שבתות, מועדים, חגים וימי צום – (פקודת מטכ"ל 34.0201)

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!

חיילים בשירות קבע או חובה יכולים להיעזר בהנחיות המופיעות תחת שבתות, מועדים, חגים וימי צום – (פקודת מטכ"ל 34.0201) כדי לוודא שהם ממצים את הזכויות שלהם. במידה וזה לא המצב, כדאי לערב עורך דין צבאי שמכיר את דיני המשפט בצה"ל

הנחיות לגבי פעילות הצבא בשבתות, חגים ושאר הימים המשמעותיים ביהדות, מפורטות בפקודת המטכ"ל המשלימה כל צו קיים אחר. מבחינה כרונולוגית, ההנחיות של שבתות, מועדים, חגים וימי צום – (פקודת מטכ"ל 34.0201) נכנסו לתוקף מיום 12.3.2007.

 

מהן הזכויות לפי הפקודות המשפיעות על שבתות, מועדים, חגים וימי צום בצה"ל?

על הרב הצבאי הראשי, או בהיעדרו – הרבנות הצבאית,  מוטלת המשימה להכריז על מועדי ושעות השבתות, הימים הנוראים, החגים, ימי הצום, מועדי התפילות וכל טקס בסדרי השגרה של היחידה. פקודות אלו מועברות לאחר מכן לחיילי היחידה על ידי מפקדיהם. בהתחשב בימים מיוחדים אלו, החיילים צפויים להשתחרר מפעילות לפחות שעה לפני כניסת השבת או כל יום משמעותי שכזה, על מנת להבטיח שיוכלו להיערך אליו כראוי.

 

איך הפקודה לגבי שבתות, מועדים, חגים וימי צום משפיעה על החיילים?

השבת מתחילה בכל יום שישי בערב לפני השקיעה ומסתיימת במוצאי שבת עם צאת הכוכבים. יחידות צה"ל המגישות ארוחות קבועות, מארחות בלילות שבת ארוחות חגיגיות תוך שמירה על מסורות ישראל. בדומה לכך, ראש השנה מציין את תחילתה של כל שנה ביום כ"ט באלול, ומסתיים ביום ב' בתשרי עם רדת הלילה. יחידות צה"ל, גם בהקשר זה, מספקות ארוחות חגיגיות בערבי ראש השנה ובצוהריים.

 

מהן הנסיבות המיוחדות של שבתות, מועדים, חגים וימי צום?

יום הכיפורים, יום אשר נחשב בנסיבות מיוחדות, מתחיל מדי שנה ביום ט' בתשרי, מעט לפני השקיעה, ומסתיים ביום העשירי עם הופעת הכוכבים. הסעודה האחרונה לפני כניסת יום הכיפורים מוגשת לפחות שעה לפני תחילת הצום. מתקנים כמו קנטינות ומטבחים בבסיסים צבאיים, נותרים נעולים במהלך יום כיפור. חיילים אשר אינם מקיימים את הצום, מקבלים את מנתם לפני תחילת הצום.

 

איך מציינים שבתות, מועדים, חגים וימי צום בצה"ל?

צה"ל מציין את חגי ישראל על ידי מתן ארוחות חגיגיות בערביהם, בהתאם למסורת. חג סוכות, למשל, מתחיל ביום י"ד בתשרי. לאחר חג הסוכות מתחיל שמיני עצרת (שמחת תורה) ביום כ"א בתשרי ומסתיים בכ"ב בתשרי. לאורך כל תקופה זו, כל מפקד מחנה מחויב להקים סוכה, צריף ארעי, ליד פינות אוכל. המתקנים הללו בנויים על פי החוק הישראלי ובהנחיית רב היחידה. יש להקל על כל החיילים המעוניינים לסעוד בסוכה. יתרה מכך, רב היחידה או הרבנות הצבאית דואגים להימצאותם של ארבעת המינים בבית הכנסת.

 

מה לגבי שבתות, מועדים, חגים וימי צום ופסח?

חג הפסח מתחיל מדי שנה ביום י"ד בניסן ומסתיים בכ"א בניסן. עד י"ג בניסן אסור להחזיק חמץ בתוך בסיסי צה"ל עד לתום חג הפסח. ההכנה לחג כוללת שריפת החמץ והגעלת כלי מטבח עד י"ב בניסן. סדר פסח מסורתי נערך בליל פסח לכל חיילי היחידה. כל מפקד חייב להבטיח שחיילים המעוניינים להשתתף בסדר, יורשו לעשות זאת. חג השבועות מתחיל מדי שנה ביום חמישי בסיון ומסתיים ביום שישי שלאחר מכן.

 

מה לגבי שבתות, מועדים, חגים וימי צום בחנוכה לעומת פורים?

חג חנוכה מתחיל בכ"ה בכסלו ומסתיים ביום ב' בטבת. על אנשי הדת מופקדים טקסי הדלקת נרות במהלך חג החנוכה בכל היחידות. באופן דומה, פורים נחגג בי"ד באדר, או ט"ו באדר בירושלים. הוא עובר לאדר ב' בשנה מעוברת. מותר לחיילים להשתתף בקריאת המגילה בפורים.

