Miri Logo - White

חייגו עכשיו

צוואה נוטריונית

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!

צוואה נוטריונית נחשבת על פי חוק למסמך בעל תוקף מחייב, המורה על מה שיעשה ברכושו של אדם לאחר מותו. לא רק אנשים על ערש דווי עורכים את צוואתם, אלא כל אדם שמעוניין להוריש או לצוות לאחרים כבר מרגע קבלת ההחלטות על כך.

כדי שהצוואה תהיה בעלת תוקף משפטי ותחייב את היורשים למלא אחריה, היא מחויבת להיחתם בפני גורם מוסמך שיאמת כי היא אכן משקפת את רצונותיו של המנוח ונכתבה מרצונו החופשי בלבד, ללא שום איום, שידול או הפעלת מניפולציה ושבעת החתימה מודע אותו אדם להשלכותיה העתידיות.

 

צוואה נוטריונית – הגנה משפטית לרצונו של המנוח

מלחמות ירושה וסכסוכים משפחתיים הם למרבה הצער עניין נפוץ שמתקיים לאחר לכתו של אחד מבני המשפחה, קל וחומר במשפחות שאיבדו אדם יקר שהיה אמיד מאוד בחייו והשאיר אחריו עיזבונות משמעותיים. במקרים אלה, בני המשפחה או חלקם ינסו לתקוף את לשון הצוואה או לנסות לטעון כי הצוואה נערכה במצב של חוסר בהירות וצלילות הדעת, או כאשר אותו אדם היה לוקה בנפשו. על כן כל מי שמעוניין כי צוואתו תכובד וללא מלחמות ומאבקים משפטיים בין יורשיו, טוב יעשה אם יבחר לערוך צוואה בפני נוטריון.

 

כיצד מתבצעת הצוואה הנוטריונית?

בצוואה נוטריונית, המתבצעת מול נוטריון מורשה, נערך תחילה המסמך ולאחר מכן יוקרא למצווה. לאחר מכן על המצווה לאשר שזוהי אכן צוואתו ולחתום. הנוטריון יאשר בכתב על גבי המסמך שהתקיימו כל תנאי הצוואה הנדרשים על מנת להעניק לה תוקף ובכך להבטיח את חלוקת הרכוש כפי שנכתב. לפיכך כל צוואה בפני נוטריון מהווה מסמך אמין המעיד על רצון המנוח באופן מובהק וברור. אם מדובר בירושה גדולה, מומלץ לפנות לנוטריון צוואה מנוסה כדי למנוע מצב של התנגדויות ומאבקים משפטיים על ביטולה.

כאשר כל תנאי הצוואה מתקיימים, הצוואה מקבלת תוקף משפטי חוקי. מכאן והלאה, יהיה קשה מאוד לערער עליה או להביא לפסילתה ורק במקרים חריגים ולאור הוכחות מוצקות יהיה ניתן לעשות זאת.

 

האם חובה שהצוואה תיעשה בפני נוטריון?

למעשה ניתן לבצע את הצוואה גם בפני בית משפט או רשם הירושות. יש לזכור כי נוטריון הוא בעל כוח דומה לכוחו של שופט. אם ברצונכם לערוך צוואה בפני רשות, יש להביע את תוכן הצוואה בעל פה בפני השופט, רשם הירושות, נוטריון או בית דין דתי. דברי הצוואה יוגשו בכתב לאחר מכן ועל המצווה יהיה להצהיר שזוהי צוואתו. השופט, רשם הירושה, הנוטריון או בית הדין הדתי יאשרו בחתימתם על גבי הצוואה כי היא הוקראה בפניהם והמצווה הצהיר בפניהם כי זוהי צוואתו.

כאשר הצוואה נכתבת בלשון שהמצווה איננו דובר או כאשר הוא מעדיף להשתמש בלשון אמו שאיננה עברית, יוקרא בפניו תרגום לשפה הרלוונטית והמתרגם עצמו יבצע אישור מטעמו על ידי חתימתו. את המסמך ניתן להפקיד כעת בפני כל אחד מהגורמים הללו והוא יועבר מיד לשמירה אצל הרשם לענייני ירושות.

פסילת הצוואה – האם באמת ניתן לעשות זאת?

חשוב לזכור כי הצוואה צריכה להכיל את התאריך והמועד בו היא נחתמה. כל צוואה שניתן בדרך מסוימת לערער על המועד שבו נכתבה עלולה להביא להסרת תוקפו ואי כיבודו המשפטי. במקרה לדוגמה, שתי אחיות למשפחה בת שישה אחים הגישו בקשה לפסול את הצוואה, משום שהתאריך בה איננו תואם את התקופה בה אביהן, מניח הצוואה, היה כשיר בנפשו לחתום עליה. האחיות היו בקשר הדוק עם האב לאורך השנים ואילו ארבעת האחים הנותרים ניתקו עמו כל קשר בתקופה של כעשור לפני מותו.

