אישור הסכם ממון בפני נוטריון

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!

אישור הסכם ממון בפני נוטריון: רוב האנשים שומעים את צמד המילים "הסכם ממון" ונרתעים. אבל מדוע בעצם? האם מפני שלדעתם עצם קיום החוזה הוא התערבות בוטה ברומנטיקה? האם מפני שנראה כי מדובר באמצעי שנועד רק לבני האלפיון העליון או המפורסמים שדעתם השתבשה? הסכם ממון למען האמת, הוא הרבה פחות טראגי מהתפיסה לגביו – מדובר בהסכם חיים שנועד להסדיר כסף ורכוש בין בני הזוג, אך גם שאלות עתידיות חשובות לגבי חינוך הילדים, אזור המגורים וכל דבר אחר שתהיו מעוניינים ליישר לגביו את ההדורים כבר ממועד הנישואין. האם לא בהתחייבויות והבטחות עוסק מוסד הנישואין ממילא?

 

גם הכתובה במועד הנישואין היא סוג של התחייבות כתובה וחתומה. בשטר כתובה מצויים התחייבויות הבעל כלפי אשתו וסכום הכספים שתקבל במקרה של גירושין או אלמנות. מצד שני, חובותיה של האישה כלפי בעלה אינם מצויים במסמך זה ולרוב הוא איננו מפרט התאמות אישיות שמעוניינים בני הזוג להתחייב להן במשותף.

אנשים שמבצעים חתימה על הסכם ממון, מודעים מראש לכך שיכולים להיות תרחישי חיים רבים שירחיקו לבבות ואף יפרידו ביניהם ועל כן מעדיפים לבטח את עצמם מראש. אדרבא, כשכל אחד מבני הזוג יודע למה לצפות, לא יחולו בעתיד מחלוקות או וויכוחים וסכסוכים לגבי נושאים כמו חלוקת הרכוש, אופן חינוך הילדים וגם שינויים בהתנהגות או תפיסות הזוגיות שעלולות להתרחש ביום מן הימים.

כיצד קשורים הנוטריון והסכם הממון?

אז מה הקשר בין הסכם ממון ונוטריון? מאחר ולא מדובר במסמך ספונטני אלא בהצהרת כוונות חוזית מבחינה משפטית, עליה להיחתם בפני נוטריון על פי קביעת החוק ולהתקבל מול בית המשפט. אם בית המשפט פוסל מסיבה כלשהי את הסכם הממון, הוא חסר כל תוקף ולא יהיה ניתן לאכוף אותו בעתיד במידת הצורך.

כשזוג פונה לנוטריון במטרה לקבל אישור הסכם ממון בפני נוטריון, על הנוטריון לוודא אם בכוונת הזוג להתחתן. ללא חתונה, לא יהיה ניתן לאכוף את המסמך. אם הזוג מעוניין לכונן חיים משותפים יחד מבלי לקיים טקס כלשהו, יוכל הנוטריון לאמת את חתימות הזוג על מסמך דומה המכונה "הסכם ממון לחיים משותפים".

מתי הסכם ממון לא יהיה קביל משפטית?

  • כאשר הוא לא נחתם בפני עורך דין נוטריון המתמחה בעריכה ואימות מסמכים אלה
  • כאשר איננו מתקבל על ידי בית המשפט מסיבה כלשהי
  • כאשר הזוג איננו נשוי והמסמך שבידו לא תואם את דרישות "הסכם ממון לחיים משותפים"
  • כאשר תוכן ההסכם משתנה בעל פה ואיננו מתבצע בכתב מול נוטריון

על פי סעיף 1 לחוק יחסי ממון בין בני זוג (התשל"ג, 1973) נקבע:

"הסכם בין בני-זוג המסדיר יחסי-ממון שביניהם (להלן – הסכם-  ממון), ושינוי של הסכם כזה, יהיו בכתב".

על פי סעיף 2 לחוק יחסי ממון בין בני זוג (התשל"ג, 1973) נקבע:

(א) הסכם-ממון טעון אישור בית המשפט לענייני משפחה (להלן – בית המשפט) או בית הדין הדתי שלו סמכות השיפוט בענייני נישואין וגירושין של בני הזוג (להלן – בית הדין), וכן טעון שינוי של הסכם כזה אישור כאמור.

(ב) האישור לא יינתן אלא לאחר שנוכח בית המשפט או בית הדין שבני הזוג עשו את ההסכם או את השינוי בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ואת תוצאותיו.

(ג)  בהסכם-ממון שנכרת לפני הנישואין או בשעת עריכתם יכול אימות רושם הנישואין לבוא במקום אישור בית המשפט או בית הדין.

(ג1)  הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין יכול שיאומת בידי נוטריון לפי חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976, ובלבד שהנוטריון נוכח שבני הזוג הניצבים בפניו עשו את ההסכם בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ותוצאותיו.

(ד) הסכם בין בני הזוג שאושר בפסק דין להתרת נישואין על ידי בית הדין, דינו כדין הסכם-ממון שאושר לפי סעיף זה; בחוק זה, "התרת נישואין" – לרבות גירושין, ביטול נישואין, הכרזה שהנישואין בטלים מעיקרם או פירוד לפי דין דתי שאינו מאפשר גירושין.

