תביעת גירושין

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!

למרבה הצער, לעתים, עולים חיי הנישואין על שרטון שגורם לבני הזוג לאבד עניין בהמשכם. אולם, לעתים, עשוי אחד מבני הזוג שלא להיות מעוניין בהפרדת הכוחות. במצבים מעין אלה, מאפשרת הגשת תביעת גירושין לבית הדין הרבני לסיים את חיי הנישואין והזוגיות גם כאשר אחד מן הצדדים לברית הזוגיות מסרבים לסיים אותה.

 

תביעת הגירושין הינה תביעה בעלת השלכות הרות גורל עבור בני הזוג ועל כן, מומלץ להיוועץ בעורך דין מקצועי ומנוסה בתחום.

 

מתי רלוונטית תביעת הגירושין?

תביעת הגירושין רלוונטית כאשר מדובר בבני זוג יהודים אזרחי או תושבי מדינת ישראל שמעוניינים להתגרש מבן הזוג שלהם ואילו, בן הזוג אינו מעוניין בגירושין.

 

מתי יהיו גירושין בהסכמה

על מנת שגירושין יהיו בהסכמה ולא יצטרכו להגיע לכדי תביעת גירושין, על בני הזוג להגיש הסכם גירושין אשר אושר בבית המשפט לענייני משפחה או לחלופין, להגיש הסכם שכזה לאישור בית הדין הרבני יחד עם הבקשה לגירושין עצמה.

 

היכן תוגש תביעת גירושין

תביעת גירושין של יהודים במדינת ישראל שהם אזרחי המדינה או תושביה – תוגש בבית הדין הרבני. הלכה למעשה, לא ניתן להגיש תביעת גירושין בבית המשפט האזרחי – כלומר, בית המשפט לענייני משפחה, שכן לבית הדין ישנה סמכות דיון בלעדית בדיון בענייני גירושין ונישואין של גבר ואישה יהודים כאמור לעיל.

 

זוגות בני אותו המין או יהודי\ה שהתחתנה עם בן זוג מדת אחרת

במקרה ומדובר בבני זוג מאותו המין או לחלופין יהודי\ה שנישאו לאדם שאינו יהודי – יוכלו לפנות לבית המשפט לענייני משפחה על מנת שיוכלו להתגרש.

 

אוכלוסיות רלוונטיות

במדינת ישראל, ישנן אוכלוסיות אשר תביעת גירושין רלוונטית אליהן – עליהן נעמוד להלן.

 

גבר ואישה יהודים אזרחי ישראל או תושביה

במקרה ומדובר בגבר או אישה יהודים שהינם אזרחי ישראל או תושביה ניתן יהיה להגיש תביעת גירושין בבית הדין הרבני כאשר אחד מבני הזוג אינו מעוניין להתגרש בהסכמה.

 

יהודים אזרחי או תושבי ישראל – נישואין אזרחיים

במקרה בו מדובר בבני זוג יהודים שהינם אזרחי או תושבי מדינת ישראל אשר נישאו בנישואין אזרחיים בחוץ לארץ – יוכלו להגיש את תביעת הגירושין בבית הדין הרבני.

 

מקרים בהם בית הדין הרבני קונה סמכות בינלאומית

ישנם כמה מקרים בהם בית הדין הרבני במדינת ישראל יקנה סמכות דיון בינלאומית בתביעת הגירושין – בין מקרים אלו: שני בני הזוג הנשואים הינם אזרחי ישראל; מקום המושב של הנתבע הוא במדינת ישראל; מושבו של התובע הוא במדינת ישראל ואלו מקום מושבם המשותף האחרון של בני הזוג היה בישראל גם הוא.

מושבו של התובע הוא במדינת ישראל – שם התגורר לפחות בשנה שטרם הגשת תביעת הגירושין; מקום המושב של התובע הוא מדינת ישראל ואזרחותו ישראלית; לתובע אזרחות ישראלית ואילו התגורר בישראל במשך שנה מתוך השנתיים שטרם הגשת תביעת הגירושין.

 

סמכות הדיון בענייני גירושין

הלכה למעשה, כפי שאמור לעיל, סמכות הדיון בתביעת גירושין תהיה מסורה לבית הדין הרבני. אולם, ישנן סוגיות שקשורות ונלוות לסוגיית הגירושין שאינן מסתכמות בקבלת הגט – לעניין סוגיות אלה, ישנה סמכות מקבילה המסורה לבית המשפט האזרחי – קרי, בית המשפט לענייני משפחה.

 

מהי סמכת מקבילה

סמכות מקבילה, לעניינו, הינה סמכות שניתנת הן לבית הדין הרבני והן לבית המשפט לענייני משפחה לדון בסוגיות הנלוות לגירושין.

