גישור על ידי עורכת דין

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!

גישור על ידי עורכת דין מאפשר יישוב סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט. הלכה למעשה, גישור הוא הליך אשר במסגרתו איש מקצוע ניטרלי, ללא כל אינטרס במחלוקת או הסכסוך, יעניק לצדדים תמיכה עבור ניסיונם להגיע לפתרון המחלוקת. בפועל, מטרת הגישור היא הגעה לעמק השווה – כך, ההסכמות בגדר המחלוקת יהיו מקובלות על שני הצדדים.

הגישור ידוע כהליך יעיל, זול ונטול בירוקרטיות, לפתרון סכסוכים ועל כן, רבים בוחרים בו על פני אפשרות פתרון המחלוקת והסכסוך בבתי המשפט.

 

כיצד מתבצע הליך הגישור

במסגרת הליך הגישור, תתבצע הידברות בלתי אמצעית בין הצדדים ובין המגשר כך שניתן יהיה להימנע מן הבירוקרטיה הכרוכה, מטבע הדברים, בניהול ויכוח בבית המשפט. לא זו אף זו, ניהול המחלוקת בתוך כותלי בית המשפט עשויה לארוך זמן רב יותר ואף להיות יקרה יותר מהליך הגישור. זאת מבלי לציין כלל את המתח הנפשי שנחסך לבעלי המחלוקת אשר פנו לגישור והגיעו להסכמה מאשר האפשרות להגיע לבית המשפט.

 

סודיות

כל פרט ו\או מסמך כאלה או אחרים אשר נמסרים ומוגשים במסגרת הליך הגישור הם חסויים לחלוטין ולא יהיה אפשר, לאחר מכן, בהינתן התלקחות בגדר המחלוקת, להציג בבית המשפט ולהשתמש בהם לרעת המציג. על כן, אין כל מניעה בפועל לכך שבמהלך הליך הגישור יקבלו בעלי המחלוקת ייעוץ מעורכי דינם.

 

הליך הגישור – יתרונות

להליך הגישור יתרונות רבים – את חלקם נמנה להלן.

 

ניטרליות

המגשר אינו בעל אינטרס במחלוקת ואינו מצדד באחד מן הצדדים – מדובר בגוף ניטרלי לגמרי שכל מטרתו היא לגרום לכך שהצדדים הגיעו אל עמק השווה. המגשר גם ימנע ממתן ייעוץ משפטי למי מהצדדים.

 

הליך שאינו כפוי

הליך הגישור אינו כפוי – קרי, מדובר בהליך וולונטרי לגמרי. הצדדים למחלוקת החליטו להסכים לפנות לגישור, שכן מסכימים לתת סיכוי להגיע אל עמק השווה ללא הגעה לבית המשפט.

 

המגשר לא מכריע

המגשר, בשונה מבית המשפט, אינו בעל כל סמכות או יכולת להכריע באופן כזה או אחר בגדר הסכסוך. התכלית היחידה והעיקרית של המגשר היא לסייע לצדדי המחלוקת להגיע אל עמק השווה.

 

הליך קצר

באופן יחסי להליך המתנהל בתוך כותלי בית המשפט, גישור הוא הליך קצר ונטול בירוקרטיות.

 

הוצאות פחותות

באופן דומה להיות ההליך קצר, גם ההוצאות הכרוכות בניהול הליך הגישור הינן פחותות מההוצאות הכרוכות בניהול המשפט.

 

הסכם שמהווה את עמק השווה

בשונה מניהול מחלוקת בבית המשפט, תהיה ההסכמה בגדר המחלוקת פרי הסכמה של הצדדים. כלומר, התוצאה אינה נכפית עליהם כפי שהיא נכפית בבית המשפט, אלא נובעת מרצונם החופשי – לכך, יש ערך רב.

 

היעדר פרוצדורה

ניהול תביעה בבית המשפט מצריך עמידה בסדרי הדין, אלו עשויים להיות מקשים ומעייפים. בשונה מכך, הליך גישור הינו נטול כל היבט פורמלי או פרוצדורלי כזה או אחר – עליכם רק להגיע ולהסכים אחד עם השני.

 

הסכם מחייב

חוששים כי הליך הגישור הוא "חסר שיניים" ובתום הליך הגישור אחד הצדדים יחליט שהוא מעדיף לנהל נגדכם תביעה בנושא בבית המשפט? הסירו דאגה מלבכם – החל מן הרגע שהגעתם להסכמה במסגרת הליך הגישור, עומדת לכם האפשרות להגיע עם ההסכם שהינו תוצר הליך הגישור אל בית המשפט; שם, יקבל הוא תוקף של פסק דין.

 

הליך הגישור אינו משתיק אפשרות תביעה

החלטתם לפנות להליך גישור? כל עוד הצדדים לא הגיעו למסקנה, אתם רשאים לפנות לבית המשפט כדי שהמחלוקת תנוהל על ידו.

 

גישור בלשון הרע

לאחרונה סכסוכים ומחלוקות הנובעות ממקרים של לשון הרע הפכו ליותר ויותר שכיחים – זאת, בשל התפתחות הרשתות החברתיות המאפשרות לכל אדם במה המכוונת לקהל רב של אנשים. הלכה למעשה, הליך גישור בתחום לבון הרע יאפשר מתן מענה וטיפול לכל הסוגיות שהינן נושא הסכסוך, הגורמים שהובילו לקרות הסכסוך ומציאת הפתרון ההולם אשר מרצה את שני הצדדים לגדר הסכסוך או המחלוקת.

