תביעת מזונות

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!

להאזנה:

 

סיום חיי הנישואין, מלבד ההשלכה הברורה של ניתוק ברית הזוגיות בין בני הזוג, טומן בחובו סוגיות נוספות וחשובות – ביניהן, סוגיית תביעת מזונות. הלכה למעשה, בשונה מן המקובל לחשוב, מזונות אינם בהכרח מזונות ילדים המשולמים לטובת ילדי בני הזוג, אלא גם, לעתים, מזונות אישה המשולמים לזכות האישה.

 

תשלום המזונות הוא עניין רגיש שלו השלכות כבדות משקל עבור המשך חייהם של בני הזוג לשעבר וילדיהם – על כן, קבלת ייעוץ וסיוע משפטיים מעורך דין מנוסה ומקצועי בתחום הוא עניין של מה בכך.

 

הסכם בעניין מזונות

הלכה למעשה, יכולים הורים לילדים להסכים ביניהם על סכום מזונות שעתיד להיות משולם על ידי מי מהם עבור ילדם הקטין. בפועל, יכולה להיות ההסכמה על המזונות כחלק מהסכם פרידה או הסכם גירושין כאשר מדובר בבני זוג שנפרדו – או לחלופין, כחלק מהסכם הורות משותפת במידה ומדובר בהורים שאינם מביאים ילדים לעולם במסגרת זוגית.

 

תוקף הסכם מזונות קטינים

הסכם מזונות ילדים קטינים חייב לעבור את אישור בית המשפט לענייני משפחה. אולם, במידה ומדובר בהסכם להורות משותפת, אין צורך לאשר אותו בבית משפט זה.

 

מקרים בהם הילד יוכל להגיש תביעה למזונות כנגד ההורים

הלכה למעשה, במידה וההסכם בעניין המזונות לא נעשה לטובת הילד או לחלופין, במידה ובית המשפט לענייני משפחה שאישר את ההסכם לא קיים דיון אמיתי באשר למזונות הילד הקטין – יוכל, הלכה למעשה, הקטין להגיש תביעת מזונות כנגד ההורים שלו או אחד מהם.

 

מתי יהיה הקטין מנוע מלהגיש תביעה

במידה וההסכם בעניין המזונות אכן התחשב בטובתו של הקטין ונדון על ידי בית המשפט לענייני משפחה – ההסכם יחייב את הקטין ואילו הוא יהיה מנוע בהגשת תביעה העוסקת בעניין המזונות. אולם, במידה והקטין יוכל להצביע שחל שינוי נסיבות מהותי בהשוואה לנסיבות העבר שמצדיק תביעה שכזו – היא תאושר.

 

הגשת התביעה מצד הקטין

הגשת התביעה בשם הקטין תיעשה על ידי אדם בגיר.

 

תביעת מזונות ילדים

במידה וההורים לא מסוגלים להגיע להסכמה בעניין תשלום מזונות ילדם הקטין ואילו הם לא מספקים לו את צרכיה המחיה, יוכל הקטין להגיש כנגדם, או אחד מהם, תביעה למזונות ילדים. זו, כאמור לעיל, תוגש על ידי אדם בגיר – הלכה למעשה, יהיה האדם שבאמצעותו מוגשת התביעה ההורה המשמורן.

 

פסיקת סכום המזונות

בפסיקת גובה המזונות, יתחשב בית המשפט לענייני משפחה בחלוקת זמני המשמורת בין ההורים. יתרה מכך, בית המשפט לענייני משפחה ייקח בחשבון, בחישובו את גובה סכום המזונות גם את פערי השכר בין ההורים.

 

מזונות ילדים בדין היהודי

בדיו בעברי, על האב מוטלת החובה המרכזית לתשלום מזונות ילדים ואילו חובתה של האם היא משנית. הלכה למעשה, על פי הדין העברי – ילדים מחולקים ל – 3 קבוצות שלגבי כל אחת מהן סוגיית המזונות תהיה שונה.

 

ילדים עד גיל 6

כאשר הילדים טרם הגיעו לגיל 6 – תהיה חבות מוחלטת של האב בתשלום מזונות הילדים ללא כל קשר ליכולת הכלכלית שלו.

 

גילאים 6 עד 15

האב ידאג לשלם מזונות עבור הצרכים ההכרחיים לילד ואילו האם תשתתף בתשלום לטובת צרכים שאינם נחשבים הכרחיים. אולם, תעשה זאת האם במידה שהיא מסוגלת לפרנס את עצמה.

 

החל מגיל 15

בהגיע הילד לגיל 15 – ההוצאות יהיו הוצאות מדין צדקה ועל כן, האם והאם מתחלקים בהוצאות באופן יחסי בכפוף להכנסותיהם.

 

מה קורה בפועל

אולם, למרות החלוקה לעיל – בתי המשפט לענייני משפחה פוסקים סכום קבוע עבור מזונות ילדים; סכום זה משולם החל ממועד פסק הדין ועד שמגיע הילד לגיל 18.

