הסכם גישור

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!

הגעה אל הסכם גישור מאפשר יישוב הסכסוך בין הצדדים בהיעדר הגעה אל בתי המשפט שעשויים לגזול מהם זמן ומשאבים רבים. הגישור מתבצע בהנחיית איש מקצוע ניטרלי שנעדר כל העדפה באשר לאחד הצדדים לסכסוך שמטרתו היא שהצדדים יגיעו אל העמק השווה ויסיימו את המחלוקת ביניהם.

 

הליך הגישור ניחן בחוסר בירוקרטיה, יעילות, מהירות וצורך במשאבים מעטים – מה שהפך אותו להליך פופולרי מאוד בשלל מקרים – ביניהם, תביעות לשון הרע ותביעות כספיות.

 

מהו גישור

גישור, הלכה למעשה, הינו הליך שהמטרה העליונה שלו היא ליישב סכסכוך קיים בין צדדים ביניהם קיימת מחלוקת.

 

בין אילו צדדים יכול להתבצע גישור

גישור יכול להתבצע בין שני בני אדם ויתרה מכך, בין גופים עסקיים כאלה ואחרים וכן, כל וריאציה אחרת.

 

כיצד פועל הגישור

הגישור נוקט בהידברות והגעה אל הסכמה משותפת כך שנחסכת עוגמת הנפש הכלולה בניהול הליך משפטי ארוך ומייגע בין כותלי בית המשפט.

 

מתי ניתן לפנות לגישור

הלכה למעשה, כבר החל מן הרגע בו נוצר סכסכוך או מחלקות בין שני צדדים או יותר, הם יכולים לפנות את מגשר. יתרה מכך, פניה לגישור הינה אופציה אפשרית המונחת על השולחן גם לאחר שהחלו ההליכים המשפטיים בין הצדדים לגישור.

 

הליך הגישור – כיצד מתבצע

להליך הגישור ישנם כמה שלבים שמתרחשים במרבית הליכי הגישור.

 

ביצוע שיחה משותפת עם הצדדים לסכסוך

הליך הגישור, ברוב המקרים, יתחיל בביצוע שיחה משותפת שבמסגרתה יציג את כל צד את העמדה שלו ואת השקפתו באשר לסכסוך שנוצר.

 

קיום שיחה אישית עם הצדדים

לאחר הצגת השקפת הצדדים, ינהל המגשר שיחה אישית עם כל אחד מן הצדדים – זאת, על מנת שיוכל לקבל מחשבות נוספות שלא נאמרו בפתיחות מול הצד השני.

 

שיחה משותפת לאחר השיחה האישית

לאחר השיחה האישית שקיים המגשר עם הצדדים, יציג המגשר לכל אחד מן הצדדים זוויות ראיה נוספות על מנת שיוכלו להגיע הצדדים אל העמק השווה שהלכה למעשה, יביא לכדי פתרון הסכסכוך באופן המקובל ביותר על שני הצדדים.

 

הסדר הגישור

הלכה למעשה, במידה והגיעו הצדדים לגישור להסכמה, ייערך הסדר גישור שמפרט את התנאים אשר במסגרתם יושב הסכסוך. על הצדדים ועל המגשר לחתום על הסדר הגישור. לאחר החתימה, יוכל המגשר להודיע לבית המשפט על קיומו של ההסדר. לאחר מכן, יהיה רשאי בית המשפט לתת להסדר הגישור תוקף של פסק דין לכל דבר ועניין.

 

היתרונות בהסכם הגישור

להסכם הגישור יתרונות רבים שבאים לידי ביטוי בהליך הגישור עצמו.

 

ניטרליות של המגשר

הלכה למעשה, המגשר הוא גוף ניטלי בסכסוך בין הצדדים – אין לו העדפה באשר לאחד הצדדים. המטרה המרכזית של המגשר היא שהצדדים יגיעו אל העמק השווה ויפתרו את הסכסוך ביניהם בדרכי שלום.

 

הליך וולונטרי

הליך הגישור הוא הליך שאינו כפוי – כלומר, הצדדים אינם חייבם לקחת חלק בהליך.

 

קיצור הליך והפחתת הוצאות

כפי שיאמר פעמים רבות במסגרת מאמר זה, הליך הגישור חוסך עלויות ומקצר את זמן ההגעה אל הפשרה – זאת, בהשוואה לזמן פתרון הסכסוך על ידי בית המשפט.

 

פרוצדורה

בשונה מניהול הסכסכוך בבתי המשפט, הליך הגישור נעדר פרוצדורה ולמעשה, מתבצע באופן שאינו רשמי ונעדר פרוצדורה מכבידה כזו או אחרת הנוהגה בבתי המשפט. כל המטרה של הצדדים היא להגיע להידברות והסכמה זה עם זה.

 

כוחו של הסכם הגישור

הסכם הגישור לאחר שנחתם על ידי הצדדים ואושר על ידי בית המשפט הינו הסכם מחייב עם כוח של פסק דין לכל דבר ועניין. כלומר, החשש כי הסכם הגישור הינו חסר כוח במערכת היחסים בין הצדדים הינו שגוי.

 

הסודיות בהליך הגישור

הליך הגישור מתאפיין בסודיות. הלכה למעשה, כל מסמך ו\או פרט שנמסרים למגשר במהלך הליך הגישור יהיו חסויים לגמרי. כך, הצדדים לא צריכים לחשוש להציג למגשר פרטים כאלה ואחרים שעשויים להחליש את עמדתם ביחס לצד השני במידה ויכשל הליך הגישור.

