חופשות חיילים בשירות קבע (פקודת מטכ"ל 36.0401)

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!

להאזנה:

 

חיילים בשירות קבע צריכים להכיר את פקודת המטכ"ל הרלוונטית שמשפיעה על ימי החופשה שאותם מותר להם לנצל, לצבור או לקחת. מאמר זה נועד לספק מדריך מקיף אך פשוט לחופשות לחיילים, שיעזור להבין מתי זכויות החיילים אינן מנוצלות במלואן ומה אפשר לעשות במצב כזה

 

המידע המופיע במסמכי חופשות חיילים בשירות קבע (פקודת מטכ"ל 36.0401) אמנם מוגדר בלתי מסווג, אבל הוא עדיין דורש הבהרות מסוימות. יתרה על כך, ייתכן והמידע על חופשות חיילים בשירות קבע לא תמיד יעלה בקנה אחד עם האינטרסים המתעוררים בשטח או על רקע של מתיחות ביטחונית. לכן חשוב לא רק להבין איך בנויה פקודת המטכ"ל, אלא גם להביא בחשבון את הגורמים המשפיעים עליה.

 

מהן חופשות חיילים בשירות קבע (פקודת מטכ"ל 36.0401) מבחינת חופשה שנתית?

 1. חופשה שנתית בסיסית

שנה א' עד ב': 14 ימי חופשה בשנה.

שנה שלישית עד חמישית: 20 ימי חופשה בשנה.

מהשנה השישית ואילך: 25 ימי חופשה בשנה.

 

 1. הכרה בימי חופשה
 • ימי שישי, שבת, ערבי חג וחגים אינם נספרים כימי חופשה בכל העדות. עם זאת, אם חותמים ביום שישי או בערב חג, זה חצי יום חופש.
 • לשומרי צום, חיילים יכולים לקבל פטור מתפקידים אך חייבים לחתום להיום.

 

 1. מעבר משירות חובה לשירות קבע

צה"ל ממליץ לנצל את כל ימי החופש הממתינים לפני המעבר לקבע. אם ימים אלה לא מנוצלים, ניתן להיעזר בהם רק במהלך שלושת החודשים הראשונים של שירות הקבע.

 

 1. צבירת ימי חופשה

כנוהג מקובל, צה"ל לא מעודד אגירה של ימי חופש. עשויות להיות חריגות, אך הן נדירות.

 

 1. חופשה ליחידה

זוהי חובה לכל היחידה. הצבא מנכה את ימי החופשה ליחידה מימי החופשה השנתית. מדי שנה, חיילים צריכים לצאת לבין אחת לארבע חופשות יחידות כאלה, אם כי דרישות מבצעיות עשויות לשנות זאת.

 

 1. חופשות הקשורות למשפחה

חופשה על רקע הריון או אימוץ: 10 ימי חופש.

חגיגות משפחתיות: הזכאות היא 24 שעות, אך היא מופחתת מהמכסה השנתית.

במקרה של פטירת קרוב: משעת הפטירה ועד לקבורה בתוספת שבעה ימי חופשה נוספים. ימים נוספים ניתנים ביום ה-30 וביום השנה לפטירה.

 

איך מוגדרות נסיבות מיוחדות במסגרת חופשות חיילים בשירות קבע?

חיילים נכים: ימי אשפוז בבתי חולים אינם מנוכים ממכסת החופשות שלהם.

תרומת מח עצם: 7 ימי חופש, כולל יום התרומה.

תרומת איברים: 20 ימי חופש, כולל יום התרומה.

הופעות בבית המשפט: אם החייל הוא לא היוזם, הופעה בבית המשפט (צבאית או אזרחית) אינה נחשבת כיום חופש.

בנוסף, צה"ל יכול להעניק:

 • עד 14 ימי חופשה בתשלום.
 • עד 31 ימי חופשה ללא תשלום, ובלבד שהחייל מאריך את שירותו למשך השווה לחופשה.

 

עם זאת, כל חריג מצריך אישור מראש אכ"א ותיאום עם הגורם הרלוונטי במטכ"ל או נציגיהם המוסמכים.

 

מהם מצבי חירום ואיך הם משפיעים על חופשות חיילים בשירות קבע?

בזמן חירום, ימי חופשה מוגבלים למעט חריגים:

 • נישואין: 5 ימים.
 • לידה: 5 ימים.
 • מוות של קרוב משפחה: זמן בין מוות לקבורה בתוספת 7 ימים לאחר הקבורה.
 • חופשה מיוחדת: עד 7 ימים.

 

חיוני שחיילים ומשפחותיהם יכירו את התקנות הללו כדי להבטיח שהם יוכלו לנהל ולנצל ביעילות את זמן החופשה שלהם. עם זאת, יש להתייעץ תמיד עם הממונה או עם מומחה משפטי לקבלת הבהרות או מצבים מסוימים. היתרון של עו"ד מירי יעקב גביש למשל הוא היכרות עם האופן שבו בנויות חופשות של חיילים בשירות קבע בישראל. כמו כן, פגישה עם עורכת דין מירי יעקב גביש היא דרך מעולה להתוודע אל ההגדרות המופיעות בפקודת המטכ"ל.

