הסכם גירושין

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!

פרידה של בני זוג הוא נושא קשה ומורכב עבור בני הזוג וילדיהם. מטבע הדברים, בני זוג שחיו זה עם זה שנים ובמיוחד, בני זוג אשר להם ילדים משותפים, צריכים להסדיר ביניהם עניינים רבים באשר להמשך חייהם. בין אם מדובר בחלוקת רכוש, חסכונות וכיוצא באלו, ובין אם מדובר בסוגיות הקשורות בילדי הזוג. הסכם גירושין יסדיר את כלל הנושאים הרלוונטיים באשר לפרידה ויאפשר להם להמשיך את חייהם.

 

הסכם גירושין – הגדרה

הסכם גירושין מסדיר למעשה את כלל ההיבטים אשר רלוונטיים לפרידה של בני זוג נשואים. הלכה למעשה, בישראל מוכרות שלוש דרכים שונות המאפשרות הגעה להסכם גירושין; הליך גישור גירושין, גירושין המתבצעים באופן עצמאי וכן, גירושין בליווי עורכי דין אשר נעשה בבית המשפט.

 

הליך גישור גירושין

הליך גישור גירושין הוא למעשה הליך במהלכו בני הזוג יעבדו יחד עם מגשר על מנת להגיע לפשרה ביניהם. הליך גישור גירושין הינו הליך אשר מתנהל תוך כבוד הדדי ורצון חיובי להגעה אל העמק המשותף בין בני הזוג.

כך, לבסוף, מגיעים בני הזוג אל ההסכמות בנושאי המחלוקת הרלוונטיים לפרידה. יתרה מכך, הליך גישור גירושין מאפשר לבני הזוג להתמודד עם הבעיה פנים מול פנים וכך, לסייע להם בהמשכת חייהם.

 

הסכמות מעשיות

הליך גישור גירושין מאפשר לבני הזוג להגיע להסכמות פרקטיות והדדיות שהוסכמו על ידי שני הצדדים. כך, מציאות החיים לאחר הגירושין תהיה ברורה ופשוטה יותר לניהול מטעם שני הצדדים.

 

מי עורך הסכם גירושין

הסכם הגירושין נערך וכן נכתב על ידי מגשר ניטרלי לסכסוך – הסכם הגירושין נכתב ונערך על ידי המגשר ולמעשה מעיד על רצונות הצדדים נאמנה. לאחר חתימה על ההסכם, ניתן להעביר את ההסכם לבית המשפט – שם, יקבל ההסכם תוקף של פסק דין לכל דבר ועניין.

 

תוקף הגירושין

תוקף הגירושין יחל החל מן הרגע שקיבל הסכם הגירושין מטעם המגשר תוקף של פסק דין. לאחר שלב זה, פונים בני הזוג לשעבר לבית הדין הרבני לטובת ביצוע טקס הגירושין.

 

גירושין המתבצעים באופן עצמאי

גירושין יכולים להתבצע באופן עצמאי; כלומר, ללא צורך בהתערבות חיצונית כזו או אחרת – מגשר, עו"ד, בתי משפט וכו'. אפשרות זו זמינה עבור בני זוג שלהם אין רכוש משותף וילדים.

אולם, יש צורך כי הזוג יהיה מסוגל לכתוב ולערוך הסכם גירושין – הסכם זה, כאמור לעיל, יסכם את ההסכמות של בני הזוג באשר לגירושיהם. לבסוף, את הסכם הגירושין יש להעביר למזכירות בית המשפט לטובת אישורו.

 

גירושין בבית המשפט

גירושין בבית המשפט הוא מצב שכנראה מרבית בני הזוג יעדיפו שלא להגיע אליו. מדובר במקרים בהם בני הזוג אינם מסכימים ביניהם על נושאים הקשורים בפרידה – ביניהם, רכוש, ילדים וכיוצא בזאת.

בני הזוג יפתחו תיק גירושין שינוהל על ידי עורכי דין מטעם שני הצדדים – למעשה, מדובר בהליך משפטי לכל דבר ועניין בו כל צד יבקש לשכנע את השופט בצדקתו וברצונותיו.

 

הסכם גירושין – סוגיית הילדים

בעת פרידה של הורים לילדים, עשויה סוגיית חלוקת המשמורת בין ההורים להיות קשה ומורכבת ביותר על כן, נכללות תחתיה המון סוגיות שאליהן יש צורך להתייחס בהסכם הגירושין.

היכן יגורו הילדים ועם מי?

שאלה מורכבת וקשה ביותר היא היכן יתגוררו הילדים לאחר פרידת הוריהם. האם הילדים יגורו עם האב או שמא עם האם. האם יישארו הילדים להתגורר בבית בו גדלו או שיעברו לבית חדש וכיוצא באלו.

להסכמות אלו השלכות רבות ומורכבות עבור חיי הילדים והאופן בו יגדלו – על כן, כאשר דנים בעניינים אלה, חשוב למקם את טובת הילד בחזית.

 

הסדרי שהות

הסדרי ראיה הוא נושא כאוב ובעייתי בשלל פרידות בין בני זוג להם ילדים משותפים. הלכה למעשה, שאלת הסדרי הראיה עוסקת בזמנים בהם הילדים יפגשו את ההורים.

