Miri Logo - White

חייגו עכשיו

הפרת חוזה קבע

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!

חוזה לקבע יכול להתבסס על התחייבות פתוחה או קשיחה והוא כפוף גם לפקודות הצבא וגם לחלק מהדין האזרחי. אם מבקשים להפר את החוזה לפני הזמן, ניתן לערב עורך דין שמכיר את התחום ולהתייעץ איתו לגבי התהליך והשלכותיו

 

מהי הפרת חוזה לחייל המשרת בקבע?

הפרת חוזה בהקשר של חייל החותם לשירות קבע או קצונה היא סוגיה מורכבת, במיוחד כאשר בוחנים את המסגרת המשפטית ומהות היחסים בין חייל למוסד הצבאי. כדי להבין נושא זה, חיוני להעמיק במספר תחומים מרכזיים: האופי הייחודי של יחסי השירות בצבא, מעמדם המשפטי של חיילים בשירות קבע, עילות וגבולות הביקורת השיפוטית בענייני צבא, והנסיבות הספציפיות בהן בית משפט רשאי להתערב במקרים של הפרת חוזה.

 

אופי יחסי השירות בצבא

בניגוד ליחסי עובד-מעביד טיפוסיים המצויים במגזר האזרחי, מערכת היחסים בין חייל בשירות קבע לבין הצבא כפופה לחוק הציבורי. הבחנה זו הינה מכרעת שכן היא מעמידה את יחסי השירות במסגרת החוק הצבאי וצווי צבא שונים, ולא במסגרת דיני העבודה השולטים ברוב יחסי העבודה האזרחיים. הכללים, החובות והזכויות של חייל בשירות קבע, מוכתבים על ידי החוק הצבאי ופקודות הצבא. מסגרת זו שונה באופן משמעותי מחוקי העבודה האזרחיים, ומתמקדת יותר במשמעת, בהיררכיה ובצרכים הספציפיים של השירות הצבאי.

 

מה המעמד המשפטי של חיילים בשירות קבע?

חיילים בשירות קבע רשאים לחתום על חוזים עם הצבא. עם זאת, חוזים אלו הינם ייחודיים שכן הם כפופים לכללי המשפט הציבורי ולא בדיני החוזים הפרטיים. בנוסף, לצבא יש סמכות לשחרר חיילים מהתחייבויותיהם בתנאים מסוימים, למרות קיומו של חוזה. גמישות זו טבועה בצורך של הצבא להסתגל לנסיבות ולדרישות המשתנות.

 

הפרת חוזה קבע מבחינת השלכות כלכליות

סיום מוקדם של חוזה השירות בקבע עשוי להיות כרוך בהחזרת כספים, שיכולה לנוע מסכומים מינוריים ועד סכומים ניכרים, במיוחד במקרים בהם ניתנו תמריצים משמעותיים. שירות משפטי עוזר להתייחס לנושאים הקשורים להחזר כספים אלה, לרבות אפשרויות כמו הפחתה, תשלומים או ביטול.

 

האם קיימת ביקורת שיפוטית בעניינים צבאיים?

פעולות הצבא כרשות ציבורית, כפופות לביקורת שיפוטית, על מנת להבטיח שהן נופלות בגבולות סמכותן ודבקות בעקרונות המשפט המנהלי כגון הגינות, סבירות ותום לב. עו"ד מירי יעקב גביש למשל עוקבת מקרוב אחרי התחום ויכולה לסייע עם מידע אמין. עם זאת, בתי המשפט בדרך כלל אינם מתערבים בשיקול הדעת של הצבא בנושאי כוח אדם ומסגרות שירות. ריסון זה נובע מתפקידו וצרכיו הייחודיים של הצבא בביטחון הלאומי. עם זאת, אין זה אומר שהצבא נמצא מעבר לביקורת שיפוטית.

 

מתי פונים לעורך דין לגבי הפרת חוזה קבע?

אפשר לפנות אל עורך דין צבאי כמו עורכת דין מירי יעקב גביש בכל מקרה של דילמה או התלבטות ולהתייעץ איתה. המטרה של משרד עו"ד מירי יעקב גביש היא להעמיד לרשות חיילים וחיילות את כל הכלים על מנת להשלים את התהליך בצורה חוקית, מהירה ונכונה.