 

תהליך עם פופולריות גבוהה

בשונה מפתרון סוגיית הלשון הרע בבית המשפט, הליך הגישור בתחום לשון הרע מרבה לתת פתרונות יצירתיים, זולים ואף יעילים יותר מפלטפורמות פתרונות סכסוכים ומחלוקות אחרות – הלכה למעשה, הליך גישור לשון הרע מאפשר לצדדים להמשיך, במידת מה, את מערכת היחסים ביניהם; זאת, על אף השרטון עליו עלו. יתרה מכך, שונה מפלטפורמות אחרות שמתיימרות לפתור את הסכסוך במסגרת לשון הרע, הליך הגישור בתחום מונע התלקחות נוספת שתחמיר את המצב אף יותר.

 

גישור בתביעות כספיות

בתי המשפט מתמודדים עם עומס רב – עובדה זו הפכה את ההליך המשפטי, כפי שנאמר לעיל, להליך סבוך שאורך המון זמן. על כן, בייחוד כשמדובר בתביעות כספיות במסגרת תביעות קטנות – ייתכן שהליך הגישור מהווה אלטרנטיבה ראויה ומשביעת רצון. למעשה, וכפי שכבר הזכרנו לעיל, הליך הגישור נהנה מהמון יתרונות ומעלות שנעדרות מן ההליך המשפטי בכלל ומהליך התביעות הקטנות בפרט – בין היתר, הליך מסובך, ארוך שעשוי להיכפות על מי מהצדדים ועוד.

 

גישור בתביעות אזרחיות

כפי שנאמר לעיל, ניהול הליך משפטי בבית המשפט עשוי לגבות מן המעורבים בו זמן רב, התמודדות עם בירוקרטיה, סיבוך, מורכבות ובעיקר כסף. בשונה מכך, הליך גישור שנעשה בהנחייתו של מגשר מקצועי הוא זול, קצר, פשוט ומאפשר לכם להגיע אל ההסכמות הטובות ביותר עבורכם ועבור האינטרסים שלך בנושא המחלוקת.

 

גישור עסקי

גישור עסקי, כפי שהצביע שמו, הוא הליך גישור שהתנהל בין בני אדם או חברות שנמצאות במחלוקת או סכסוך עסקיים. בעולם העסקים יכולות מערכות יחסים לעלות על שרטון בגלל שלל נסיבות ומקרים – ביניהם, טענה שאחד הצדדים הפר את החוזה, טענה לכך שנגרם נזק לאחד הצדדים, קיומם של חובות שלא נפרעו, פירוק שותפויות ועוד.

 

גורמים רבים

מטבע הדברים, ייתכן כי סכסוך או מחלוקת עסקיים יכללו יותר מצד א' וצד ב' ולעתים, יכללו גם צד ג'. במקרים אחרים יכללו אפילו גם צד ד' וכו'. מגשר מקצועי ומנוסה יוכל לגרום להליך הגישור לעבוד כראוי וכן להגיע לתוצאות על אף העובדה כי ההליך מבקש לגשר על פערים בין צדדים רבים.

 

גישור עסקי – מתי?

אנשים או חברות יבקשו להגיע לגישור עסקי, בדרך כלל, ממש בטרם התפרצות המחלוקת והסכסוך העסקיים וטרם הוגשו או ננקטו הליכים משפטיים כאלה ואחרים; או לחלופין, כאשר כבר פתח אחד הצדדים בהליכים משפטיים כנגד הצד השני והסוגייה נמצאת בשלב כזה או אחר בטיפול בבית המשפט.

 

מתי הגישור העסקי הכי יעיל

הגישור העסקי, מטבע הדברים, יהיה הכי יעיל ככל שהצדדים למחלוקת והסכסוך העסקיים מצאו לנכון לפנות לגישור עסקי טרם פתיחת הליכים משפטיים. הלכה למעשה, וכפי שהוסבר לעיל באשר ליתרונות הגלומים בהליך הגישור, הליך גישור שייפתח עוד לפני קיומם של דיונים בבית המשפט ובטרם התלהטו הלהבות, יחסוך לצדדים כסף, זמן ומתח רב.

 

פנו אלינו

הליך הגישור הוא הליך פשוט ונגיש שלו סגולות רבות; הליך הגישור הוא זול. יתרה מכך, ראינו כי הליך גישור, המתבצע באופן מקצועי עשוי להיות קצר מניהול משפט ואף מאפשר לצדדים להגיע אל עמק השווה בעצמם, בהיעדר כפייה מצד בית המשפט. בהיותכם פונים להליך גישור, חשוב מאוד שתפנו למגשרת מקצועית ומנוסה אשר מסוגלת לדחוף אתכם להגיע אל עמק השווה וכך, לחסוך לכם פנייה לבית המשפט.

גישור על ידי עורכת דין
גישור על ידי עורכת דין
"הדברים הנ"ל אינם מהווים יעוץ משפטי ולא ניתן להסתמך עליהם. כל מקרה ייבחן לגופו"
לשיתוף המאמר:
Google ג גוגל
4.8
מבוסס על 99 ביקורות
×
js_loader
מירי גביש פרופיל קטן
עו"ד מירי יעקב גביש
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ
עם מירי >>