הסכם שלום בית

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!

הסכם שלום בית מהווה מעין צעד אחרון לפני סיום מערכת היחסים, במסגרתו ילובנו המחלוקות שהתגלו בין בני הזוג. הלכה למעשה, מאפשר הסכם שלום הבית, בטרם גירושי בני הזוג, להחליט על כך שבני הזוג יישארו במערכת יחסים זוגית תוך הסכמה הדדית על המחלוקות שהתגלו ביניהם.

הסכם שלום בית עשוי להוות פתרון מצוין עבור בני זוג שמעוניינים לתת סיכוי אחרון לנישואין, בטרם החלטה על סיומם. מעוניינים לשמוע עוד כל הסכם שלום בית? כדאי שתקראו.

 

הסכם לשלום בית ולחלופין גירושין – מהו?

הסכם שלום בית לחלופין גירושין הוא הסכם דו צדדי אשר נחתם בין בני הזוג. הלכה למעשה, מטרת הסכם שלום בית לחלופין גירושין הוא לפתור את הסכסכוך שהתגלה בין בני הזוג באופן יעיל ככל הניתן. בפועל, ההסכם שנערך ומנוסח כחוזה משפטי, יסדיר סוגיות בתוך מערכת היחסים בין בני הזוג, שבהן התגלתה מחלוקת כזו או אחרת.

 

הסכם שלום בית – יישוב סכסוך שלום בית

הסכם שלום הבית יכול למנוע קרב משפטי קשה ולעתים, מכוער בין בני הזוג שהתגלו ביניהם מחלוקות. הלכה למעשה, מלבד העובדה שהסכם שלום הבית עשוי ללבן את המחלוקות וכפועל יוצא מכך, למנוע מבני הזוג מלהתגרש בפועל – יכול הסכם שלום הבית להכווין את בני הזוג אל עבר מערכת יחסים בריאה יותר, שכן הסכם שלום הבית נערך תוך הבנה הדדית והגעה אל העמק השווה בין בני הזוג.

 

תביעה לשלום בית ולחלופין גירושין

תביעה לשלום אשר מוגשת לבית הדין הרבני, לו סמכות העיסוק בתביעה זו, מאפשרת לבן הזוג שאינו מעוניין להתגרש לעכב במעט את קיום הגירושין וסיום מערכת היחסים הזוגית במסגרת חיי הנישואים.

 

מדוע מעכבים את הליך הגירושין

עיכוב הליך הגירושין במסגרת תביעה לשלום בית מאפשר לבני הזוג מוצא אחרון לפני סיום מערכת היחסים הזוגית ביניהם. הלכה למעשה, יוכלו בני הזוג לקיים מעין משא ומתן או לחלופין הליך הידברות ביניהם, בו עשויים הם להגיע להסכמות באשר למחלוקות שהתגלו ביניהם אשר הובילו אותם לבחור בנתיב של גירושין.

 

תביעה לשלום בית – פתח לשימוש לרעה בידי אחד הצדדים

אולם, יתכן, לעתים, כי אחד הצדדים למערכת היחסים שמעוניין לסרבל את הליך הפרידה, יבחר בהליך שלום בית מסיבות שאינן כנות – כאשר המטרה העיקרית שלו בתביעה לשלום בית היא לטובת פגיעה בצד שמנגד, עיכוב וכן, סרבול הליך הגירושין. מקרים אלה אינם נדירים ולא מעטים הם אלו שבוחרים לנצל את תביעת שלום הבית לרעה.

 

הסכם שלום בית – כיצד זה עובד?

יצירה וניסוח של הסכם בית מתאפשרת, הלכה למעשה, בשני דרכים. דרך אחת היא יצירה של הסכם בית באמצעות תיווך עורך דין מוסמך ודרך שניה היא כתוצר של הליך גישור בו לקחו חלק בני הזוג. כמו כן, חשוב להכיר ולדעת, כי אל מנת שהסכם שלום הבית יהיה תקף, על שני בני הזוג לחתום עליו מרצונם החופשי – לאחר החתימה, יועבר ההסכם לאישור בית המשפט.

 

הסכם שלום בית במהלך הליך גישור

יצירה של הסכם שלום בית בין בני הזוג במהלך הליך גישור מאפשר לבני הזוג להגיע אל העמק המשותף. המגשר אינו בעל אינטרס לטובת אחד מבני הזוג, כל מטרתו הוא לנצח על ההליך על מנת שיגיעו בני הזוג אל העמק השווה ביניהם – כך, שישימו את המחלוקות שהתגלו ביניהם מאחוריהם וימשיכו אל עבר חיים משותפים.

הסכם שלום בית – מה הוא כולל?

הסכם שלום בית עוסק בכל עניין שקשור לחיים המשותפים של בני הזוג ולמעשה, בעיקר, בעניינים בהם התגלו בין בני הזוג מחלוקות כאלה ואחרות. על כן, חשוב ביותר לעבוד עם עורך הדין המנסח את הסכם שלום הבית באופן כנה, ישיר ואמין, על מנת לייצר הסכם שלום בית אפקטיבי ככל הניתן – כך, הסכם שלום הבית עשוי להיות יעיל לטווח רחוק ואכן, לשמר את הזוגיות.

