פטור משירות צבאי לאור קבלת טענה בדבר אי חוקיות גיוס

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!

חוקי המדינה קובעים את חובת הגיוס לצבא, למעט במקרים מסוימים שבהם עשוי להינתן פטור. כאשר מי שגויס מתברר כמי שהיה אמור לקבל פטור שירות והוא מערער על כך, ניתן יהיה לקבל באמצעות מקבל ההחלטה המתאים פטור משירות צבאי לאור קבלת טענה בדבר אי חוקיות גיוס. במאמר זה נתייחס לסוגיית הפטור מהצבא ובאילו מקרים ניתן לקבל אותו. 

פטור משירות צבאי הוא סלע מחלוקת בחברה הישראלית, שכן יש רבים שרואים בו כדרך להשתמט מהמחויבות הלאומית החשובה. יחד עם זאת, סיבות משפחתיות, רפואיות ולעתים גם פליליות מצדיקות פטור משירות צבאי לאור קבלת טענה בדבר אי חוקיות גיוס.

 

פטור לאחר עריקות או השתמטות

השתמטות משירות צבאי היא פעולה שבמסגרתה מלש"ב לא התייצב בלשכת הגיוס בהתאם למועד שנקבע לו. בהתאמה לכך, חלים עליו כל החוקים הצבאיים הכוללים מעצר, שפיטה וריצוי העונש על פי חוקי הצבא. ככל שתקופת ההשתמטות ארוכה יותר, כך מחריפה הענישה.

עריקות לעומת זאת מתרחשת בהיעדרות ממסגרת השירות הצבאי שלא באישור וללא כוונה לשוב ליחידה. הענישה נעה בין שנת מאסר למספר שנים (כאשר העונש המקסימלי בחוק הוא 15 שנים) ובהתאם להיררכיה הבאה:

היעדרות של 1-21 ימים: שפיטה ביחידה ועונש מאסר מקסימלי ל-35 ימים.

היעדרות של 21-45 ימים: שפיטה בכלא צבאי ועונש מאסר על פי פסק הדין.

היעדרות מעל 45 ימים: שפיטה בבית דין צבאי ועונש משנת מאסר אחת ועד 15 שנה.

במקרים של השתמטות או עריקות שהתרחשו מפאת גיוס בלתי חוקי (כלומר בנסיבות שבגינן היה ניתן לקבל פטור), רצוי להתייעץ עם עורך דין צבאי המתמחה בנושא ושיוכל לחתור לקבלת פטור משירות צבאי לאור קבלת טענה בדבר אי חוקיות גיוס.

בנוסף, יוכל עורך הדין לצמצם ככל הניתן את הענישה על העבירה שבוצעה, או להמיר את השירות הראשוני שבוצע בגחל"ת (גיוס חזרה לשירות תקין), המכיל הקלות וסיוע מהצבא כדי לסיים את השירות כחוק. כמובן שהמקרה ייבחן לגופו ובהתאם לנסיבות המדויקות של אותם חיילת או חייל.

 

קבלת פטור שירות בנסיבות ספציפיות

כידוע, ישנן נסיבות שבגינן חיילים מקבלים פטור שירות מהצבא, כך שחובתם לשרת בצה"ל מתייתרת באישור מלא. פטורים אלה מתפקדים כאישורים חוקיים כמובן, שסופקו מטעם הצבא ובהיתר מיוחד, על סמך בקשה לפטור שהוגשה מבעוד מועד. ועם זאת, כאשר הנסיבות מתאימות לקבלת הפטור אך הצבא מסרב לשחרר את המבקשים משורותיו, ניתן יהיה לפעול על מנת לקבל פטור משירות צבאי לאור קבלת טענה בדבר אי חוקיות גיוס.

 

פטור מטעמי דת והווי משפחתי

מדובר בסוג פטור נפוץ שנמצא במרכז השיח הציבורי בשנים האחרונות. פטור זה ניתן לנשים יהודיות שמצהירות על קיום אורח חיים דתי שאיננו מאפשר להן לשרת בצבא, או לחילופין שמצהירות על הווי משפחתי שאורחות חייו לא מאפשרות את הגיוס. בצה"ל מכירים בתופעה נרחבת שלפיה חלק מהמלש"ביות מוסרות הצהרות שקריות במטרה להימנע מגיוס, מה שהביא להחמרת הבדיקות בנושא, להקשחת התנאים וגם להפעלת אמצעי חקירה נרחבים.

 

פטור מטעמי מצפון

מדובר בפטור הנדיר והמורכב ביותר, שמוענק רק לטווח צר מאוד של מצבים ובמקרים מיוחדים. בפטור זה, מצהירים המלש"בים כי עצם השירות בצבא והשימוש בנשק נוגדים את תפיסת עולמם הפציפיסטית. כדי שהטענה תאושש ותתקבל, נדרשים החיילים המבקשים את הפטור לעמוד בראיון אישי ובמבחנים שתערוך להם וועדת מצפון האמונה על בחינת כל מקרה בנפרד.

 

פטור מטעמי בריאות

פטור זה, לצד פטור מטעמי דת נחשבים לשניים המרכזיים שבגינם יש לטעון טענה לאי חוקיות גיוס. פטור נפשי או פטור רפואי מטעמי בריאות ניתן כאשר למלש"ב או החייל קיים רקע גופני, בריאותי או נפשי שמונע ממנו לתפקד באופן סביר בשורות הצבא ועל כן הוא יקבל את פרופיל 21. מסלול הפטור מתחיל מול רופא היחידה או הקב"ן וממשיך הלאה לבדיקות נוספות ולוועדה שבסיומם ייקבע מתן הפטור.