לרוב, כל אחד מן ההורים יבקש הסדרי ראיה שהם עדיפים עבורו, כך שיוכל לשמור על מעמדו כהורה הילדים. אולם, יכולים גם להתרחש מקרים אחרים, בהם אחד ההורים או שניהם יעדיפו לתת חשיבות רבה יותר לחייהם החדשים.

 

הסדרי ראיה בהסכם הגירושין

בהסכם הגירושין, יסכימו בני הזוג על הזמנים המפורטים בהם הילדים יהיו באחריותם. כלומר, חגים, חופשות, סופי שבוע וימי חול. על מנת למנוע תסבוכות עתידיות, רצוי כי ההסכם יהיה מפורט ככל הניתן ולטווח ארוך.

 

סוגיות הקשורות בחינוך

הסכם גירושין ראוי שיכלול בתוכו הסכמות של ההורים לגבי הערכים החשובים להורים בהם יגדלו ויתחנכו ילדיהם. ביניהם, סוג החינוך בהם יחונכו הילדים. לרוב, בתחום זה מתגלה הסכמה בין ההורים, שכן עד הגירושין, בדרך כלל, ההורים חלקו ביניהם השקפת עולם דומה וכן, ערכים חינוכיים דומים באשר לילדיהם, אך אין זה מחויב במציאות.

 

סוגיות הקשורות ברפואה

שאלה מורכבת שאינה בלתי שכיחה עוסקת בכל תחום הרפואה עבור ילדי ההורים הגרושים. שאלה זו יכולה לעלות בשלל מובנים, שכן לעתים, להורים עשויה להיות חוסר הסכמה באשר לאופן הטיפול הראוי עבור ילדיהם.

למשל, כאשר אחד מן ההורים מעדיף שימוש ברפואה אלטרנטיבית על פני רפואה מודרנית קונבנציונלית ואילו ההורה השני אינו מסכים עם כך. על כן, רצוי, כי כבר בעת הסכם הגירושין יסכימו הצדדים על הסוגייה הרפואית – שם, יסוכם באופן מפורש הנושא.

 

חלוקת רכוש בהסכם גירושין

הסכם גירושין כולל, בדרך כלל, התייחסות לחלוקת רכוש. הלכה למעשה, העברה של רכוש בין בני הזוג במהלך הגירושין בכפוף להסכם הגירושין הינה פעולה שקשה מאוד להפוך אותה לאחר שקיבל הסכם הגירושין תוקף משפטי של פסק דין. על כן, ראוי כי כבר בהסכמה על סוגיית הרכוש בהסכם הגירושין יעריך כל צד להסכם את ההשלכות הפיננסיות הנובעות מהסכם הגירושין ומחלוקת הרכוש.

 

סיכון בפגיעה כלכלית קשה

הסכם גירושין שיחלק את הרכוש באופן חד צדדי או כזה ששואף לחד צדדיות עשוי להותיר את אחד מבני הזוג פגוע מבחינה כלכלית.

 

חלוקת רכוש כאשר יש ילדים

במידה ולבני הזוג יש רכוש משותף וילדים משותפים עולה החשיבות של חלוקה שאינה פוגעת יתרה באחד מבני הזוג – זאת משום שחלוקה בעייתית עשויה לפגום במערכת היחסים של ההורה הנפגע עם ילדיו.

חסכונות בהסכם גירושין

מטבע הדברים, בני זוג אשר היה להם משק בית משותף לאורך זמן רב צברו זכויות כלכליות – ביניהן, קופת גמל, קרן השתלמות, פנסיה וכיוצא באלו; בהסכם הגירושין, לעתים, עולה הצורך בהסכמה על האופן בו יחולקו הזכויות הללו, אם בכלל. אולם, לכל פרידה יש נסיבות ייחודיות כך שלעתים יהיה צורך בהסכם העברה בנושא זה ולעתים לא.

 

חלוקה של כספים

בני הזוג צריכים להחליט כיצד יחולקו הכספים שצברו במהלך החיים שלהם – לחלוקה כספית, מטבע הדברים, ישנה משמעות רבה ועל כן, השלכות.

 

פנו אלינו

הסכם גירושין, בין אם בדרך של גישור ובין אם בדרך של הגעה אל בית המשפט, נכון שיטופל על ידי גורם מקצועי, מוסמך ובעל ניסיון אשר בקיא במטריה המשפטית וכן, בצרכים העולים במסגרת הסכם הגירושין.

פנו אלינו על מנת שתוכלו לקבל סיוע, ייעוץ וליווי משפטי אישי וחסר פשרות.

הסכם גירושין
הסכם גירושין
"הדברים הנ"ל אינם מהווים יעוץ משפטי ולא ניתן להסתמך עליהם. כל מקרה ייבחן לגופו"
לשיתוף המאמר:
Google ג גוגל
4.8
מבוסס על 99 ביקורות
×
js_loader
מירי גביש פרופיל קטן
עו"ד מירי יעקב גביש
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ
עם מירי >>