הסכם מתנה

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!

מתנה, כשמה כן היא, דבר המועבר בין אדם לאדם בהיעדר כל תמורה. סוגיית הקניית המתנה במדינת ישראל מוסגרת במסגרת חוק המתנה. הלכה למעשה, מתנה יכולה להקנות למקבל המתנה מיטלטלין, מקרקעין או זכות – אותה יקבל על פי המוסכם בין נותן המתנה למקבל המתנה, לרוב באמצעות הסכם מתנה. לאחר שהוקנתה המתנה, תועבר המתנה אל המקבל באופן סופי – אולם, לכך יש חריגים ודרכי התמודדות שחשוב שתכירו. 

 

חוק המתנה

חוק המתנה משנת 1968 מסדיר, הלכה למעשה, את היחסים המשפטיים הקיימים בין האדם שנותן את המתנה לבין המקבל של המתנה. על פי חוק המתנה, מתן מתנה הינה פעולה אשר במסגרתה מוקנה נכס או התחייבות לשם הקניית נכס כזה או אחר. כמו כן, על פי החוק, על האדם, נותן המתנה, להקנות את הנכס בעודו בחייו ובהיעדר כל תמורה כזו או אחרת, שכן אחרת לא ייחשב הדבר מתנה.

 

מה יכול להיחשב למתנה

דברים רבים עשויים, בתנאים מסוימים, להיחשב כמתנה. הלכה למעשה, דבר המתנה יכול להיות זכויות, מקרקעין ו\או מיטלטלין. כמו כן, מתן מתנה עשוי להתקיים כאשר מוותר הנותן על זכות שיש לו מול מקבל המתנה – או לחלופין, הוא נותן המתנה מוחל על חיוב של המקבל כלפיו.

 

סוגי מתנות במדינת ישראל

במדינת ישראל, מקובל לחלק את המתנות לכדי 3 סוגים. מתנה לאלתר, מתנה לאחר פטירה וכן, התחייבות למתן מתנה.

 

מתנה לאלתר

מתנה לאלתר הוא סוג מתנה שבמסגרתו נגמרת הקניית המתנה כאשר מקנה נותן המתנה למקבל את המתנה תוך הסכמה ביניהם שהזכות, המקרקעין או המיטלטלין שניתנו אכן ניתנו במתנה.

 

מתנה לאחר פטירה

מתנה לאחר פטירה, כשמה כן היא, הענקה של מתנה לאחר שנותן המתנה נפטר. הלכה למעשה, הענקת מתנה לאחר פטירתו של נותן המתנה מתאפשרת אך ורק במסגרת עריכת צוואה כדין. יתרה מכך, שטר התחייבות למתן מתנה או לחלופין, שטר מתנה חייבים להיות ערוכים באופן התואם את הדרישות הצורניות של הצוואה עצמה.

 

התחייבות למתן מתנה

כשמה כן היא, מדובר בהתחייבות למתן מתנה עתידי. כלומר, שבעתיד תינתן מתנה. הלכה למעשה, כל עוד לא הסתיים מתן המתנה, ייחשב הדבר כהתחייבות למתן מתנה בלבד.

 

כיצד מתבצעת התחייבות למתן מתנה

התחייבות למתן מתנה תתבצע בכתב. מדובר, הלכה למעשה, בדרישה שהינה מהותית ומאפשרת לעמוד על גמירות הדעת המוחלטת של נותן המתנה.

 

ההבדל בהתחייבות למתן מתנה בין מיטלטלין ומקרקעין

סיום מתן המתנה הוא שונה, מטבע הדברים, בין מקרה של הקניית מתנה במקרקעין ובין מקרה של הקניית מתנה במיטלטלין. הלכה למעשה, בעוד הקניית מתנה במיטלטלין תסתיים ותיגמר כאשר נמסר המיטלטלין; הקניית מתנה במקרקעין תסתיים כאשר יבוצע רישום בפועל בפנקס המקרקעין. על עניין זה נרחיב עוד בהמשך מאמר זה.

 

מה נחשב מיטלטלין

מיטלטלין יכול להיות, לצורך העניין, כסף ופצים כאלה ואחרים שאינם מחוברים באופן קבוע אל הקרקע.

 

חזרה של נותן המתנה מהחלטתו לתת את המתנה

מקרה אפשרי ואף שכיח הוא מקרה בו נותן המתנה מתחרט על החלטתו ואינו מעוניין עוד להעניק את המתנה למי שהובטח שיקבל אותה. הלכה למעשה, ישנם כמה מקרים שבהינתן התקיימותם, יוכל מנותן המתנה לבטל את התחייבותו לתת את המתנה למקבל העתידי. אולם, על מנת שהתחייבותו אכן תבוטל – יש צורך כי הקניית המתנה לא בוצעה בפועל, שכן אם הוקנתה המתנה, לא תהיה דרך חזרה.