 

תשלום דמי מדור

דמי מדור הינם תשלום עבור המגורים ואחזקתם – אלו, נחשבים חלק מן הצרכים ההכרחיים לילד; בהם נושא האב. האם מחויב לספק מגורים לילדיו שיהיו ברמת חיים דומה לזו שהיו רגילים לחיות בה טרם הגירושין.

 

חלקו של האב בתשלום דמי המדור

חלקו של האב בתשלום דמי המדור משתנה בפסיקות בית המשפט כאשר מספר הילדים גדל. כלומר, ככל שמספר הילדים גדול יותר, האב יישא באחוז יחסי גבוה יותר מעלויות המדור. לצורך העניין, כאשר מדובר בילד אחד בלבד – יישא האב ב – 30% מדמי המדור ואילו כאשר מדובר ב – 3 ילדים או יותר, יישא האב ב – 50% מדמי המדור.

 

הוצאות עבור חינוך הילד

מדובר בהוצאות יתרות המתווספות על ההוצאות עבור דמי המזונות והמדור שתוארו לעיל – הלכה למעשה, הוצאות חינוך הינן הוצאות אותן משערכים מראש על פי ההוצאה עליהן בפועל. הוצאות אלה כוללת, בין היתר, תשלום עבור קייטנות, חוגים, צהרונים, מעון ועוד.

 

חלוקת הוצאות חינוך

מדובר בהוצאות במתחלקות בין ההורים, שווה בשווה.

הוצאות מיוחדות

הוצאות נוספות הכוללת תרופות, רכישת משקפי ראיה, טיפול חירום רפואי, הוצאות על טיפולים פסיכולוגיים, טיפולים המותאמים לילדים עם צרכים מיוחדים וכו'.

 

חלוקת הוצאות מיוחדות

מדובר בהוצאות במתחלקות בין ההורים, שווה בשווה.

 

תביעת מזונות אישה

הסוג השני של תביעת המזונות הוא מזונות אישה – כלומר, מזונות שישולמו לאישה על ידי בעלה. הלכה למעשה, נקבעים מזונות אלה על פי רמת החיים של האישה טרם הפרידה אליה הורגלה בתקופת הנישואין.

 

חישוב גובה דמי מזונות האישה

בית המשפט יתחשב בכמה רכיבים בעת קביעת גובה סכום מזונות האישה.

 

מצבה הכלכלי של האישה

מצבה הכלכלי של האישה הוא רכיב חשוב בקביעת גובה סכום מזונות האישה שיושלמו על ידי הבעל. במידה והאישה אינה עובדת ואין לה רכוש אישי משלה – כך גובה סכום המזונות עשוי להיות גבוה יותר בהתאם; אולם, הכל בכפוף לנסיבות העניין המסוים.

 

הזכות למדור

על הבעל לספק לאישה מדור בכפוף לרמת החיים אליה הורגלה במהלך נישואיהם.

 

מקרים בהם האישה אינה זכאית לקבלת מזונות אישה

ישנם מקרים בהם מזונות אישה לא ישולמו על ידי הבעל.

 

שכר גבוה של האישה

האישה לא תהיה זכאית לקבל מזונות אישה כאשר היא עובדת ושכר הכנסתה הוא גבוה שיכול להספיק לה על מנת לאפשר לה לחיות ברמת החיים אליה הורגלה במהלך הנישואים. אולם, במידה והאישה עובדת, אך שכרה אינה מספיק לה על מנת להגיע לרמת החיים בה חיה עד כה – תוכל לתבוע את ההפרש.

 

אישה שעזבה מרצונה את ביתה

במידה ומדובר באישה שעזבה מרצונה את הבית שלה – לא תהיה זכאית לתשלום מזונות אישה.

 

מורדת

במידה ומדובר באישה שהינה, מבחינה הלכתית, "מורדת" לא תוכל לקבל מזונות אישה.

 

אישה שבגדה בבעלה

במקרה בו באישה בגדה בבעלה, לא תוכל לקבל ממנו מזונות אישה.

 

עורך דין גירושין

כאמור לעיל, תביעת המזונות הינה תביעה שטומנת בחובה רבדים רבים ומורכבים – להם יש השלכות הרות גורל עבור עתידם של בני הזוג לשעבר וילדיהם. על כן, בעת ההחלטה להיפרד והגשת תביעת המזונות, מומלץ לשכור את שירותיו של עורך דין לענייני גירושין, מומחה, מקצועי ומנוסה בתחום שיוכל להעניק לכם ייעוץ, סיוע וייצוג משפטיים שישמרו על האינטרסים שלכם בעת סיום הנישואים ותשלום המזונות.

תביעת מזונות
תביעת מזונות
"הדברים הנ"ל אינם מהווים יעוץ משפטי ולא ניתן להסתמך עליהם. כל מקרה ייבחן לגופו"
לשיתוף המאמר:
Google ג גוגל
4.8
מבוסס על 103 ביקורות
×
js_loader
cropped-מירי-גביש-תמונת-פרופיל-מוקטן.jpg
עו"ד מירי יעקב גביש
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ
עם מירי >>