הסכם חיים משותפים

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!

להאזנה:

 

הסכם חיים משותפים אשר מכונה גם כ"הסכם זוגיות" הוא הסכם שמטרתו העיקרית היא להסדיר את מערכת היחסים בין בני זוג שהם ידועים בציבור.

כלומר, בני זוג בעלי משק בית משותף, אך שאינם נשואים. הלכה למעשה, הסכם לחיים משותפים בין בני זוג ידועים בציבור מתעסק בשלל סוגיות הקשורות במערכת היחסים הזוגית, אך אחד הנושאים העיקריים שבהם, הוא נושא חלוקת הרכוש בהינתן פרידה של בני הזוג. במידה והינכם בני זוג ידועים בציבור – כדאי שתקראו.

 

למי מיועד הסכם חיים משותפים

הלכה למעשה, הסכם לחיים משותפים מיועד לבני זוג שאינם קשורים בברית הנישואין. בין היתר, זוגות שעתידים להינשא, זוגות שלא מעוניינים להינשא וכן, זוגות חד מיניים שאינם יכולים להינשא בישראל כיום. הלכה למעשה, הסכם לחיים משותפים יהווה בין זוגות אלה הסכם משפטי לכל דבר ועניין שיגן על האינטרסים של בני הזוג בהינתן סכסוך או פרידה.

 

ידועים בציבור

ידועים בציבור הם למעשה בני זוג שמערכת היחסים ביניהם דומה למערכת היחסים הקיימת בין בני זוג נשואים, אך בפועל, אינם נשואים זה לזה באופן רשמי. יחד עם זאת, למרות שבני הזוג הידועים בציבור אינם נשואים משפטית, חלק גדול מאוד מן הזכויות הניתנות לזוגות נשואים ניתנות גם להם.

 

החשיבות בעריכת הסכם חיים משותפים

עריכתו של הסכם חיים משותפים מאפשרת לבני זוג להגיע למצב של "וודאות משפטית" ביחס למערכת היחסים הקיימת ביניהם. הלכה למעשה, כאשר בני הזוג אינם נשואים והלכה למעשה, ידועים בציבור, חשוב שייעשה הסכם חיים משותפים שיסדיר את חלוקת הרכוש ביניהם במקרה של פרידה.

 

הלכת השיתוף

הלכה למעשה, בהיעדר הסכם חיים משותפים, בהינתן פרידה של בני הזוג הידועים בציבור, יהיו כפופים בני הזוג להלכת השיתוף. הלכה למעשה, הלכת השיתוף מאפשרת לבני הזוג לטעון לחלק ברכושו של בן הזוג האחר כאשר הייתה כוונת שיתוף בנכס האמור.

 

הסכם חיים משותפים – מה הוא כולל?

הסכם חיים משותפים בין בני זוג מתייחס, ראשית כל, להיותם של בני הזוג ידועים בציבור – כלומר, שבין היתר, מנהלים משק בית משותף. יתרה מכך, הסכם חיים משותפים יתייחס לכל עניין הקשור במערכת היחסים בין הצדדים להסכם החיים המשותפים, בין היתר, גם עניינים הקשורים בסוגיית הרכוש. אולם, לעתים, בני זוג ידועים בציבור מבקשים להסדיר במסגרת הסכם חיים משותפים גם סוגיות הקשורות במזונות וילדים.

 

עורך דין להסכם חיים משותפים

עורך להסכם חיים משותפים הוא עניין של מה בכך, עריכה של הסכם חיים משותפים באופן עצמאי עשויה לפגום באיכותו ובאפקטיביות שלו להגיע להסכמות באשר לחיים המשותפים. הסכם חיים משותפים חייב להיות מנוסח באופן ברור וכן, להיות מקיף וכן, להיות מותאם לצרכי בני הזוג.

 

הסכם אפקטיבי וברור

הסכם חיים משותפים שינוסח ויערך על ידי עורך דין מוסמך יהיה מקיף, מנוסח כראוי ולמעשה, יתייחס לכל הסוגיות הרלוונטיות, גם אלו שבני הזוג לא חשבו עליהן, אך צריכות להיות מוסדרות. מטבע הדברים, עורך הדין להסכם חיים משותפים יסייע בחידוד וליבון ההסכמות אליהן הגיעו בני הזוג הידועים בציבור, על מנת שבעת הצורך, ימנעו מחלוקות נוספות.

 

מניעת בעיות מבעוד מועד

עורך דין להסכם חיים משותפים הוא אדם מקצועי ובעל ניסיון בתחומו – על כן, מטבע הדברים, שביכולתו לחזות, מבעוד מועד נושאים שעלולים להיות נפיצים בהמשך מערכת היחסים בין בני הזוג. הלכה למעשה, עורך דין הסכם חיים משותפים מקצועי ומנוסה יוכל לפתור את בעיות אלה עוד לפני שהן קרו – זאת, באמצעות ניסוח הסכם החיים המשותפים בהתאם. באופן זה, נחסכת עוגמת נפש רבה בין בני הזוג במקרה בו מערכת היחסים ביניהם תיפסק.