 

עניינים הקשורים בילדים

כאשר המחלוקת שבגינה בני הזוג רצו להתגרש קשורה בעניינים הקשורים בילדי בני הזוג, ניתן, בהסכם שלום הבית, להגיע להסכמות באשר למחלוקות שעלו בקשר לילדי בני הזוג.

 

החלטות כלכליות

לא מעט בני זוג בוחרים לפנות להליך גירושין משום חוסר הסכמה באשר להתנהלות הכלכלית של בני הזוג. על כן, הסכם שלום בית בהחלט יכול לכלול הסכמות בין בני הזוג בתחום הכלכלי – פיננסי.

 

ניהול משק הבית

ניהול משק הבית מהווה מחלוקת לא נדירה בפני עצמו ועל כן, גם הוא, יכול להיות מוסדר במסגרת הסכם שלום הבית.

 

מהו התוקף של הסכם שלום בית

הסכם שלום בית, מלבד שמאפשר לבני הזוג השרויים במחלוקת ביניהם להגיע להסכמות באשר למחלוקות ביניהם – מאפשר לבני הזוג להסתמך על ההסכמות ביניהם לטווח רחוק, שכן המידע מאוגד בהסכם לכל דבר ועניין. לא זו אף זו, הסכם בית שאושר על ידי בית המשפט הוא הסכם מחייב לכל דבר ועניין – הלכה למעשה, את הסכם שלום הבית יכול לאשר בית המשפט לענייני משפחה, או לחלופין, בית הדין הרבני.

 

מה ייבדק בטרם אישור הסכם שלום הבית

בית המשפט יבדוק, בטרם יאשר את הסכם שלום הבית, כי אין בהסכם שלום הבית תניות וסעיפים אשר נוגדים את תקנת הציבור וכי בני הזוג החתומים על הסכם שלום הבית אכן מבינים את ההשלכות והאמור בהסכם וכן, כי חתמו עליו מרצונם החופשי.

 

תוקף של פסקן דין

הסכם שלום בית שאושר על ידי בית המשפט מקבל תוקף של פסק דין לכל דבר ועניין – על כן, הסכם זה מחייב את הצדדים להסכם לביצועו ויישומו באופן מלא.

 

הסכם שלום בית שהופר

למרבה הצער, לעתים, כמו בהסכמים אחרים, עשוי אחד מבני הזוג להפר את הסכם שלום הבית. כאמור לעיל, החל מן הרגע כי ההסכם נחתם ואושר על ידי בית המשפט, הסכם שלום הבית הוא בעל תוקף של פסק דין לכל דבר ועניין. אולם, משום שהסכם שלום בית עוסק במערכת יחסים זוגית, בית המשפט לא יכול לאכוף את התניות בו בפועל, והנפקות של הפרת ההסכם הוא מתן האפשרות, לבני הזוג, להפסיק את מערכת היחסים ולמעשה, להמשיך בגירושין.

 

הפרת הסכם שלום בית שהופר בחוסר תום לב

יחד עם זאת, במידה והסכם שלום הבית הופר על ידי אחד מבני הזוג באופן נעדר תום לב, עשויה להיות לכך השפעה באשר לאמינות של בן הזוג המפר בין כותלי בית המשפט או לחלופין, בית הדין הרבני. כתוצאה מכך, הצד השני להסכם שלום הבית, עשוי להשיג תוצאה טובה יותר עבורו בהליך הגירושין מאשר היה משיג אילולא היה מפר הצד השני את ההסכם באופן שהוא חסר תום לב.

 

עורך דין להסכם שלום בית

כפי שנאמר לעיל, הסכם שלום בית עשוי להיות אפשרות מצוינת עבור בני זוג שמוכנים לתת סיכוי אחרון למערכת היחסים שלהם – על כן, ראוי שהסכם שלום הבית יבוצע בצורה עניינית ומקצועית ככל הניתן. עורך דין להסכם שלום בית מכיר את המטריה המשפטית וכן, את הנושאים המהותיים והמרכזיים בתחום הסכם זה – כך, בזכות ניסיונו ומקצועיותו של עורך הדין, תוכלו לדעת כי ימוצו מיטב הסוגיות במסגרת הסכם שלום הבית תוך מתן במה לרצון בני הזוג.

הסכם שלום בית
הסכם שלום בית
"הדברים הנ"ל אינם מהווים יעוץ משפטי ולא ניתן להסתמך עליהם. כל מקרה ייבחן לגופו"
לשיתוף המאמר:
Google ג גוגל
4.8
מבוסס על 99 ביקורות
×
js_loader
מירי גביש פרופיל קטן
עו"ד מירי יעקב גביש
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ
עם מירי >>