הסעיפים בחוק מלמדים כי עריכת הסכם ממון בעת יצירת המסמך ובעתיד אם נדרשים תיקונים, צריכים להתבצע כדת וכדין על מנת להיחשב. אם זוג מסוים החליט בהסכם הממון כי במקרה של גירושין יישאר הבית אצל האישה, הבעל יהיה מנוע מלדרוש את מחצית הבית או כולו אם יבחר בכך. רק במקרה של שינוי ועריכה פורמליים של המסמך על ידי נוטריון ובחתימתם של שני בני הזוג, יהיה ניתן לשנות את פני הדברים.

בנוסף, כל עוד לא אושר הסכם הממון מטעם נוטריון, הוא איננו נחשב כבעל תוקף משפטי.

כיצד מתבצע אימות החתימה?

בתהליך עריכת ההסכם ובמועד החתימה עליו, הנוטריון יהיה מחויב לבדוק כי הצדדים חותמים מתוך רצונם האישי והסכמתם, מבלי הפעלת מכבש לחצים על החלטותיהם, ללא מרמה או השפעות בלתי הוגנות, תוך שהם מבינים היטב את השלכות ותוצאות ההסכם מתוך רצונם הטוב והחופשי. הנוטריון יקריא לבני הזוג את ההסכם שנוצר ואם יש צורך גם יתרגם אותו לשפת המקור עבורם ויוודא שהם אכן מודעים לתוכן האמור ומבינים את המשמעות של ההסכם מבחינה משפטית, גם במקרים של פרידה או גירושין.

הסכם ממון גובר על כל הסכם אחר

על פי הפסיקה בישראל, נחשב הסכם הממון לחוזה ייחודי מסוגו וחזק יותר מכל הסכמה אחרת שמתבצעת בין בני הזוג. הסכם ממון גובר על אופן חלוקת הרכוש וחוקי ממון בעת פקיעת הנישואין, הקובעים את איזון המשאבים וחלוקה שווה לשני בני הזוג. זוהי אחת הסיבות המרכזיות שבגללה יעיל הסכם הממון לאנשים בעלי נכסים והון עוד לפני כניסתם לזוגיות או הנישואין, לרבות אנשים שמתחילים כעת פרק ב' ומעוניינים להבטיח את שלמות הבית שבבעלותם והשרידות הכלכלית של ילדיהם וצאצאיהם. הסכם הממון יוכל להבטיח שבית, נכס, רכב, עסק או הון מכל סוג שהוא הנמצאים בבעלות של אחד מבני הזוג, לא יחולקו שווה בשווה עם הצד השני.

כדאי לדעת שהעוצמה של מסמך זה מקשיחה את התנאים לביטולו ורק בנסיבות חריגות מאוד, בעלות נטל הוכחה מחמיר, יהיה ניתן לבטל אותו.

המסמך לא כולל רק את סוגיית הרכוש, אלא גם הסדרים שונים לגבי המשמורת, המזונות ועוד. בית הדין למשפחה ובית הדין הרבני מתייחסים לסעיפים אלה בהסכם בכובד ראש, בייחוד לאור העובדה כי לא היו קיימים ילדים בעת יצירת ההסכם. יחד עם זאת, לנוטריון אין סמכות לאשר הסדרים שנוגעים ליחסי אישות או חיי התא המשפחתי וגם אם הם מצויים מסיבה כלשהי בהסכם הממון, הם לא יהיו ניתנים לאכיפה משפטית.

מהו תהליך קבלת האישור החוקי של ההסכם?

לאחר עריכת החוזה, הנוטריון יקריא אותו לבני הזוג בשפת אמם ויאשר את חתימתם האישית על גבי ההסכם. החל מרגע זה, הסכם זה הינו מחייב.

לאחר מכן יוגש המסמך לבית הדין לענייני משפחה או בית הדין הדתי המוסמך לאישור. בית הדין יעניק חותם רשמי של פסק דין מאושר. בהמשך יאושר המסמך גם מבחינת המחויבות המשפטית לאכוף את האמור בו בזמן פרידה או גירושין תחת הערכאה המתאימה.

עורכת דין ונוטריון מירי יעקב גביש הינה נוטריון מנוסה בעריכת הסכמי ממון. המשרד מספק מענה הן בשלב עריכת המסמך וגיבוש החוזה והן בשלב אימות החתימה והאישור המשפטי. איכות השירות, המקצועיות והידע עתיר השנים יאפשרו לכם ליצור את הסכם הממון הנכון בעבורכם ולספק לכם שקט נפשי והמשך זוגיות רגועה, ללא לחצים עתידיים.

אישור הסכם ממון בפני נוטריון
אישור הסכם ממון בפני נוטריון
"הדברים הנ"ל אינם מהווים יעוץ משפטי ולא ניתן להסתמך עליהם. כל מקרה ייבחן לגופו"
לשיתוף המאמר:
Google ג גוגל
4.8
מבוסס על 99 ביקורות
×
js_loader
מירי גביש פרופיל קטן
עו"ד מירי יעקב גביש
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ
עם מירי >>