 

יישוב סכסוכים

כאמור לעיל, הליך גישור שיתבצע באופן מקצועי בו ייקחו חלק מגשר מנוסה וצדדים לסכסוך אשר מעוניינים בפתרון הסכסכוך בדרכי שלום תוך רצון משותף של הגעה אל עמק השווה – יאפשר יישוב הסכסוך שהתגלה בין הצדדים באופן קל, מהיר שעשוי להיות היעיל ביותר עבור שני הצדדים הן מבחינת התוצאה והן מבחינת החיסכון בעלויות וזמן רב שהיה מתבזבז בבתי המשפט.

 

החיסרון ביישוב סכסוכים במסגרת הליך גישור

החיסרון המהותי והברור ביותר ביישוב סכסוכים באמצעות לקיחת חלק בהליך גישור הוא שבשונה מניהול הליך בין כותלי בית המשפט, לא חייבת להיות תוצאה מכריעה שתסיים את הסכסכוך. הלכה למעשה, הצדדים אינם חייבים להגיע להסכמה ביניהם במסגרת הליך הגישור ובמידה ולא הגיעו להסכמה שכזאת, סביר שיסיימו את המחלוקת ביניהם בבית המשפט.

אולם, הליך הגישור נתן אפשרות לחיסכון במשאבי ההליך המשפטי – זאת, כאמור לעיל.

 

תביעות כספיות

סכסוכים כאלה ואחרים עשויים לגרום לכדי הגשת תביעות כספיות בין צדדים לסכסוך. כלומר, שני צדדים או יותר, לסכסוך כזה או אחר, שבמסגרתו הצדדים אינם מסכימים באשר לחובם והתחייבותיהם זה לזה – ומכאן, נוצר סכסוך כספי ביניהם.

כמו סוגיות אחרות, התביעה הכספית יכולה להתברר בין כותלי בית המשפט – אך כפי שהוסבר לעיל, יהיה הדבר רווי בבירוקרטיה, עלויות משפט, ליווי עורכי דין יקר, עשוי להימשך זמן רב ולמעשה, עשוי לעתים, לגרום ליותר נזק מתועלת לצדדים.

 

הסכם גישור תביעות כספיות

היתרונות של הסכם גישור ניכרים גם במקרה של תביעות כספיות – זאת, משום שהצדדים יכולים להגיע אל העמק השווה ביניהם ולמעשה, אל הפתרון הטוב ביותר עבור שניהם מבלי להסתייע בבתי המשפט שיגזלו מהם זמן ומשאבים אחרים רבים.

 

תביעות לשון הרע

תביעות לשון הרע הפכו להיות רבות יותר בשנים האחרונות – זאת, הודות לעליית כוחן של הרשתות החברתיות. בהן, יכול כל אדם להפיץ מסרים כאלה ואחרים כראות עיניו. על כן, בכל שנה מוגשות מאות תביעות לשון הרע במדינת ישראל אשר לא מעט מהן מוצאות עצמן מקבלות סעד במסגרת הסכם גישור בין הצדדים לסכסוך – לו, יש לא מעט יתרונות על פני ההליך המשפטי.

 

הבעייתיות בניהול תביעת לשון הרע בבתי המשפט

הליכם המתנהלים בבית המשפט במסגרת תביעות לשון הרע שמים את הנפגע – כלומר, התובע בגין לשון הרע במצב בעייתי. זאת, משום שהוא נאלץ, לעתים, לחשוף את פגיעת לשון הרע שנגרמה לו בשנית כלפי הציבור, שכן הדיון עשוי להתקיים בדלתיים פתוחות.

יתרה מכך, על פי חוק לשון הרע, התובע, כלומר הנפגע, אינו רשאי לדרוש פרסומה של הודעת התנצלות מצד הפוגע הנתבע, אלא הודעת תיקון בלבד – זו, עשויה לשרת את המטרה באופן פחות באופן יחסי.

 

הפתרון של הליך הגישור בתביעות לשון הרע

לעומת זאת, הליך הגישור מתנהל בדלתיים סגורות, הרחק מעיני הקהל תחת סודיות וחיסיון. כך, לא מתנהל משפט בדלתיים פתוחות שעשוי לפתוח את הצלקת של הנפגע שוב ולמעשה, יפורסם מידע חדש בעניין הפגיעה שחווה רק בהסכמה משותפת של הצדדים – למשל, הסכמה כי הפוגע יפרסם התנצלות על אשר אמר.

יתרה מכך, יכולה ההסכמה לכלול את תוכן ההתנצלות – אפשרות זה מקנה לצדדים חופש פעולה נרחב שאינו היה ניתן להם בניהול ההליך בין כותלי בתי המשפט.

 

הסכם גישור – פנו אלינו

הליך הגישור הוא הליך פשוט, נעדר פרוצדורה שניחן ביעילות רבה. הלכה למעשה, הליך גישור שמנוהל על ידי מגשר מקצועי ומנוסה עשוי להביא את הצדדים לכדי פתרון הסכסכוך בתוך זמן קצר, משמעותית, מן הזמן שהיה לוקח להם לסיים את הסכסכוך בין כותלי בתי המשפט.

כך, נחסכות מן הצדדים עלויות רבות ועוגמת נפש. במידה ואתם צד למחלוקת ומעוניינים לפתור את הסכסוך באופן יעיל ומהיר, הליך גישור עשוי להיות מצוין עבורכם.

הסכם גישור
הסכם גישור
"הדברים הנ"ל אינם מהווים יעוץ משפטי ולא ניתן להסתמך עליהם. כל מקרה ייבחן לגופו"
לשיתוף המאמר:
Google ג גוגל
4.8
מבוסס על 99 ביקורות
×
js_loader
מירי גביש פרופיל קטן
עו"ד מירי יעקב גביש
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ
עם מירי >>