 

קבלת פטור משירות צבאי לאור קבלת טענה בדבר אי חוקיות גיוס

בפסיקה מופיעים מצבים שונים שבהם חיילים או מועמדים לשירות ביטחון היו אמורים בפועל לעמוד בנסיבות מוצדקות לקבלת הפטור, אך בשל החלטות הפוכות לא נמצאו זכאים לכך. במקרה לדוגמה, תלמיד ישיבה חרדי הפסיק את לימודיו לתקופה מסוימת ובחלוף תקופה קיבל לידיו צו גיוס. במקרה אחר, נקבע כי למרות שלחיילת מסוימת אובחנה מחלת נפש, היא עדיין כשירה למסגרת הצבאית.

בשני המקרים יהיה ניתן לפעול לקבלת הפטור בטענה של אי חוקיות גיוס. טענה זו אמורה להפריך את הקביעות וההחלטות שהתקבלו בעניין של אותם חייל או חיילת ולספק להם את זכאותם לפטור באמצעות כלים משפטיים מתאימים. נציין שקבלת פטור מהצבא הוא תהליך בלתי אחיד, בעיקר עקב ריבוי סוגי הפטורים שמותאמים בנפרד למצבים ובעיות משתנים.

לעתים קבלת הפטור תתרחש בתהליך מהיר יחסית ולעתים יהיה צורך לעבור כמה וכמה תהליכים מאתגרים עד להשגת התוצאה. בכל מקרה שבו אתם מאמינים כי מגיע לכם פטור מהצבא בנסיבות כאלה ואחרות, או אם גויסתם על אף עמידתכם בתנאים המזכים לפטור, מומלץ לפנות לייעוץ וליווי משפטי של עורך דין צבאי מקצועי.

 

איך יוצאים מהצבא עם פטור?

אם קיימת לכם בעיה רפואית, משפחתית, כלכלית או שאורח חייכם לא מאפשר לשרת בצה"ל בצורה סדירה ותקינה, ייתכן שתוכלו לקבל פטור משירות צבאי. הפטור עשוי להתקבל גם במהלך השירות הפעיל בעקבות נסיבות משתנות שהתעוררו לפתע ולטובת הגדלת הסיכויים לקבלו חשוב לפנות לעו"ד צבאי מומחה.

תהליכי השחרור מצה"ל אמורים להתאים למצב האישי של החייל/ת או המלש"ב/ית בהתאם לקריטריונים האמורים בחוק. קריטריונים אלה נובעים מנסיבות מקדימות שבמסגרתן התרחשו חקירת מצ"ח, משפט צבאי, נפקדות או עריקות, העלאה או הורדת פרופיל, עבירות משמעת ועוד.

לעתים נסיבות קבלת הפטור יהיו בשל נישואין, הריון והורות. מצבים אלה מעניקים לנשים בלבד פטור משירות בצה"ל ובאופן אוטומטי וזאת לפי סעיף 36 בחוק שירות הביטחון. אם מכל סיבה שהיא החיילת לא שוחררה על אף מצבה, יש לפנות לעו"ד במטרה לקבל פטור משירות צבאי לאור קבלת טענה בדבר גיוס לא חוקי.

סיבה אפשרית נוספת עשויה להתרחש בשל מצוקה כלכלית. חיילים שמגיעים מבתים בעלי מצב סוציואקונומי נמוך, עשויים לקבל פטור כאשר הם מראים כי משפחתם זקוקה להם לפרנסת הבית ותלויה בכושר ההשתכרות שלהם.

במצבים של גיוס לא חוקי, חשוב להתייחס גם למצבים של הסדרת מעמד, במסגרתם מלש"בים שמתגוררים בחו"ל נדרשים לפרוצדורה שתאפשר להם לקבל פטור או דחיית שירות. אם הסדרת המעמד אכן בוצעה לפי כל הנהלים אך הצבא עדיין דורש בגיוס, ניתן יהיה לטעון למתן פטור משירות צבאי לאור קבלת טענה בדבר אי חוקיות גיוס.

 

נדרשתם לגיוס למרות קריטריוני הפטור? יש מה לעשות!

בליווי משפטי מקצועי וחכם, ניתן יהיה להפוך את ההחלטה על פיה ולהראות את כל ההוכחות המצדיקות מתן פטור מגיוס, או לחילופין לחתור לקבלתו בהתאם למצב והנסיבות האישיות שמאפשרות זאת. משרדנו צבר הצלחות רבות בנושא ומזמין גם אתכם להיפגש עם עורכת הדין מירי יעקב גביש להערכה מקצועית ותכנון דרכי הפעולה.

פטור משירות צבאי לאור קבלת טענה בדבר אי חוקיות גיוס

"הדברים הנ"ל אינם מהווים יעוץ משפטי ולא ניתן להסתמך עליהם. כל מקרה ייבחן לגופו"
לשיתוף המאמר:
Google ג גוגל
4.8
מבוסס על 99 ביקורות
×
js_loader
מירי גביש פרופיל קטן
עו"ד מירי יעקב גביש
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ
עם מירי >>