 

האם חובה לצום במסגרת ההנחיות של שבתות, מועדים, חגים וימי צום בפקודת המטכ"ל?

חיילים יכולים לצום מרצונם בימי צום מוגדרים, ועליהם להיות פטורים מפעילות בשעות הצום. על היחידות לספק ארוחות חמות לפני ואחרי הצום. במהלך יום כיפור ותשעה באב ניתן לנעול נעליים ללא עור. לימי צום אחרים כמו צום גדליה, עשרה בטבת, צום אסתר ושבעה עשר בתמוז – יש את זמני ההתחלה והסיום שלהם בהתאם ללוח השנה, עם התאמות שנעשו אם הם חופפים לשבת.

 

מי אוכף ועוקב אחרי ההנחיות על שבת, מועדים, חגים וימי צום?

יועץ הרמטכ"ל לענייני תרבות וטקסים יהיה אחראי על הפיקוח והאכיפה של הוראות צו זה בתוך מחנות ומתקנים של צה"ל. בנוסף, כל מפקד יחידה או האחראי על המתקן הצבאי יקפידו על מילוי ההנחיות והתקנות הקבועות בצו זה. יתרה על כך, במקרה של הפרה כלשהי של הוראות צו זה, יופנו אל הצוות הנוגע בדבר פעולות משמעתיות, אשר עשויות לכלול נזיפות בעל פה או בכתב, ובמקרים חמורים הפניה למשפט צבאי.

 

איך מיישמים את ההוראות בתוך היחידות השונות של צה"ל?

מומלץ לכל יחידה או מתקן לקבוע קצין או תת-משנה בכיר, שיהיו אחראים ליישום התקין של הוראות צו זה, לרבות סידורי הטקסים, הטקסים והמנהגים הדתיים היהודיים. בנוסף, הפקודה קובעת שייערכו ביקורות ובדיקות סדירות על מנת להבטיח ביצוע תקין של צו זה, תוך תשומת לב מיוחדת בתקופות של מצוות וטקסים דתיים.

 

ממתי הפקודות לגבי שבת, מועד, חג ויום צום נכנסות לתוקף?

הצו המתואר בפקודת המטכ"ל נכנס לתוקף מיד עם פרסומו. לאחר מכן, כל הוראות או פקודה הסותרות את הוראות צו זה, ייחשבו בטלות ומבוטלות. עם זאת, ניתן להפנות הצעות או משוב לגבי יישום או שיפור צו זה ליועץ הרמטכ"ל לענייני תרבות וטקסים. כמו כן, צו זה נבחן על פי התקנות כל שלוש שנים, או מוקדם יותר אם יימצא צורך בכך, בהתייעצות עם הרב הצבאי הראשי ויועץ הרמטכ"ל לענייני תרבות וטקסים.

 

החשיבות של התייעצות עם עורך דין לגבי מיצוי זכויות בשבתות, מועדים, חגים וצום

עו"ד מירי יעקב גביש מסייעת לחיילים לוודא שהם ממצים את הזכויות שלהם. במידה וחייל רוצה לצום אך נאסר עליו, הוא יכול לפנות אל עורכת דין מירי יעקב גביש ולבדוק האם ההנחיה עולה בקנה אחד עם פקודת המטכ"ל המעודכנת. במקרים אחרים, נציגים של משרד עו"ד מירי יעקב גביש יכולים לסייע לבני משפחות החיילים להשיג זכויות הקשורות לחופשות בחגים ומועדים.

 

מה עושה עורך דין צבאי כדי לעזור לחיילים לצאת הביתה בשבתות, מועדים וחגים?

עורך דין צבאי הוא הגורם המוסמך לספק מידע אמין לחיילים בשירות חובה או קבע. מעבר לכך, עו"ד צבאי יכול ללוות חיילים וחיילות במקרים של פטור ממילואים בגין תאריכים שקשורים לחגי ישראל, מועדים וימי צום. בנסיבות קיצוניות של עריקות מהצבא על רקע דומה, כמו למשל חוסר הסכמה מצד המפקד הישיר לצום בחגים המוגדרים כך בפקודת המטכ"ל – עורך הדין יכול לסייע לחייל לנמק את טענותיו.

 

מתי כדאי לפנות לעורך דין ולהתייעץ איתו לגבי שבת, מועד, חגים וימי צום?

אם חייל או קצין חשים כי זכויותיהם נפגעו, או אם הם עומדים בפני פעולות משמעתיות שנראות בלתי מידתיות או לא הוגנות -יש חשיבות מכרעת להיוועץ עם עורך דין המתמחה בדיני צה"ל. למומחים כאלה יש הבנה עמוקה של מערכות משפט צבאיות ואזרחיות.

 

שבתות, מועדים, חגים וימי צום - (פקודת מטכ"ל 34.0201)
שבתות, מועדים, חגים וימי צום – (פקודת מטכ"ל 34.0201)
"הדברים הנ"ל אינם מהווים יעוץ משפטי ולא ניתן להסתמך עליהם. כל מקרה ייבחן לגופו"
לשיתוף המאמר:
Google ג גוגל
4.8
מבוסס על 99 ביקורות
×
js_loader
מירי גביש פרופיל קטן
עו"ד מירי יעקב גביש
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ
עם מירי >>