האחיות הכירו היטב את מצבו הרפואי והנפשי הקשה של אביהן בתקופת חייו האחרונה ואף ליוו אותו לטיפולים והעניקו לו תמיכה כלכלית. בצוואתו, התבצעה חלוקת נכסים בלתי שווה לטעם האחיות, הנוטה לטובת האחים האחרים. הצוואה נכתבה בכתב ידו של האב ובבדיקתה התגלה פגם משמעותי בתאריך יצירת המסמך, שהוביל לבקשת הפסילה. בהמשך הדרך התברר כי אחד האחים האחרים חידש קשר סמוי עם האב, ניצל את מצבו והשפיע עליו ליצור צוואה בלתי מאוזנת. הצוואה אכן בוטלה מכוח החוק המשפטי המחייב וחלוקת הרכוש התבצעה על פי חוק הירושות, לפיו הילדים יורשים שווה בשווה את רכוש הוריהם.

מקרה זה מלמד כי בכל צוואה מתקיים חשש סביר לכך שאדם מסוים יקופח, יתנגד לצוואה וינסה להביא לביטולה. היתרון של צוואה נוטריונית המאושרת על ידו, היא שמדובר בראייה חזקה ובלתי ניתנת להפרכה, אלא במקרים חריגים שבהם יוכח אחרת.

גם אם נופל פגם בצוואה הנוטריונית, בית המשפט לא ממהר לפסול אותה, קל וחומר כאשר מוכח וברור כי זהו רצונו האמיתי של המצווה. אם הצוואה בוצעה, נחתמה והוגשה כנדרש ובית המשפט סבור כי מדובר ברצונו האמיתי והחופשי של המנוח, הוא יוכל לנמק את החלטתו להכשיר את הצוואה ולהעמיד אותה על כנה.

אם המצווה הוא אדם חולה המאושפז בבית החולים או מרותק למיטתו, הנוטריון למעשה מנוע מלספק אישור לצוואתו. על החולה יהיה להציג בפניו תעודת רופא המאשר כי הוא בדק את החולה באותו היום וכי הוא בהכרה מלאה, דעתו צלולה, הוא אחראי ומודע למעשיו וכשיר לבצע פעולה בפני הנוטריון. את תעודת הרופא יש לצרף לאישור הרפואי מטעמו, שישמרו אצל הנוטריון וסביר להניח שיצורפו גם לצוואה עצמה.

 

 

צוואה בפני נוטריון – סיכום דברים

צוואה היא מסמך אותנטי, המשקף את רצונו של המוריש לאחר לכתו והפעולות שהיה מעוניין שיתבצעו בקרב יורשיו. מערכת המשפט בישראל מעניקה משקל רב לכל פעולה המבוצעת על ידי נוטריון ולהבדיל מסוגים אחרים של צוואות המחייבות תנאי עריכה מסוימים או נוכחות עדים, הקבילות של הצוואה הנוטריונית איננה מוטלת בספק והצוואה עצמה לא נדרשת לתנאים קפדניים באופן מיוחד. במילים אחרות, צוואה בעלת אישור נוטריוני מהווה מעצם היותה ראיה לכך שהיא בוצעה מרצונו הטוב והחופשי האמיתי של המוריש.

לרוב תתבצע עריכת הצוואה והחתימה עליה במשרד הנוטריון. המצווה ימסור את הוראותיו לנוטריון וזה יכתוב אותן ולאחר מכן יקריא בפניו. המצווה יצהיר כי זוהי צוואתו, הנוטריון יאשר את המסמך ויעניק לו תוקף משפטי חוקי. לאחר מכן מומלץ שהמסמך יופקד למשמורת במשרד רשם הירושות.

משרד עורכי הדין מירי יעקב גביש מעניק שירותי נוטריון מגוונים לרבות עריכה, אימות וחתימה על צוואות. עורכי הדין בקיאים ומנוסים בתחום זה ומעניקים טיפול מהיר תוך שימוש בידע מקצועי נרחב ומתן שירות אדיב לכל לקוחה ולקוח.

צוואה נוטריונית
צוואה נוטריונית
"הדברים הנ"ל אינם מהווים יעוץ משפטי ולא ניתן להסתמך עליהם. כל מקרה ייבחן לגופו"
לשיתוף המאמר:
Google ג גוגל
4.8
מבוסס על 99 ביקורות
×
js_loader
מירי גביש פרופיל קטן
עו"ד מירי יעקב גביש
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ
עם מירי >>