 

כיצד מושגת סמכות

הלכה למעשה, מתקיים מרוץ סמכויות ועל כן, בית המשפט שתוגש אליו התביעה בסוגיה הנלווית לסוגיית הגירושין קודם לכן – יקנה סמכות לדון בעניין.

 

דיון בעניינים נלווים לגירושין בבית הדין הרבני

כאשר מעוניינים שהדיון בנוגע לעניינים הנלווים לגירושין בבית הדין הרבני – ביניהם, סוגיית חלוקת הרכוש, מזונות ומשמורת על הילדים, נדרשים בני הזוג לכרוך את העניינים הרלוונטיים לתביעת הגירושין עצמה. הלכה למעשה, החל מן הרגע בו בוצעה "הכריכה" אזי שבית הדין הרבני קנה לעצמו סמכות דיון בלעדית בעניין הנלווה לסוגיית הגירושין.

 

דיון בעניינים נלווים לגירושין בבית המשפט לענייני משפחה

במידה ומעוניינים בני הזוג כי הדיון בעניינים הנלווים לגירושין ייערך בבית המשפט לענייני משפחה ולא בבית הדין הרבני – יש להגיש תביעה נפרדת בנוגע לכל עניין נלווה לסוגיית הגירושין אשר בו מעוניינים כי בית המשפט לענייני משפחה ידון.

 

ההשלכות בבחירת בית המשפט

בשל העובדה כי מדובר בשני בתי משפט שונים – קרי, בית הדין הרבני הדתי ובית המשפט לענייני משפחה האזרחי; אזי שעקב השקפות עולם שונות, עשויות להתקבל תוצאות שונות אשר יכולות, מטבע הדברים, להתאים לנסיבותיו של אחד מבני הזוג.

 

התייעצו עם עורך דין מומחה לגירושין

בחירת בית המשפט המתאים ביותר לנסיבות בן הזוג עשויה להיות קריטית בעתיד הליך הגירושין. על כן, מומלץ מאוד, טרם נקיטת ההליכים בעניין – לקבל סיוע וייעוץ משפטיים מעורך דין מקצועי מנוסה ומומחה לגירושין.

 

הליך תביעת הגירושין

להלן, נתאר את הליך תביעת הגירושין תוך התמקדות בשלבים מרכזיים שונים בו.

 

בקשה ליישוב סכסכוך

הלכה למעשה, טרם הגשת תביעת הגירושין – נדרש להגיש קודם לכן בקשה ליישוב סכסוך.

 

היכן מוגשת בקשה ליישוב סכסוך

בקשה ליישוב סכסכוך תהיה מוגשת ביחידות הסיוע.

 

זמן הקפאה

הלכה למעשה, לאחר הגשת הבקשה ליישוב סכסוך, לא תוכל להיות מוגשת תביעת גירושין, אלא לאחר תקופה מסוימת. אולם, במקרה ומדובר במקרה דחוף התקופה עשויה להיות קצרה יותר.

 

הליך בקשה ליישוב סכסוך

במסגרת הליך ליישוב סכסכוך, יזומנו בני הזוג לפגישה ביחידות הסיוע שמטרתה לפתור את הסכסוך שהתגלה ביניהם בדרכי שלום. הלכה למעשה, במידה ובני הזוג לא יוכלו להגיע להסכמה ביניהם, יוכל הצד שהגיש הבקשה ליישוב סכסוך להגיש תביעה לערכאה המוסמכת לדון בעניין.

 

הגשת תביעת הגירושין

לצורך הגשת תביעת הגירושין יש לפנות למזכירות של בית הדין הרבני – בה, יש להגיש את התביעה.

 

מסמכים שיש לכלול בתביעת הגירושין

ישנם כמה מסמכים אותם יש לכלול בהגשת תביעת הגירושין.

 

טופס כתב תביעה לגירושין

טופס כתב תביעה לגירושין הוא טופס שאותו ניתן לקבל במזכירות בית הדין הרבני.

 

צילום תעודת הזהות

התובע נדרש להגיש צילום של תעודת הזהות שלו כולל הספח. כמו כן, במידה והתובע לא רושם בתעודת הזהות שלו כמי שנשוי לנתבע\ת – מומלץ לצרף את הכתובה ואת תעודת הנישואים.

 

מסמכים נוספים

כמו כן, ייתכן ובית הדין הרבני יבקש לצרף מסמכים רלוונטיים נוספים.

 

כתב התביעה

הגשת כתב תביעה בו מפורטים פרטי התובע והנתבע, פרטי עורכי הדין, פרטי התביעה עצמה, בקשה לסעדים, ציון עילות הגירושין.

