הסתלקות מירושה

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!

בעת פטירתו של אדם אשר משאיר אחריו עזבון, יהיו לעיזבון זה יורשים מכוח הצוואה שנעשתה על ידי המנוח שנפטר בטרם לכתו או לחלופין, יורשים על פי דין בכפוף לאמור בחוק הירושה. לעתים, לא מעוניין אחד היורשים לרשת את חלקו על פי דין או על פי האמור בצוואה; על כן, במצבים אלה, קיימת האפשרות עבור אותו אדם לבקש הסתלקות מירושה. מעוניינים להסתלק מן הירושה? כדאי לכם לקרוא.

 

כיצד מסתלקים מירושה

החוק מאפשר ליורש של אדם שהלך לעולמו, שלא לקחת חלק בירושה כולה או מקצתה. כדי שאדם יוכל להסתלק מן הירושה, עליו למלא תצהיר הסתלקות מעיזבון המנוח.

 

מתי ניתן להסתלק מן הירושה

אדם שמעוניין להסתלק מן הירושה רשאי לעשות כן רק לאחר שניתן צו ירושה או לחלופין, רק לאחר שניתן צו קיום צוואה.

 

לא ניתן להסתלק לאחר החלוקה

לאחר שחולק העיזבון בין היורשים, לא יוכל אדם שמעוניין להסתלק מן הירושה להסתלק ממנה.

 

תצהיר הסתלקות מירושה

קרי, תצהיר הסתלקות מעיזבון, מאפשר לאדם שלא מעוניין לרשת את המנוח להצהיר על כך; במסגרת התצהיר, יוכל היורש הפוטנציאלי להסתלק – כלומר, לוותר על חלקו בירושה לטובת כלל היורשים או לחלופין לבצע הסתלקות מן הירושה באופן ספציפי; כלומר, להסתלק מן הירושה לטובת אדם מסוים אחר. על כך נרחיב עוד בהמשך.

 

הסתלקות מצוואה

הסתלקות מצוואה דינה כהסתלקות מירושה, אדם שמסתלק מן הירושה – כלומר, מסתלק מעיזבון המנוח, ניתן לומר שגם מסתלק מן הצוואה. כאמור, ניתן להסתלק מן הירושה גם כאשר הירושה ניתנת מכוח דין בהיעדר צוואה תקינה.

 

הסתלקות מירושה כללית או ספציפית

כאשר אדם בוחר להסתלק מירושה ולמעשה, להסתלק מן העיזבון של המנוח, הוא יכול לבחור בין שני מסלולים – הראשון, מסלול כללי; לפיו הוא מסתלק מן הירושה אך לא לטובת אדם מסוים, אלא שהסתלקותו תהיה מופנית כלפי יתר היורשים החוקיים – וכפועל יוצא, חלקו בעיזבון יחולק באופן שווה בן כל יתר היורשים. השני הוא למעשה הסתלקות מן הירושה לטובת אדם ספציפי, על כך נרחיב להלן.

 

הסתלקות כללית

כאשר אדם אשר אינו מעוניין לקבל ירושה מן המנוח שהוריש לו על פי האמור בצוואה או על פי דין ירושה, הוא יכול לבצע הסתלקות כללית מן הירושה. כלומר, המעוניין בהסתלקות מן הירושה יסתלק ממנה ולא יהיה לו בה עוד חלק, אך החלק שלו שסולק על ידו, יחולק בין היורשים שירשו את עזבון המנוח בפועל.

 

הסתלקות ספציפית

הסתלקות ספציפית, בשונה מהסתלקות כללית, מופנית כלפי אדם ספציפי. כלומר, שאם בביצוע הסתלקות כללית מן הירושה יחולק החלק של המסתלק בין שאר היורשים, הסתלקות באופן ספציפי תוקצה אך ורק עבור האדם אליו היה מעוניין המסתלק מן הירושה להעביר את חלקו בעיזבון. למעשה, מדובר בקבוצת אנשים מאוד מסוימת אליה יוכל המסתלק מן הירושה לתת את חלקו בה. תחת סוג הסתלקות זו, על המסתלק לציין באופן מפורש, בתצהיר הסתלקות מעיזבון, כי הוא מסתלק מן הירושה לטובת אחד מן הבאים:

 

הסתלקות לטובת הורה

הסתלקות ספציפית מן הירושה יכולה, בין היתר, להיעשות לטובת אחד מן ההורים של המוריש.

 

הסתלקות לטובת אח

הסתלקות ספציפית מן הירושה יכולה להיות מופנית כלפי אחיו של מוריש העזבון.

 

הסתלקות לטובת בן זוג

אדם שבוחר להסתלק מן הירושה באופן ספציפי יכול, בין היתר, להסתלק לטובת בן זוגו של המנוח מוריש הירושה.

 

 

הסתלקות מירושה מלאה או חלקית

כפי שיכול אדם שבוחר להסתלק מן הירושה שניתנה לו על פי צוואה או על פי דין, לבחור אם הוא מעוניין להסתלק באופן כללי או ספציפי, הוא יכול לבחור אם להסתלק מכל הירושה או לחלופין, רק מחלק ממנה.

 

הסתלקות מלאה

אדם רשאי להסתלק מכל חלקו בירושה כרצונו.

