תביעה כספית בין יורשים

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!

תביעה כספית בין יורשים מבטאת נקודת מפנה מהותית בסכסוך הירושה שהתגלע ובמסגרתה עשויה להתברר "אמת מרה" לגבי יורשים סוררים או מצווים שקיפחו ביודעין ובמכוון חלק מיורשיהם. באילו מקרים יש מקום בהגשת תביעה שכזו ומה יכולות להיות השלכותיה? הכל כאן:

 

סכסוך ירושה מהווה סיוט משפחתי

סכסוכי ירושות נחשבים לסוגייה נפוצה וכואבת שמרחיקה בין אחים, יוצרת מחנות מפולגים בתוך המשפחה ומציבה סימני שאלה רבים לגבי העתיד והאפשרויות הכלכליות שנובעות מהעיזבון והוראות החוק שנקבעו לגביו (בין אם מכוחה של צוואה שנערכה על ידי המוריש טרם פטירתו ובין אם מכוח חוק הירושה החל על כל מקרה שבו לא התקיימה צוואה).

אדם שנפטר מותיר אחריו עיזבונות מסוימים כמו חשבונות בנק, זכויות בביטוחי חיים ובקופות גמל, דירות, מניות ועוד. רכושו אמור להתחלק בין היורשים, מה שכמובן הופך לסלע מחלוקת בקרב כל בני המשפחה ולעתים מגיע עד כדי תביעה כספית בין יורשים. תביעה שכזו מהווה בדרך כלל מצב שבו לא ניתן היה להגיע להבנות הדדיות שמכוחן תתחלק הירושה בכבוד ודרושה בו "מלחמה" בלית ברירה.

 

מתי תתרחש תביעה כספית בין יורשים?

אחת הסיבות שבגינן מתרחשת תביעה כספית בין יורשים היא תוכן הצוואה עצמה. לעתים המצווה מוריש את עזבונו בדרך לא שוויונית ואף מקפחת ומדירה. על פי החוק, המצווה רשאי לקבוע ללא הגבלה כיצד לנהוג ברכושו לאחר מותו ואם הוא חפץ בכך, הוא אפילו רשאי לנשל את אחד מילדיו מהירושה למשל, לצמצם את חלקו של אחד האחים או לבחור איזה רכוש נותר בידי מי, ללא קשר לשוויו.

 

בקשה לצו התנגדות לצוואה

סיבה אחרת שבגינה תוגש תביעה כספית בין יורשים היא כאשר אחד מהם מביע התנגדות לצוואה. חוק הירושה בישראל מכבד את רצון הנפטרים ולכן מעניק להם חופש פעולה רחב מאוד בנוגע לבחירתם ביורשיהם האישיים.

לא פעם מגלים יורשים לתדהמתם כי הודרו מהצוואה לחלוטין, דבר שיגרום להם להביע טענות שונות כלפי הצוואה ולהגיש התנגדות לצו קיום הצוואה. התנגדות זו אמורה להתבסס על עילה משפטית מסוימת, כמו אי כשירות משפטית מצד המצווה בעת עריכת צוואתו, חתימה על הצוואה תחת השפעה בלתי הוגנת או תחת לחץ ואיומים, הטעיה או תרמית, פרשנות שונה לצוואה ועוד.

 

סוגי סכסוכים שעלולים לעלות לכדי תביעה

ישנם מקרים שבהם תצורף חוות דעת רפואית המראה שהמצווה לא היה כשיר וזאת בהתבסס על נתונים רפואיים אודות הנפטר בחייו. במקרים אלו יידרשו ראיות נוספות לחוות הדעת כמו עדויות ממכרים ומטפלים, תמונות וסרטונים.

סוג נוסף של תביעה כספית בין יורשים מתבסס על הצורך לבטל מתנה שניתנה לאחד מהם מהמוריש בעודו חי. אחד היורשים קיבל למשל סכום כסף גדול או אפילו דירה וטען שמדובר במתנה, בעוד שיתר היורשים טוענים שהוא לקח לעצמו את הכסף או שקיבל את הדירה רק לתקופה זמנית.

גם במקרים של נישואין שניים מתגלעות מחלוקות רבות בין יורשים, במיוחד בין הגרוש/ה לבין הילדים מהנישואין הראשוניים. מחלוקות אלו מתבססות על הצורך לקבל או לדחות את זכאותם של אלמנים להמשיך להתגורר בדירת המנוח למשל.

 

תביעה כספית שבה אחד היורשים "סיפח" אליו את העיזבון

באופן טבעי למדי, פטירתם של מורישים יוצרת "תעבורת יורשים" שצצים עם תביעות חוב כלפי העיזבון או שהעיזבון עצמו תובע מהם חובות בגין הלוואות שניתנו להם או נכסים שהושאלו. בשנים האחרונות ניתן לראות מקרים רבים שבהם מורישים בשנותיהם האחרונות מעבירים נכסים וכספים, כך שעזבונם בפועל נותר ריק לחלוטין ורובו מצוי אצל אחד היורשים בתואנה של הענקה, מתנה או הוצאות עבור המנוח.

מקרה שכזה מצדיק כמובן הגשת תביעה כספית בין יורשים, שבמסגרתה יהיה צורך לכלול כל נכס שנמצא מחוץ לעיזבון המקורי ואף לטעון טענות משפטיות רלוונטיות כמו אי כשירות משפטית של היורש, עריכת צוואה בכפייה או איום ועוד. תביעות אלו חותרות בראש ובראשונה להסכם משפטי בין היורשים, שמושג אך ורק על ידי התנהלות איכותית המתמצאת היטב ברזי ניהול המשא ומתן.