 

דיון

לאחר שהוגשה התביעה כדין, יזומנו בני הזוג לדיון בפני בית הדין הרבני.

 

החשיבות בעילת גירושין

חשוב מאוד להכיר כי על פי ההלכה, יוכל בית הדין הרבני לתת פסק דין המחייב בגירושין רק במידה ומתקיימות עילות הגירושין או אחת מהן.

 

עילות הגירושין

כאמור לעיל, בית הדין הרבני עשוי לדחות תביעות גירושין שתוגש מבלי שהתקיימה אחת מעילות הגירושין. ישנם 2 סוגים של עילות גירושין – סובייקטיביות ואובייקטיביות שיפורטו להלן.

 

עילות גירושין של האישה כנגד הבעל

ישנן כמה עילות שבגינן יכולה לטעון האישה לכך שהיא  מעוניינת באכיפת הגירושין מבעלה.

 

עקרות

במידה והבעל עקר, תוכל בתום 10 שנים מנישואיהם לדרוש גט.

 

היעדר אונות

במידה והבעל אינו מסוגל לקיים יחסי אישות עם אשתו בשל היעדר אונות.

 

סירוב לקיום יחסי אישות

סירוב לקיים יחסי אישות עם אשתו, למרות שאין מניעה ממנו לעשות כן.

 

מומים

במידה ולבעל ישנה מחלה מדבקת ומסוכנת שמונעת ממנו קיום יחסי אישות עם אשתו או לחלופין, קיומם של מומים אשר גורמים לאישה להיגעל מבעלה. אולם, על האישה להוכיח כי לא ידעה על מומחים\מחלות אלה טרם הנישואים.

 

התעללות באישה

במידה והבעל נוהג באשתו באלימות פיזית או מילולית קיצונית באופן ההפך לדפוס התנהגותו.

 

סירוב לפרנס את האישה

במידה ומסרב הבעל לפרנס את אשתו מדובר בעילת גירושין. אולם, במידה והבעל מנסה לפרנס את אשתו אך נכשל – לא יהיה מדובר בעילת גירושין.

 

עילות גירושין של הבעל כנגד האישה

ישנן כמה עילות שבגינן יוכל לטעון הבעל לכך שהוא מעוניין באכיפת הגירושין מאשתו.

 

עקרות

במקרה והאישה לא ילדה לבעל ילדים כתוצאה מעקרות בתום 10 שנים ממועד הנישואין.

 

עבירות הלכתיות

במידה והאישה גורמת לבעלה לעבור על עבירות הלכתיות – למשל, אכילת אוכל לא כשר מבלי שיודע כל כך.

 

התנהגות חסרת צניעות של האישה

מקרים בהם האישה מקללת, מעליבה או מכה את בעלה באופן ממושך.

 

ביצוע מעשי כיעור

מדובר במקרים בהם יש חשד כי האישה בגדה בבעלה – אולם, אין הוכחה לכך ואילו קיימות נסיבות לכך בלבד.

 

אישה שבגדה בבעלה

במקרה והאישה קיימה יחסי אישות עם גבר שאינו בעלה יהיה בעלה מחויב לגרשה.

 

עילת מורדת

מקרים בהם האישה מסרבת לקיים יחסי אישות עם בעלה מעל חצי שנה – זאת, לאחר שהתרה על כך בעלה. ככל שסירובה של האישה לקיים יחסי אישות אינו מוצדק – אזי שבית הדין יראה אותה כמורדת.

 

מחלות ומומים

במידה והאישה חולה במחלות נפשיות או פיזיות כאלה ואחרות שמונעות ממנה לקיים יחסי אישות – עליהן לא ידע הבעל טרם הנישואין.

 

עורך דין גירושין

כאמור לעיל תביעת הגירושין הינה תביעה מורכבת לכל דבר ועניין – לה יש השלכות הרות גורל עבור עתידם של בני הזוג שהם הצדדים לה. על כן, טרם הגשת תביעת הגירושין, מומלץ לשכור את שירותיו של עורך דין לענייני גירושין, מומחה, מקצועי ומנוסה בתחום שיוכל להעניק לכם ייעוץ, סיוע וייצוג משפטיים שישמרו על האינטרסים שלכם בעת סיום הנישואים.

תביעת גירושין
תביעת גירושין
"הדברים הנ"ל אינם מהווים יעוץ משפטי ולא ניתן להסתמך עליהם. כל מקרה ייבחן לגופו"
לשיתוף המאמר:
Google ג גוגל
4.8
מבוסס על 99 ביקורות
×
js_loader
מירי גביש פרופיל קטן
עו"ד מירי יעקב גביש
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ
עם מירי >>