 

הסתלקות מנכס ספציפי בירושה

ישנם מקרים שלפיהם לא יוכל יורש להסתלק מנכס ספציפי אותו הוא עתיד לרשת:

 

נכס לא מובחן

יורש לא יוכל לוותר על נכס ספציפי כאשר הנכס לא הובחן בצוואה מחלקים אחרים המנויים בעיזבון המנוח.

 

צוואה על פי דין

כמו כן, יורש לא יוכל לוותר על נכס ספציפי בירושה ככל שהירושה נעשית על פי דין – קרי, לא על פי האמור בצוואה מטעם המנוח. במצב עניינים שכזה, יוכל היורש לוותר על חלק מן הירושה בתצורה של אחוזים – למשל, יורש המוותר על 30% מחלקו בירושה.

 

ניתן לוותר על נכס ספציפי באמצעות הסכם

הסכם חלוקת עזבון הינו אפיק אפשרי שבאמצעותו אפשר לגרום לכך שאדם שלא מעוניין בנכס ספציפי יכול לוותר עליו לטובת יורש אחר כדין.

 

 

הסתלקות לאחר מתן צו ירושה

בפועל, ניתן להסתלק מן הירושה רק בטרם חולקה הירושה. כלומר, אם חולקה הירושה, לא יוכל היורש שמעוניין להסתלק ממנה לבצע הסתלקות מן הירושה. יחד עם זאת, החוק קובע כי אף על פי שנפטר המוריש וניתן צו ירושה על העזבון שלו, עדיין לא מוענקות הזכויות ליורשים. כלומר, שהזכות של היורש בעיזבון המנוח תיקבע רק לאחר שיחולק העזבו.

בפשט, ניתן להסתלק מירושה גם לאחר מתן צו ירושה, כל עוד לא חולק עזבון המנוח בין היורשים.

 

הסתלקות של קטין או פסול דין

אם היורש שמבקש להסתלק הוא קטין שטרם מלאו לו 18 שנים או לחלופין, אדם שהוא פסול דין, עליו לקבל אישור להסתלקות מן הירושה מטעם בית המשפט.

 

מיהו פסול דין

פסול דין הוא אדם שבית המשפט מכריז עליו ככזה בשל היותו סובל ממחלת נפש ו\או ליקוי שכלי שבעקבותיהם הוא לא מסוגל לדאוג לענייניו האישיים. בפועל, לכל פעולה משפטית שמעוניין לבצע אדם פסול דין, נדרש אישור מטעם האפוטרופוס אותו מינה לו בית המשפט.

 

ביטול הסתלקות מירושה

בית המשפט יכול, בנסיבות מסוימת, להחליט כי הוא מבטל את ההסתלקות מן הירושה של היורש שביצע את ההסתלקות אם מצא, בנסיבות המקרה, כי ההסתלקות מצידו נעשתה בחוסר תום לב. למעשה, לעתים, יבחרו יורשים על פי צוואה או על פי דין להסתלק מן הירושה כדי להתחמק מחובות שעשויים להיות מוטלים עליהם בשל קבלת הירושה.

 

לא ניתן לחזור מן ההסתלקות

אדם שהסתלק מירושה לא יוכל לחזור בהחלטתו.

 

הסתלקות מירושה בתמורה

הסתלקות בתמורה עשויה למעשה להוות חוזה דו צדדי ואף לעתים חוזה רב צדדי – קרי, שמעורבים בו יותר משני צדדים. חוזה זה יכלול תנאי בודד לפחות – בין היתר, תנאי הכולל תשלום כספים כדי שיסתלק אחד היורשים מן הירושה. למעשה, הסתלקות בתמורה עשויה לעתים להיחשב כהסתלקות על תנאי שהינה אסורה על פי סעיף 6ד לחוק הירושה אשר אוסר על ביצוע הסתלקות על תנאי באופן מפורש.

 

פנו לעורך דין בנושא זה

ככל שהינכם מעוניינים להסתלק מירושה בתמורה, עליכם לשקול בחיוב לפנות לעורך דין המתמחה בדיני ירושה שיסייע לכם בקבלת החלטה בעניין זה. משום שמדובר בנושא סבוך משפטית, בו דנים ודשים מיטב בעלי המקצוע בתחום, רצוי כי לא תעסקו בו בהיעדר הכלים המתאימים והליווי המשפטי המקצועי והאיכותי ביותר שיעמוד לצידכם.

 

פנו אלינו

הסתלקות מירושה הינו תהליך שראוי שיהיה מלווה מבחינה משפטית על ידי טובי בעלי המקצוע – זאת משום נטייתו להיות מלווה בסיבוכים משפטיים אפשריים רבים; ביניהם, הסתלקות כנגד קבלת תמורה כלשהי, הסתלקות בחוסר תום לב ועוד אשר עשויים לפגוע בהסתלקות שלכם מן הירושה.

במשרדנו תקבלו שירותי יעץ בתחום דיני הירושה בכלל והסתלקות מירושה בפרט ואף ליווי משפטי מתחילת התהליך ועד סופו, פנו אלינו בהקדם כדי לקבל את הסיוע המשפטי המקצועי והטוב ביותר.

הסתלקות מירושה
הסתלקות מירושה
"הדברים הנ"ל אינם מהווים יעוץ משפטי ולא ניתן להסתמך עליהם. כל מקרה ייבחן לגופו"
לשיתוף המאמר:
Google ג גוגל
4.8
מבוסס על 99 ביקורות
×
js_loader
cropped-מירי-גביש-תמונת-פרופיל-מוקטן.jpg
עו"ד מירי יעקב גביש
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ
עם מירי >>