 

תביעת אחד היורשים בגין גניבת ירושה

א' הוא גבר בן 45, שבמשך שבע שנים לפני מותו של אביו היה זה שטיפל וסעד אותו, בעוד ששלושת אחיו הנוספים המשיכו כרגיל בחייהם. א' ליווה את האב לכל הטיפולים והבדיקות הרפואיות, רכש עבורו את התרופות, הסיע אותו לקניות ולמפגשים משפחתיים וגם דאג לטפל בסוף ימיו בחשבון הבנק, כולל ייפוי כוח וזכות חתימה בחשבון.

הוא נטל על עצמו את כל המעמסה מבלי לדרוש סיוע או מימון עלויות, מתוך רצון אישי לתמוך באביו החולה ולסייע לו בכל תחום.

משנפטר האב ונחשפה צוואתו, התאכזבו האחים מההיקף האמור בה, מה שגרם להם לכוון אצבע מאשימה כלפי א' שכנראה מעל בכספי ההורים, הוציא אותם במרמה, רוקן את כל נכסיהם ולמעשה גנב מהם את הירושה.

אין כל ספק שישנם מקרים שבהם חל ניצול לרעה בעת הטיפול בהורים, אך כמובן שלא מדובר בכל המקרים במאת האחוזים. א' שהשקיע זמן רב וטרחה אדירה בסיוע והעזרה לאביו, נעלב עד עמקי נשמתו כאשר גילה על תביעה כספית בין יורשים בה הוא נדרש להוכיח את כל הוצאות הוריו ולמעשה להוכיח את חפותו שלו.

אז מה נכון לעשות במקרים אלו, או יותר נכון, כדי להימנע מהיווצרותם?

ראשית, יש לתעד מהרגע הראשון כל הוצאה, תכתובת, שיחה. לשמור חשבוניות, קבלות ובקשות מצד ההורה על ביצוע ההוצאה, לשמור כל הוצאה לגבי תשלום לעובד זר, מנקה, מטפלים וכיוצ"ב.

שנית, חשוב לעדכן בקפדנות רבה את האחים בכל הוצאה שוטפת והוצאה חריגה, על מנת שלא יואשמו בדבר ושלא ניתן יהיה לבוא בטענות אליהם בעתיד.

שלישית, מומלץ להגיע להסכמות לגבי הוצאות חריגות כך שמלכתחילה יהיה מנגנון שלפיו יוחלט האם בכל הוצאה חריגה תידרש הסכמת כל האחים או שרק צריך ליידע אותם.

 

תביעה כספית לגבי היקף העיזבון

קיימים מקרים שבהם נוצר גזל ירושה שבו הגוזל טוען שהנכס כלל לא שייך למוריש. כך לדוגמה כאשר אדם מעביר דירה במתנה לטובת הסתרתה מנושים או לצורך קומבינות במס ורק כעבור זמן מסוים מתברר שהאדם שקיבל את הדירה לא מוכן להחזיר אותה.

במקרים אלו יש להגיש תביעה כספית בין יורשים, שלמעשה תובעת את הנאמן – דהיינו מקבל המתנה. אם אכן נוצר מקרה שכזה והיורשים שוקלים להגיש בקשה לצו ירושה או לקיום צוואה, מוטב שיפעלו תחילה באחד האמצעים הבאים:

  • החלת עיקול זמני על הדירה שהתקבלה במתנה או על חשבון שאליו התקבלו כספים (כדי למנוע את היעלמותם בתהליך)
  • הגשת תביעה כספית בין יורשים להשבת כספי העיזבון
  • בקשה למינוי מנהל עיזבון באופן זמני 
  • בקשה לאיתור חשבונות וחסכונות
  • איתור מסמכים רפואיים, זימון עדים והגשת בקשת התנגדות לקיום צוואה 

 

גישור בין יורשים מסוכסכים

תביעה כספית בין יורשים מביעה סכסוך גלוי ביניהם, שלא הצליח להיפתר בדרך אחרת. בנקודה זו חשוב לזכור שניהול ההליך המשפטי עשוי להימשך גם שנים, לעלות כסף רב, להעמיק את הקרע שנוצר בין הצדדים ובסופו של דבר לא להביא לתוצאה הרצויה. כדי למזער את הסיכונים הללו ככל האפשר, נהוג לפנות לגישור מהיר בהסכמת הצדדים, שבו ניתן לנסות להגיע להסכמות.

 

ככל שקיימת מעורבות בסכסוך בין יורשים או שעולה הצורך להגיש תביעה כספית בנושא, פנו לעורכת הדין מירי יעקב גביש, המתמחה בדיני צוואות וירושות. עורכת הדין תסייע לכם לנתח את המצב המשפטי, דרכי הפעולה המתאימות וגיבוש אסטרטגיית ניהול מתאימה למקרה. 

תביעה כספית בין יורשים
תביעה כספית בין יורשים
"הדברים הנ"ל אינם מהווים יעוץ משפטי ולא ניתן להסתמך עליהם. כל מקרה ייבחן לגופו"
לשיתוף המאמר:
Google ג גוגל
4.8
מבוסס על 99 ביקורות
×
js_loader
מירי גביש פרופיל קטן
עו"ד מירי יעקב גביש
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ
עם מירי >>