 

התאמת ההסכם לבני הזוג

כל מערכת יחסים היא שונה ובעלת נסיבות שונות וייחודיות עבורה. על כן, מטבע הדברים, הסכם חיים משותפים בין בני זוג ידועים בציבור חייב להיות מותאם לבני הזוג שהם הנושא העיקרי בו. הלכה למעשה, עורך דין להסכם חיים משותפים יצליח לתפור הסכם חיים משותפים המותאם באופן המיטבי ביותר עבור בני הזוג כך שיימנעו בעיות אפשריות בעתיד.

 

אישור הסכם חיים משותפים

הסכם לחיים משותפים, להבדיל מהסכם ממון, לא צריך להיות מאושר על ידי בית המשפט. הלכה למעשה, על מנת שהסכם לחיים משותפים יהיה בעל תוקף משפטי המחייב את הצדדים, מספיק כי בני הזוג יחתמו על ההסכם. אולם, רצוי, לעתים, לאשר את הסכם החיים המשותפים אצל נוטריון או אצל בית המשפט לענייני משפחה על מנת שיקבל תוקף של פסק דין לכל דבר ועניין.

 

מה קורה בעת הפרת הסכם לחיים משותפים

במידה ואחד מבני הזוג הפר את האמור בהסכם לחיים משותפים, תקום לבן הזוג השני עילת לתביעה. במסגרת עילה זו, יוכל בן הזוג לדרוש סעדים כאלה ואחרים. הסעדים העיקריים הם – סעד של אכיפת ההסכם, סעד של ביטול ההסכם, סעד של פיצוי כספי ועוד.

 

אכיפת ההסכם

במידה וההסכם הופר, יכול בן הזוג השני לפנות לבית המשפט בבקשת סעד משפטי של חיוב בן הזוג המפר בקיום ההסכם. אולם, סעד זה נפסק, בדרך כלל, כאשר לאכיפת ההסכם ישנה הגיון מבחינה מעשית, משפטית ו\או כלכלית עבור בני הזוג.

 

ביטול ההסכם

במידה וההסכם לחיים משותפים הופר, יכול בן הזוג השני לפנות לבית המשפט בבקשת סעד משפטי של ביטול ההסכם – על כל ההשלכות הנובעות מכך. אולם, סעד זה יינתן במידה וההסכם לחיים משותפים הופר באופן של הפרה יסודית.

 

סעד כספי

במידה והופר ההסכם לחיים משותפים, יכול בן הזוג שהופר ההסכם כנגדו לתבוע סעד כספי מבן הזוג המפר – זאת, במידה ונגרמו לו נזקים כאלה ואחרים בשל הפרת ההסכם לחיים משותפים.

 

ההבדל בין הסכם ממון להסכם חיים משותפים

הלכה למעשה, הסכם ממון מהווה חלק משמעותי ומהותי ביותר מן ההסכם לחיים משותפים. אולם, בין הסכם ממון והסכם לחיים משותפים עומד הבדל מהותי. בפשט, בעוד הסכם ממון מחייב אישור של בית המשפט או בית הדין הרבני על מנת שיהיה לו תוקף משפטי, הסכם לחיים משותפים אינו מחויב להיות מאושר על ידי בית המשפט או לחלופין, על ידי בית הדין הרבני.

 

אישור בית המשפט להסכם חיים משותפים

כאמור לעיל, קבלת אישור בית המשפט עבור הסכם לחיים משותפים איננו הכרחי כפי שהוא נחוץ בהסכם ממון. אולם, לעתים, בני זוג שחתמנו ביניהם על הסכם לחיים משותפים יביאו את ההסכם לאישורו של בית המשפט כך שיצהיר כי ההסכם נחתם מרצונם החופשי של בני הזוג כן, תוך הבנת ההשלכות והמשמעויות של החתימה. כפועל יוצא מכך, בהינתן הפרה של אחד מבני הזוג את הסכם החיים המשותפים, יהיה קשה לו יותר לטעון כי לא הבין את המשמעויות של ההסכם לחיים משותפים.

 

פנו אלינו

הסכם לחיים משותפים הוא הכרחי לצורת הסדרת מערכת היחסים בכלל ומערכת היחסים הכלכלית – רכושית בפרט בין בני זוג ידועים בציבור. יתרה מכך, עריכת הסכם לחיים משותפים בין בני זוג ידועים בציבור מייצר וודאות משפטית בין בני הזוג ועשוי למנוע בעיות וסכסוכים עתידיים ביניהם. מעוניינים בעריכת הסכם לחיים משותפים? פנו אלינו ונשמח לסייע.

הסכם חיים משותפים
הסכם חיים משותפים
"הדברים הנ"ל אינם מהווים יעוץ משפטי ולא ניתן להסתמך עליהם. כל מקרה ייבחן לגופו"
לשיתוף המאמר:
Google ג גוגל
4.8
מבוסס על 103 ביקורות
×
js_loader
cropped-מירי-גביש-תמונת-פרופיל-מוקטן.jpg
עו"ד מירי יעקב גביש
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ
עם מירי >>