מה העונש על סירוב פקודה?

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!

סירוב פקודה מציג היבטים מורכבים במערך הצה"לי, ועלול להביא לעונש מאסר ארוך.  במאמר זה נרחיב בנושא ונספק מידע חשוב שיכול לסייע לכל חייל וחיילת

 

עונש סירוב פקודה והמשמעות שלו

בצה"ל, המשמעת וההקפדה על פקודות אינן רק עקרונות אלא עצם היסוד המבטיח תפקוד יעיל של הצבא. המבנה ההיררכי של הצבא מחייב עמידה בלתי פוסקת בפקודות הממונים, מתוך הכרה ששרשרת הפיקוד היא חלק בלתי נפרד מההצלחה המבצעית והשלמות הארגונית. 

זו הסיבה שצה"ל, בדומה לצבאות ברחבי העולם, אוכף אמצעי ענישה נוקשים נגד סירוב לציית לפקודות, כפי שנקבע בחוק השיפוט הצבאי. צעדים אלה משקפים את הרצינות שבה רואה צה"ל את מעשה אי הציות או סירוב פקודות, בהתייחסותו למעשים כאלה כפוגעים במשמעת וביעילות המבצעית של הצבא.

 

מה קובע חוק השיפוט הצבאי לגבי עונש סירוב פקודה?

חוק השיפוט הצבאי קובע כי חייל שלא מציית בכוונה או מסרב להישמע לפקודה של ממונה במהלך מילוי תפקידו, צפוי לעונש מאסר בין 7 ל-14 ימים. עונש זה עולה במקרים של עריקות מהצבא או התחמקות ממילואים ללא פטור ממילואים. הוא עולה משמעותית עד 15 שנות מאסר אם הסירוב מתרחש במהלך מבצע קרבי. עונשים מחמירים כאלה מדגישים את החשיבות הקריטית של ציות בהיררכיה הצבאית, במיוחד בנסיבות הלחימה המוגברות, שבהן לסירוב למלא פקודות עלולות להיות השלכות קשות.

 

הבדלים בין סוגים שונים של עונש סירוב פקודה

החוק מבחין בין אי ציות מכוון לבין אי קיום פקודות שלא בכוונה. חייל שיימצא אשם באי ציות לפקודה בכוונה עלול להגיע לעד שנתיים מאסר, כאשר העונש יגדל ל-10 שנים אם המעשה יתרחש במהלך לחימה. בעוד שמקרים רבים של אי ציות מטופלים בהליכים משמעתיים ולא בהאשמות פליליות, הפוטנציאל להשלכות משפטיות חמורות נותר גורם מרתיע ברור.

 

עונש סירוב פקודה חוקית לעומת בלתי חוקית בעליל

השאלה מתי מותר, או אפילו חובה לסרב פקודה, היא היבט מורכב של המשפט הצבאי. צה"ל מכיר במושג "פקודה בלתי חוקית בעליל", הקובע חריג קריטי לדרישת הציות. חיילים מחויבים לסרב לפקודות כאלה, כאשר אי ביצוען גורם לאחריות אישית להשלכות הפעולה שהוזמנה. 

הגדרת "פקודה בלתי חוקית בעליל" היא מאתגרת, וכרוכה בצווים הנוגדים את חוקי מדינת ישראל, עקרונות מוסר ומצפון אנושי. הדילמה המשפטית והאתית העומדת בפני חיילים בהבחנה בין פקודות חוקיות לאלו שהן בלתי חוקיות בעליל היא עמוקה, ולעתים קרובות מציבה אותם במצב מעורער שמחייב פנייה לפסקי דין קודמים. 

 

עונש סירוב פקודה לפי פסקי דין קודמים

פסק הדין בפרשת הטבח בכפר קאסם מנסח את הקריטריונים ל"פקודה בלתי חוקית בעליל", תוך שימת דגש על ההכרח שאי החוקיות תהיה מיידית, ברורה וחד משמעית בכל היבט. תקן זה מציב רף גבוה לסירוב פקודות, החל רק בנסיבות שבהן אי חוקיות הצו מוחשית ובלתי ניתנת להכחשה. במקרים בהם חוקיות הפקודה מוטלת בספק אך אינה עומדת בקריטריונים המחמירים של "בלתי חוקית בעליל", מצופה מהחיילים לבצע את הפקודה, תוך שמירה על האפשרות לפנות לבירור או לדווח על חששותיהם בערוצים המתאימים במבנה הפיקוד של צה"ל או לנציב קבילות החיילים.

גישתו של צה"ל כאן לטיפול בסירוב לפקודות, במיוחד בהקשר של "פקודות בלתי חוקיות בעליל", משקפת איזון בין ציווי המשמעת הצבאית לבין החובות האתיות של חיילים בודדים. איזון עדין זה מדגיש את החשיבות של הכוונה ותמיכה משפטית לאנשי צה"ל בסוגיות מורכבות אלו. 