 

התנהגות מחפירה של מקבל המתנה

מדובר במקרה בו מקבל המתנה נוהג בנותן המתנה ו\או בבני משפחתו באופן מחפיר ביותר. במקרים שכאלה, יוכל נותן המתנה לחזור בו מהתחייבותו לתת את המתנה למקבל באופן מוצדק לגמרי.

 

היעדר הסתמכות

במקרה ומקבל המתנה העתידי שקיבל את התחייבות נותן המתנה לא שינה את מצבו בצורה כזו או אחרת עקב ההתחייבות שקיבל לקבל מתנה – יוכל נותן המתנה. יחד עם זאת, סייג לכך הוא כאשר נותן המתנה ויתר, בכתב, על אפשרותו לחזור בו מהתחייבותו לתת את המתנה למקבל.

 

שינוי לרעה במצבו הכלכלי של נותן המתנה

הלכה למעשה, במקרה שבו מתרחש שינוי ניכר לרעה במצבו הכלכלי של נותן המתנה, יוכל נותן המתנה לחזור בו מהתחייבותו לתת את המתנה למקבל כדין. יתרה מכך, במידה וכבר בוצעה הקניית המתנה, וחלה הרעה משמעותית במצבו הפיננסי של נותן המתנה, יוכל נותן המתנה לתקוף את הסכם המתנה באמצעות הגשת תביעה הדורשת את ביטול המתנה.

 

מתנה במקרקעין ומתנה במיטלטלין – מה ההבדל?

הלכה למעשה, וכפי שנאמר לעיל, קיים הבדל משמעותי וחשוב מאוד בין מקרה של הקניית מתנה במיטלטלין לבין מקרה של הקניית מתנה במקרקעין. בפועל, מתן מתנה במיטלטלין הופך מוגמר החל מן הרגע שנמסרה המתנה לצד המקבל את המתנה. אולם, מתנה במקרקעין תהיה סופית ומוגמרת רק כאשר בוצע רישום של המתנה תחת שם המקבל במנהל המקרקעין או לחלופין, בלשכת רישום המקרקעין.

 

מקרה חריג מתן מתנה במקרקעין

אולם, להיות הקניית המתנה במקרקעין מועברת אך ורק בעת רישום תחת שם המקבל ישנו סייג. למעשה, סייג זה מתרחש כאשר נתן המתנה ותם על ייפוי כוח ממנו הוא לא יכול לחזור – זה, שולל ממנו כל אפשרות לחזור בו מהחלטתו.

 

ביטול הסכם מתנה

כאמור לעיל, לעתים, הסכם מתנה שנחתם בעבר עשוי להיות לא רלוונטי בהווה וזאת משום שינויים כאלה ואחרים ביחסים בין נותן המתנה ומקבל המתנה ועוד. הלכה למעשה, ביטול הסכם מתנה יכול להתאפשר, גם כאשר נותן המתנה העביר למקבל המתנה את המתנה במקרים מסוימים.

 

ביטול הסכם המתנה עקב טעות

במידה ויוכח כי מקבל המתנה ניצל את אמונו של נותן המתנה, הבטיח לו הבטחות שקריות ו\או הטעה אותו – יכול נותן המתנה לבטל את הסכם המתנה בשל טעות.

 

היעדר ידיעתו של המקבל על הטעות

במידה והטעה מקבל המתנה את נותן המתנה אך מבלי שידע על כך, יעיד הדבר, גם הוא, על פגם ברצון נותן המתנה לתת המתנה ויאפשר ביטול המתנה.

 

עורך דין הסכם מתנה

כפי שנראה לעיל, סוגיית הקניית המתנה היא סוגיה הכרוכה באמון רב ואף כאשר הצדדים נוהגים בתום לב, עשויה להסתיים בקלות רבה. אולם, לעתים מצב העניינים מסתבך ונאלץ להגיע אל מחוזות המשפט. במצבים מעין אלה, רצוי כי תשקלו, בכובד ראש, את שכירת שירותיו של עורך דין המתמחה בתחום הסכמי המתנה.

אצלנו, תקבלו סיוע, ייעוץ וליווי משפטיים בעת כתיבת הסכם המתנה, הבנת השלכותיו וכן, בעת הצורך, סיוע בהתמודדות עם צורך בביטול המתנה או חזרה מהתחייבות מתן המתנה.

הסכם מתנה
הסכם מתנה
"הדברים הנ"ל אינם מהווים יעוץ משפטי ולא ניתן להסתמך עליהם. כל מקרה ייבחן לגופו"
לשיתוף המאמר:
Google ג גוגל
4.8
מבוסס על 99 ביקורות
×
js_loader
מירי גביש פרופיל קטן
עו"ד מירי יעקב גביש
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ
עם מירי >>