריך גם הפעם ניסיון וותק משפטי מקצועי מוכח לטיפול בנושא.

כמו כן, הנתבע נדרש לתצהיר בשלבי התיק הראשונים ובעתיד לא יוכל לשנות את התצהיר, כך שהוא "ננעל" על גרסה ספציפית למקרה. לעומת זאת, תביעה כספית בסדר דין רגיל דורשת תצהיר רק לאחר כמה שנים ואחרי צפייה בגרסת התובע ומסמכיו, מה שיוכל לסייע למתגונן להתאים את התצהיר שלו לדברים ששמע וראה לאורך ניהול התיק.

הגשת תביעה בסדר דין מקוצר לא תלויה בגובה החוב, אך אם הוא נמוך מ-50 אלף שקלים והתובע בחר להגיש תביעה כספית בסדר הדין המקוצר, לא ייפסק לו שכר טרחת עורך דין. הדבר נועד כדי לעודד תובעים בתביעות כספיות עד 50,000 שקלים לפנות ישירות להוצאה לפועל.

 

ועוד מספר סדרי דין אפשריים בהגשת תביעה כספית:

תובענה על סכום קצוב – החייב יקבל מכתב התראה בדואר רשום ובו 30 ימים לתשלום החוב. משלא נפרע במועד הנקוב, יכול התובע לפתוח תיק בהוצאה לפועל. כעת הוצל"פ יוציאו התראה ל-30 ימים נוספים להסדרת החוב, אחרת יחולו סנקציות כמו עיקולים והגבלות. אם קיימת התנגדות לחוב מצד הנתבע, הדיון עובר לבית המשפט בכפוף לטענת הרשות להתגונן בה יצטרך הנתבע לשכנע את בית המשפט.

המרצת פתיחה – הליך קצר לתביעות סעד הצהרתי (למשל להצהיר שהתובע הוא הבעלים של פריט מסוים בתוך הדירה). הליכים אלו לא מתייחסים לתביעות כספיות אלא למחלוקות עובדתיות שייתכן שנוגעות בעקיפין לכסף אך לא בצורה ישירה.

תביעה לפינוי משוכר – הליך חדיש ויעיל המאפשר למשכירים לפנות נכס מדייר סרבן בתוך זמן קצר, תוך כמה חודשים לכל היותר. תביעות אלו לא מתירות עיסוק בדרישות כספיות כמו חובות שכירות או תשלום חשבונות, אלא רק עיסוק בפינוי הנכס מהשוכר שנמצא בתוכו.

תביעה קטנה – הליך פשוט בו כל אדם יכול להגיש תביעה כספית על עוול שנגרם לו בסכום קטן ולבקש צדק בעניינו. הליכים אלו מתאימים לתביעות עד 30,000 ₪ ואינם מנוהלים דרך עורכי דין.

תביעה כספית בסדר דין רגיל
תביעה כספית בסדר דין רגיל
"הדברים הנ"ל אינם מהווים יעוץ משפטי ולא ניתן להסתמך עליהם. כל מקרה ייבחן לגופו"
לשיתוף המאמר:
Google ג גוגל
4.8
מבוסס על 99 ביקורות
×
js_loader
מירי גביש פרופיל קטן
עו"ד מירי יעקב גביש
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ
עם מירי >>