בנוסף, חינוך ומודעות משפטית בקרב חיילים לגבי זכויותיהם וחובותיהם, לרבות היכולת להכיר ולהיענות לפקודות בלתי חוקיות, הינם חיוניים לשמירה על היושרה המוסרית והמבצעית של הצבא. בהתאם לכך, תפקידם של עורכי הדין הצבאיים ומערכת המשפט הצבאית במתן ייעוץ ובשיפוט במקרים של סירוב לציית לפקודות הוא הכרחי, תוך הקפדה על שמירת משמעת ושמירה על עקרונות המוסר השולטים בהתנהגות הצבאית.

 

עונש סירוב פקודה – מה משפיע על ההסלמה?

סעיף 122 לחוק קובע כי חייל שלא מציית במזיד או מסרב להישמע לפקודה של מפקד, צפוי לעונש של עד שלוש שנות מאסר. עונש זה יסלים באופן דרמטי לחמש עשרה שנים אם הסירוב מתרחש במהלך מבצע קרבי, תוך שימת דגש על החומרה שצה"ל רואה בסירוב בהקשרים כאלה.

מעבר לכך, החוק מבדיל בין רמות שונות של אי ציות, מסירוב מכוון ועד ביצוע פקודה ברשלנות. סעיף 123 מתייחס למקרים בהם חייל אינו מקיים פקודה ללא כוונת זדון, ומעמיד את העונש על שנתיים מאסר, שעולה לעשר שנים בגין עבירות שבוצעו במהלך פעילות לחימה. 

סעיף 124 עוסק ברשלנות בביצוע פקודה או במילוי תפקיד צבאי, וקובע עד שנת מאסר לחיילים ועד שנתיים למפקדי יחידות או חיילים בדרגת סמל ומעלה.

 

הרגישות של צה"ל למקרים של עונש סירוב פקודה

הבחנות אלו מבליטות את הגישה של צה"ל בהתחשב בכוונת החייל ובנסיבות הסרבנות. בעוד שהחוק קובע עונשים חמורים, בפועל, צה"ל בוחר פעמים רבות בהעמדה לדין משמעתי ולא פלילי בגין סירוב לציית לפקודות, תוך שמירת הליכים פליליים למקרים חריגים שבהם לסירוב יש השלכות חמורות או מונעת מכוונת זדון.

 

שיקול דעת במקרים של עונש סירוב פקודה

החוק הצבאי קובע שלחיילים לא רק הזכות אלא החובה לסרב לפקודות כאלה. פקודה בלתי חוקית בעליל היא כזו המנוגדת בעליל לחוקי מדינת ישראל ומפירה אמות מידה מוסריות ואתיות בסיסיות. האתגר טמון בהבחנה בין צווים כאלה לבין אלה שנופלים לתחום אפור משפטי. 

מקרים שונים שנפסקו על ידי בית המשפט העליון מדגישים למשל את העיקרון לפיו מצופה מחיילים להפעיל שיקול דעת ולסרב לפקודות המנוגדות בבירור לנורמות משפטיות ואתיות, אפילו תוך סיכון אישי.

 

זיהוי של פקודה בלתי חוקית למניעת עונש סירוב פקודה

זיהוי פקודה בלתי חוקית בעליל מחייב את כל חייל וחיילת להעריך מצד אחד האם הפיקוד פוגע בזכויות היסוד ובכבודם של היחידים, ומצד שני האם ציות יהווה עבירה פלילית. האחריות המוטלת על החיילים לקבל את ההחלטות הללו בלהט הרגע היא עצומה, ומדגישה את הצורך הקריטי שלהם להיות מצוידים בידע ובמצפן המוסרי הדרושים כדי לנווט במצבים מורכבים אלה, ולהבטיח שהם פועלים הן בהתאם להנחיות הצבאיות והן בהתאם לעקרונות העל של החוק והאנושות. 

 

הסוגייה של עונש סירוב פקודה משפיעה עליכם? יש למי לפנות

סוגיית סירוב פקודות בצה"ל צריכה להיעשות בהתייעצות עם עורך דין צבאי מירי יעקב גביש. זאת על מנת להבין כיצד ניתן לאזן בין ציווי המשמעת הצבאית לבין חובותיהם המוסריות והמשפטיות של חיילים. העונשים על אי ציות משקפים את הרצינות שבה רואה צה"ל פעולות מסוג זה, במיוחד בהקשר של פעולות לחימה. 

עם זאת, ההוראה לסירוב פקודות בלתי חוקיות בעליל מציגה ממד אתי קריטי לציות הצבאי, המחייב את החיילים להפעיל מצידם שיקול דעת ואומץ מוסרי. האיזון העדין הזה בין ציות למצפון הוא אלמנט יסודי בשמירה על היושרה והסטנדרטים האתיים של צה"ל, תוך הבטחה שפעולותיו יישארו בגבולות החוק וההגינות האנושית. בשביל לקבל מידע על הנושא, כדאי לפנות אל עו"ד צבאי שמכיר את הנושא לעומק ויכול להדריך ולכוון את החייל. 

מה העונש על סירוב פקודה
מה העונש על סירוב פקודה
"הדברים הנ"ל אינם מהווים יעוץ משפטי ולא ניתן להסתמך עליהם. כל מקרה ייבחן לגופו"
לשיתוף המאמר:
Google ג גוגל
4.8
מבוסס על 99 ביקורות
×
js_loader
מירי גביש פרופיל קטן
עו"ד מירי יעקב גביש
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ
עם מירי >>