 

עילות להתערבות בית המשפט במקרים של הפרת חוזה קבע

עורך דין צבאי יכול להסביר על מקרים של חריגה מסמכות. למשל, בית משפט רשאי להתערב אם החלטה בדבר שירות חייל מתקבלת תוך חריגה מסמכות או פוגעת בעקרונות שיקול הדעת המנהלי. בנוסף, עו"ד צבאי עוסק בהפרות של הגינות וצדק.  מטבע הדברים, אלו בעיקר החלטות שנגועות בחוסר תום לב, שרירותיות, או שמפרות את כללי הצדק הטבעי ועשויות להוות עילה להתערבות משפטית.

 

מהו היקף הביקורת על הפרת חוזה קבע?

למרות עילות התערבות אלו, חשוב לציין כי היקף הביקורת השיפוטית בעניינים צבאיים הוא בדרך כלל צר בשל אופיו הייחודי של השירות הצבאי ותפקידו הקריטי בביטחון המדינה. מכאן עולה שסוגיית הפרת החוזה על ידי חיילים בשירות קבע או קצונה, מתנהלת על ידי מערכת יחסים מורכבת של משפט צבאי, משפט ציבורי ועקרונות מנהליים. בעוד שלחיילים יש התחייבויות חוזיות מסוימות, לצבא יש שיקול דעת רב בניהול חוזים אלה. התערבות שיפוטית בעניינים אלה אפשרית, אך היא מוגבלת בדרך כלל למקרים של התעלמות ברורה או הפרות של עקרונות יסוד של המשפט המנהלי.

 

מה ההבדל בין הפרת סוגים שונים של חוזה קבע?

קיימים שני סוגים עיקריים של שירות קבע:

 1. שירות קצר:
 • מוגדר כהתחייבות לתקופה שלא תעלה על חמש שנים.
 • קיימים חריגים להתחייבויות הנמשכות מעבר לחמש שנים, הניתנים בדרך כלל עבור קבלת הטבות ספציפיות כגון קורסים, השתלמות או הלוואות כפי שנקבעו בפקודות הצבא.

 

 1. שירות ארוך:
 • כרוך בהתחייבות לשרת עד גיל פרישה בתנאי שירות קבע.
 • מייצג התמסרות ארוכת טווח לשירות הצבאי, ולעתים קרובות כרוך ברמות גבוהות יותר של אחריות והכשרה.

 

מהי הדרך להפסיק את שירות הקבע בלי להפר חוזה?

רוב החיילים פונים אל עורך דין על רקע מקרים של הפרת חוזה קבע, עריקות מהצבא או פטור ממילואים. זה מובן ואף מתבקש, אבל האמת היא שהפרת חוזה קבע יכולה להתרחש בנסיבות שונות:

 1. השלמת תקופת התחייבות
 2. סיום מרצון
 3. סיום ביוזמת החייל או המפקדים
 4. סיבות מוגדרות

 

מתי מתחיל שירות הקבע?

שירות הקבע מתחיל אחר שירות חובה, או אחרי הפסקה מסוימת בין מועד הסיום של שירות החובה לבין מועד ההתחלה של שירות הקבע. שירות זה חיוני למילוי תפקידים פיקודיים ומקצועיים בצבא. חוזה השירות הוא המפתח, המפרט את משך הזמן, החובות והזכויות של החייל.

 

האם חיילים בשירות קבע יכולים להתאגד?

הפרת חוזה קבע היא נושא שרלוונטי לגברים ונשים בטווח רחב של גילאים בישראל. מבחינה היסטורית לדוגמא, הקמת ועדת ערר לעובדי קבע באוגוסט 2010, סימנה התפתחות משמעותית. ועדה זו, חיצונית למערכת המשפט הצבאית, מטפלת בסכסוכים כספיים, ומספקת מסגרת משפטית שנעדרה בעבר לעניינים אלו. עם זאת, חשוב לציין שלעובדי קבע בצבא אין זכויות התאגדות או יחסי עובד מעביד, כפי שניתן לראות בשירות המדינה או בצבאות של מדינות אחרות.