 

מה ההבדל בין סוגי חיילים לפי פקודת חופשות חיילים בשירות קבע?

נציגי משרד עו"ד מירי יעקב גביש ישמחו להסביר לכל חייל על האופן שבו מוגדרים סוגי שירותים בפקודת המטכ"ל הרלוונטית. כך עורך דין צבאי יכול להסביר למשל שבמושג חייל בשירות קבע הכוונה לחייל המשרת באופן פעיל בשירות הקבע, אלא אם צוין אחרת במפורש. לעומת זאת, עו"ד צבאי יסביר שההגדרה של חייל לומד מטעם צה"ל היא רק עבור חייל שלומד לימודים מלאים בחסות צה"ל מחוץ לתפקידו.

בנוסף, קיימות עוד הגדרות חשובות:

 • ותק בשירות: זה כולל תקופות של שירות חובה, שירות קבע ומשכי זמן מוגדרים אחרים.
 • חופשת משמרת: תקופת המנוחה המיועדת בין משמרות, שבה חיילים יכולים לעזוב את יחידתם אלא אם כן הם בתפקיד.
 • חופשת יחידה: חופשה שבה כל חברי היחידה מחויבים לצאת לחופשה, למעט מי שקבע מפקד היחידה להישאר בתפקיד.
 • ערבי חג: הימים הקודמים לחגים כמפורט במסמכים הרשמיים של צה"ל.
 • פעילות במשמרות: תפקידים הדורשים פעילות רציפה מסביב לשעון. תפקידים אלו מחולקים בין חיילים שונים על בסיס רוטציה.
 • קרוב משפחה מדרגה ראשונה: כולל בן/בת זוג, אח, הורה, ילד וכל מי שתלוי בחייל.
 • שירות תקין: שירות שחייל מקבל עליו תשלום מצה"ל.
 • שנות שירות: זה מתייחס לתקופות השירות המצטברות.

 

למה צריך את פקודת חופשות חיילים בשירות קבע?

החופשה השנתית נועדה לספק לחיילים הפסקה מתפקידם השגרתי, להבטיח מנוחה והתחדשות. בתקופה זו ממשיכים החיילים לקבל את משכורתם. בין אם מחפשים פטור ממילואים ובין אם לא בטוחים מתי חופשה הופכת למצב של עריקות מהצבא, צריך להבין שזכאותו של חייל לחופשה שנתית משתנה בהתאם לשנות השירות שלו:

 • שנה ראשונה ושנייה: 14 ימים בשנה.
 • שנה שלישית עד חמישית: 20 ימים בשנה.
 • שנה שישית ואילך: 25 ימים בשנה.

 

זכאות זו מחושבת לפי שנות השירות, לרבות תקופות שירות חובה וקבע. כמו כן, הזכאות לחופשה, מחושבת על פי "שנת הפעילות", החל מה-1 בינואר ועד ה-31 בדצמבר. עם זאת, חיילים יכולים לקחת את החופשה הזכאית שלהם בכל עת במהלך "שנת הפעילות". מפקד היחידה, בהתחשב בצרכי השירות, קובע את העיתוי. כמו כן, על המפקדים לוודא שכל החיילים מנצלים את החופשה השנתית שלהם, למעט מקרים נדירים שבהם דרישות השירות אינן מאפשרות.

 

עד מתי אפשר לנצל חופשות חיילים בשירות קבע?

יש לנצל את ימי החופשה השנתית המוקצים לכל שנת פעילות באותה שנה, ללא העברה הלאה. ימים כמו שבתות, חגי ישראל וחגים רשמיים, לא ייחשבו במכסת החופשות השנתית. כמו כן, חגים דתיים לקבוצות אתניות אחרות המוכרות על ידי צה"ל, לא ינוכו מהחופשה השנתית. חיילים שיבחרו לצום בימי צום מוגדרים, יהיו משוחררים מתפקידם, אך ימים אלה ייספרו על חשבון החופשה השנתית שלהם. אם חייל נעדר בערב חג באישור מפקדו, זה לא ינוכה מהחופשה השנתית. עם זאת, קיימים חריגים כמו ערב יום העצמאות.

 

חופשות חיילים בשירות קבע? זו זכותכם!

לסיכום, הבנת זכויות החופשה שלכם כחיילים בשירות קבע בישראל היא חיונית. הוראות אלו מבטיחות לחיילים את המנוחה הנדרשת תוך איזון הדרישות המבצעיות של צה"ל. לכן כדאי להישאר מעודכנים ולהתייעץ עם מפקד היחידה, למקסם את הטבות החופשה ולנצל אותן בזמן.

חופשות חיילים בשירות קבע (פקודת מטכ"ל 36.0401)
חופשות חיילים בשירות קבע (פקודת מטכ"ל 36.0401)
"הדברים הנ"ל אינם מהווים יעוץ משפטי ולא ניתן להסתמך עליהם. כל מקרה ייבחן לגופו"
לשיתוף המאמר:
Google ג גוגל
4.8
מבוסס על 103 ביקורות
×
js_loader
cropped-מירי-גביש-תמונת-פרופיל-מוקטן.jpg
עו"ד מירי יעקב גביש
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ
עם מירי >>