 

התחייבות פתוחה לעומת התחייבות קשיחה בשירות קבע

הצבא מבדיל בין שירות קבע רגיל לנוקשה:

 1. שירות קבע בהתחייבות פתוחה:

– בדרך כלל אינו עולה על חמש שנים.
– מספק גמישות והתחייבויות פחות מחמירות.

 

 1. שירות קבע בהתחייבות קשיחה:

– נדרש כאשר חיילים מקבלים הטבות כמו קורסים מקצועיים או השכלה.
–  מאופיין במחויבות גדולה יותר, המשקפת את ההשקעה בהכשרה ובהשמה מקצועית.
– כולל בדרך כלל התחייבויות להשלמת קורסי קצינים, מיקומים מקצועיים ספציפיים, או
הכשרות מסוימות כמו חובלים, טייס ומקצועות מחשב.

 

האם אפשר לעבור מהתחייבות קשיחה לפתוחה?

ניתן לסיים התחייבות פתוחה בהודעה חד צדדית מהעובד הקבוע. גם פה, גמישות זו משקפת היבטים מסוימים של שווקי עבודה אזרחיים אך עם אילוצים צבאיים ספציפיים. בכל מקרה, על פי חוק ההגנה, רשויות צבא יכולות לדחות את השחרור עד שנה ממועד הבקשה. עם זאת, דחייה זו צריכה להתבסס על נימוקים סבירים ואובייקטיביים, המשקפים את חובת הצבא לפעול בהגינות וללא משוא פנים.

 

מהו התהליך של הגשת בקשה להפרת חוזה קבע?

הפרת חוזה קבע מחייבת הקפדה על מספר שלבים. בתחילה, מדובר בהגשת בקשה לאישור לשחרור מהשירות. נבכי הבקשה הזו הם קריטיים, והיא מצריכה הכנה וביסוס קפדניים, במיוחד כאשר מדובר בהתחייבויות ארוכות טווח. בקשה זו עוברת בדיקה יסודית של חיל הפרט ואגף המטה, המחזיקים ביחד בסמכות להחליט על קבלתה.

ההיגיון והרציונל מאחורי הבקשה הם מרכזיים. עתירה מנומקת היטב, מגובה בטיעונים בעלי משמעות, אינה רק מומלצת אלא חיונית. אופי ואורך ההתחייבות הנדונה משפיעים באופן משמעותי על העומק והחוזק הנדרשים של טיעונים אלו. בנוסף, בעוד שדעת החיל אליו משתייך הפרט אינה הגורם המכריע הבלעדי, יש לה השפעה מהותית. לכן, עדיף שעמדת החיל תהיה בהרמוניה עם בקשת הפרט, תוך התאמה של נקודות המבט שלו כדי לחזק את התביעה לשחרור.

 

מה קורה אם לא מאשרים את הפרת חוזה הקבע?

במקרים בהם בקשת השחרור נדחית או שלא ניתן לבצע הפרת חוזה קבע ישירות מול היחידה, ניתן להגיש ערעור לראש אכ"א. יש להגיש ערעור זה תוך חלון של 14 יום לאחר דחיית הבקשה הראשונית.

אם גם פנייה זו לא תניב את התוצאה הרצויה, או אם הפרט בחר שלא לערער, עליו להמתין תקופה של שישה חודשים מרגע קבלת התגובה הראשונית לפני הגשת בקשה חדשה לשחרור. חריג לתקופת המתנה זו הוא הופעתן של נסיבות חדשות, אשר עשויות להצדיק הערכה מחודשת של מצבו של הפרט, והגשה מוקדמת יותר של בקשה לאחר מכן.

 

הפרת חוזה קבע
הפרת חוזה קבע
"הדברים הנ"ל אינם מהווים יעוץ משפטי ולא ניתן להסתמך עליהם. כל מקרה ייבחן לגופו"
לשיתוף המאמר:
Google ג גוגל
4.8
מבוסס על 99 ביקורות
×
js_loader
מירי גביש פרופיל קטן
עו"ד מירי יעקב גביש
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ
עם מירי >>